Nabor orodij za upravljanje premoženja je namenjen lokalnim nosilcem odločanja v občinah in javnih gospodarskih službah. Namen priročnika je seznanitev odločevalcev s sistematičnim pristopom k upravljanju javnih komunalnih sredstev (vode in odpadnih voda), kot tudi zagotavljanje smernic o izvajanju praks upravljanja premoženja.

Uporaba orodij v priročniku naj bi odločevalcem pomagala pri prepoznavanju prednosti integriranega sistematičnega pristopa k upravljanju komunalnih sredstev, vzpostavitvi boljše organizacijske strukture in razmejitve odgovornosti pri upravljanju premoženja ter pri postopnem uvajanju praks upravljanja premoženja kot del vsakdanjih aktivnosti. Orodja naj bi bralcem omogočila, da ugotovijo vrzeli ali izzive, in na podlagi tega pripravijo strategijo za reševanje teh izzivov. Nabor orodij za upravljanje premoženja je pripravljen v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Prenesi publikacijo