V PRETEKLEM TEDNU STA PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK OBČINI AJDOVŠČINA IN ČRENŠOVCI, V PRIHODNJEM TEDNU PA PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VRHNIKA, VRANSKO, TRZIN IN MO KOPER.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 PRIHODNJI TEDEN

 

10.5., TOR./ Delavnica “Prenova mestnih središč”  Vabilo in Prijavnica

12.5., ČET./ Strokovna ekskurzija “Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje” Vabilo in Prijavnica

Zakon o gasilstvu do petka, 13.5.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

 

NOVIČKE SOS

Poletne igre SOS bodo 3. junija 1/1

Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki, s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako prispevate k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. Ekipe lahko prijavi ena ali pa več občin skupaj. Tudi ena občina lahko prijavi več ekip.

Vsem vodjam ekip, županom in drugim odgovornim polagamo na srce in prosimo za dosledno spoštovanje pravil, kdo se lahko prijavi k tekmovalnim disciplinam:

  • občinski/mestni funkcionarji in
  • zaposleni v občinskih/mestnih upravah.

Tokratne Poletne igre bodo organizirane v petek, 3. junija na športnem igrišču v Šmartnem ob Paki.

 

test

Časopis projekta OPENN 1/2

Projektni partnerji projekta OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imeni, ki ga z iztekajočim se mesecem zaključujemo, smo za vas pripravili časopis. Zaključna publikacija projekta vključuje tako njegov opis kot tudi zaključke opravljenih analiz (o potrebah in ovirah žensk v lokalni politiki, o izvoljivosti žensk na lokalnih volitvah), ugotovitve in priporočila za prihodnost ter opis nastale mreže žensk ter modela mentorstva. Vabljeni k branju tukaj

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila glede vloge NO pri proračunu in zaključnem računu občine 2/1

Služba za lokalno samoupravo (MJU) je dopolnila že izdana pojasnila z novima odgovoroma, ki se nanašata na to ali nadzorni odbor (NO) lahko nadzoruje proračun in zaključni račun občine ter glede odtujitve dokumentacije pri opravljanju nadzora.

Ugotovili so, da je najpogostejša napaka, ki jo ugotavljajo pri opravljenih pregledih statutov, da statut določa, da NO vsako leto opravi nadzor nad zaključnim računom in proračunom občine. Takšna rešitev ni v skladu z zakonom iz več razlogov. Splošna ugotovitev je, da obveznosti NO razen na splošno ne morejo biti določene s statutom občine. Te določi NO  z letnim programom dela. Navedeno ne pomeni, da NO nima pravice opraviti pregleda zaključnega nadzora občine, to lahko stori kadarkoli, vsekakor pa ni zavezan tega izvesti v postopku njegovega sprejemanja na občinskem svetu.

V nadaljevanju pojasnjujejo, da Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (v nadaljevanju: pravilnik) nimata neposrednih določb, ki bi se nanašale na vprašanje, da mora NO dokumentacijo pregledati v prostorih nadzorovanega organa. Glede na to, da se pravilnik pri določanju postopka in obveznih sestavin poročila zgleduje po postopku, ki ga vodi Računsko sodišče Republike Slovenije, nam kot podlaga za iskanje odgovora na zastavljeno vprašanje lahko služijo pravne podlage za opravljanje revizij Računskega sodišča.

Celotna pojasnila si lahko preberete tukaj (odgovora 3.7 in 3.8).

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje 2/4

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje.

Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah:

  • prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016;
  • druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do konca leta 2017.

Zaradi vpliva na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in sprejetja s širšim družbenim konsenzom, bi si želeli, da aktivno sodelujete pri vsebinskem oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji.

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše konkretne vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski zakonodaji do četrtka, 26.5.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

10.5. / Vabilo na delavnico – Prenova mestnih središč 3/1

Skupnost občin Slovenije in IPoP vas vabimo na 1. delavnico za pripravo projektnih idej, ki smo jo že napovedali in bo v torek, 10. maja 2016 v Postojni.

Na posvetu o potrebah mest smo skupaj identificirali razvojne potrebe mest, ki jih bomo na tematskih delavnicah vsebinsko razdelali ter oblikovali projektne ideje, primerne za prijavo na razpis URBACT ali drug relevanten razpis.

Na 1. delavnici o urbani prenovi in urejanju mestnih središč se bomo posvetili stanovanjski politiki in kratkotrajnemu oddajanju nepremičnin, saj je uravnoteženje obojega za mesta pogosto velik izziv. Spoznali bomo mehanizme in orodja urbane prenove, s katerimi je mogoče oživiti mestno jedro in spremeniti mestni utrip.

V delavničnem delu bomo razpravljali o možnostih za rabo predstavljenih orodij v posameznih lokalnih okoljih in skušali oblikovati projektne ideje. Nekaj projektnih idej bomo podprli z nadaljnjim svetovanjem pri pripravi prijave na razpis URBACT.

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico do petka, 6. maja 2016 na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faksu na številko 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

VABILO

PRIJAVNICA

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 3/2

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

17.5. / Napoved delavnice "Ozelenitev mesta in upravljanje zelenih površin" 3/3

Na posvetu o potrebah mest smo skupaj identificirali razvojne potrebe mest, ki jih bomo na delavnicah vsebinsko razdelali ter oblikovali projektne ideje, primerne za prijavo na razpis URBACT ali drug relevanten razpis.

Kot že navedeno bo 1. delavnica z naslovom “Prenova mestnih središč v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom” potekala 10. maja 2016 od 10. do 13. ure, med tem ko načrtujemo izvedbo 2. delavnice na temo “Ozelenitev mesta in upravljanje zelenih površin” 17. maja 2016. 

Označite na koledarju. Vabila pošljemo naknadno.

DOGODKI DRUGIH

12.5./ Delavnica "UPRAVLJANJE Z VODNJAKI ZA ZAJEM PITNE VODE" 4/1

Zbornica komunalnega gospodarstva, v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in podjetjem Hidroinvest d.o.o., organizira delavnico UPRAVLJANJE Z VODNJAKI ZA ZAJEM PITNE VODE, ki bo potekala v četrtek, 12. maja 2016 ob 9:30 uri v dvorani A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo.

Svojo prijavo na posvet lahko pošljete do vključno petka, 6. 5. 2016, preko e-prijavnice: Obrazec za prijavo.

Kotizacije ni!

12.5./ Posvet SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE 4/2

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje organizira pod pokroviteljstvom župana Občine Tolmin, g. Uroša Brežana že tretji letošnji posvet z naslovom: SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE – Socialno varstvene storitve in programi, ki bo potekal v dvorani Glasbene šole Tolmin, Prešernova ulica 4, 5220 Tolminv četrtek 12.5.2016 od 9:00 do cca 13:15 ure.

O socialni ekonomij in socialnem podjetništvu se v Sloveniji zlasti v zadnjem času veliko govori in piše, saj postaja eno od bolj privlačnih načinov ustvarjanja priložnosti zaposlitve za mlade in seveda druge, predvsem težje zaposljive osebe. Socialno podjetništvo je tudi priložnost za izboljšanje socialno varstvenih programov in storitev ter večjo aktivacijo uporabnikov, med drugim tudi na podeželju. 

Vabimo vas na enodnevni delovni seminar, na katerem bomo predstavili pobude s strani zakonodajalcev, se osredotočili na dobre prakse in priložnosti, z namenom, da bi zgledi pripomogli k razvoju socialnega podjetništva in socialno varstvenih programov ter storitev na kmetijah in podeželju.

Udeležba je brezplačna.

PRIJAVA JE OBVEZNA preko te povezave ali na e-naslov: barbara.dolnicar@sent.si (pripišite ime, priimek in organizacijo iz katere prihajate).

ROK PRIJAVE: torek 10.5.2016

Dodatne informacije na barbara.dolnicar@sent.si ali na tel: 01 230 78 32, 051 368 178.

Vljudno vabljeni!

13.5./ Nacionalno srečanje mladih in odločevalcev 4/3

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo Mama vabi predstavnike občin na zaključno nacionalno srečanje mladih in odločevalcev. Namen srečanja je pokazati načine, kako vzpostaviti dolgotrajna partnerstva med mladinskimi organizacijami, mladinskimi centri, mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in predstavniki občin ter vse akterje ozavestiti o pomenu vključevanja mladih in njihovega (so)delovanja v družbi.

Na srečanje z mladimi se prijavite preko elektronske prijavnice. Več o poteku srečanja najdete v vabilu.

 

13.5./Deinstitucionalizacija: izhodišča in pristopi 4/4

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v petek, 13. maja 2016, organizira strokovni posvet z naslovom Deinstitucionalizacija: izhodišča in pristopi. Strokovni posvet se bo pričel ob 9.00 uri v Hotelu Brdo pri Kranju (dvorana Elegans), Predoslje 39, 4000 Kranj.

V letu 2015 je MDDSZ naročilo študijo za pripravo izhodišč deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji. Na posvetu bodo predstavljene pomembnejše ugotovitve glede konceptualnih in normativnih izhodišč deinstitucionalizacije, glavne ovire in priložnosti za prehod v skupnost in predlog procesa. Za izvedbo procesa so v novi finančni perspektivi predvidena sredstva Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014-2020. V ta namen nam bo eden izmed vidnejših strokovnjakov deinstitucionalizacijskih procesov v Evropi – dr. Jan Pfeifer predstavil izkušnje drugih držav s črpanjem sredstev za namen prehoda k skupnostni oskrbi, norme in vrednote Evropske komisije in postopke, ki v zvezi s tem potekajo.

Zaradi prostorskih omejitev in velikega zanimanja za posvet prosimo potrdite svojo prisotnost prek spletne prijavnice, ki se nahaja na elektronski povezavi: Prijavnica, najkasneje do 11.5.2016.

16.5./ Mednarodni posvet - Črpanje sredstev EU za razvoj slovenskega podeželja 4/5

Zavedajoč se boljše in slabše izkoriščenih priložnosti črpanja sredstev EU v prejšnji perspektivi in s ciljem izboljšanja učinkov črpanja sredstev EU organizirata Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije v okviru 130-letnice zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma MEDNARODNI STROKOVNI POSVET: ČRPANJE SREDSTEV EU ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA, ki bo potekal v ponedeljek, 16. maja 2016, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS.

Na posvetu bodo predstavitli, katere priložnosti za črpanje sredstev iz skladov EU imamo v tej perspektivi na razpolago za razvoj slovenskega podeželja in kako optimizirati učinke teh sredstev. Sodelovali bodo domači in tuji uvodničarji, ki se bodo dotaknili izkušenj s pretekle perspektive, na podlagi katere bomo lažje razmišljali o učinkovitosti v tej perspektivi.

Vabilo in Prijavnica.

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 4/6

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/7

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 4/8

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

86. seja Vlade RS 5/1

Poročilo o razvoju 2016

Letošnje Poročilo o razvoju, ki ga pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ugotavlja, da se po poslabšanju v krizi gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih izboljšujejo, vendar pa trajnejša okrepitev gospodarskega potenciala in blaginje prebivalstva zahteva korenitejše strukturne spremembe. Prednostna področja ukrepanja morajo biti tako usmerjena predvsem v oblikovanje razvojnih prioritet države, povečanje produktivnosti, zagotavljanje virov financiranja za podjetja in učinkovito upravljanje državnih podjetij, izziv pa ostajajo tudi nadaljevanje konsolidacije javnih financ, prilagoditve demografskim spremembam in zmanjšanje obremenjevanja okolja. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Uredba se spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi uskladitve določb s 1. spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014–2020), ki jo je Evropska komisija potrdila s sklepom o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja RS za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001. (Vir: Vlada RS, ab) 

Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2015

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2015. Vlada je 12. 3. 2015 ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi, ki usmerja razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov.

V enem letu delovanja Strateškega sveta se je ta po eni strani sproti odzival na zahteve različnih organov po izdaji soglasij za investicije v informatiko, po drugi strani pa je predloge tudi kritično pregledal, preveril njihovo utemeljenost in usklajenost z obstoječimi ali načrtovanimi rešitvami.

