V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOZJE, RAVNE NA KOROŠKEM IN MESTNA OBČINA CELJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

TOR., 12.4. – Dogodek Energetska sanacija stavb Vabilo

ČET., 14.4. – Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« Vabilo in Prijavnica

PET, 15.4. – Predstavitev določil novega predloga Zakona o javnih uslužbencih Vabilo in Prijavnica

 

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti  do četrtka, 14.4.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah nova članica SOS 1/1

Obveščamo vas, da se je Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah odločila za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. Tako štejemo že 178 občin članic.

obina_sveti_jurij_v_slovenskih_goricah_grbObčina Sv. Jurij v Slovenskih goricah leži na skrajnem vzhodnem delu zahodnih Slovenskih goric. Njena površina znaša 34 km2 na kateri živi 2187 prebivalcev v 599 gospodinjstvih. V občini prevladujejo kmetje, industrije ni, so pa storitvene dejavnosti s področja gradbeništva, trgovine, avtoprevozništva, ličarstva, krovstva, mizarstva, gostinstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Sredi gričastega jedra občine stoji gotska cerkev sv. Jurija iz 16. stoletja, največji kulturno-arhitekturni spomenik v kraju. Tudi grb občine krasi Sv. Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in konjenikov.

Predstavili smo primerjalno analizo cen komunalnih storitev 1/2

P1020181V četrtek, 7.4.2016, je v prostorih Državnega sveta potekala predstavitev primerjalne analize cen komunalnih storitev. Temeljni namen projektne naloge, ki jo izvaja Inštitut za javne službe, Zbornica komunalnega gospodarstva in skupnosti občin, je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Občine se o cenah komunalnih storitev odločajo na podlagi elaboratov, ki jih skladno z Uredbo MEDO predložijo izvajalci javnih služb, pri tem pa se soočajo s ključnim vprašanjem, kateri stroški in v kakšni višini so dejansko upravičeni. Na predstavitvi so gospod Leo Kremžar, vodja področja komunale pri SOS, predsednik Zbornice Komunalnega gospodarstva, Miran Lovrič in mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta, predstavili čemu služi analiza primerljivih območij, kakšne podatke nam nudi in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

Primerjalna analiza je zaključena za leto 2013, v teku pa je analiza za leto 2014. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi so na naslov županje/župana prejela poročila o izvajanja posamezne javne službe, ki omogočajo celovit pogled na pogoje in stroške izvajanje posamezne javne službe v slovenskem prostoru. Ker v Skupnosti občin Slovenije menimo, da lahko takšna primerjalna analiza pozitivno vpliva tako na delovanje izvajalca gospodarske službe kakor tudi močno olajša odločanje v višini cen storitev, bomo nadaljevali z aktivnostmi na tem področju, tudi izobraževalnimi. Občine pa vabimo, da se dogovorite z vašim izvajalcem javne službe, da se vključi v proces zbiranja podatkov o cenah komunalnih storitev, v kolikor tega še ni storil.

Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije 1/3

7. aprila 2016 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala prva medresorska ocenjevalna delavnica projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije, ki ga Slovenija izvaja v sodelovanju z OECD, katere se je udeležila tudi predstavnica Skupnost občin Slovenije.

Namen projekta je spodbuditi razvoj, vzdrževanje in uporabo spretnosti v državi, za izboljšanje zaposljivosti in gospodarske rasti ob hkratnem izboljšanju socialne vključenosti v družbo. Slovenija je v projekt vstopila z izvajanjem 1. faze, to je priprave ocene stanja in s tem diagnostičnega poročila.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v uvodnem delu nagovorila udeležence delavnice. Kot je dejala, gre za najširšo delavnico, ki smo jo doslej kdajkoli organizirali v Sloveniji z namenom, da bi v prihodnjih korakih dorekli strategijo razvoja na tem področju. To je še posebej pomembno v tem trenutku, ko pripravljamo strategijo razvoja Slovenije 2050. »Zato je zdaj ravno pravi čas, da se zavemo, kaj je potrebno narediti na področju znanja, razvoja veščin oz. spretnosti in udejanjiti pričakovanja, ki jih ima družba kot celota,« je dejala ministrica in poudarila, da je Slovenija ena redkih in prvih držav, ki se je lotila strategije razvoja uporabe spretnosti.

