V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI BREŽICE IN LENDAVA.

 

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Ponedeljek, 26.10.2015 – Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Mariboru Vabilo in Prijavnica.

Sreda, 28.10.2015 – Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Ljubljani Vabilo in Prijavnica.

Zakon o dimnikarskih storitvah pripombe in predlogi do četrtka, 29.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Odprto pismo predsedniku Vlade RS 1/1

V petek, 23.10.205 smo v Skupnosti občin Slovenije, v usklajenem nastopu z Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, na predsednika Vlade RS in medije naslovili odprto pismo, v katerem predsednika Vlade RS seznanjamo z alarmantnim stanjem na področju lokalne samouprave, povzročenim zaradi konstantnega nižanja sredstev občinam. Celotno odprto pismo predsedniku Vlade RS lahko preberete s klikom TUKAJ.

Sestanek SOS s predstavnikoma MDS 1/2

Na povabilo Ministrstva za finance so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije (Izidor Jerala, Staško Vešligaj, Vilma Milunovič in Jasmina Vidmar) udeležili pogovora s predstavnikoma Mednarodnega denarnega sklada. Martin Grote in William McCluskey sta na srečanju s predstavnicami in predstavniki skupnosti želela pridobiti informacije o pogledu občin na veljaven sistem nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter o tem, kakšen sistem obdavčitve bi bil lahko za občine sprejemljiv. Predstavniki SOS so jima v daljšem pogovoru  predstavili zadržke skupnosti do Zakona o davku na nepremičnine iz leta 2013, potek usklajevanj ter ključne zahteve občin do bodoče nove ureditve obdavčitev nepremičnin.  Povedali so, da občine pričakujejo sistem, skozi katerega bodo občine še naprej lahko avtonomno vodile prostorsko politiko, da bodo prihodki iz tega naslova večinsko namenjeni lokalni ravni, da bodo občine imele možnost tako višati kot nižati davčne stopnje, da bodo modeli vrednotenja nepremičnin transparentni in pošteni ter podatki, na katerih bo temeljila obdavčitev ustrezni in korektni. In seveda, da se bo neki predlagani in usklajevani sistem še pred uveljavitvijo preizkusil. Da bi lahko korektno pripravili, preizkusili in promovirali nov sistem obdavčitve nepremičnin pa je potreben ustrezen čas, zato so ugotavljali, da je možen rok za uveljavitev novega sistema šele po naslednjih državnozborskih volitvah.

Ali bodo občine z 2.1.2016 ugasnile parkomate? 1/3

V četrtek 22. oktobra je na MF potekal sestanek o možnih nadgradnjah parkomatov, na način, da bodo izvajali delo v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Težave so v tem, da vzdrževalci parkomatov ne morejo zagotoviti nadgradnje parkomatov tako, da bodo delovali v skladu z zakonom. Naslednji problem pa je cena, saj so vzdrževalci/proizvajalci ocenili, da bo strošek nadgradnje znašal caa. 5.000€ na parkomat. Prav tako bodo morale občine kupiti nadzorni center, ter tako omogočiti ustrezno delovanje parkomatov.

Navedeno je v nasprotju s prizadevanji vlade RS po administrativnemu zmanjšanju stroškov občinam, kar smo na sestanku tudi opozorili. Prav tako smo opozorili na dejstvo, da bi se parkomate moralo izločiti iz Zakona o davčnem plačevanju računov, (saj gre za občinsko takso), a so nas na MF zavrnili, da parkomati ne bodo izvzeti.

Na sestanku je bilo s strani MF izpostavljeno, da se zakona ne bo spreminjalo, so pa pripravljeni prilagoditi tehnične zahteve tako, da nadgradnja občinam ne bi povzročala nesorazmernega stroška. Tako so predlagali, da bi parkomati tvorili 32 mestno številko (ki bi bila sestavljena iz elementov, ki so že na parkirnem listku – davčna številka, številka parkomata, zap. Št. računa, lokacija – občina…). Ta številka se bi nato v roku 10 dneh posredovala na FURS. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi poenostavitve veljale samo za že postavljene parkomate (določili bi prehodno obdobje), medtem bodo novi parkomati morali izpolnjevati vse zahteve (tvorjenje ZOI – enkratne kode s certifikatom).

Predstavniki občin so pozdravili to možnost, kljub temu pa so prisotni proizvajalci (na sestanku so bili prisotni 3 največji zastopniki) opozorili, da niso sposobni izvesti nadgradnje do 2.1.2016, saj za izvedbo potrebujejo več časa.

Tako je bilo dogovorjeno, da proizvajalci v najkrajšem možnem času ocenijo, ali predlagana poenostavitev zmanjša strošek nadgradnje in ali so sposobni do 2.1.2016 izvesti nadgradnje.

1. seja DS za notranjo revizijo SOS 1/4

V sredo, 21.10.2015, se je v Celju sestala Delovna skupina za notranjo revizijo SOS. Članice delovne skupine so na začetku seje imenovale predsednico delovne skupine, katera je ponovno postala Andreja Kovač iz MO Murska Sobota, za namestnico pa je bila imenovana Špela Kramberger iz MO Maribor. Prva seja je bila namenjena predstavitvi članic, razprava pa je tekla tudi o izkušnjah pri izvajanju novih usmeritev za državno notranje revidiranje in o revizijskih programih. (ab)

Izveden posvet z delavnico o osnovnih mediacijskih orodjih 1/5

WP_20151021_12_25_34_ProV Trzinu smo 21.10.2015 ponovili seminar s praktično delavnico na temo osnovnih mediacijskih orodij za vodilne kadre v občinah. V seminarskem delu je predavatelj dr. Martin Lisec ozavestil stopnjo konfliktnosti, ki se pojavlja v lokalnih skupnostih v odnosu med nadrejenim in zaposlenimi, med vodjo in stranko, orisal je proces reševanja konflikta ter pomen pravilnega načina komunikacije v konfliktni situaciji. Predstavil je tudi 4 ključne tehnike reševanja sporov, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo, katere so udeleženci v delavniškem delu dogodka praktično preizkusili ter izmenjali izkušnje in primere, na katere naletijo v vsakdanji praksi.

Konferenca Mediteranska mreža najlepših vasi 1/6

Iz Skupnosti občin Slovenije smo se odzvali povabilu na 3. mednarodno konferenco Najlepših vasi Mediterana, ki je potekala v soboto in nedeljo 17. in 18. oktobra v Italijanskem mestecu Cisternino. Manjša mesta, bogata s kulturno dediščino, imajo potencial za razvoj turizma, vendar običajno premalo sredstev za uspešno promocijo. S povezovanjem oziroma mreženjem teh mestec ali vasi, in skupnim nastopom na turističnem trgu se po mnenju organizatorjev konference lahko uspešno soočajo z izzivi. Italija je svojo nacionalno mrežo najlepših vasi že vzpostavila pred leti in številni manjši kraji, kot je Cisternino beležijo porast števila turistov, kar so predstavili na konferenci.

Posebna tema konference je bilo zagotavljanje namestitvenih kapacitet v ruralnih okoljih v obliki razpršenih hotelov in v praksi so si lahko udeleženci konference dva takšna razpršena hotela tudi ogledali v krajih Arbelobelo in Locorotondo.

Prvi zmenek z zdravjem v Žalcu 1/7

Projekt ”Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce” se je širši javnosti prvič predstavil v petek, 23. oktobra 2015, v dvorani Razvojnega centra informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec. Projektni partnerji Razvojna agencija Savinja, Združenje regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ, Razvojni center Srca Slovenije in SOS smo pregledali spletno orodje OiRO za izdelavo ocene tveganja ter načrt ukrepov za delo v pisarni, se sprostili ob vodeni sprostitveni tehniki ter pregledali osnovne zakonitosti spletne aplikacije 24alife. Slednja predstavlja učinkovit pripomoček, s katerim lažje preoblikujemo svoj življenjski stil, saj nas shranjena na pametnem telefonu spremlja in motivira na vsakem koraku. Ob koncu smo razmislili o lastnih prehranjevalnih navadah in poskušali sestaviti najboljši zmešanček (ang. smoothie) za prihajajoče zimsko obdobje.

Brez naslova

Projekt sofinancira ZZZS na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017 2/1

Ministrstvo za finance je pripravilo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017. Na osnovi ugotovitev pri pregledu proračunov za pretekla leta so v priročniku tudi letos dodali pri posameznih poglavjih opozorila, z namenom izboljšanja priprave občinskih proračunov.

Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017.

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 2/4

S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe (prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s snežnimi verigami), kot naj bi prilagodili prioritete posameznik aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja (ki omogoča, da se izvajanje in obseg del lažje prilagaja zakonskim obveznostim, dejanskemu stanju na terenu ter razpoložljivim omejenim virom).

Celoten predlog Pravilnika se nahaja tukaj.

Vaše predloge in pripombe (ali so ocene ministrstva glede prihrankov realni?) posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. novembra.

DOGODKI SOS

26.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Mariboru 3/1

Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo funkcionarkam in funkcionarjem poskusili približati osnove branja proračuna, predstavili bomo mednarodno prakso na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled analize zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.

Posvet je brezplačen. Potekal bo 26.10.2015 v hotelu Betnava, Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor, od 15.00 ure dalje.

VABILO in PRIJAVNICA

Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 23.10.2015 z izpolnjeno prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

28.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Ljubljani 3/2

Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo občinskim funkcionarkam in funkcionarjem poskusili približati osnove branja proračuna, predstavili bomo mednarodno prakso na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled analize zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.

Vabimo vas, da se nam pridružite 28.10.2015 v hotelu Austria Trend, Dunajska 154, Ljubljana od 15.00 ure dalje.

VABILO in PRIJAVNICA

Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 27.10.2015 z izpolnjeno prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

5.11. / Posvet Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), organizira delovni posvet na temo uporabe elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja.

Posvet bo potekal v četrtek, 5. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Betnava (sejna soba B), Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 3. 11. 2015, na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

3.11./ Brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah 4/1

Finančna uprava RS organizira brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance, ki bo potekalo:

  • v Ljubljani:
    • sreda, 3. 11. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.

Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

3. 11 / Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi 4/2

V organizaciji Ekologov brez meja, Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabimo na Konferenco o krožnem gospodarstvu. Kot sodoben model, ki je nasproten linearnemu modelu gospodarstva se bo konferenca osredotočala na dve vprašanji: ali bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali ter če se odločimo za prvo, kako bomo ta prehod izvedli?

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti in razmislek, kako jih bomo porabili.

 

SLO_banner_851x315

 

Konferenca je namenjena ministrstvom, javnim gospodarskim službam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, vsem lokalnim akcijskim skupinam, vsem raznovrstnim podjetjem različnih panog, fakultetam in univerzam, raziskovalnim inštitutom, študentom, nevladnim organizacijam … Da je konferenca široko naravnana priča organizacija popoldanskega dela v tri sklope: nove priložnosti za podjetja; za lokalne skupnosti in zapiranje naravnih krogov, kot tudi širok nabor kar 24 predavateljic in predavateljev iz vrst sooblikovalcev politik krožnega gospodarstva.

Udeležba na konferenci je brezplačna! Organizatorji udeležencem konference nudijo kosilo, simultano slovensko-angleško tolmačenje, kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz Ljubljane in gradiva. Vljudno vabljeni!

 

Program

Prijava

11.11./ Posvet "Ocene tveganja za nesreče" 4/3

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira posvet Ocene tveganja za nesreče, ki bo v sredo, 11. novembra 2015 v prostorih Izobraževalnega centra zaščite in reševanja na Igu. Na posvetu bodo predstavljene ocene tveganja za posamezne nesreče, ki so jih pripravila resorna ministrstva in Državna ocena tveganja za nesreče, ki jo pripravlja URSZR na osnovi prejetih ocen tveganja za posamezne nesreče. Posvet je namenjen predstavnikom različnih ministrstev, lokalnih skupnosti in zainteresirani javnosti.

Prijave sprejema Uprava RS za zaščito in reševanje do 4. novembra 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest. V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bodo upoštevali vrstni red prispelih prijav. Kotizacije ni.

Vabilo_prijavnica_program.

12.11./ Vabilo na posvet "Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj" 4/4

Vabimo vas, da se udeležite posveta Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj v četrtek, 12. novembra 2015, ob 9:30 v prostorih Kina, gledališča Bežigrad, Linhartova cesta 11 v Ljubljani. Predstavljeni bodo uspešni projekti, ki so bili izvedeni z uporabo finančnih instrumentov.

Uporaba finančnih instrumentov s podporo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, predstavlja dolgoročen in učinkovit način vlaganja v rast in razvoj mest, podjetij in posameznikov v državah članicah in regijah EU. Finančni instrumenti podpirajo širok nabor razvojnih ciljev in hkrati ponujajo možnost ponovne uporabe sredstev za nadaljnje naložbe. Sredstva, ki so bila v okviru ESI skladov v preteklosti usmerjena v naložbe z uporabo finančnih instrumentov, so v zadnjih letih močno narasla. Po pričakovanjih se bo trend uporabe finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020 še povečal, k temu pa bo pripomogel tudi Naložbeni načrt za Evropo.

Možnosti za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji bo v uvodu predstavil PwC, konkretne izkušnje evropskih mest, ki uspešno uporabljajo finančne instrumente, pa bosta z vami delila Mark Duncan iz Manchestra in Ton Overmeire iz Haaga. Oba sta partnerja enega uspešnejših projektov programa URBACT – CSI Europe, pri katerem so partnerji poskušali razširiti razumevanje finančnih instrumentov in poudariti prednosti njihove uporabe za spodbujanje razvoja v mestih in mestnih območjih.

Prijave sprejemajo do 9. 11. 2015 na tej povezavi ziroma s sporočilom na petra.ockerl@ipop.si ali majda.lovrencic@gov.si. 

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 4/5

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

26. in 27. 11. / Širjenje obzorij - mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov 4/6

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”.  Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

SEJA VLADE RS

59. seja vlade 5/1

Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju in pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. O dokončni vsebini dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju bo odločila vlada.

Uveljavitev zadnjega predloga ukrepov sindikalne strani bi pomenila, skupaj z ocenjenimi učinki za napredovanja, povečanje mase sredstev za stroške dela v letu 2017 glede na leto 2015 za 8,3%, medtem ko bi uveljavitev zadnjega predloga vladne strani pomenila povišanje te mase za 5,7%. (Vir: Vlada RS, ab)

 

MJU o izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Vlada RS se je seznanila z informacijo Ministrstva za javno upravo v zvezi  z napredkom pri izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v delu, ki se nanaša na znižanje stroškov za delovanje občin.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sklepom vlade, sprejetim 22. 1. 2015 doslej trikrat poročalo vladi o pripravi prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir. V skladu z navedenim sklepom ministrstvo nadaljuje svojo koordinativno vlogo z resorji, ki so odgovorni za pripravo sprememb predpisov za zniževanje stroškov občin. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada ne daje soglasja za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na svoji 8. seji dne 26. 2. 2015 sprejel sklep za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015. Svet Zavoda je Vladi Republike Slovenije predlagal, da poda soglasje k navedenemu sklepu.

Vlada razume pobudo Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015 in ji načelno ne nasprotuje. Kljub navedenemu pa opozarja, da javnofinančno stanje v letu 2015 ne dopušča povečevanja odhodkov pokojninske blagajne oziroma povečevanja transferja državnega proračuna Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Aktualna migrantska situacija  v RS – železniški promet
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z aktualno migrantsko situacijo v RS in na podlagi 8. člena Zakona o železniškem prometu določila seznam prednostnih prevoznih storitev v železniškem prometu.

Vlada je še sklenila, da se sredstva za povračilo stroškov prevozov iz naslova obvezne gospodarske javne službe in za škodo zaradi ustavljenega mednarodnega železniškega prometa ter vzpostavitve izrednih potniških vlakov v notranjem železniškem potniškem prometu evidentirajo v skladu z Navodilom za povračilo stroškov kot posledico migrantskega toka. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Delovanje občin oziroma odprava ugotovljenih administrativnih ovir

Vlada RS je sprejela poročilo Vlade RS v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in ga posredovala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora RS. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije.

Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije je predlagana, da se zagotovi uvedba in povezljivost naprednih merilnih sistemov v Republiki Sloveniji. Uvedba naprednih merilnih sistemov je predpogoj za uvedbo nadaljnjih pametnih sistemov na elektroenergetskem sistemu, ki upravljajo z omrežjem, porabo in rabo energije pri končnih uporabnikih. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih

Vlada RS je sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Uredba se dopolnjuje z natančnejšimi določbami za izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. S spremembo uredbe se bo točno določil način izračuna višine subvencije k plačilu tržne najemnine. Navedeno je mogoče zagotoviti le z uporabo formule v predlagani obliki in definicijo dejanske tržne najemnine. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada sprejela stališče o spremembi direktive za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb

Vlada RS je sprejela predlog stališča k spremembi evropske direktive (2003/87/ES) za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb.

Evropska komisija je zakonodajni predlog, ki uveljavlja revizijo Direktive EU ETS za obdobje po letu 2020, objavila 15. julija 2015. Predlog predstavlja prvi korak pri uresničevanju cilja EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40% do leta 2030. Pričakuje se, da bo obravnava predloga potekala dalj časa, saj bo preostale zakonodajne predloge vezane na cilj zmanjševanja emisij do leta 2030, Komisija predstavila šele sredi prihodnjega leta. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Stališče vlade glede omejitev ali prepovedi uporaboe gensko spremenjenih živil in krme

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme. Vlada RS se strinja, da je potrebna prenova postopka odobritve gensko spremenjenih živil in krme, tako da se v tem postopku v večji meri upošteva izražena volja držav članic. Zato zastopa stališče, da, upoštevajoč izraženo voljo držav članic, Evropska komisija ne bi smela odobriti gensko spremenjenih organizmov (GSO) v postopku odobritve, potem ko za odobritev zadevnega GSO ni glasovala kvalificirana večina. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Medresorska koordinacijska skupina za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture za leto 2015

Vlada RS se je seznanila s poročilom Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture za leto 2015.

Vlada je aprila lani določila kritično infrastrukturo državnega pomena po sektorjih kritične infrastrukture z nosilci. Za nosilce kritične infrastrukture državnega pomena je določila ministrstva in jim naložila, da medresorski skupini predlagajo ukrepe za njeno zaščito, medresorski skupini pa pripravo predloga normativnopravnega akta, ki bo urejal kritično infrastrukturo. Vzporedno z aktivnostmi za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture potekajo tudi aktivnosti oblikovanja Zakona o kritični infrastrukturi, pri čemer je bil osnutek zakona že posredovan članom medresorske skupine v usklajevanje. Medresorska skupina bo po prejetih pripombah in predlogih uskladila besedilo osnutka predloga Zakona o kritični infrastrukturi. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Predlog priporočil o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela

Evropska komisija je pripravila smernice, s katerimi želi izboljšati vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela. V Sloveniji se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti med letoma 2005 in 2014 povečala s 3,1% na 5,3%, torej je dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji višja od povprečja EU. Za učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjševanje števila dolgotrajno brezposelnih je, poleg ukrepov aktivne politike zaposlovanja, nujno potrebno spodbujati tudi gospodarsko rast, investicije in zagotoviti prilagojeno fiskalno politiko.

Slovenija načelno podpira priporočila predlagana s strani Komisije, saj je problematika reševanja dolgotrajne brezposelnosti prioritetnega pomena, tako znotraj posamezne države članice kot na nivoju Evropske unije. Vendar pa so pomisleki glede dodatnih administrativnih in finančnih bremen držav članic, ki so lahko posledica vzpostavljanja enotne kontaktne točke, določanja novih kazalnikov in s tem povezanih dodatnih poročanj. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« 6/1

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci

Na tej povezavi si lahko tukaj pregledate seznam upravičenih mestnih naselij.

Tukaj pa najdete razpredelnico z zagotovljenimi sredstvi po občinah. Na 1. in 2. roku imajo občine zagotovljeno višino sredstev, Medtem, ko bo na 3. roku razpisan preostanek sredstev brez omejitev. 

Rok za prijavo je 10.11.2015 do 10.00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana ali osebna vročitev.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog. Kontakt na Ministrstvu za infrastrukturo je mzi-mobilen.si@gov.si.

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 6/2

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

  • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
  • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Javni razpis  in razpisna dokumentacija bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran 6/3

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 je odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 6/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/6

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 6/7

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/8

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Vladna spletna stran o tematiki prihoda beguncev v Slovenijo 7/1

33585_1625682450044_2594886_nbanner_begunciNajosnovnejše informacije za splošno javnost o tem, kako se vlada sooča s problematiko prihoda beguncev v Slovenijo, so na voljo na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si. Tu Vlada Republike Slovenije sproti objavlja vsa sporočila za javnost na temo migracij, posnetke novinarskih konferenc (ki jih lahko sicer spremljate tudi prek neposrednega prenosa na http://www.vlada.si ), na voljo pa je tudi povezava na spletno mesto Policije, kjer lahko spremljate statistike o gibanju beguncev in migrantov, kot tudi Civilne zaščite. Stran vsebuje tudi podstrani ”Kdo so ljudje ki prihajajo”, ”Predpisani postopki sprejema”, ”Odziv Slovenije” in ”Kako lahko pomagate”. Spletna stran je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta 7/2

Temeljni cilj 3. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je letos zasedal v Podčetrtku je ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja so oblikovali priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije.Vlada Republike Slovenije se je 20. 10. 2015 že seznanila s sprejeto deklaracijo 3. Slovenskega podeželskega parlamenta. (Vir: MKGP)

 
© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.