V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BRDA, CIRKULANE, POLJČANE, STARŠE, ŠENTRUPERT,

ŠTORE, TRBOVLJE IN TOLMIN.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

DOGODKI:

SRE., 1.6./ Praktična delavnica – Cene komunalnih storitev – Kako brati rezultate primerjalne analize Vabilo.

ČET., 2.6./ 2. Delavnica URBACT – ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin Vabilo s programom.

ČET., 2.6./ Konferenca “Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji – že sedanjost ali šele prihodnost?” Vabilo.

ZAKONODAJA:

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike najkasneje do 30.5.2016 na naslov jasmina@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE:

Izgradnja skupne platforme za odprte podatke – na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 3.6.2016.

NOVICE SOS

V DS komisija ne podpira Zakona o pogrebni dejavnosti 1/1

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 75. seji 23. maja 2016 obravnavala Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Seje se je udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Leo Kremžar in predstavil stališča SOS.

Komisija se je predhodno seznanila s pisnimi stališči Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Občine Domžale, Občine Slovenske Konjice in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Komisija se je po razpravi z glasovanjem opredelila, da ne podpira predloga zakona in se tako pridružila stališču Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenje in Združenju občin Slovenije, ki zavračajo predlagan koncept ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se pogrebna dejavnost z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe prepušča trgu. V povezavi z 140. členom Ustave komisija opozarja na Zakon o lokalni samoupravi, ki med lokalne javne zadeve, ki jih občine ureja samostojno, uvršča urejanje in skrb za lokalne javne službe in še posebej organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Komisija podpira organiziranje pokopališke dejavnosti v okviru obvezne gospodarske javne službe, saj je urejanje tega področja v javnem interesu in ga ni moč prepustiti trgu.

 

Na SVRK o krožnem gospodarstvu 1/2

SVRK kot partnerska organizacija sodeluje v projektu RETRACE (Systemic Approach for Regions transitioning towards a Circular Economy). Gre za enega izmed projektnih predogov, ki so bili v februarju 2016 izbrani za sofinanciranje na prvem razpisu programa Interreg Europe. V prvi fazi, ki bo namenjena predvsem izmenjavi izkušenj med partnerskimi regijami bo pripravljen Akcijski načrt.

Sama priprava Akcijskega načrta ter siceršnja uspešna izvedba projekta brez sodelovanja ključnih deležnikov ni možna, zato je SVRK k sodelovanju med drugimi povabil tudi SOS. Predstavnica Skupnosti občin Slovenije se je tako udeležila 1. sestanka, ki je bil 26. maja 2016 v Ljubljani in se seznanila s projektom ter predvidenimi aktivnostmi.

V Ljubljani izvedena delavnica o cenah komunalnih storitev 1/3

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za občine pripravili delavnico,  ki je potekala 26.5.2016 v Ljubljani, na kateri smo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, so pred delavnico prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014, zato so lahko prisotni predstavniki občin povprašali pripravljavko analize, mag. Stanko Cerkvenik iz Inštituta za javne službe, g. Lea Kremžarja, predstavnika SOS v spremljevalni skupini in g. Marka Fatura, direktorja komunale Prodnik, o vseh podrobnostih tako priprave analize kot tudi njenih dognanj in praktičnih izkušenj iz priprave elaboratov.

Naslednja delavnica bo potekala 1.6.2016 ob 10.00 uri v prostorih MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (dvorana Rudolfa Maistra). Prijave zbiramo z izpolnjeno prijavnico tukaj.

Zaključena 1. faza projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2014 1/4

Obveščamo vas, da je zaključena 1. faza projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2014, ki analizira področje oskrbe s pitno vodo. Primerjalna analiza vključuje 49 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno službo v 164 občinah ter omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru. V skladu z dogovorom so poročilo z navedbo svoje oznake prejeli direktorji podjetij, ki so sodelovali v primerjalni analizi ter župani občin, za katere posamezni izvajalec zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo. V primeru, da iz javno dostopnih podatkov ni bilo razvidnega e-naslova župana, je bilo poročilo posredovano v urad ali tajništvo župana, direktorju občinske uprave ali na splošen e-naslov občine.