Na zaključku delavnice je sodeloval tudi visoki predstavnik OECD, gospod Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD in svetovalec generalnega sekretarja OECD. Kot je dejal, je zelo navdušen nad delavnico, saj je Slovenija vprašanje veščin naredila za nekaj, kar zadeva vsakega posameznika v družbi. “Ne gre le za ustanavljanje boljših šol in univerz, temveč tudi za vprašanje, kako lahko Slovenija izkoristi svoj talent in ga prevede v boljše veščine, boljše službe, boljša življenja. Razprava na celotni ravni družbe, kot se dogaja tukaj, je pravi temelj za to.”

Sicer pa so na delavnici poleg predstavnikov OECD in posameznih ministrstev med drugim sodelovali tudi predstavniki izobraževalnih organizacij, raziskovalnih inštitutov, javnih agencij, predstavniki staršev, predstavniki gospodarstva ter kot v uvodu omenjeno, lokalnih skupnosti.

Odziv župana Ljubljane na dopis OZS 1/4

Obrtna zbornica Slovenije je 31.3.2016, kot navaja dopis župana Jankoviča, vsem občinam poslala pismo vezano na predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Skupnost občin Slovenije ni bila med prejemniki pisma obrtne zbornice, smo pa prejeli v vednost odgovor župana Mestne občine Ljubljana, ki ga objavljamo na tej povezavi: MOL – dopis za OZS, saj ocenjujemo, da je vsebina zanimiva tudi za vse občine članice SOS.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zbrane pripombe MOP na predloge zakonov GZ, ZUreP-2 in ZPAI 2/1

Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor objavili predstavitve in video posnetek iz javnega posveta na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je potekal 24.3.2016, kot tudi zbrane pripombe k posameznim predlogom zakonov (GZ, ZUreP-2 in ZPAI).

Na posvetu so bile osvetljene glavne pripombe, podane v okviru 3-mesečne javne razprave na osnutke Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Gradiva najdete na naslednjih povezavah:

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti 2/2

Ministrstvo za zdravje je na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti (besedilo najdete TUKAJ). Pripombe in predloge na predlagano besedilo predloga lahko podate najkasneje do četrtka, 14.4.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 2/3

V javni razpravi je težko pričakovan Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. S tem predlogom uredbe se dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce ”komunalnih” odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč (17. člen).

Ministrstvo za okolje in prostor je v uredbo vključilo še dopolnitve, s katerimi se v skladu z evropskimi direktivami ureja tudi obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, kar je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja in usklajuje z nekaterimi določili drugih uredb, ki veljajo od konca leta 2015 naprej. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21.4.2016 posredujete vaša mnenja, stališča in predloge.

POVPRAŠEVANJE

Pogodba o dobavi toplotne energije 3/1

Občina članica SOS se obrača na vas s prošnjo po posredovanju izkušenj pri sklepanju pogodb o dobavi toplotne energije (poslovno stanovanjski objekt) za letno porabo manj kot 1 MW. Vljudno naprošamo, da odgovorite na vprašalnik, ki vam ga posredujemo na tej POVEZAVI.

Vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do srede, 13. aprila 2016.

DOGODKI SOS

12.4. / Program in prijave za energetsko sanacijo stavb 4/1

v začetku marca smo objavili napoved dogodka, kjer se bomo skupaj ponovno dotaknili aktualne teme energetskega pogodbeništva in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti. Organizatorji verjamemo, da smo uspeli pripraviti aktualne vsebine s kompetentnimi strokovnjaki, ki bodo znali odgovoriti na vaša vprašanja, zato vas vabimo, da se tudi vi aktivno vključite v razpravo.

