PRIHODNJI TEDEN

ZAKONODAJA:

Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 do petka, 3.11.2017.

 

NOVICE SOS

Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 1/1

Dne 23. 10. 2017 je v Ljubljani potekala predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije. Na posvetu so se udeleženci, seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova Uredba, s postopki na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva in prenosom Uredbe v prakso ter elektronskim arhiviranjem. Na posvetu sta predavala dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva RS in mag. Nada Čibej, direktorica Pokrajinski arhiv Koper.

 

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov 1/2

Dne 25. 10. 2017 je potekal v Mariboru posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Udeležencem posveta so bile z namenom priprave transparentnih in kakovostnih predpisov predstavljene vsebine iz naslednjih tem:

 • Resolucija o normativni dejavnosti, integriteta in transparentnost priprave občinskih predpisov,
 • Priporočila za zagotavljanje zakonodajne sledi na lokalni ravni,
 • Predstavitev dokumenta Sveta Evrope Smernice za sodelovanje javnosti pri odločanju,
 • Predstavitev priročnika Smernice za vključevanje javnosti v odločanje v občinah ter
 • Obveznosti občin glede vsebin spletnih stran.

Gradivo (prezentacije) s posveta se nahaja na spodnjih povezavah:

4. seja Komisije SOS za e-poslovanje 1/3

25. oktobra 2017 se je v Ljubljani sestala Komisija SOS za e-poslovanje. Obravnavali so pester nabor vsebin z vabljenimi gosti. Direktor direktorata za informacijsko družbo,  Jurij Bertok je pojasnil stanje javnega naročila MJU za novo aplikacijo za pisarniško poslovanje ter sanje na projektu vzpostavitve hibridnega oblaka. O eTurizmu in obliki podatkov za občine so spregovorili Marjan Babič iz AJPES, Aleš Veršič iz MJU in Marija Kelenc, Cadis. Beseda je tekla tudi o nedelujočem Office 365 v omrežju HKOM, razloge za to je predstavil Damijan Marinšek iz MJU. Željka Kralj iz MO Maribor je poročala o stanju pilotne implementacije aplikacije za eRazpise in o  vzpostavitvi IoT konzorcija občin Simon Mokorel, Flapax-PROPI. Saša Kek je poročala o sestanku na MJU glede osnutka Zakona o informacijski varnosti. Več o vsebinah na tej povezavi.

 

Predstavitve s posveta Mesta in krožno gospodarstvo 1/4

O vsebinah mednarodne konference Mesta in krožno gospodarstvo, ki je potekal v Mariboru 19. oktobra, smo poročali v prejšnjih Tedenskih novicah SOS. Dodajamo le še informacijo, da so sedaj dosegljive tudi predstavitve, vabljeni k ogledu:

Čebelarstvo in čebelja pot v Ljubljani_Nataša Jazbinšek Seršen

Partership for a Green Economy_Janja Kreitmayer McKenzie

Poziv za prenosna omrežja_Kristijan Radojčić

Prehod urbane regije v krožno gospodarstvo_Igor Kos

Prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina_Sanja Kožman

Quo Vadis, Europa_Kai Boehme

Thinking Circular Acting Local_Francesca Miazzo

 

Sestanek projektih partnerjev projekta Social(i) makers 1/5

V torek, 24.10. in sredo, 25.10.2017 sta v italijanskem mestu Modena potekala uvodna sestanka partnerjev projekta Social(i) makers. Skupnost občin Slovenije (SOS) sodeluje kot eden izmed trinajstih partnerjev v projektu Interegg Central Europe z naslovom Social(i) makers. V zadnjih petih letih je bila SOS namreč že aktivna pri spodbujanju socialnega podjetništva v občinah kot instrumenta za obravnavanje različnih potreb v lokalnih skupnostih.

Projekt je namenjen razvoju političnega modela, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi potrebami. Zaradi strukturne preobrazbe skupnosti in družbenih posledic teh sprememb je namreč pred velikim izzivom trajnostni razvoj srednje Evrope (CE). Zato so vse bolj nujne socialne inovacije (SI), ki se lahko izvajajo preko izdelkov, storitev in modelov za urejanje takšnih transformacij ob ustvarjanju novih družbenih odnosov. Namen projekta je pomagati pri izboljšanju zmogljivosti na tem področju v srednji Evropi, tako da se bomo lotili reševanja problema drugače – od spodaj navzgor: financerje, podjetnike, politične oblikovalce in državljane bomo usposobili tako, da bodo dejansko »igrati igro« kot ustvarjalci socialnih inovacij, ki ustvarjajo ekosistem kot rezultat njihovih interakcij.

V ta namen bo projekt vzpostavil nadnacionalni dvostopenjski izobraževalni program v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji. Program bo udeležence usposabljal pri skupnem oblikovanju in uvajanju učinkovitih in trajnostnih pobud socialnih inovacij. V okviru akademije za oblikovanje socialnih inovacij se bodo udeleženci naučili, kako izkoristiti naložbene učinke, socialno podjetništvo, politiko socialnih inovacij in aktivno državljanstvo, izkoristiti uporabno tehnologijo in presojo vpliva ter vključiti prave zainteresirane strani in deležnike. Nato bodo pridobljene spretnosti prenesli v prakso. Cilj projekta je nastanek transnacionalne skupnosti socialnih oblikovalcev v centralni Evropi, ki se bo razvila v dolgoročno strategijo za izgradnjo zmogljivosti socialnih inovatorjev.

SOS bo v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji deloval kot multiplikator za razvoj in razširjanje rezultatov projekta med ustrezne in zainteresirane deležnike, kot reprezentativno združenje bo obravnaval in vplival na ustrezne politične dokumente in sooblikovali novo znanje oblikovalcem politik in bodočim socialnim podjetnikom.

Galerija.

33. Zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope v Strasbourgu v znamenju dogajanja v Kataloniji 1/6

V času od 18. do 20. oktobra je v Strasbourgu potekalo 33. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja sta se udeležili članici slovenske delegacije, mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice in Breda Pečan, članica Občinskega sveta Občine Izola ter mladinski delegat iz Slovenije Matic Matjašič.

Kongres je zaradi vrste predlogov in zahtev delegacij razširil dnevni red zasedanja s točko “Situacija v Kataloniji”. V naši delegaciji smo se odločili, da bomo predstavili svoj pogled in stališča do dogajanj v Španiji. Vodja delegacije mag. Bernardka Krnc in članica delegacije Breda Pečan sta pripravili besedilo izjave, v kateri sta izrazili ogorčenje nad nasilnim in popolnoma nesprejemljivim ravnanjem španske policije v dneh pred referendumom in na dan referenduma, izpostavili dejstvo, da ima vsak narod v skladu z mednarodnim pravom naravno pravico do samoodločbe ter poudarili pomen spoštovanja mednarodnega prava.

Zanimivo je, da je velika večina drugih razpravljalcev sicer obsodila policijsko nasilje ob referendumu, vendar je to tudi več ali manj vse. Razen naše delegacije ni nihče niti v sanjah pomislil, da so Združeni narodi že v prejšnjem stoletju razglasili pravico narodov do notranje in zunanje samoodločbe kot sestavino mednarodnega prava. Razen redkih izjem so razpravljalci zahtevali, da Katalonci delujejo v okvirih španske ustave in v skladu z načeli pravne države. So pa praktično vsi  razpravljalci tako od španske vlade kot od katalonskega vodstva zahtevali, da se takoj lotijo pogajanj o rešitvi svojega skupnega problema. Breda Pečan, članica delegacije je v zaključku svojega nagovora dejala: “odgovorna in demokratična vlada katerekoli države v Evropi in na svetu je dolžna upoštevati mednarodno pravo in odločitve mednarodnih organizacij, še posebej odločitve Organizacije združenih narodov. Zato pozivamo špansko vlado, da pozove predstavnike Katalonije na pogovore, pogajanja in iskanje skupne poti iz situacije, v katero so oboji pripeljali svojo domovino.”

Na zasedanju so svoje poglede s člani Kongresa delili tudi mladinski delegati. Matic Matjašič, sicer predsednik Mladinskega sveta v Mestni občini Maribor je aktivno sodeloval pri razpravi o Evropskem tednu demokracije. Izpostavil je ključni dokument, Evropsko listino o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, ter njeno pomanjkljivo poznavanje in implementacijo v lokalnih skupnostih. Zato se je odločil, da bo nadaljeval s projektom promocije priporočil Kongresa za participacijo mladih na lokalni ravni med občinami v Sloveniji. Hkrati je poudaril vlogo lokalnih mladinskih svetov kot temeljev za participacijo mladih v vsaki lokalni skupnosti, ki jih je potrebno še dodatno podpirati. Svoj govor je zaključil z besedami: “Demokracija in demokratične vrednote niso nekaj s čimer se rodimo. Demokracije se moramo naučiti. In ključno je, da se teh vrednot učimo od mladih let in od lokalne ravni naprej!”

Ob koncu drugega dne zasedanja je slovenska delegacija v Palači Evrope v Strasbourgu pripravila predstavitev Slovenije in prostovoljnega gasilstva. Članek o predstavitvi si lahko preberete v nadaljevanju.

Slike iz zasedanja si lahko pogledate na tej povezavi. 

 

Pripravili: mag. Bernardka Krnc, Breda Pečan, Matic Matjašič in Tine Šteger

 

Predstavitev Slovenije in prostovoljnega gasilstva v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope 1/7

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je v sodelovanju s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Svetu Evrope, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Gasilsko zvezo Slovenije 19. oktobra 2017 pripravila predstavitev Slovenije in prostovoljnega gasilstva v Palači Evrope v Strasbourgu. Ves čas zasedanja se je Slovenija na Svetu Evrope predstavljala s predstavitveno stojnico, na kateri je Slovenijo predstavljala ekipa iz Razvojnega centra Novo mesto in VisitDolenjska.   Velika večina od več kot 600 delegatov iz 47 držav je našo stojnico označila za najbolj atraktivno, informativno in v vseh pogledih tudi okusno.

Predstavitev je potekala v navzočnosti stalne predstavnice gospe Eve Tomič, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen prostovoljnega gasilstva v Sloveniji, kot najbolj množične oblike prostovoljstva med Slovenci, ki priskočijo na pomoč ob vseh naravnih nesrečah. Veliko pohvalo je izrekla gasilcem na področju dela z mladimi, vse od njihovega vstopa v šolo ter njihovo prizadevanje pri vzgoji in ohranjanju vrednot, kjer je pomoč sočloveku na prvem mestu.

Vodja slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti in županja Občine Šmarješke Toplice mag. Bernardka Krnc in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derling sta v svojem govoru izpostavila pomen prostovoljnega gasilstva za Slovenijo. Slovenija je znana po številnih prostovoljnih gasilskih društvih, ki jih je v Sloveniji 1345, v njih pa je vključenih kar 163.952 gasilk in gasilcev oziroma 7,94% prebivalstva, kar nas uvršča na prvo mesto v Evropi.  V Strasbourgu so se z gasilsko vajo predstavili letošnji olimpijski prvaki iz PGD Šmartno na Pohorju, njihovo vajo pa so s pesmijo pospremili člani in članice mešanega pevskega zbora PGD Zbure iz Občine Šmarješke Toplice.

Nad predstavitvijo je bila vidno navdušena predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Gudrun Mosler Törnstrom, saj je po njenem mnenju predstavitev izražala dejanski utrip življenja in dogajanja v lokalnih skupnostih. Zelo ponosna je bila tudi na to, da so ji predstavniki Gasilske zveze Slovenije izročili kipec Sv. Florjana, zavetnika gasilcev, ki bo Svet Evrope varoval ne le pred požari, temveč pred vsemi naravnimi nesrečami. Drugi kipec Sv. Florjana so gasilci izročili stalni predstavnici Evi Tomič, ki bo varoval prostore misije.

Galerijo s predstavitve si lahko pogledate na tej povezavi. 

 

Kitajsko mednarodno združenje prijateljskih mest obiskalo Slovenijo 1/8

Skupnost občin Slovenije je 20. in 21. oktobra gostila obisk Kitajskega mednarodnega združenja prijateljskih mest (China International Friendship Cities Association/CIFCA). Delegacijo so sestavljali gospod Qing Boming, generalni sekretar ter ga. Li Fang in ga. Wang Qi, ki se ukvarjata z izvajanjem programov združenja. Ob obisku Slovenije so izrazili željo po seznanitvi s sistemom lokalne samouprave v Sloveniji, s pristojnostmi občin, srečanju s predstavniki lokalnih skupnosti, izrazili pa so tudi velik interes po vzpostavitvi prijateljskih odnosov med kitajskimi in slovenskimi občinami, tako na kulturnem kot gospodarskem področju. V skladu z zaprosilom Kitajskega mednarodnega združenja prijateljskih mest (CIFCA) je sekretariat SOS organiziral sestanke s pooblaščeno ministrico na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Petro Gradišek in dr. Romanom Lavtarjem iz Ministrstva za javno upravo, z podžupanom Mestne občine Ljubljana Dejanom Crnekom in podžupanom Mestne občine Novo mesto Boštjanom Groblerjem, Petro Cerjak iz Društva slovensko-kitajskega prijateljstva ter predstavnikoma Konfucijevega inštituta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dir. Danijelo Voljč in dir. Xie Duquanom.

V soboto je predstavnike kitajskega združenja sprejela delegacija Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, svetovalec župana Marko Kovačič in vodja kabineta župana Marjeta Kristofić Jamnik. Poleg ogleda Mestne občine Maribor so opravili poglobljen pogovor o prizadevanjih in aktivnostih MOM za sodelovanje s kitajskimi občinami ter možnostih za bodočo poglobitev odnosov s Kitajskim mednarodnim združenjem prijateljskih mest. Galerija slik

Na 3. sestanku RLL o prihodnosti bioplina v Pomurju 1/9

V petek 20. oktobra je v prostorih Občine Lendava potekal 3. sestanek regionalnega živega laboratorija (RLL), ki je bil ustanovljen v okviru projekta INTENSSS PA. Na sestanku so člani RLL-ja razpravljali o prihodnosti bioplinarn v Pomurju.

Bioplin predstavlja pomemben vir električne energije v Pomurju, saj se kar 94% elektrike v Pomurju proizvede iz bioplina, 5% pa iz fotovoltaike. V pomurski regiji so 4 večje bioplinarne, ki proizvajajo električno energijo. Te bioplinarne so večinoma postavljene (pre)blizu naselij, kar povzroča veliko slabe volje in na njeni podlagi nasprotovanje proizvodnji bioplina.

Na sestanku RLL-ja je na zečetku slabo izkušnjo z bioplinarno predstavil župan občin Lendava. Uvodoma je povedal, da zaradi slabe prakse in nesodelovanja oziroma ne-vključenosti občin, prihaja med ljudmi nasprotovanje do proizvodnje bioplina, kar pa je narobe. Proizvodnja bioplina je dobra in bi se v Pomurju morala razvijati, a ne v takšni obliki kot sedaj. Velike bioplinarje za proizvodnjo potrebujejo veliko količino kmetijskih odpadkov. V primeru Lendave, njihova bioplinarna teh odpadkov ni bila zmožna dobiti, zato je izbrala cenovno najugodnejšo varianto in je kmetijske odpadke nadomestila z živalskimi, ki jih je uvozila iz Hrvaške. Ti odpadki pa povzročajo velik in močan smrat, zaradi česar je prišlo tudi do upora ljudi in občine. Bioplinarna naj bi uvozila več kot 100 ton predvsem živalskih odpadkov.

V razpravi so tako predstavniki civilne iniciative, predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice, kot župani poudarili, da ne nasprotujejo proizvodnji bioplina, nasprotujejo ap velikim bioplinarnam, ki za delovanje/proizvodnje električne energije potrebujejo večjo količino kmetijskih odpadkov, kot jih je na voljo v kmetijstvu. Vsi prisotni so poudarili, da bi se moralo vzpodbujat izgradnjo manjših biolinarn, ki bi bile v okviru kmetij in bi za svoje delovanje uporabljale lastne kmetijske odpadke.  Žal pa so trenutne finančne vzpodbude takšne, da so vračunane v proizvedeno ceno električne energije, kar posledično pomeni, da več subvencije dobi bioplinarna, ki proizvede več elektrike.

Rezultat iskanja slik za bioplinarna

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odločbe centrov za socialno delo 2/1

Skupnost občin Slovenije je v vednost s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela odgovore glede problematike povezane z odločbami centrov za socialno delo, in sicer glede oprostitev plačil institucionalnega varstva. Odgovore najdete TUKAJ.

Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 2/3

Pred časom smo občinam poslali delovni osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki smo ga prejeli iz MOP in prejeli smo že prve odzive iz občin.

V vmesnem času je objavljen osnutek dokumenta s prilogami, dosegljiv je na tej povezavi:

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7793/ 

MOP smo zaprosili za termin za delovno srečanje z občinami, kjer bi se lahko še pred iztekom roka o vsebinah NPVO 2030 podrobneje seznanili in posvetovali s pripravljavci in na podlagi razprave ter prejetih vsebin občin oblikovali pripombe k Osnutku NPVO 2030.

Rok za oddajo pripomb na SOS je 3. november do 12.00 ure, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško 2/4

V državnozborski proceduri je besedilo Predloga zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško. Poleg navedenega zakona so objavljena tudi besedila predlogov:

Morebitne pripombe sprejemamo do petka, 3. 11. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 2/5

Vlada je Državnemu zboru predložila besedilo Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ureja določena vprašanja zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 11. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o cestah 2/6

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o cestah, ki si ga lahko prebereta na tej povezavi

V Predlogu zakona MZI ni upošteval predloga SOS:
– da se omogoči parcelacija cest, brez soglasja lastnika
– da se občinam s predlogom 62. člena povečuje stroške in obveznosti. MZi navaja, da so le jasno zapisali kdo kaj vzdržuje, kar pomeni, da so s tem ko navajajo da priključke vzdržuje občine le-tem tudi povečali stroške.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 6. novembra 2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu 2/7

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu. Spremenjena in dopolnjena so določila naslednjih področij: veriga preskrbe s hrano, začasno in občasno delo v kmetijstvu in izobraževanje na področju čebelarstva.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe nam posredujete do petka, 10. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest 2/9

S strani državnega zbora smo prejeli v pregled Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

 

S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki jim zemljiškoknjižni lastniki zemljišč vse do danes niso nasprotovali, čeprav so zgrajene po zemljiščih, ki so formalno vpisana na posameznike in ne na Republiko Slovenijo ali občine.

Predlog zakona ureja postopke za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljevanju: javne ceste), ki so kot takšne določene na državni ravni z uredbo Vlade oziroma na lokalni ravni z občinskim odlokom. Predlog zakona določa domnevo priposestvovanja, in sicer da se domneva, da je nepremičnina pod cestnim telesom javne ceste v javni lasti, če je na njej več kot 20 let zgrajena javna cesta.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do torka 14. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 2/10

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe, javno mrežo dolgotrajne oskrbe, izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe, financiranje dolgotrajne oskrbe, naloge Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v sistemu dolgotrajne oskrbe, zbiranje podatkov za potrebe izvajanja dolgotrajne oskrbe in nadzor.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 17. 11. 2017 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F 2/11

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, se predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.

Besedilo predloga najdete tukaj: ZSVarPre-F

Vaše pripombe, stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/12

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so:

 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov.
 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, tudi za druge strokovne podlage s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.
 • poenostavitev prenosa lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti.

Vaša mnenja in pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

8.11. / Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 3/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 8. novembra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

9.11. - 10.11. / 28. Posvet Poslovanje z nepremičninami 3/2

V četrtek, 9.11., in v petek, 10.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 28. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Prvi dan bodo organizirane 3 okrogle mize:

 1. Lastniška ali najemniška stanovanja, kjer bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Strokovnjak za stanovanjske socialne zadeve iz tujine;
 2. Upravljanje z etažno lastnino, v okviru katere bo med predstavniki ministrstva, strokovne skupine za pripravo nove zakonodaje na področju upravljanja in tujega strokovnjaka tekla razprava o novi zakonodaji in položaju upravnika v bodoče ter ureditvi upravljanja etažne lastnine v tujini;
 3. Reforma prostora in nepremičninske evidence, kjer bo razprava tekla o tem kaj in zakaj se v zakonodaji na področju prostora, graditve in nepremičnin spreminja. Ne spreminja se samo zakonodaja, spreminjajo se procesi in podatki in pomembno je, da vemo kaj in kdaj lahko pričakujemo.

Drugi dan pa bodo vzporedno potekale razprave v okviru štirih sekcij – sekcije za upravljanje nepremičnin, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. 

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

16.11. / ODPOVEDAN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 3/3

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v četrtek, 16. 11. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

22.11. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 3/4

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

29.11./ NAPOVED DOGODKA: Vloga občin pri spodbujanju gospodarstva in odpiranju novih ali ohranjanju obstoječih delovnih mest 3/5

Skupnost občin Slovenije pripravlja dogodek, ki je namenjen županjam in županom ter njihovim sodelavcem, na katerem bodo predstavnice in predstavniki različnih institucij, strokovnjaki ter župani govorili o pristojnostih občin na področju spodbujanja razvoja gospodarstva in odpiranja novih ali ohranjanja obstoječih delovnih mest.