Slovenski župani na EURO 2016 1/5

V okviru strokovne ekskurzije so se slovenski župani udeležili evropskega nogometnega turnirja. Tretje evropsko prvenstvo za župane (2008 v Avstriji in 2012 na Poljskem) je potekalo od 16. do 21. maja v kraju Uherske Hradišče, ki leži v regiji ZLIN (Češka). Na prvenstvu je sodelovalo 12 nogometnih ekip in več kot 150 županov iz Češke, Slovaške, Nemčije, Ukrajine, Poljske, Avstrije, Hrvaške, Italije, Južne Tirolske in Slovenije).

Odlično organizirano evropsko prvenstvo je kljub napornemu ritmu (7 tekem v 5 dneh) nudilo ogromno priložnosti za spoznavanje in izmenjavo izkušenj med župani. Prepričani smo, da je takšno druženje nujno potrebno, saj si je več kot 150 županov ogledalo primere dobrih praks in razpravljalo o možnostih sodelovanja v projektih.

Iz športnega vidika so slovenski župani bili razočarani, saj je bil cilj pred prvenstvom uvrstitev v četrtfinale, kar pa žal niso dosegli. Žreb je tokrat določil zelo močne nasprotnike, proti katerim so bili župani nemočni. Tako so izgubili z reprezentanco Slovaške (postala evropski prvak), Poljske (dosegla 5. mesto) in Češke II (dosegla 9. mesto). Nato so slovenski župani igrali za mesta od 9-12, ter dosegli skupno 11. mesto, saj so premagali Južno Tirolsko (4:2), tesno pa izgubili z ekipama Slovaške II (4:3) in Češke II (2:1).

V ekipi županov so tekmovali:
zgornja vrsta z leve: Stanko Glažar (Hajdina), Marko Soršak (Hoče-Slivnica), Peter Misja (Podčetrtek), Janko Kopušar (Šmartno ob Paki), Miran Jurkošek (Štore), Marko Diaci (Šentjur), Roman Richter (Pesnica- podžupan), Franjo Golob (Vuzenica)
spodnja vrsta z leve: Branko Ledinek (Rače-Fram), Ladislav Pepelnik, Aco Šuštar (Vodice), Roman Medik (Središče ob Dravi – podžupan), Miha Mohor (SOS), Stanko Gjerkeš (Lendava – podžupan) in Jože Kužnik (Polzela).

P1020809

Še nekaj utrinkov z Evropskega prvenstva županov 2016:

Udeležbo ekipe županov na nogometnem evropskem prvenstvu so omogočili sponzorji, katerim se posebej zahvaljujemo:

Izletnik Celje

Tomgrad d.o.o.

Cestno prometni inštitut d.o.o.

Legartis

HL , Ljubo Hansel s.p.

Betonica d.o.o.

Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o.

Cestno podjetje Ptuj d.d.d

Biro Biro

Energo jug

Zemeljsko gradbena dela, Zdenko Ramšak s.p.

Gorenjska gradbena družba d.d.

PUP Velenje

Krt gradbeništvo d.o.o.

Strojna zemeljska dela, Milan Toplišek

 

POVPRAŠEVANJE

Odprti podatki 2/1

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč ostalih občin, prosijo za:

 1. mnenje ostalih občin glede izgradnje skupne platforme za odprte podatke zainteresiranih občin in njihovih javnih zavodov,
 2. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezna občina (teoretično že danes) lahko dala na skupno platformo
 3. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezne občine želele/potrebovale od drugih organizacij

V želji, da spoznamo potencial, ki ga odprti podatki omogočajo, prosimo občine, da to sporočilo posredujete tudi vašim javnim zavodom s prošnjo za razmislek in odgovore na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 3. junija 2016.

