• Domov
  • Publikacije
  • Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za nevladne organizacije

Zgradba priročnika
PRVI DEL: OSNOVE JAVNEGA FINANCIRANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ (razlog za financiranje programov in projektov nevladnih organizacij in njegove različne alternative (razpisi, pozivi, neposredno financiranje), kdo so nevladne organizacije, zakonodaja, ki procesno ureja postopke javnih razpisov)
DRUGI DEL: KORAKI IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV (v desetih podpoglavjih razloženi postopki načrtovanja, izvajanja in vrednotenja javnih razpisov)
TRETJI DEL: VZORCI

Prenesi publikacijo