Dogodek Skupnost organizira z zavedanjem, da je celoviti razvoj občin tesno povezan z razvitim, dobro delujočim in tesno v lokalne skupnosti vpetim gospodarstvom in s prepričanjem, da so za kvalitetno življenje v različnih lokalnih okoljih potrebna kvalitetna delovna mesta ter, da so občine, ob umanjkanju regionalne ravni tiste, ki imajo bistveno večjo vlogo tudi na področju spodbujanja gospodarskega razvoja, spodbujanja novih in/ali ohranjanja starih delovnih mest. Zato postaja nujnost, da se na tem področju odpre in vzpostavi nov dialog med državo, občinami in gospodarstvom.

Kaj občine vse počno in kaj naj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne naj bi imele na tem področju v prihodnje, kakšne so dosedanje izkušnje občin in kako se odziva država, kako občine na nove smeri v ekonomskem delovanju in organiziranju (npr. delitvena ekonomija,…), o vsem tem naj bi tekla beseda.

Dogodek bo potekal v sredo, 29. novembra 2017 v hotelu MONS v Ljubljani, zato vas vabimo, da si termin dogodka shranite v koledarjih.

29.11. - 30.11. / Mednarodna konferenca Smart towns 3/6

Vabimo vas na mednarodno konferenco pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki bo potekala 29. In 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Cilj konference je povezovanje manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta. Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij.

Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive.

Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih uporaba sodobnih tehnologij IKT omogoča ljudem dvig kakovost življenja na številnih področjih. Tako na področju sodelovanja družbe, infrastrukture in okolja, uporaba digitalnih tehnologij niža stroške, zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost prebivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj pametnih mest prav tako omogoča racionalnejšo uporabo javnih sredstev.

Zato organiziramo konferenco, ki bo omogočila predstavnikom (županom in drugim nosilcem odločanja) lokalnih skupnosti in menedžerjem komunalnih podjetij, da se povežejo, da lažje izmenjajo najboljše prakse ter najdejo sinergije in možnosti za prihodnji razvoj. Konferenca bo tudi priložnost za povezovanje s ponudniki rešitev (MSP) z različnih področij ter dolgoročno sodelovanje med njimi in pospešitev razvoja in uvajanja pametnih rešitev v mestih po vsej regiji.

Konferenca je prva te vrste v Sloveniji in jo organizirajo Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je tudi Skupnost občin Slovenije.

Več informacij in registracija so na voljo na spletni strani www.smarttowns.eu.

Ker želimo konferenco prilagoditi tudi vašim potrebam in prilagoditi njeno vsebino na območje vašega interesa vas prosimo, da se prijavite čim prej. Po registraciji boste prejeli vprašalnik o vaših področjih zanimanja in najpomembnejših vprašanjih v vašem mestu. Glede na vaše odgovore bomo prilagodili vsebino konference.

Udeležba je brezplačna. Delovni jezik konference bo angleščina.

Vabilo: Invitation_Smart towns in CEE conference (v angl. jeziku)

Program: SmartTowns Ljubljana Agenda (v angl. jeziku)

DOGODKI DRUGIH

29.10. / Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 4/1

29. novembra bo v Mariboru potekalo nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga organizirajo Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Organizatorji vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi župane in strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti. Vabilo in program 

Na skupni razširjeni seji komisije za turizem, kulturo in mladinsko politiko o kulturno-umetnostni vzgoji, kulturnem turizmu in vključevanju mladih (13. septembra 2017 v Mariboru) smo se z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti  spodbudili k vključitvi v mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV in boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju – z vključitvijo v mrežo ste mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Za registrirane koordinatorje kulturne ustanove ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

7.11./ Konferenca »Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri - Od besed k dejanjem« 4/2

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na konferenco z naslovom Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem ≈.

Na konferenco ste vabljeni predstavniki občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, politični odločevalci in pripravljavci predpisov na lokalni in državni ravni ter ostali zainteresirani za skupnostne projekte.

Iz prve roke boste spoznali navdihujoče prakse iz tujine, ter kako od besed k dejanjem prehajajo domači primeri skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri (spremljana pot v šolo, doživljajsko igrišče, kolesarska pot, skupnostni prostori v krajevnih skupnostih). Dogodek bo priložnost za širjenje mreže in gradnjo partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni.

Podroben program dogodka je na voljo na tej spletni povezavi.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.

7.11./ Urbani forum »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest« 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije organizira Urbani forum »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest«, ki bo potekal v torek, 7. novembra 2017, od 10. ure dalje, v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
Tokratni jesenski Urbani forum bo obravnaval priložnosti urbane prenove v povezavi z identiteto in prepoznavnostjo mest ter pomenom sodelovanja prebivalcev in drugih deležnikov pri urbanem razvoju.
Končni program dogodka bo objavljen v kratkem.
Prijavite se lahko preko spletnega obrazca: http://www.prijava.si.
Uradna stran dogodka: http://www.urbani-forum.org/ptuj/.

7. in 8.11 / Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 4/4

Ministrstvo za zdravje in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirata kreativno delavnico Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Potekala  bo 7. in 8. novembra 2017 v kreativnem centru Donar v Ljubljani.
Vzpostavitev sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je eden izmed pomembnih razvojnih izzivov Slovenije. Da bi lahko oblikovali sistemski pristop pri načrtovanju storitev dolgotrajne oskrbe, ki bodo uporabnikom enostavno dostopne, pregledne, razumljive in prijazne v praksi, jih moramo načrtovati na način, da v središče postavimo uporabnika storitve. To lahko storimo z oblikovalskim mišljenjem, ki v inovacijski proces vnaša kreativnost in strukturo. Organizatorji vabijo, da se jim pridružite v  dialogu in skupnem iskanju idej ter rešitev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Prijave zbirajo tukaj.  

9.11./ Nove tehnologije v službi upravljavcev in uporabnikov cest 4/6

Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC), ki danes združuje okrog 30 gospodarskih družb, institucij in posameznikov vas vabi na strokovno konferenco, ki bo potekala 9.11.2017 ob 10:00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Dogodek je namenjen strokovnjakom, ki delujejo na področju cestnega prometa v Sloveniji, uslužbencem javnega sektorja, raziskovalcem z inštitutov in univerz, podjetjem s področja cestnega prometa ter študentom.

Več informacij najdete v vabilu, ter na spletni strani www.nc-piarc.si.

Prijave sprejemajo na email sekretariat@nc-piarc.si ali po telefonu 031/734-467. Število mest je omejeno, prijave bodo odprte do zapolnitve prostih kapacitet. Udeležba je brezplačna!

14. in 15.11. / Slovenski regionalni dnevi 2017 4/7

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2017, ki bodo potekali v Kranjski Gori, Hotelu Kompas, dne 14. in 15. novembra 2017, pod naslovom “Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja”. Prvi dan je namenjen razpravi o spremljanju in vrednotenju programskega obdobja 2007-2013, izzivom spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih programov 2007-2013 ter spremljanju in vrednotenju regionalne politike. Drugi dan pa bodo predstavljeni nekateri članki iz znanstvene monografije, ki bo izdana ob Slovenskih regionalnih dnevih 2017. V zaključku bosta predstavljena tudi dva raziskovalna projekta v okviru Ciljnih raziskovalnih programov. Več o srečanju in programu lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave se bodo sprejemale do torka, 7. novembra 2017 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi: http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ

17.11. / Izobraževalni seminar – Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi 4/8

Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru projektnih aktivnosti projekta FRISCO1 izvedlo izobraževalni seminar z naslovom Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi, na katerem bodo svoje dolgoletne izkušnje s področja priprave poplavnih kart in zasnove gradbenih protipoplavnih ukrepov predstavili izkušeni strokovnjaki s tega področja. Seminar bo potekal 17. 11. z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, obvezne prijave na mateja.ribnikar(at)gov.si


Vabilo in Program


Lokacija: ARSO,  Velika sejna dvorana (4. nadstropje)

20.11. / LIFE delavnica za pripravo integralnega projekta na področju voda 4/9

Ministrstvo za okolje in prostor bo v mesecu novembru 2017 organiziralo LIFE delavnico za pripravo integralnega projekta LIFE na področju voda. Delavnica bo potekala 20. novembra 2017 v Ljubljani v prostorih Domus Medica, Dunajska cesta 162 s pričetkom ob 9.30 (registracija po 9.00). Namen je predstaviti izkušnje tujih prijaviteljev glede potrebnih priprav, pisanje in vodenje integralnih projektov. Prijave za dogodek se zbirajo do 26.10.2017 do 20.00.

22.11./ Predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 4/10

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013. Rezultate bosta predstavila prof. dr. Maja Bučar (FDV) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev).

Kraj dogodka: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, Predavalnica 10.

Kdaj: 22. November 2017, ob 12h-14h.

O dogodku: Namen vrednotenja je bil podati celovito sliko o dosežkih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013 z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. Posebna pozornost je bila namenjena vrednotenju treh izbranih instrumentov in sicer: Turistična infrastruktura, Socialno podjetništvo in Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ugotovljeni dosežki uresničevanja treh OP so izjemno dobri, cilji so v glavnem doseženi, v veliko primerih pa tudi visoko preseženi. Ključne ugotovitve sprožajo vrsto vprašanj, ki ugotovitve, pridobljene s presojo kazalnikov na ravni ključnih ciljev 3 OP močno relativizira. Pod površino presoje objektivno preverljivih programskih kazalnikov se uspešnost treh OP pokaže kot pomembno drugačna:

 • (i) zavajajoče zanašanje le na presojo kazalnikov uspešnosti.
 • (ii) odsotnost vrednotenja stranskih učinkov.
 • (iii) institutionalne slabosti – učenje na izkušnjah je v glavnem omejeno na izvajalske strukture na najnižji ravni.

To je ena prvih meta-evalvacij (evalvacija evalvacij) v Sloveniji. Tako gre za študijo, ki je zanimiva že sama po sebi, kot metoda, ne le kot vir informacij o dosežkih. Pridobljene izkušnje bi morale biti upoštevane pri dodelavi sistema vrednotenja v Sloveniji za novo programsko obdobje (2014-2020), za kar pa je po pridobljenih izkušnjah kaj malo možnosti. Pridobljene izkušnje niso bile uporabljene za izboljšanje sistema ampak za njegovo rutiniranje, zato so se razmere na nekaterih področjih v novem programskem obdobju celo poslabšale.

Udeležba na dogodku je brezplačna, udeležbo lahko prijavite na sdeval@siol.net.

Evalvacijsko poročilo najdete na tej povezavi.

1.12. / Program projektov eProstor 4/11

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

V okviru »Programa projektov eProstor« bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke, vzpostavljen bo sodoben prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom, izvedena informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S tem bo Slovenija izpolnila tudi del obveznosti, ki nam jih nalaga evropska direktiva INSPIRE.

Ta dan bo potekal tudi 3. slovenski INSPIRE dan na katerem bo predstavljeno trenutno stanje implementacije direktive INSPIRE v Sloveniji s poudarkom na arhivu registrov in šifrantov.

Predstavitev »Programa projektov eProstor« in 3. slovenski INSPIRE dan, bo v petek, 1. decembra 2017, od 9. ure dalje, v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

PROGRAM IN PRIJAVE NA TEJ POVEZAVI

Koledar dogodkov eTurizem 4/12

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

154. redna seja Vlade RS 5/1

Nova določila glede socialne izvršbe na nepremičnine

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. S predlogom zakona se odpravljajo pomanjkljivosti veljavne ureditve, povezane s pravnim redom EU in uskladitev z določbami novih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno.

Predlog zakona predvideva tudi spremembe, s katerimi se želi preprečiti t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. Sodiščem se nalaga obveznost, da bodo morala tekom postopka izvršbe na nepremičnino, ki predstavlja dolžnikovo stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dolžnik živi, in gre za poplačilo dolga, ki je očitno nesorazmeren glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvestiti Center za socialno delo, ki bo po prejetem obvestilu začel z izvajanjem nalog, ki so centru za socialno delo poverjena kot javna pooblastila oziroma z izvajanjem socialno varstvenih storitev, namenjenih odpravljanju socialnih stisk in težav (na primer storitve prve socialne pomoč, osebne pomoči, pomoči družini).

S predlogom novele ZIZ se ureja tudi zakonska podlaga za uvedbo spletnih dražb premičnin in nepremičnin, ki bo prispevala k boljši realizaciji prodaje premičnin in nepremičnin ter preprečitvi zlorab. Z uvedbo spletne javne dražbe se bo po izpolnitvi potrebnih tehničnih pogojev zaradi boljše predstavitve predmeta dražbe ter sodelovanja širokega kroga dražiteljev povečala uspešnost prodaje.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Spremembe zakona uvajajo možnost, da se sredstva, zbrana iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, lahko namenijo za gradnjo, sanacijo in posodobitev vodnih zadrževalnikov, ki so v lasti države in so vsaj v deležu uporabljajo za namakanje kmetijskih zemljišč. Predlog zakona tudi poenostavlja prenos lastnine državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti ter spreminja obdobje prehoda na nov način zaračunavanja sredstev za upravljanje in vzdrževanje državnih in lokalnih namakalnih sistemov. Predlog zakona tako predstavlja enega od pomembnih ukrepov v okviru prizadevanj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se izboljša namakalno infrastrukturo v Sloveniji. S tem pa želi tudi bolje prilagoditi slovensko kmetijstvo na spreminjajoče podnebne spremembe, ki se v zadnjih letih kažejo tudi v vse pogostejših sušnih obdobjih.

Spremembe in dopolnitve zakona ne vsebuje novih sistemskih rešitev, ampak gre za popravek in nadgradnjo obstoječih rešitev, torej za manj zahtevne spremembe zakona.

V drugem delu predloga zakona se poenostavlja prenos lastnine državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti. Dosedanja ureditev je predvidevala podpis pogodbe o prenosu lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja namakalnega sistema z države na lokalne skupnosti, ki jo podpišejo MKGP, lokalne skupnosti ter vsi lastniki zemljišč, po katerih poteka namakalni razvod. V praksi se je to izkazalo za težko izvedljivo, zato novela zakona kot podpisnike pogodb določa le MKGP in lokalne skupnosti. Za lastnike zemljišč sprememba lastnine namakalnega razvoda ne pomeni nobene spremembe, tudi stroški namakanja se jim zaradi spremembe lastnine ne bodo spremenili. Poleg tega bodo vsi lastniki zemljišč na območju namakalnega sistema na krajevno običajen način obveščeni o spremembi lastnine namakalnega sistema.

Novela zakona spreminja tudi obdobje prehoda na nov način zaračunavanja sredstev za upravljanje in vzdrževanje državnih in lokalnih namakalnih sistemov.

Z novelo zakona se za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni pred letom 2002, predvideva prehod na novo ureditev zaračunavanja stroškov od leta 2031. Prehod na nov sistem zaračunavanja stroškov se skrajša v primeru tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki se financira iz javnih sredstev. V praksi je edini finančni vir za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov Program razvoja podeželja RS 2014-2020. Ta tehnološko posodobitev pogojuje z izkazanim interesom lastnikov kmetijskih zemljišč, ki ležijo na območju namakalnega sistema, po tehnološki posodobitvi. Za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni po letu 2002, se prehod na nov sistem zaračunavanja stroškov predvideva z letom 2021.

Nov Zakon o izobraževanju odraslih

Vlada je določila besedilo Zakona o izobraževanju odraslih. Opredelitev vsebine javne službe na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitev javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih sta ključni novosti zakona. Zakon tudi odpravlja nekatere nejasnosti v povezavi z izobraževanjem za pridobitev izobrazbe.