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV
Odprti podatki so podatki, ki jih imajo na voljo organizacije (občine, zavodi itd.) in ki so ažurni in javno dostopni na enem mestu (kot portal) vsem občanom, podjetjem in drugim organizacijam brez kakršnih koli omejitev za njihovo uporabo.

Menimo, da je dostopnost odprtih podatkov eden izmed pogojev za pametne skupnosti in nadaljnji razvoj občin ker s tem omogočimo vsem dodatne razvojne možnosti kot so:

 • lažji dostop do informacij in znanja ter vsi lahko prispevamo k razvoju novih storitev in poslovnih modelov -> s pomočjo teh podatkov razvoj razno raznih mobilnih aplikacij itd.,
 • poenostavitev in poenotenje evidenc -> vse na enem mestu,
 • podpora nadaljnjim inovacijam in raziskavam -> podpora za izobraževalne namene, start-up, nova delovna mesta itd.,
 • večji vpogled v delovanje javnih služb -> transparentnost,
 • zmanjševanje administracije in birokracije -> večja učinkovitost ter manjši stroški.

Da si lažje predstavljamo kateri so odprti podatki, vam navajamo nekaj primerov:

 • proračuni po letih (ki omogoča primerjave po letu, postavkah ali pa primerjave z drugimi organizacijami itd.)
 • število nočitev turistov, dnevnih gostov in druge statistike
 • seznam vrtcev in prosta mesta, čakalne vrste v zdravstvu za določene preglede,
 • seznam lokalnih pridelovalcev hrane, seznam turističnih znamenitosti kraja in druge evidence
 • seznam poslovnih prostorov, zemljišč itd. namenjenih za prodajo
 • seznam lokacij, kjer je največ prekrškov, vandalizma, divja odlagališča itd.
 • seznam lokacij, kjer bodo potekala razna dela (dela na cesti, obnove itd.)
 • seznam prostih delovnih mest, seznam dogodkov v občini itd.
 • seznam dostopnih wifi točk in pokritost z wifi omrežjem
 • podatki iz merilnih postaj, kjer se meri kvaliteta zraka, hrup itd.
 • podatki iz raznih senzorjev (parkirni prostori, promet), ki se avtomatično objavljajo na portal

Več o tem na tej povezavi…

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1617 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, 26 5 2016) ter ga posredovala v obravnavo na Državni zbor. Novosti predloga  zakona so med drugim:

 • Predlog ZIPRS1617 določa, da se spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev na trgu s premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, prevzem dolga, konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu Zakona o javnih financah  (ZJF), in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občine v centralno banko, banke in hranilnice, naložbe EZR države v državne zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije, nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu EZR države oziroma občine izkazujejo samo v bilanci stanja.
 • V 32. členu se dodaja nov odstavek, ki omogoča občinam daljši rok za vračilo sredstev kohezijske politike v proračun države v primerih izrečenega finančnega popravka. Podaljšanje roka na največ 90 dni v primeru večjih korekcij občine, ki občinam omogoča, da v tem obdobju izpeljejo postopek zadolžitve v kolikor je to potrebno ali pa sprejmejo rebalans proračuna občine.
 • Nadalje se s predlaganim zakonom ustanavlja nov proračunski sklad na podlagi sprejetega ZGGLRS, za občine pa se določa nov namen za katerega se lahko zadolžijo nad obsegom, ki ga določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 8.6.2016.

 

DOGODKI SOS

1.6. / Praktična delavnica - Cene komunalnih storitev - Kako brati rezultate primerjalne analize 4/1

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na PRAKTIČNO DELAVNICO CENE KOMUNALNIH STORITEV – KAKO BRATI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE.

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za vas pripravili regijske delavnice, na katerih bomo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, bodo pred delavnicami prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014.

Delavnico bomo organizirali 1.6.2016 v prostorih MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (dvorana Rudolfa Maistra), s pričetkom ob 10.00 uri. 

Delavnica bo trajala predvidoma 2 uri, po tem je predviden čas za razpravo, vprašanja in podrobnejša pojasnila.

