Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures That Matter℠. V publikaciji so navedeni tudi konkretni pozitivni primeri tovrstnega sodelovanja.

Prenesi publikacijo