Dogodek bo v torek, 12. aprila 2016, od 9. do 17. ure, Mala kongresna dvorana, Celjski sejem

VABILO – Energetska sanacija stavb v lasti občin, 12.4.2016, Celje

Predviden program:

9.00-10.00       Izbor projektov energetskega pogodbeništva in poslovnih modelov, Kssena

11.00-12.15        Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, Ministrstvo za infrastrukturo (gradivo)

12.15-13.30        Energetska sanacija javnih stavb, okrogla miza z razpravo, moderator: Energetika.NET

Sodelujejo:

mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo

Bojan Šrot, Mestna občina Celje

Dr. Ivan Žagar, Predsednik SOS

Hinko Šolinc, Eko sklad

Jože Torkar, Petrol d.d.

Boštjan Kranjc, Kssena

Jana Habjan Piletič, JHP projektne rešitve d.o.o.

Tomaž Grm, Butan plin d.d.

 

13.30-17.00        Načrtovanje specifičnih poslovnih modelov, Postopki javnih razpisov in oddajanja naročil, Meritve in preverjanje prihrankov energije, Kssena

 

Vabimo vas, da se nam pred tem pridružite tudi na uradnem odprtju najpomembnejših sejmov energetike in industrijskega vzdrževanja v širši regiji, na katerih se bo letos predstavilo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Otvoritvena slovesnost bo ob 10. uri v sejemski dvorani L. Sejma bo uradno odprl minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 6. aprila 2016, ga. Manji del Negro    (T: +386 3 54 33 206, E: manja.delnegro@ce-sejem.si), da vam bomo lahko pravočasno poslali vstopnico in rezervirali parkirno mesto. Posamezni občini lahko zagotovimo do 3 brezplačne vstopnice za sejem in posvet ter 1 parkirno mesto.

Prijazen pozdrav do snidenja na celjskem sejmišču.

 

Organizatorji:

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje, Skupnost občin Slovenije, Razvojna agencija Savinjske regije, Energetika.NET

14.4. / Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Seminar bo potekal v četrtek, 14. aprila 2016,  s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom ob predvidoma 15.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Zaradi postopka registracije v Državnem zboru RS, prosimo ne pozabite na osebni dokument.

Vljudno vabljene vse občine, z zaprosilom po posredovanju vabila tudi NO občine!

 

15.4. / 3. seja komisije za gospodarske javne službe 4/3

V petek, 15.4.2016 bo v prostorih MO Celje sejna soba v pritličju (vhod iz Ljubljanske ulice), od 10.00 ure dalje potekala 3. redna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS. Obravnavali bomo Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, natančneje, jamstva za odlagališča odpadkov. Seje komisije se lahko udeležijo njene članice in člani, vabljeni so tudi drugi zainteresirani, vendar je zaradi omejenih prostorskih kapacitet potrebna predhodna prijava na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13.4.2016.

15.4. / Predstavitev določil Predloga Zakona o javnih uslužbencih 4/4

 

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo posvet, na katerem bodo predstavnikom občin predstavljena določila novega predloga Zakona o javnih uslužbencih.

Vabimo vas, da se udeležite posveta in s svojimi predlogi in pripombami aktivno sodelujete pri oblikovanju besedila predloga zakona.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO.

 

19.4. / Seminar NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in KMVVI« 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 19. aprila 2016,  s pričetkom ob 14.00 uri in zaključkom ob predvidoma 16.00 uri v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do petka, 15.4.2016, skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

20.4. / ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ? 4/6

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?

Seminar bo potekal v sredo, 20. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

S 1. aprilom je pričel veljati nov Zakon o  javnem naročanju, ZJN-3. Zakon spodbuja elektronsko komunikacijo in oddajo ponudb, skupno javno naročanje, delitev predmeta na sklope, merilo, ki upošteva ceno in kakovost. Hkrati pa veliko spremembo predstavlja tudi možnost spremembe pogodbe brez potrebe po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Slovenija je pri implementaciji večinoma sledila določilom direktiv, pri čemer je na svojstven način med drugim uredila:

 • merilo za izbor
 • sankcije za nespoštovanje delovnopravne, okoljske in socialne zakonodaje
 • sodelovanje ponudnika pri kartelnem dogovoru
 • neobičajno nizko ponudbo
 • odprava računske napake
 • formalno nepopolno ponudbo (in sprememba ponudbe)
 • podaja neresničnih in lažnih izjav
 • podizvajalci.