Ker bi se na delavnicah želeli osredotočiti na konkretne primere in omogočiti aktivno sodelovanje udeležencev, je število prostih mest za posamezno delavnico omejeno na 20 oseb. Prav zaradi omejitve mest in lažje določitve vam najbližje lokacije vas vabimo, da si udeležbo na delavnici, ki je najbližje vaši občini, zagotovite s preliminarno prijavo – prijavnica se nahaja TUKAJ, skupaj z vabilom. Na prijavnici prosimo označite želeno lokacijo oz. termin. Udeležba je brezplačna!

Izpolnjeno prijavnico nam lahko posredujete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, po faksu na 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor. 

2.6. / Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji – že sedanjost ali šele prihodnost? 4/2

Skupnost občin Slovenije vas kot soorganizator vljudno vabi na konferenco Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji – že sedanjost ali šele prihodnost?, ki bo v četrtek, 2. junija 2016, od 10.00 do 16.45 na gradu Jable (Grajska cesta 1, Mengeš).

Na konferenci bomo razpravljali o različnih elementih, ki jih mora vsebovati pametno mesto, pri čemer se bomo dotaknili strategij za oblikovanje pametnih mest ter oblikovanja politik in možnosti financiranja pametnih mest. Na dogodku se bodo predstavili tudi ponudniki pametnih rešitev in pametnih storitev, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobre prakse.

Konferenca je namenjena predvsem županom in vodilnim mestnim uradnikom, pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave na dogodek pošljite prosimo do petka, 27. maja 2016,  na e-naslov dogodki@deloittece.com.

 VABILO NA KONFERENCO.pdf ali obiščite spletno stan Deloitte

2.6. / 2. DELAVNICA URBACT – ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin 4/3

Na Skupnosti občin Slovenije in IPoP se pripravljamo na izvedbo 2. delavnice za pripravo projektnih predlogov za razpis URBACT.

Delavnica bo potekala na Jesenicah, v četrtek 2. junija 2016, v Kolperni na Stari Savi, Fužinska 2, (dvorana v zgornji etaži) z začetkom ob 10.00 uri in bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Udeleženke in udeleženci bodo podrobneje spoznali program URBACT in različne vrste projektov, ki se izvajajo v okviru tega evropskega programa. Spoznali se bomo s podrobnostmi prijave in se usmerjali v razvoj projektnih idej. Pri tem se bomo posebej posvetili eni od tem, ki smo jih skupaj izbrali na posvetu o potrebah mest, to je ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin. Vse, kar morate vedeti, če se nameravate prijaviti na razpis URBACT, najdete v slovenskem jeziku na tej povezavi.

Prijave preko spletnega obrazca: https://petra42.typeform.com/to/n6NMjT ali izpolnite PDF PRIJAVNICO.

VABILO S PROGRAMOM

 

 

 

22.6. / Strokovna ekskurzija – Razvoj kolesarskih destinacij 4/4

Pred nami je nova strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine.

Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v sredo, 22. junija 2016.

Prijave zbiramo do 10. 6. oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu in teh je le še nekaj!

VABILO s predvidenim programom

PRIJAVNICA

DOGODKI DRUGIH

31.5.Izvajanje lokalnih javnih služb 5/1

Objavljamo vabilo na posvet Izvajanje lokalnih javnih služb, ki bo v torek, 31. 5. 2016 ob 9. uri, organizirajo Državni svet, Računsko sodišče in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.
Poleg obravnave ključnih opozoril Računskega sodišča glede izvajanja javnih služb bo na posvetu govora tudi o možnostih za organiziranje in izvajanje negospodarskih javnih služb, o reformi izvajanja gospodarskih javnih služb, poleg tega pa bodo predstavljene še novele zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter zakona o lekarniški dejavnosti.

Prijave se zbirajo na naslovu tjasa.krenn@ds.rs.si do 30.5.2016 (navedite ime, priimek in naslov stalnega prebivališča).

