• Domov
  • Publikacije
  • NAJBOLJŠE PRAKSE NA PODROČJU ENAKOSTI SPOLOV IN MLADINSKIH POLITIK V JV EVROPI

Ob redni letni skupščini mreže NALAS , ki je potekala v Plovdivu 18. maja 2015, je potekala tudi razglasitev petih nagrajencev z najboljšimi praksami na področju enakosti spolov in mladinskih politik (GENiYOUTH), med katere štejeta tudi MO Maribor in občina Ajdovščina. Vse pobude in primere dobrih praks lahko preberete v spremljajoči publikaciji GENIYOUTH, ki je namenjena odkrivanju novih pristopov in pregledu aktivnosti na teh področjih v lokalnih skupnostih v vsej JV Evropi. V publikaciji je zastopana tudi Skupnost občin Slovenije in njeno komisijo za mladinsko politiko.

Prenesi publikacijo