Podporna mnenja, ki jih za Strateški svet pripravlja Direktorat za informatiko, Ministrstva za javno upravo so pomembna in so se izkazala za koristen pripomoček za odločitve Strateškega sveta. Z aktivnim vsebinskim in sprotnim delovanjem Strateškega sveta je v državni informatiki vzpostavljeno telo, ki je nujno in ključno za učinkovito investiranje na tem področju in postopno sinhronizacijo različnih podsistemov državne uprave v enovit učinkovit in racionalen informacijski sistem Vlade Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2015

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Inšpekcijskega sveta za leto 2015 in nalaga ministrstvom, da v postopke priprave predpisov vključijo tudi inšpekcijske organe, predvsem v delu, ki se nanaša na pristojnosti in nove obveznosti inšpekcijskih organov.

Iz podatkov inšpekcij izhaja, da je bilo v letu 2015 izrečenih 53.099 upravnih in 35.058 prekrškovnih ukrepov. Povprečno število inšpekcijskih zadev na inšpektorja v letu 2015 je bilo 83,4 in je v primerjavi z letom 2014 ostalo na približno enaki ravni. Povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja pa se je v letu 2015 (12,2) zmanjšalo v primerjavi z letom 2014 (34,7), iz česar je mogoče razbrati, da so zavezanci bolj upoštevali zakonodajo, saj je bilo dejansko ugotovljenih manj kršitev, poleg tega pa prioriteta inšpekcijskega dela ni sankcioniranje, temveč zagotavljanje zakonitosti delovanja zavezancev.

Odstotek vseh inšpekcijskih in prekrškovnih zadev se je v letu 2015 (78,0%) v primerjavi z letom 2014 (67,1%) nekoliko povečal. V reševanju je ostalo v povprečju še 4,3% inšpekcijskih zadev, izboljšal pa se je odstotek reševanja prekrškovnih zadev iz preteklih let (11,4%), kar je pričakovano, saj je bilo tekom leta zaznanih in obravnavanih manj prekrškovnih zadev. Poročilo vsebuje tudi podatke o delu odborov Inšpekcijskega sveta in regijskih koordinacij inšpektorjev ter o aktivnostih in obravnavanih vsebinah strokovne službe Inšpekcijskega sveta. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo se nanaša na njegovo dosedanje izvajanje, ki je prednostno usmerjeno v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest: raziskave in inovacije; informacijske in komunikacijske tehnologije; povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij; podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Kot izhaja iz poročila, je bilo do 31. marca 2016 izdanih 41 odločitev o finančni podpori projektom v skupni vrednosti 388 milijonov evrov, kar predstavlja 13 odstotkov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del). O tega je bilo podpisanih pogodb za 158,5 milijona evrov (EU del), iz državnega proračuna pa je bilo izplačanih za 8,3 milijona evrov (EU del). Ker je omenjeno obdobje v zagonski fazi načrtovanja in potrjevanja projektov, programov oz. javnih razpisov, je dejansko izvajanje še nekoliko upočasnjeno (tudi zaradi izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, priprav analiz, programov, strategij, resolucij po posameznih področjih). Dejanska realizacija ukrepov bo tako v polni meri sledila v naslednjih letih. Je pa cilj aktualnega programskega obdobja najprej uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike, krepitev zaupanja državljanov v njihovo upravljanje ter ustvarjanje dolgoročnih koristi in učinkov za Slovenijo. Torej, ne le usmerjenost v porabo sredstev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

NOVICE DRUGIH

Evropski projekti 2015 6/1

V prvi polovici leta 2015 (baza EUskladi.si) je 77 projektov, kjer so upravičenec za sredstva občine. Vsi projekti so financirani z denarjem osmega javnega poziva za sofinanciranje operacij prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«. Skupna vrednost teh projektov je 73 milijonov evrov, sredstva pa je uspelo pridobiti 62 občinam.

Tudi letos so občine pridobile denar na prvem mestu za komunalo, zlasti zbiranje in čiščenje odpadnih vod. Slaba tretjina denarja je bila odobrena za ta namen. Precej sredstev (16,8 milijona) je bilo odobrenih za projekte, ki so povezani z urejenostjo kraja: prenove javnih površin, obnove mestnih ali vaških središč in podobno. Na tretjem mestu so projekti, povezani s kulturo. Ti projekti zajemajo tako skrb za nepremično kulturno dediščino kot gradnjo kulturnih domov, prenove galerij ali muzejev in podobno. Le trije odstotki sredstev so namenjeni za pospeševanje podjetništva. (Vir: Zlati kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.