Glavni namen zakona je z javno službo na področju izobraževanja odraslih in mrežo izvajalcev javne službe vzpostaviti stabilno in predvidljivo finančno okolje. To bo vplivalo na večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Izvajanje javne službe v lokalnem okolju je ključnega pomena za to, da se zlasti nižje izobraženim in pripadnikom drugih ciljnih skupin svetuje pri vključevanju v izobraževalne programe za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela ter pri za samostojnem učenju.. Razmeščanje programa osnovne šole za odrasle je že vzpostavljeno, izvajanje dejavnosti svetovanja, ki je umeščena v javno službo, pa bo na podlagi zakona postalo stabilno in stalno.

Zakon določa tudi pogoje za izvajalce dejavnosti in pogoje za strokovne delavce, ki izvajajo svetovalno dejavnost, ki se izvaja v okviru javne službe. Prav tako vpeljuje novosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti, ki se izvajata v izobraževalnih programih za odrasle in dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Vlada ne podpira predloga Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev poslanske skupine NSi

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Iva Dimic) je državnemu zboru predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Državni zbor je navedeni predlog poslal Vladi Republike Slovenije v mnenje.

Predlog zakona uveljavlja naslednje rešitve:

 • ponovna uvedba ostroškega dodatka za vse dohodkovne razrede,
 • odprava upoštevanja otroškega dodatka v postopku ugotavljanja upravičenosti do državne štipendije,
 • ponovna uvedba državne štipendije tudi za družine, ki spadajo v razred od 53% do 64% povprečne mesečne plače na družinskega člana.

Vlada Republike Slovenije predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne podpira.

 

Sklepi 5. seje Komisije za zaščito romske skupnosti in informacija o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za Rome

Vlada se je seznanila s sklepi, ki jih je na svoji 5. seji dne 12. 7. 2017 sprejela Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti in so se nanašali predvsem na vprašanja, povezana s spremljanjem uresničevanja konec maja sprejetega Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021, na izvedbo naslednje seje komisije v eni od občin z romskim prebivalstvom ter na opravljeno delo in rezultate projekta Nacionalne platforme za Rome. Vlada se je seznanila tudi s podrobnejšo informacijo o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za Rome, ki ga je v obdobju od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2017 izvajal Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Vlada podpira nadaljnja prizadevanja urada za krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov skladno s sprejetim nacionalnim programom ukrepov in nadaljevanje aktivnosti Nacionalne platforme za Rome, ki jih bo na podlagi že uspešno prijavljenega projekta izvajal urad kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov v Sloveniji.

(vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 6/1

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/2

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme” 6/3

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020.

Namen javnega razpisa je vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) v občinah omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij z namenom omogočanja kakovostnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, srednje šole, zavodi za otroke s posebnimi potrebami oz. vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Več o programu lahko preberete v  tej priponki. Vso razpisno dokumentacijo pa najdete na spletni strani na tej povezavi.

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je podaljšan do dne 9. 11. 2017 do 24. ure.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 6/4

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 - podaljšan rok za oddajo vlog 6/5

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Več informacij lahko prejmete tukaj. Rok za oddajo vlog je podaljšan za en mesec, do 7. 12. 2017 do 12.00. 

RAzpis DANUBE Seed Money Facility 6/6

Pod okriljem programa Interreg  DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF).  Razpis je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.). Kandidirajo lahko  javni organi, mednarodne organizacije in zasebne neprofitne institucije.

V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije, če bo kakovost ustrezna. Kot pogoj za veljavnost prijave mora vsak projekt, ki kandidira, predložiti od enega ali obeh  koordinatorjev  določene prioritete (PACs)  izjavo o skladnosti projekta z razpisanimi temami. Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.  Razpis je odprt od 2. 10. do 7. 12. 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/7

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Priročnika za pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov na področjih turizma in vrtičkarstva 7/1

Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo Focus so v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili dva nova priročnika, s katerima želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge na področjih turizma in vrtičkarstva v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih.

Gre torej za 2. priročnika: 

Priročnika sta se pridružila že obstoječim priročnikom za postavitev skupnostne sončne elektrarne, organizacijo spremljane poti v šolo (pešbus in bicivlak) in ureditev skupnostnega prostora v soseski. Vse priročnike na specifičnih področjih spremlja splošni priročnik z navodili za izvajanje skupnostnih projektov neodvisno od njihove specifične vsebine.

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna 7/2

Proračunski instrumenti – subvencije, transferi, naložbe, javna naročila in davki – so najučinkovitejši vzvodi za spodbujanje okolju manj škodljivega delovanja javnega in zasebnega sektorja ter ravnanja občanov, kar jih ima na voljo lokalna oblast.

Z namenom podpreti občine, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem pa okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti je Umanotera pripravila Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna. Vanj so poleg mehanizmov ohranjanja visoke stopnje kakovosti lokalnega okolja vgrajeni vzvodi za povečanje energetske in prehranske samooskrbe, trajnostno rabo prostora, trajnostno mobilnost, spodbujanje zelenega, krožnega gospodarstva, trajnostne potrošnje in ustvarjanja zelenih delovnih mest ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.
Priročnik je pripravljen s trdnim prepričanjem, da varovanje okolja prinaša tudi gospodarske priložnosti in da ozelenitev občinskega proračuna poveča celovito blaginjo lokalne skupnosti.

Več…

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.