 

3.6./ Posvet »Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik« 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v Evropskem tednu trajnostnega razvoja (ETTR), ki poteka od 30. 5. do 5. 6. 2016, organizira posvet »Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik«. To bo priložnost za seznanitev z zanimivi in aktualnimi projekti, ki so namenjeni izobraževanju, usposabljanju in ozaveščanju o trajnostnem razvoju ter spodbujajo k okolju in ljudem prijaznemu delovanju.

Posvet je odprt za javnost, potrebna pa je prijava na tej povezavi – najkasneje do 1. junija 2016 oz. do zapolnitve mest.

Vabilo.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/3

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

3.6./ 27. Sedlarjevo srečanje - Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura 5/4

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev pripravlja že 27. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev, z mednarodno udeležbo, ki bo potekalo v Ljubljani, v petek, 03. junija 2016 ob 8.30.uri. Namen letošnjega srečanja s temo Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura je spodbuditi strokovno in laično javnost h kritično konstruktivni razpravi, obenem pa vladajoče strukture na državni in lokalni ravni k pravim in pravočasnim odločitvam in ukrepom.

Več o programu in predavateljih najdete v vabilu.

 

 

6.6. in 7.6./ Usposabljanje na temo integracije migrantov 5/5

Obveščamo vas, da bo na Igu, 6. in 7. junija 2016, potekalo usposabljanje na temo integracije. Namen usposabljanja je z informacijami in veščinami opremiti 20 posameznikov, ki so pripravljeni in imajo možnost v svojem lokalnem okolju organizirati dogodke in delavnice na temo integracije migrantov ter pripomoči k širjenju spoštljivega in odprtega odnosa do beguncev.

Prijavnico izpolnite na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/97023, najkasneje do srede, 1. junija 2016 do 12.00. Za več informacij lahko pokličete na 041 749 468 ali pišete na albin.keuc@sloga-platform.org.

Vabilo.

7.6./ DELI dogodek - sodelovanje različnih tipov organizacij 5/6

Obveščamo vas, da CMEPIUS, skupaj s CNVOS in Zavodom Movit pripravlja DELI dogodek z naslovom: DELI, POVEŽI, DOSEŽI… PIKO NA i!, ki bo potekal 7. junija 2016, v hotelu Sheraton v Ljubljani (bivši Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana).

Namen dogodka je spodbujati sodelovanje različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij o dogodku najdete v Vabilu.

Vljudno vabljeni!

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/7

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

15.6./ 4. Zeleni forum - Trajnostna mobilnost 5/10

Tradicionalno strokovno-poslovno srečanje v okviru Akademije Zelene Slovenije, ki bo prispevek k pripravi nacionalnega akcijskega načrta za razvoj zelene mobilnosti in prometne logistike v Sloveniji, bo potekalo v sredo, 15. junija 2016, z začetkom ob 9. uri v Kristalni palači BTC v Ljubljani.

Osrednje teme 4. Zelenega foruma so:

 • S katerimi ukrepi prometne in ekonomske politike do trajnostne mobilnosti prebivalstva in trajnostne oskrbe gospodarstva?
 • Realne možnosti za prenos tovora s cest na železnice v zeleni rasti Slovenije.
 • Razvoj električne mobilnosti v Sloveniji.

Udeležba na forumu je BREZPLAČNA, potrebna je predhodna prijava. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si. Prijave sprejemajo do vključno srede, 8. junija 2016. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 5/11

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

SEJA VLADE

89. seja Vlade RS 6/1

Zakon o dimnikarskih storitvah

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku. Novost predlaganega sistema za dimnikarje v licenčnem sistemu je, da ne bodo več omejeni na območja. Prednost je tudi, da nov sistem pomeni priložnost za tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da (ob izpolnjevanju pogojev) lahko vstopijo vanjo. Novosti za uporabnika dimnikarskih storitev so možnost izbire dimnikarske družbe, cenovna konkurenčnost storitev (določene bodo najvišje dovoljene cene storitev) in predvidena višja kakovost storitev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Zakon o državni upravi

