• Domov
  • Publikacije
  • Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi z namenom ozaveščanja in izobraževanja vseh, ki lahko pripomorejo k izboljšanju dostopnosti (projektantov, oblikovalcev, naročnikov ureditev javnih prostorov in podobno).
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov države pogodbenice med drugim zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, »s katerimi razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter da omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi« (Konvencija ZN o pravicah invalidov, 2008). Izdaja tega priročnika je zato pomemben ukrep, ki sledi omenjenim zavezam iz konvencije in druge področne zakonodaje.

Prenesi publikacijo

Nazadnje posodobljeno: