V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MAKOLE, MEŽICA, SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Digitalna koalicija Slovenije – digitalna.si 1/1

digitalna-agenda11. vrha slovenskega gospodarstva, ki je potekal v znamenju digitalizacije 24. 11. 2016 na Bledu, se je udeležil tudi predsednik SOS, Bojan Kontič. Na dogodku je bila podpisana Izjava o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji digitalna.si. Podpisniki si bodo v prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo Slovenije, za večjo uporabo storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšanje e-veščin. Izjavo o digitalni koaliciji so podpisali Cerar, Mačkošek, glasnik digitalne tehnologije Marko Grobelnik, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije Jadran Lenarčič, predstavnik mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo Simon Delakorda, predstavnik Rektorske konference RS Ivan Svetlik in predsednik Skupnosti občin Slovenije Bojan Kontič.

Lokalne skupnosti so pomemben deležnik v koaliciji, že zaradi razvoja pametnih skupnosti in mest, ki je ena izmed dveh vsebinskih prioritet strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020, kot tudi Strategije pametne specializacije. Skupnost občin Slovenije je s podpisom Izjave naredila pomemben korak za tesno sodelovanje lokalnih skupnosti v partnerstvu Slovenske digitalne koalicije, ki bo posvetovalne, koordinativne narave.

Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih skupnosti v procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna. Državljane namreč ne zanima, kaj je v pristojnosti države, kaj v pristojnosti občin, to ne zanima niti gospodarstvo. Tako kot mora Vlada postaviti osnovne procese in pravila za javno informacijsko infrastrukturo, je smiselno, racionalno in učinkovito to storiti tudi pri občinah. Z razvojem in uporabo pravih digitalnih orodij lahko občine sprejemajo odločitve temelječe na boljših podatkih, lažje predvidijo probleme, kar omogoča boljšo koordinacijo in učinkovito uporabo sredstev, svojim občanom in podjetjem pa nudijo prijaznejši dostop do storitev ob največji možni meri transparentnosti in vključenosti.

Ob začetku vrha je premier Miro Cerar poudaril, da na svetovnem trgu ne tekmujejo le podjetja, ampak vse bolj tudi države s podpornim okoljem za gospodarstvo in implementacijo digitalnih tehnologij v vseh družbenih sferah. Če hočemo biti družba 21. stoletja, moramo po njegovih besedah gledati v prihodnost in proti digitalnim tehnologijam. Podpis digitalne koalicije po Cerarjevih besedah pomeni pot naprej, v prihodnost. Vesel je, da bodo gospodarstvo, znanost, šport, javni sektor in civilna družba začeli še bolj intenzivno uveljavljati digitalne tehnologije. Spomnil je še na ekologijo in izrazil željo, da Slovenija postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in ena vodilnih na svetu.

Udeleženci srečanja so sicer kot osrednjo oviro pri digitalizaciji izpostavili birokratizacijo. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pojasnil, da je Slovenija že uvedla številne e-storitve in brezpapirno poslovanje, zaostanek pa je pri uporabi teh storitev. Udeležencem je predlagal, da opozorijo na konkretne zakonske ovire, saj je vzpostavljen mehanizem za črtanje birokratskih ovir.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril, da je “digitalizacija nuja, ki omogoča priložnost”. Naša podjetja so že digitalizirana, če hočejo delovati na tujih trgih. “Kdor po tej poti ne bo šel, bo izgubil svoje priložnosti,” je dejal.

Šef kabineta podpredsednika Evropske komisije za enotni digitalni trg Juhan Lepassaar pa je po današnjem dogodku izpostavil, da je Slovenija na pravi poti. “Edino vprašanje je, kaj lahko EU naredi, da vam pomaga in kaj lahko naredimo skupaj,” je dejal in med drugim izpostavil pomen poenotenja regulative na tem področju.

Seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS 1/2

Dne 25.11.2016 je v Celju potekala prva seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Na seji je bil imenovan tudi predsednik komisije, in sicer bo za obdobje enega leta predsedovanje prevzel Sašo Blatešić, MO Slovenj Gradec. Prisotni so se osredotočili na vsebino predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je v medresorskem usklajevanju. Predhodno je že v mesecu oktobru potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrstva za javno upravo z namenom uskladitve vsebine takratnega osnutka. Ministrstvo je nekatere takrat podane pripombe upoštevalo in vključilo v sedanji predlog. Še vedno ostaja sporno, da po besedilu predloga zakona javna podjetja niso več zavezana ravnati v skladu z zakonom, kar je nesprejemljivo, zato komisija vztraja na ohranitvi teh določil. Vztraja se na možnostih obročnega odplačila, prav tako je nesprejemljiva določba, po kateri bi naj upravljavec k načrtu ustanovitve stavbne pravice pred sklenitvijo pravnega posla bil dolžan pridobiti še soglasje Ministrstva za finance. Taka določba povečuje obseg dela zaposlenih in posega v samostojnost in avtonomnost lokalnih skupnosti. Te pripombe (in še druge) komisije bodo skupaj z dodatnimi stališči občin posredovane na pristojno ministrstvo.

Webinar “Lokalno, lepo … pametno” 1/3

V četrtek 24.11.2016 so DOBA Fakulteta, Skupnost občin Slovenije in FLAPAX organizirali brezplačni webinar na temo pametnih mest in skupnosti. SOS je predhodno občine povprašal o izkušnjah občinskih uslužbencev s spletnim usposabljanjem in odgovori občin so bili zelo različni. Kljub številnim odgovorom, da s tovrstnim on-line usposabljanjem nimajo izkušenj se je webinarja aktivno udeležilo več kot 30 različnih občin. Navkljub porodnim krčem, ki so bili tehnične narave in povzročili manjšo zamudo s pričetkom, je bil dogodek dobro sprejet.

Dr. Urška Starc Peceny, ki ima 20+ let mednarodnih izkušenj z “novim” na strateški ravni, pri razvoju novih okolij in pripovedovanju o inovacijah, je prisotne v virtualni učilnici popeljala skozi izzive in priložnosti ter pozornost namenila predvsem komuniciranju in participaciji. Občine stojijo pred številnimi izzivi, ki jih digitalna revolucija prinaša v vsakdanje življenje in prehod v pametne skupnosti jim nudi priložnost, da prevzamejo v svoje roke usmerjanje razvoja trga in novih finančnih mehanizmov.

Skupnost občin Slovenije, FLAPAX in DOBA Fakulteta, načrtujemo tako v sodelovanju, kot vsak posebej številne aktivnosti, od seminarjev, webinarjev, pripravo podpornih gradiv, širitve dobrih praks, študijskih obiskov, skupnega načrtovanja od manjših pilotnih, do večjih projektov, s katerimi se lahko potegujemo za EU sredstva… O nadaljnjih aktivnosti bomo občine obveščali, lahko pa že napovemo mednarodno konferenco SMART CITIES – Cities of Today and of Tomorrow, kjer bo častna gostja evropska komisarka Violeta Bulc. Konferenca bo 6. februarja 2017 na DOBA Fakulteti. Med drugimi vidnejšimi govorci bo tudi priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, bivši župan Madrida, vizionar, profesor Pedro B. Ortiz.

Občine vabimo, da se s svojimi predlogi vezanimi na pametna mesta in skupnosti obrnete na nas, morda s specifično potrebo po usposabljanju, projektnem predlogu ali s primerom dobre prakse, ki bi jo želeli deliti z drugimi.

Posnetek Webinarja “Lokalno, lepo … pametno” si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=M4pHUf2j9_A&feature=youtu.be

Delovna skupina za pametno javno naročanje 1/4

logo-768x379Predsedstvo SOS se je na 12. redni seji, ki je potekala 7.9.2016 – v prostorih Mestne občine Velenje seznanilo s stanjem na projektu Greens. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je predlagalo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje.

Ustanovni sestanek delovne skupine je potekal v petek 25.11.2016 v Mariboru. V okviru Delovne skupine za pametno javno naročanje želimo začeti proces aktivne participacije pri kreiranju izhodišč, podlag in celotnega procesa razvoja, tako podpornega okolja za višjo uporabo zelenega javnega naročanja v praksi, kot tudi sodelovati v primernih trenutkih pri oblikovanju zakonodajnih in uredbenih okvirjih.

dsc00870

Predstavniki SOS in LEA Pomurje, ki so tudi člani mednarodnega konzorcija projekta Greens so na kratko predstavili že dosežene rezultate projekta, hkrati pa pričakovanja in zaveze, ki jih želimo v prihodnosti realizirati.

Živahna razprava delovne skupine je bila glede na različne profesionalne kompetence članic in članov izjemno poenotena. Zeleno naročanje je izredno pomembno, da pa bi ga lahko v polni meri izvajali, je nujno potrebno zmanjšati birokracijo in ustvariti podporno okolje. Bolj kot tehnična izobraževanja z vzorci so menili, da je potrebno dvigniti raven zavedanja in vedenja zakaj to počnemo, tako med odločevalci, kot sodelavci v občinskih upravah v različnih oddelkih.

flageu_yellow_high

Projekt je prejel sredstva Evropske Unije iz programa EU za raziskave in inovacije ‘Obzorje 2020’ v skladu s sporazumom št. 649860 – GreenS – H2020-EE-2014-2015 / H2020-EE-2014-3-MarketUptake

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Obvestilo MJU – Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 2/1

Ministrstvo za javno upravo je podalo obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS 70/16 dne 11.11.2016.

Celotni dopis si lahko preberete tukaj.

Ministrstvo za javno upravo v dopisu tudi navaja, da bo pripravilo tudi spremembo Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, predvidoma do 5.12.2016.

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Rok za podajo pripomb s konkretnimi obrazložitvami je podaljšan do srede, 7.12.2016. Vaše pripombe nam posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Besedilo najdete TUKAJ.
Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga pregledate in preučite ter nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 7.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o probaciji 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ključni elementi probacije so:

 • obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi;
 • izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno izločiti iz družbenega okolja,
 • naložitev določenih obveznosti oziroma nalog,
 • nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališča z utemeljenimi obrazložitvami posredujete najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 2/7

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Nočni depoziti 3/1

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala povpraševanje občinam glede njihovih izkušenj z nočnimi depoziti.

In sicer glede izkušenj s prefakturiranjem stroškov nočnih depozitov pri Banki Slovenije svojim proračunskim uporabnikom.

Odgovore sodelujočih občin članic si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

30.11. / 13. seja Predsedstva SOS 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira 13. sejo Predsedstva SOS, ki bo potekala v sredo, 30. novembra 2016, s pričetkom ob 9.30 uri v Medvodah.

6.12. / Podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 4/2

Podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2016-2020, bo potekala 6. decembra ob 11.00 uri v Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15). Certifikat Mladim prijazna občina, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, že peto leto zapored podeljuje Inštitut za mladinsko politiko.

Pred slavnostno podelitvijo bo ob 9.00 uri potekala razprava, na kateri bomo skupaj pregledali nabor možnih ukrepov, ki jih lahko manjše, srednje velike in velike občine izvajajo na področju mladine in možnosti za vzpostavitev mladim prijaznega okolja za življenje in razvoj. Na razpravi bomo preko primerov dobre prakse poskušali odgovoriti na vprašanje ‘Kako postati mladim prijazna občina?.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo ter hitreje vstopajo v odraslost. Certifikat Mladim prijazna občina je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki občine hkrati spodbuja in jih opominja na potrebo po sistematičnem obravnavanju področja mladih na lokalni ravni.

6.12. / Zdravje v občini 4/3

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) vabimo na predstavitev projekta zdravje v občini, ki bo izvedena v torek, 6. 12. 2016, s pričetkom ob 10 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, slovenske občine pa se po kazalnikih zdravja pomembno razlikujejo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) želi občinam predstaviti  projekt in izdelke »Zdravje v občini«, ki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja ljudi v slovenskih občinah in primerjavo med njimi.

Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji.

Do vabila in prijavnice lahko dostopate na tej povezavi: VABILO in PRIJAVNICA.

 

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 4/4

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

29.11./ Posvet "Znanje in vrednotenje vključujočega poslovanja" 5/1

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF) in Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD) vas vabita na 4. industrijsko revolucijo na psiholoških temeljih vključujoče družbe prihodnosti – znanje in vrednote vključujočega poslovanja, ki bo 29. novembra 2016, ob 14.00 (Lila dvorana, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Vabilo.

Svojo udeležbo lahko potrdite do 28. 11. 2016 na: info@ef.uni-lj.si. Kotizacije ni, udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

 

5. in 6. 12/ Usposabljanje na temo integracije 5/2

Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč organizira usposabljanje za 20 posameznikov na temo integracije, ki bo potekal na Igu, 5. in 6. decembra 2016. Namen usposabljanja je z informacijami in veščinami opremiti 20 posameznikov iz NVO in lokalnih skupnosti tj. občinskih uprav, ki pri svojem delu potrebujejo zananja in veščine s področja integracije migrantov ter ki želijo pripomoči h krepitvi odprte družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. 

Za sodelovanje, prosimo izpolnite prijavnico na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/108885, najkasneje do srede, 30. novembra 2016 do 15.00. Za več informacij lahko pokličite na 041 749 468 ali se obrnete pisno na albin.keuc@sloga-platform.org.

Usposabljanje poteka v sodelovanju platforme SLOGA in Slovenske filantropije in s finančno podporo veleposlaništva Združenih držav Amerike krepitvi NVO za delo z migranti in krepitev podpornega okolja za sprejem beguncev.

7.12. / mednarodna delavnica o priložnosti prijav projektov za podeželske občine 5/3

S strani Madžarskih partnerjev v projektu Evropa za državljane CAPE AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji –smo prejeli vabilo na delavnico „Transnational and bilateral tender opportunities of rural municipalities” (Transnacionalne in bilateralne priložnosti prijav na razpise za podeželske občine), ki bo potekala 7. decembra 2016 v mestu Szombathely (Sombotel) na Madžarskem. Zagotovljeno bo prevajanje iz angleščine v madžarščino in obratno. Vabilo in program dogodka 

Vljudno vas prosimo, da vašo prisotnost potrdite na naslov horvath.eszter@vasmegye.hu.

 

9.12. / 20 let Evropske listine lokalne samouprave 5/4

Oktobra letos je minilo 20 let, odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listino lokalne samouprave (MELLS) Sveta Evrope. V počastitev tega pomembnega dogodka organizira  Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Državnim svetom Republike Slovenije strokovni posvet z naslovom 20 let Evropske listine lokalne samouprave. Posvet bo 9. decembra 2016 od 9.00 do 11.30, v prostorih Fakultete za upravo v Ljubljani (Gosarjeva ulica 5), predavalnica P14 (1. nadstropje).

Na posvetu bomo s pomočjo strokovnjakov ter nekdanjih ministrov za lokalno samoupravo ovrednotili pomen MELLS za stanje in nadaljnji razvoj slovenske lokalne samouprave. V uvodnih nagovorih bodo svoj pogled na tematiko podali dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo, Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in gospod Boris Koprivnikar, minister za javno upravo. Sledil bo strokovni del posveta, kjer bodo svoje ugotovitve z vami delili dr. Franc Grad, dr. Iztok Rakar, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Irena Bačlija Brajnik, dr. Primož Pevcin in dr. Vilma Milunovič. Zaključili bomo z okroglo mizo z nekdanjimi ministri za lokalno samoupravo, ki jo bo moderiral dr. Roman Lavtar z Ministrstva za javno upravo.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, program dogodka je dostopen na spletni strani, potrebna je le PRIJAVA.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@sic.si.

 

SEJA VLADE

111. seja Vlade RS 6/1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Predlog ukinja zaznambe na nepremičninah in ukinja vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom

Vlada je izdala Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Vlada z uredbo podrobneje predpisuje vrste energetskih tehnologij upravičenih do podpor, višino in trajanje posamezne vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore, postopek za znižanje ali odvzem podpore in način podeljevanja in koriščenja podpore.

Po 1.1.2017 pa bo treba pri zagotavljanju podpor spoštovati v vseh pogledih smernice skupnosti za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2021, kar pomeni, da razpisa v skladu z načrtom za izvajanje podporne sheme, ne bo več možno objaviti. (Vir: Vlada RS, ab)

Načrt upravljanja voda  

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. S spremembami in dopolnitvami uredbe vlada opravlja prenos Direktive Komisije 2014/80/EU, in sicer zahteve, ki se nanašajo na spremembo Priloge 2 Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem, in zahtev Direktive 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, ki se nanašajo na vsebino načrtov upravljanja voda. (Vir: Vlada RS, ab)

Skupna ribiška politika

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike. Z uredbo se določajo pristojni organi, prekrški, globe in določitev ustreznega števila točk za kršitve uredb Evropske unije s področja skupne ribiške politike.

Uredba določa prekrške, odgovorne osebe in sankcije za kršitve devetih uredb EU. (Vir: Vlada RS, ab)

Opomin Komisije glede hrupa 

Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega, četrtega, petega in sedmega odstavka 8. člena ter drugega odstavka 10. člena v povezavi s prilogama V in VI Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa.

Slovenija v odgovoru navaja, da si prizadeva, da bi na osnovi javnega naročila izdelala strokovne podlage za namen izdelave Operativnega programa varstva pred hrupom za območji Mestne občine Ljubljana (MOL) in Mestne občine Maribor (MOM). (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/1

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/2

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/3

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/5

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/6

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Prošnja KLRO za izpolnitev vprašalnika o participaciji mladih 8/1

Na Skupnosti občin Slovenije smo s strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope prejeli prošnjo za odziv na njihovo raziskavo o novih in inovativnih načinih vključevanja mladih med 16 in 30 letom v odločanje na lokalni ravni. Vprašalnik je dostopen na povezavi tukaj, od vas pa bo terjal približno 20 minut vašega časa. Vljudno vas prosimo, da na vprašalnik odgovorite najkasneje do 18. decembra 2016.

Priročnik za učenje in igro v gozdu 8/2

V nasprotju z običajnim poukom v zaprtem prostoru, ki ga pogosto spremljajo pasivnost, nezainteresiranost, nemotiviranost, se pri pouku v naravi lahko srečamo z navdušenjem, zanimanjem, sodelovanjem. Seveda pa so potrebne ustrezne metode, tako za premagovanje strahu in za varnost, kot za obravnavanje snovi. Pobližje se z njimi lahko seznanite v Priročniku za učenje in igro v gozdu, ki ga je izdal Gozdarski inštitut Slovenije.

TOY projekt – povezovanje otrok in starostnikov 8/3

toy_italy-626x358Projekt TOY ponuja igriv, dinamičen in trajnosten pristop k povezovanju najmlajših in najstarejših starostnih skupin. Gre za skupini, ki sta najbolj marginalizirani in pozabljeni pri načrtovanju mesta. V sklopu projekta so opozorili predvsem na to, da je večina mest na svetu organiziranih s »starostno ločenimi linijami«. Prostori so ločeni tako, da  na določenih območjih živijo mladi oziroma mlade družine, ter je tudi temu prilagojena infrastruktura, med tem, ko so na drugi strani povsem ločeni starejši občani. Priložnosti, da se bi različne starostne skupine družile in povezale, je zato zelo malo.

Projekt TOY je pristopil k reševanju tega problema na način, da spodbuja igriv pristop do učenja in interakcije med starejšimi in mladimi preko igre in humorja, kjer se otroci in starejši lahko učijo drug od drugega in drug z drugim.

Več o projektu najdete tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.