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. Cilj novele je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev, zagotovitev pravne podlage za vzpostavitev elektronskega centralnega imenika in zagotavljanje gospodarnosti, preglednosti in koordiniranega ravnanja na področju nepremičnin ter izboljšanje in racionalizacija upravljanja z nepremičnim premoženjem države. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Spremembe proračuna 2017 in predlog proračuna 2018 

Vlada RS je sprejela Informacijo za pripravo predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Z uveljavitvijo Zakona o fiskalnem pravilu se je postopek priprave državnega proračuna spremenil. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019, ki ga je sprejel Državni zbor, določa za državni proračun:

 • za leto 2017 najvišji obseg izdatkov v višini 9.527 mio evrov in ciljni saldo – 1,7 % BDP;
 • za leto 2018 najvišji obseg izdatkov v višini 9.573 mio evrov in ciljni saldo – 0,9 % BDP.

Vlada bi naj konec junija 2016 določila razrez proračunskih izdatkov po predlagateljih finančnih načrtov (PFN), nakar bi do konca julija 2016 pripravili finančne načrte. Po izvedbi še drugih proračunskih aktivnosti naj bi vlada predlog sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 obravnavala 29. septembra 2016, kajti 1. oktober 2016 je zakonsko postavljen rok za vložitev predloga proračuna Državnemu zboru RS. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Predlog o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1617

Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

ZIPRS1617 določa, da se spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev na trgu s premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, prevzem dolga, konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu Zakona o javnih financah  (ZJF), in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občine v centralno banko, banke in hranilnice, naložbe EZR države v državne zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije, nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu EZR države oziroma občine izkazujejo samo v bilanci stanja.

V 32. členu se dodaja nov odstavek, ki omogoča občinam daljši rok (90 dni) za vračilo sredstev kohezijske politike v proračun države v primerih izrečenega finančnega popravka. Nadalje se s predlaganim zakonom ustanavlja nov proračunski sklad na podlagi sprejetega ZGGLRS, za občine pa se določa nov namen za katerega se lahko zadolžijo nad obsegom, ki ga določa zakon, ki ureja financiranje občin. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav

Vlada RS je sprejela Programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 16. septembrom 2014, med 21. in 24. oktobrom 2014 in med 6. in 14. novembrom 2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S spremembo Uredbe je omogočen vstop v podukrep tudi tistim mladim kmetom, ki so vzpostavili knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime pred oddajo vloge na javni razpis. Dodana so tudi posamezna podrobnejša določila, ki na podlagi izkušenj izvajanja lanskoletnega javnega razpisa pri tem podukrepu prispevajo k jasnosti določil za upravičence in lažjemu izvajanju javnega razpisa. Podrobneje so definirane sankcije in dodana je ena sankcija glede kršitev obveznosti. V okviru spodbud za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni, je podukrep del izvedbenega načrta »Jamstvo za mlade 2016-2020«. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Italijanske občine iščejo partnerje 7/1

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 7/3

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

Na javni razpis, katerega vrednost je 350.000 EUR, se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove). MOP želi z razpisom  spodbujati vsebine, ki se nanašajo na trajnostni razvoj na področju varstva okolja, predvsem spodbujanja prehoda na zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo ter na ohranjanje narave. Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta.

Vloge morajo biti na MOP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, posredovane najkasneje do 3. junija 2016 do 12.00 ure.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 7/5

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/7

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Investicijska priložnost v občini Apače- Glamping 8/1

Občina Apače z namenom ureditve edinstvene destinacije v Zgornjem Konjišču daje v dolgoročni najem zemljišče v razvoj glamuroznega turizma – lesene prenočitvene kapacitete – glamping. Občina je zasnovala projekt razvoja krovne turistične zgodbe, ki bo služila za razvoj destinacijske znamke in kot okvir za inovacijo razvoja nove trajnostne turistične destinacije Natura Mistika Eco Resort.

Več o tem si lahko preberete tukaj – PROMOCIJA-GLAMPING in na spletni strani občine.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.