Na seminarju, vam bodo jasno in praktično predstavljene vse bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je pomembno za pripravo kvalitetne dokumentacije v zvezi z naročilom.

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

22.4. / Srečanje občin z ministrom za javno upravo na temo IKT 4/7

V luči evropske digitalne agende in enotnega digitalnega evropskega trga ima Republika Slovenija potencial, da postane referenčna država in aktiven akter digitalne transformacije v Evropi. Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih skupnosti v procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna.

Zato smo povabili ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja ter druge strokovnjake tako iz lokalne kot iz državne ravni, da si medsebojno izmenjamo poglede in pričakovanja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in orodij ter vizijo digitalizacije Slovenije.

Srečanje bo v petek, 22. aprila 2016.

Vabilo na srečanje z ministrom Koprivnikarjem na temo IKT, 22.4.2016, Poligon

PRIJAVNICA

 

 

 

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 4/8

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

11.4./ Informativni dan ob objavi drugega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe 5/1

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe, organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in drugega razpisa, ki bo potekal 11. aprila 2016, v hotelu SLON v Ljubljani.
Vljudno vabljeni, da se do 8. 4. 2016 prijavite preko te prijavnice.
Dnevni red
Več o programu in drugem razpisu najdete na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Drugi razpis bo odprt od 5. aprila–13. maja 2016.

11.4./ Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva« 5/2

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Skoraj pred natanko enim letom so z nacionalno konferenco vstopili v proces priprave strategije. V tem času je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek strategije, ki bo objavljen v začetku aprila. Na konferenci bo govora prav o njem z željo, da se podajo še dodatni komentarji in pogledi na smer razvoja NVO in prostovoljstva v Sloveniji. Konferenca bo tako služila kot uvod v javno razpravo o osnutku strategije.

Program konference bo objavljen v kratkem. Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

12.4./ Problemska konferenca o javnem naročanju ekoloških živil 5/3

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mestna občina Ljubljana v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 in Ministrstvo za javno upravo organizirajo v okviru projekta GPP 2020, problemsko konferenco o naročanju ekoloških živil, ki bo potekala dne, 12. 4. 2016 v Ljubljani.
Na konferenci bodo predstavljene novosti Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) na področju živil in dobre prakse na tem področju. Konferenca je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj v zvezi z javnim naročanjem živil in oblikovanje priporočil za tovrstno naročanje v prihodnje, in sicer zlasti ob upoštevanju prenove Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Vabilo.

Dogodek je brezplačen. Zaradi omejenega števila mest se je na dogodek treba prijaviti preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 05 907 13 35, info@umanotera.org.

12.4./ Drugi Urbani forum 2016 "Pametna mesta - Partnerstva za zeleno rast" 5/4

Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), organizira drugi slovenski Urbani forum z naslovom »Pametna mesta – Partnerstva za zeleno rast«. Potekal bo 12. aprila, od 8.30 do 14.00.

Cilji urbanega foruma 2016 so: izpostaviti razvojne priložnosti slovenskih mest domačim in tujim partnerjem, izpostaviti pomen vzpostavljanja partnerstev za razvojne pobude oziroma projekte in predstaviti uspešne primere partnerstev slovenskih občin, mest in podjetij za izmenjavo izkušenj in znanja. Letošnji urbani forum se dogaja v času, ko se sprejemajo dolgoročne strateške usmeritve za razvoj Slovenije in izvajajo novi ukrepi: pripravlja se Vizija razvoja Slovenije do 2050 in Strategija do 2030, pričenja se izvajanje Operativnega programa za črpanje evropskih sredstev ter s tem trajnostnih urbanih strategij mestnih občin ter Strategija pametne specializacije.

Odprto za javnost – Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do petka, 8. aprila 2016

Več informacij o dogodku

Lokacija: Kristalna palača BTC, Ameriška ulica 8, Ljubljana

12.4. / Nastanitev prosilcev za azil in integracija beguncev po občinah: dobre prakse iz Italije in Nemčije 5/5

V Sloveniji se bomo z nastanitvijo in integracijo prosilcev za azil in beguncev v večjem številu morali soočiti v kratkem. Inštitutu za politike prostora se zdi pomembno, da se ključni deležniki seznanijo z izkušnjami držav, ki se s temi izzivi soočajo že dlje časa.

