V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOBROVNIK, RADOVLJICA IN TRŽIČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

ZAKONODAJA:

do 11.12.- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

do 15.12.- Predlog zakona o spodbujanju investicij

do 15.12.- Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018

do 15.12.- Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma v Državnem zboru

POVPRAŠEVANJE:

Problematika zemljišč, ki so v ZK opredeljena kot  javno dobro – do tor., 12.12.2017.

DOGODKI:

21.12., – Okrogla miza o turizmu

 

NOVICE SOS

18 občin prejelo naziv Branju prijazna občina 1/1

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS smo podelili nazive občinam, ki največ prispevajo k bralni pismenost in kulturi.

Nazive sta prejeli dve mestni občini, in sicer Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Kranj ter šestnajst občin, in sicer Črna na Koroškem, Hrastnik Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih  Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec. Nagrajene občine je ob podelitvi nazivov nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, tudi ambasador projekta Branju prijazna občina, minister za kulturo Republike Slovenije, Anton Peršak, ki sta izrazila nadaljnjo podporo projektu tudi v prihodnjem letu in župan Mestne občine Kranj, Boštjan Trilar.

Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. 27 občin, od vseh skupaj 212 občin v Sloveniji, ki so se prijavile na natečaj do 30. oktobra 2017 so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti in njenih zaposlenih na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja organizacija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna komisija je izbrala 18 občin, ki so izpolnili vse pogoje natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Oglejte si galerijo slik 

Mednarodna konferenca Smart towns 1/2

S ciljem povezovanja manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta, se je Skupnost občin Slovenije odzvala povabilu organizatorjev, ter pomagala pri promociji mednarodne konference Pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki je potekala 29. in 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij. Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive in o tem je tekla beseda na konferenci. Vabilu na konferenco so se odzvali tudi iz drugih asociacij lokalnih skupnosti, ki jih povezuje mreža NALAS, ki so na konferenci izrazili navdušenje nad predstavitvijo občine Idrija in jih povprašali o možnostih prihodnjega sodelovanja. Predstavljenih je bilo veliko dobrih praks, veliko tehnoloških rešitev, ki lahko pomagajo pri oblikovanju boljšega življenjska okolja, med drugim tudi projektna pisarna PROPI, ki sta jo vzpostavili SOS in FLAPAX, pospeševalnik za pametna mesta.

Fotografije s konference so dostopne tukaj, predstavitve na tej povezavi.

Konferenca je bila prva te vrste v Sloveniji in so jo organizirali Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je bila, kot že omenjeno, tudi Skupnost občin Slovenije.

 

POVPRAŠEVANJE SOS

Problematika zemljišč, ki so v ZK opredeljena kot  javno dobro 2/1

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na problematiko zemljišč, ki so izvzeta iz javnega dobra, saj se ne ve ali so ta zemljišča državna ali občinska.

V nadaljevanju navajamo primer in vas naprošamo za povratno informacijo ali se morda s takšno ali podobno situacijo soočate tudi v vaši občini:

»Občina se je v preteklosti posluževala 23. člena ZGO-1 ter na zemljiščih, ki so vknjižene v Zemljiško knjigo kot javno dobro ter kjer so bile včasih ceste oz. poti (ceste so se potem v zgodovini premaknile na novo traso) vknjižila lastništvo Občine. Ta zemljišča smo nato uporabili za zamenjavo za zemljišča po katerih sedaj dejansko poteka kategorizirana cesta (nedaleč stran), ki smo jo odmerili. Sedaj pa smo v roku nekaj dni dobili na sklep sodišča o vpisu v Zemljiško knjigo (tj. sklep, s katerim je sodišče na podlagi odločbe o ukinitvi javnega dobra dovolilo vknjižbo lastninske pravice občine) že drugi ugovor s strani Republike Slovenije (oz. Državnega odvetništva). Republika Slovenija tukaj svoj pravni interes izkazuje, ker naj bi po podatkih GURS-a bilo zemljišče kmetijsko oz. gozdno in naj bi tako bilo last Republike Slovenije.«

Vljudno vas naprošamo za povratne informacije, ki jih lahko posredujete do torka, 12.12.2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog zakona o spodbujanju investicij 3/2

Vlada Republike Slovenije je na 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju investicij (EPA: 2374 – VII, prva obravnava), ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Cilj predlaganega zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.

V pregled prilagamo predlog zakona na tej povezavi in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 15.12.2017.

 

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018 3/3

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v pregled prejeli osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018.

Operativni program je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.

Ta program obravnava območja v bližini železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov na leto, območja v bližini cest z več kot 3 milijone prevozov vozil na leto (8 na uro) ter poselitveni območji z več kot 100.000 prebivalci, to sta poselitveno območje Mestne občine Ljubljana  in poselitveno območje urbanistične zasnove mesta Maribor.

Z operativnim programom so za zgoraj navedena območja predstavljeni rezultati strateškega kartiranja, ki odražajo stanje za referenčno leto 2011, in na podlagi ocene obremenjenosti prebivalcev, stanovanj in stavb določeni ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom ter s tem zmanjšanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa na zdravje ljudi.

Celoten osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018 si lahko preberete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 15. decembra.

 

Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma v Državnem zboru 3/4

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora v mnenje Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, prva obravnava, EPA: 2373 – VII). Temeljni cilj zakona je vzpostavitev čim ugodnejšega poslovnega okolja za učinkovit in uspešen razvoj slovenskega turizma, s spodbujanjem:

– partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na državni, regionalni in lokalni ravni,
– trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije,
– razvoja kakovostnih in tržno zanimivih celovitih turističnih proizvodov,
– delovanja turističnih društev in njihovih zvez.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Prilagamo tudi

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 15.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 3/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1).

Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ in OBRAZLOŽITVE. Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 18.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin 3/8

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin. Glavni cilj predloga zakona je dopolnitev oziroma preureditev ZEN, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi. 

Prilagamo tudi:

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 22.12.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem 3/9

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslanca (prvopodpisani Janko Veber).

Predlog zakona določa pravila o zaščiti standardnega stanovanja pred vsemi oblikami finančnih izterjav, izvršb ali rubežev. Prepoveduje nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, saj določa, da je šele po predhodni neuspeli izterjavi na denarna sredstva in vrednostne papirje mogoče začeti izvršbo na nepremičnine, ki so vrednostno sorazmerne z višino izkazane terjatve upnika.

Celotno besedilo zakona najdete na tej povezavi.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do srede, 3.1.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

21.12. / Napoved – Okrogla miza o trajnostnem turizmu 4/1

Skupnost občin Slovenije je aktivna v različnih evropskih projektih in tokrat smo različnim vsebinam treh projektov dali skupni imenovalec – turizem. 21. decembra bomo v Ljubljani (natančno lokacijo sporočimo v kratkem) organizirali okrogli mizi, na kateri smo povabili različne strokovnjake, takšne, ki turizem dobro poznajo in takšne, za katere si želimo, da bi ga poznali, saj odločilno vplivajo na prihodnje politike, zakonodajo in financiranje. Na dogodku bomo poskusili skupaj z občinami in vabljenimi gosti odgovoriti na vprašanja kot so:

 • Na kaj lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja?
 • Ali smo spregledali kaj pomembnega?
 • Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje?
 • Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh?

Vsekakor pa bomo čas namenili tudi vašim vprašanjem, problemom s katerimi se soočate in dobrim praksam.

Tukaj lahko izveste več o dogodku in se nanj prijavite.

9.1. / 1. Sestanek občin za IoT 4/2

Na Skupnosti občin Slovenije smo v sklopu projektne pisarne PROPI oblikovali projektno idejo o sestavi konzorcija slovenskih občin na področju uvajanja IoT rešitev v občinske ekosisteme. Osnovni namen konzorcija je sooblikovanje projektnih predlogov zaskupno prijavo na načrtovanem razpisu Ministrstva za javno upravo (MJU) na področju IoT rešitev, ki ga le-ta načrtuje pomladi 2018. Pripravili smo predstavitev ozadja in koncept projekta IoT SLO, s katerim smo seznanili vse občine in jih povabili k izrazu interesa. Vse občine in njihove GJS, ki so interes izrazile s tem, ko so z izpolnitvijo vprašalnika odgovorile na nekatera vprašanja o stanju, željah in potrebah in zapisale svoje kontaktne podatke, smo povabili na 1. srečanje, ki bo 9. januarja 2018. 

Pobuda je bila predstavljena tudi na 9. konferenci Informatika v javni upravi – IJU 2017, ki je potekala 4. in 5. decembra na Brdu pri Kranju.

V kolikor ste vabilo k sodelovanju in oddaji predhodnega interesa spregledali in želite sodelovati, čim prej izpolnite anketo: https://www.1ka.si/a/143955.

23.1. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/3

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/4

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

13.12. / Okrogla miza Sobivamo v Kopru 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na okroglo mizo o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji, ki bo v sredo, 13. decembra 2017, ob 11. uri, v Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane mestne občine Koper.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • Alenka Ogrin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
 • Helena Videtič, vodja Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Mestne občine Koper,
 • Cvetka Jagodič, predsednica Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper,
 • Aco Prosnik, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic,
 • Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
 • Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Na okrogli mizi se bo govorilo o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in na Obali.

Vabilo s programom.

13. in 14.12./ LIFE informativni dan 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na LIFE informativni dan, na katerem bodo predstavili, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte.

Kaj boste pridobili na LIFE informativnem dnevu?

 • Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
 • Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
 • Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov.

Vabilo.

Dodatne informacije: Špela Žohar, 01/ 478 7163 ali Janja Samec, 01/478 7326 ali preko e-pošte: life.mop@gov.si.

18.12. / Posvet Dosegljiva stanovanja 5/3

Inštitut za politiko prostora in Skupnost občin Slovenije vas v okviru programa Urbact vabimo na posvet z naslovom Dosegljiva stanovanja (program), ki bo potekal 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (velika sejna soba v podhodu).

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.

Cilj Partnerstva za stanovanja Urbane agende za EU je spodbujati dostopnost kakovostnih stanovanj. Osredotoča se na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev.

Prosimo, da svojo prisotnost do četrtka, 14. 12. 2017, sporočite na petra.ockerl@ipop.si

Koledar dogodkov eTurizem 5/4

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

159. redna seja Vlade RS 6/1

Sprejeta Strategija razvoja Slovenije 2030

Vlada je sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, dokument, ki ga je vlada v začetku mandata opredelila kot eno izmed svojih prednostnih nalog.

Strategijo razvoja Slovenije 2030 sicer določajo še Vizija Slovenije, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. V prvi vrsti je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču – tako na ravni posameznikov, kot na ravni družbe.

Kot izhaja iz strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih strategije, ki predstavljajo podlago za oblikovanje prihodnjih prednostnih nalog in ukrepov vlade, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

 1. Zdravo in aktivno življenje
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
 3. Dostojno življenje za vse
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
 5. Gospodarska stabilnost
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
 8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
 10. Zaupanja vreden pravni sistem
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Gradiva (Strategija razvoja Slovenije 2030, Poročilo o javnem posvetovanju, ključni poudarki) so objavljena na http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/.

Predlog novele zakona o javnih financah

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o javnih financah, ki ga bo posredovala v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Z njo se bo v nacionalno zakonodajo dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskim okviri držav članic, cilj predlagane novele pa je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade.

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Objavila jo bo Uradnem listu RS.

Sprememba Uredbe zajema dopolnitev v delu, ki se nanaša na določitev organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema. Imenovanje takšnega organa pred sprejemom spremembe te uredbe v pravnem redu RS še ni bila implementirana. Vlada RS je vzporedno sprejela tudi spremembo sklepa o informaciji o vzpostavitvi pogojev za izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in skupne ribiške politike v programskem obdobju 2014–2020.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021

Vlada je sprejela Odgovor na dopis Odbora za kulturo Državnega zbora v zvezi s sklepi glede Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

Vlada RS v odgovoru navaja, da se zaveda, da je področje kulture zelo pomembno in da imajo s kulturo povezani turistični produkti zelo velik potencial, zato je to področje v strategiji tudi vključeno, in sicer na način, ki pomeni velike in pomembne premike pri prepoznavanju razvojnih potencialov slovenske kulture in kulturne dediščine. Medresorska delovna skupina za spremljanje uresničevanja strategije pa bo ustanovljena do konca leta.

Predlog odgovora Vlade RS na zahtevo SOS, ZMOS in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za podaljšanje prehodnega obdobja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Vlada je sprejela Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na zahtevo Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za podaljšanje prehodnega obdobja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Na podlagi zgoraj navedenega Vlada Republike Slovenije meni, da podaljšanje rokov kot ga je predlagalo Združenje mestnih občin Slovenije, in podaljšanje prehodnega obdobja, kot sta ga predlagali Skupnost občin Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, nista utemeljena.

Vlada tudi ne podpira pobude za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, da občine same z odlokom odločajo, ali bo pogrebna dejavnost tržna ali javna gospodarska služba kot je predlagalo Združenja mestnih občin Slovenije.

Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Vlada je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 % neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR.  Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da se bo opravil tudi poračun za nazaj.

Problematika postavljanja objektov za oglaševanje ob cestah

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pobudo Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov glede problematike postavljanja objektov za oglaševanje ob cestah in ga posredovala Državnemu svetu RS.

Področje oglaševalskih posegov ob državnih in občinskih cestah ne bi bilo ustrezno urediti v enem predpisu, kot predlagajo komisija in skupine lokalnih interesov, saj to področje že urejajo različni predpisi: Zakon o cestah, Zakon o kmetijskih zemljiščih, gradbeni, občinski in drugi predpisi. Za vsako od teh področij namreč veljajo specifike, ki so že urejene v teh predpisih, ureditev v sklopu enega zakona pa bi pomenila le, da bi ta zakon zajel vse te posebnosti, omejitve in namen takega urejanja.

Vlada se strinja s pobudo, da se globe za kršitve, povezane s postavljanjem objektov za obveščanje in oglaševanje ob cestah, zvišajo, da bi imele odvračilni učinek. V noveli Zakona o cestah, ki jo bo obravnaval Državni zbor RS, je že predlagano, da se globa, predpisana za posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, zviša s sedanjih 200 evrov na 2.000 evrov, globa za pravno osebo samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa s sedanjih 2.000 na 8.000 evrov.

Vlada še pojasnjuje, da nov zakon o urejanju prostora občinam omogoča sprejetje odloka, s katerim lahko določijo pogoje za zagotavljanje ustrezne podobe naselij in krajine, kot so pravila glede oglaševanja, osvetljevanja, postavljanja blaga ob poslovnih objektih in podobno. Prav tako nova zakonodaja s prostorskega in gradbenega področja določa, da se inšpekcijski nadzor nad enostavnimi objekti in drugimi negradbenimi posegi v prostor prenese v pristojnost občin. S tem bodo dobile možnost ukrepanja v primeru vseh kršitev in ne samo tistih, kjer gre za občinske površine (lastniško ali upravljavsko).

Glede možnosti prepovedi oglaševanja v vidnem polju avtocest in hitrih cest pa vlada odgovarja, da bi šlo za nesorazmeren poseg, saj bi s tem prepovedali vse oglase, tudi tiste zelo odmaknjene od ceste, ki bi jih lahko uporabnik ceste s pogledom zaznal med vožnjo.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/1

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

2. odpiranje ponudbvlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017, bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018 7/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«. Namen javnega razpisa je vključevanje brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte. Razpis jim bo omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Javni razpis bo tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad. Razpis je odprt do 10. januarja 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva.

URBACT razpis za prenosna omrežja - kako lahko sodelujete? 7/3

Obveščamo vas, da je v okviru programa URBACT še do 10. januarja 2018 odprt razpis za prenosna omrežja. Vabimo vas, da si ogledate rešitve, ki so jih evropska mesta našla za svoje izzive na različnih področjih, od spodbujanja gospodarstva do izboljševanja kakovosti okolja v mestih, zagotavljanja stanovanj, komunikacije s prebivalci, urejanja prometa in podobno.

Če vas zanima prenos ene od dobrih praks v svoje lokalno okolje (mesto, občino), sledite naslednjim korakom:
1. Pobrskajte po bazi z dobrimi praksami in poiščite tiste, ki vas zanimajo.
2. Kontaktirajte nosilca dobre prakse in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu.
3. Kontaktirajte Nacionalno URBACT točko (kontakt: petra.ockerl@ipop.si, telefon: 041 880 165). Pomagali vam bodo pri vzpostavljanju stika s potencialnimi partnerji in razumevanju razpisa.
Več o razpisu …

Razpis ROMACT-modul C 7/4

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za transnacionalno sodelovanje in povečevanje zmogljivosti v programu ROMACT (ROMACT TCC).

ROMACT TCC pomaga lokalnim oblastem pri boljšem vključevanju marginaliziranih skupin, zlasti pripadnikom romske etnične pripadnosti. Temelji na domnevi, da so lokalne oblasti v najboljšem položaju za prepoznavanje izzivov in potreb na svojih ozemljih. Prav tako se opira na strokovno znanje Sveta Evrope, predvsem na področju intervencij na lokalni ravni, medkulturnega usposabljanja in usposabljanja romskih mediatorjev.

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se nanaša na modul C (podpora nadnacionalnim delovnim obiskom) komponente ROMACT TCC. Zainteresirane občine so pozvane, da se sklicujejo na spodnje dokumente:

Poziv za zbiranje predlogovDodatek IDodatek II

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se naj pošljejo izključno na naslov: romact@coe.int.

Rok za prijavo je 1. februar 2018.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Prenovljen NIJZ podatkovni portal 8/1

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prenovili strukturo podatkovnega portala, kjer lahko na enem mest najdete zdravstvene statistične podatke iz različnih virov. Podatkovni portal NIJZ predstavlja enotno točko dostopa do podatkov o zdravstvenem stanju, uporabi zdravstvenega sistema in vplivov na zdravje prebivalstva. Podatki na portalu so razvrščeni po posameznih tematskih sklopih, ločeno pa so prikazani tudi nekateri pomembni kazalniki s področja zdravja in zdravstvenega varstva.

Prenovljen podatkovni portal so dopolnili z novimi, obsežnimi vsebinami o zdravstvenem stanju, uporabi zdravstvenih storitev in življenjskem slogu prebivalstva. Podatki so po prenovi razporejeni v osem področij, kar zagotavlja lažje iskanje in boljšo preglednost nad objavljenimi podatki.

Vljudno vabljeni k uporabi prenovljenega NIJZ podatkovnega portala, več o njegovi prenovi pa najdete na naslednji povezavi.

Skrb za planet se prične s tlemi 8/2

5. decembra obeležujemo Svetovni dan tal. Letošnja vodila misel Svetovnega dneva tal je »Skrb za planet se začne s tlemi«. S to mislijo želi Organizacija združenih narodov – FAO pozornost svetovne javnosti usmeriti na problematiko, ki škoduje tlom, in sicer vključno z degradacijo in onesnaževanjem. Poseben poudarek letošnjega Svetovnega dneva tal je namenjen vlogi organskega ogljika v tleh pri blažitvi posledic podnebnih sprememb. Tako je bil izdelan prvi globalni zemljevid organskega ogljika v tleh (Global Soil Organic Carbon Map – GSOCmap), ki je nastal v sodelovanju z različnimi državami, vključno s Slovenijo, tehnično pa so izdelavo vodili na Medvladnem tehničnem odboru o tleh (ITPS) pri FAO. Globalni zemljevid organskega ogljika v tleh je dostopen na spletni strani FAO – Global Soil Partnership. Predstavlja podlago, na osnovi katere lahko države vzpostavijo ali nadgradijo lastne nacionalne informacijske sisteme o tleh, in poročajo o ciljih trajnostnega razvoja (SDG), s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja glede varovanja in obnove kopenskih ekosistemov (15.3.1.).

Akcija nadzora podzemnih jam 8/3

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je skupaj s Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in jamarskimi društvi, vključenimi v Jamarsko zvezo Slovenije,. od julija do oktobra 2017 izvajala akcijo nadzora podzemnih jam. Namen medresorske akcije je bil oceniti stanje podzemnih jam v Sloveniji in identificirati kršitve, vezane na nedovoljeno nastavljanje pasti in odlaganje odpadkov v jamah.

V akciji je bil v kar šestih jamah ugotovljen nelegalni lov jamskih žuželk. Odpadki so bili v jami najdeni v štirih jamah. Največja količina odpadkov je bila ocenjena v jami Ravnica, ki znaša kar približno 4.000 m3. Odpadki, ki so bili evidentirani v jamah, so: komunalni, gradbeni, gume, deli izrabljenih motornih vozil, azbestno-salonitne plošče, sodi za gorivo, kosti živali, v izjavi pa je lastnik zemljišča povedal, da naj bi bila v jami tudi neeksplodirana ubojna sredstva.

 

Mednarodne novice

Delovna skupina NALAS za črpanje EU sredstev v Sloveniji 9/1

Neformalna delovna skupina pri NALAS, za črpanje EU sredstev, se je 1. decembra 2017 sestala v Ljubljani, dan po konferenci “Pametna mesta”.  Predstavniki mreže NALAS so konferenco ocenili kot odlično priložnost za učenje in mreženje, saj je bila konferenčna tema eno od glavnih tematskih področij NALAS-a in potencialna prednostna tema za bodoče projekte. Na sestanku so članice in člani delovne skupine, med katerimi je tudi predstavnica SOS, govorili o napredku pri izvajanju in spodbujanju pametnih mestnih projektov v Sloveniji. Kot posebej pomembno so izpostavili srečanje z Jackom Engwegen iz DG REGIO. Zaradi manjkajočih kompetenc in znanj o konceptih pametnih mest,  je na sestanku tekla beseda tudi o potencialu NALAS-a, za organizacijo regionalne konference o pametnih skupnostih v JV Evropi ter o možnostih podpore Evropske komisije, ki bi vključevala tudi slovenske zainteresirane strani v bližnji prihodnosti. Predstavnica SOS je spomnila na NEXPO, ki bi lahko v nekoliko spremenjenem konceptu, v veliki meri zadovoljil te potrebe in probleme 9000 lokalnih skupnosti v JV Evropi, kolikor jih zastopa NALAS.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.