JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO ENERGETSKO UČINKOVITIH TABLIČNIH IN PRENOSNIH RAČUNALNIKOV

Navodila ponudnikov in razpisna dokumentacija

Priloge:

 1. tehnične specifikacije,
 2. obrazec »Ponudba« (PDF, DOC),
 3. obrazec »Prijava« (PDF, DOC), 
 4. obrazec »Ponudba/Predračun« (PDF, DOC), 
 5. obrazec »Konfiguracija« (PDF, DOC), 
 6. obrazec »Izjava za ponudnika« (PDF, DOC), 
 7. obrazec »Izjava za fizične osebe« (PDF, DOC), 
 8. obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika« (PDF, DOC), 
 9. obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične  osebe« (PDF, DOC), 
 10. obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo posla« (PDF, DOC),
 11. obrazec »Izjava in soglasje za podizvajalca« (PDF, DOC), 
 12. vzorec krovnega okvirnega sporazuma (PDF, DOC), 
 13. vzorec posamičnega okvirnega sporazuma (PDF, DOC), 
 14. Obrazec »Izjava principala/podizvajalca« (PDF, DOC). 

seznam občin


Nazadnje posodobljeno: