• Domov
  • Publikacije
  • Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem

Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem nudi strnjen pregled najbolj relevantne literature na področju upravljanja premoženja občin ter podaja različne pristope k temu vprašanju in predstavlja mednarodne prakse na osnovi študij primerov.
Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Prenesi publikacijo