Zaradi pomebembne vsebine objavljamo novico na spletni strani SOS in vas vabimo na posvet, namenjen predstavitvi sistemskih rešitev in konkretnih dobrih praks namestitve prosilcev za azil in integracije beguncev po občinah iz Italije in Nemčije.

Predstavniki italijanske skupnosti občin ANCI in njihove enote Cittalia, bodo predstavili omrežje SPRAR, ki ga za celotno Italijo koordinira prav Cittalia. Sledila bo predstavitev konkretnih primerov iz italijanskih mest, tudi iz sosednjega Trsta, kjer namestitev prosilcev za azil in programe integracije za občino vodi Italijanski solidarnostni konzorcij (ICS), Urad za begunce Onlus.

Predstavniki nevladne organizacije Kitev iz Oberhausna v Porurju bodo predstavili tamkajšnje sodelovanje med občino in nevladnimi organizacijami na konkretnih primerih. Prosilci za azil in begunci med drugim sodelujejo pri razvoju in izvedbi potujoče kuhinje, ki ljudi in kulture zbližuje s pomočjo hrane.

Skozi razpravo, ki bo sledila, bi želeli spodbuditi ministrstva in lokalne skupnosti k premisleku o tem, kako bi lahko predstavljene dobre prakse prilagodili za slovenske razmere.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, za potrebe razprave bo organizirano tolmačenje.

Vstop je prost, obvezna pa je prijava na dogodek prek elektronskega obrazca ali na e-naslov petra.ockerl@ipop.si.

Vabilo in program

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 5/8

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/9

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/10

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

83. seja Vlade RS 6/1

Proračuni sektorja država 2017 – 2019

Vlada RS je določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019. Vlada se je seznanila tudi z osnutkom Programa stabilnosti 2016.

Vsebini Programa stabilnosti in Nacionalnega reformnega programa se dopolnjujeta in prekrivata. PS se osredotoča na makro-ekonomski razvoj, fiskalno politiko in javne finance. NRP pa opisuje ukrepe, napovedane strukturne reforme znotraj EU semestra, doseganje EU2020 ciljev. Oba dokumenta predstavljata temeljni strateški okvir razvoja Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade RS in Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Vlada RS je izdala Uredbo o skupnem javnem naročanju in Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju ter ju objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. Obe uredbi izhajata iz novega Zakona o javnem naročanju, ki je začel veljati s 1.4.2016.

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade RS prinaša nekaj manjših postopkovnih izboljšav pravil skupnega javnega naročanja, v pretežnem delu pa ostaja ureditev skupnega javnega naročanja enaka kot prej.

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zakona o prijavi prebivališča

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o prijavi prebivališča in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Temeljni namen Zakona o prijavi prebivališča je zagotoviti skladnost registra stalnega prebivalstva z dejanskim stanjem nastanitve posameznikov. Eden od ciljev zakona je zmanjšati število ugotovitvenih postopkov in jih tudi skrajšati. V predlogu zakona je bistveno bolje urejen institut t. i. zakonskega prebivališča, ki omogoča registracijo prebivališča in iz tega izhajajoče uresničevanje pravic in dolžnosti. Cilj predloga zakona je tudi odprava administrativnih ovir, odpravlja pravno praznino pri izvajanju posameznih določb veljavnega zakona, ukinja gospodinjsko evidenco, saj se je sedanja ureditev v praksi izkazala kot neustrezna, ohranja se policijska prijava, tako za tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, pa se nastani pri fizični osebi (npr. pri sorodniku), kot tudi za tujca, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, evidenca policijske prijave, ki jo vodi policija po veljavnem zakonu, se preimenuje v evidenco gostov, kot prekrškovni organ namesto Inšpektorata RS za notranje zadeve določa upravne enote, ki neposredno izvajajo določbe zakona. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog sprememb Zakona o gostinstvu

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in ga hkrati s predlogom Zakona o prijavi prebivališča poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem  postopku in predlagala, da sta obravnavana na isti seji Državnega zbora.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želi predlagatelj predvsem vzpostaviti pravni temelj za register  nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo (e-poročanja) vzpostavil in upravljal AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku.

Spremembe in dopolnitve ZSRR-2 so predlagane na dveh področjih:

 1. izboljšanje sistemskih rešitev, ki so se po uveljavitvi ZSRR-2A v letu 2012 izkazale za pomanjkljive ali težko izvedljive in bodo omogočile lažje doseganje ciljev zakona in
 2. racionalizacija administrativnih postopkov, ki bo omogočila lažje izvajanje in dodatno varčevanje pri uporabi javnih sredstev. (Vir: Vlada RS, ab)

Končno poročilo na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva

Vlada RS se je seznanila s Končnim poročilom o pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva.

Poročilo pregleda izdatkov ima dva glavna dela in sicer prvi del, kjer je zajeta analiza in primerjava izdatkov s povprečjem EU in drugi del, ki vsebuje sklope ukrepov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Uredba spreminja veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ predvsem zaradi bistveno spremenjenih razmer na finančnih trgih, kar ima za posledico, da predpisana splošna diskontna stopnja na ravni 7 odstotkov ne odraža več dejanskih razmer glede zahtevane stopnje donosa investicijskih projektov in se ta zniža na 4 odstotke. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Vlada RS je na seji 31. marca izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč je pripravljen z namenom, da se uredi  reševanje v eno- in dvocevnih predorih na avtocestnem in cestnem omrežju in železnicah ter da se opredelijo naloge portalnih gasilcev. S spremembo bo urejeno tudi  področje helikopterskega reševanja in za ta namen opredeljeni državni zrakoplovi Slovenske vojske in Policije. Zmanjšana so tudi merila za organiziranje enot prve pomoči, kar bo prineslo določene finančne prihranke na nivoju lokalnih skupnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2015

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2015. Podobno kot v prejšnjih letih se je tudi v letu 2015 povečal število rešenih zadev (rešil jih je 10 %  več kot v letu pred tem). Še naprej pa narašča tudi število pobud in predlogov: v letu 2015 se je povečalo za 19 %, na kar najbolj vpliva vse več pobud, ki jih prejema Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki je v letu 2015 prejela 47 % več pobud kot leto prej, medtem ko je število prijav Upravni inšpekciji ostalo približno na ravni preteklega leta (+ 2 %).

Na področju delovanja Upravne inšpekcije so bile kršitve v povprečju ugotovljene v 38 % rešenih zadev. Povišal se je zlasti delež  kršitev v zadevah s področja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, približno enak pa je ostal v zadevah s področja Zakona o splošnem upravnem postopku.

Na področju delovanja Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev so bile kršitve v povprečju ugotovljene v 57 % rešenih zadev, pri čemer je bil njihov delež zelo visok v zadevah s področja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (70 %), relativno nizek (25 %) pa v zadevah s področja Zakona o javnih uslužbencih. Delež kršitev ZSPJS se je v primerjavi z letom 2014 povečal (v letu 2014 so bile kršitve ugotovljene v 57 % rešenih zadev), medtem ko se je delež kršitev ZJU bistveno znižal (v letu 2014 63,6 %). Pri ZSPJS je bilo največ nepravilnosti pri izplačilu plač (41 %), kar je precej več kot v letu 2014. (Vir: Vlada RS, ab)

Stališče RS o spremembi Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Vlada RS je sprejela predlog stališča Slovenije glede spremembe evropske Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih (1999/31/ES). Slovenija podpira večino predlaganih sprememb predloga te direktive.

Glede na trenutne rezultate odlaganja odpadkov in stanje zgrajene infrastrukture termične obdelave odpadkov, Slovenija izraža pomisleke za doseganje cilja odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališča na 10% do leta 2030, saj je ta ob obstoječi infrastrukturi za ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji težko dosegljiv. (Vir: Vlada RS, ab)

Stališče RS o spremembi direktive o odpadkih

Vlada RS je sprejela stališče o spremembi evropske Direktive o odpadkih (2008/98/ES). Slovenija načelno podpira predlog te direktive, ob tem pa izraža tudi nekaj zadržkov. Podpira sicer postopno višanje cilja priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov na 60% do leta 2025 oz. na 65% do leta 2030, izraža pa dvom v pravilnost predlagane nove metode za izračun stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo komunalnih odpadkov. V nadaljnjih postopkih si bo zato Slovenija prizadevala za spremembe te metodologije.

Slovenija načeloma tudi podpira konkretne zahteve glede preprečevanja odpadkov, ki jih bodo morale izpolnjevati države članice, meni pa, da vse predlagane zahteve niso izvedljive na nivoju posamezne države. V nadaljnjih postopkih si bo zato prizadevala za bolj harmoniziran pristop na nivoju EU. (Vir: Vlada RS, ab)

Stališče RS o spremembi direktive o embalaži in odpadni embalaži

Vlada RS je sprejela stališče Slovenije k predlogu evropske direktive o embalaži in odpadni embalaži (14976/15).

Slovenija podpira postopno višanje ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže in posameznih embalažnih materialov do leta 2025 oz. do leta 2030, izraža pa dvom v pravilnost predlagane nove metode za izračun stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo odpadne embalaže. V nadaljnjih postopkih si bo zato Slovenija prizadevala za spremembe te metodologije. (Vir: Vlada RS, ab)

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/1

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

RegioStars 2016 - nagrade za inovativne evropske projekte 7/2

Obveščamo vas, da je odprt natečaj za nagrado RegioStars, priznanje za najbolj navdušujoče in inovativne evropske projekte, ki so prejeli podporo iz skladov kohezijske politike.
Letos bo žirija izbrala dobitnike v petih kategorijah, ki med drugim zajemajo krožno gospodarstvo, spodbujanje socialne vključenosti, trajnostni razvoj mest in prvič tudi inovativne primere poenostavljenega in učinkovitega upravljanja skladov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na slavnostni podelitvi 11. oktobra med evropskim tednom regij in mest 2016.
Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 15. aprila 2016. Projekte prijavijo predstavniki organov upravljanja, lahko tudi vodje projektov s pooblastilom organov upravljanja.

Prijave za program ROMACT 7/3

Program ROMACT je skupna pobuda Sveta Evrope in Evropske komisije za spodbujanje vključevanja Romov na lokalni ravni. Razpis se nanaša na novo komponento programa ROMACT katerega cilj je pomagati lokalnim oblastem, da bi bolje integrirale marginalizirane skupine, predvsem tuje državljane romske narodnosti. Ta komponenta podpira krepitev zmogljivosti in dejavnosti nadnacionalnega sodelovanja.

Razpis za zbiranje predlogov zajema paleto možnosti, s katerimi je možno razviti različne pristope, ki so prilagojeni naslavljanju specifičnih potreb v sklopu krepitve zmogljivosti transnacionalnega sodelovanja.

Zainteresirane občine lahko preberejo navodila, navodila za prijavitelje in izpolnijo prijavni obrazec.

Rok za oddajo je 29 april 2016 ob 17.00 uri. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/4

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, s podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« pa bi radi izpostavili občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Nekaj osnovnih informacij:

 • Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks in predstavlja priznanje za delo zaslužnim občinam.
 • Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k podpori prostovoljskemu sektorju.
 • Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini.
 • Občina mora za prejem naziva dosegati določene kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za oddajo predlogov je april 2016.

Postopek pridobitve nazivaPrijavnica in Priporočila.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 17. maja 2016.

 

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Poziv občinam

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/7

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Potrjena prva sprememba PRP RS za obdobje 2014–2020 8/1

Evropska komisija je posredovala potrditev prve spremembe PRP 2014–2020. Največ sprememb se nanaša na ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali.

Po prvem obdobju izvajanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen februarja 2015 (PRP 2014–2020), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z različnimi ustanovami in socialnimi partnerji pristopilo k pripravi prve spremembe PRP 2014–2020. Cilj sprememb ukrepov je bil preoblikovanje nekaterih operacij in zahtev tako, da bi postale bolj zanimive potencialnim upravičencem za izvajanje, kar naj bi tudi prispevalo k večjemu vstopu kmetij v ukrepe, zlasti v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP). (Vir: MKGP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.