V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BLED, SREDIŠČE OB DRAVI IN MESTNA OBČINA NOVO MESTO.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

 

NOVIČKE SOS

Sestanek v zvezi z ukinjanjem nekaterih krajevnih uradov v posameznih UE 1/1

Na podlagi pobude Skupnosti občin Slovenije v zvezi z ukinjanjem nekaterih krajevnih uradov v posameznih Upravnih enotah, je Ministrstvo za javno upravo v petek, 1.4.2016, sklicalo informativni  sestanek s predstavniki SOS, ZOS in ZMOS.

Vodja Službe za upravne enote, ga. Darja Drnovšek, je predstavila analizo delovanja upravnih enot v letu 2015, s posebnim poudarkom na obremenitvah krajevnih uradov in razlogih za krčenje njihove mreže. Povedala je, da spremembe organizacije dela v upravnih enotah, kot tudi povečan obseg dela zaradi prenosa pristojnosti na UE na podlagi zakonodajnih sprememb, zahtevajo tudi reorganizacijo, prilagajanje in prerazporejanje dela v krajevnih  uradih. Povedala je, da so na podlagi analiz ugotovili, da se na krajevnih uradih zmanjšuje obseg del in nalog, tudi strank je manj, povpraševanje upada, čemur je posledično sledilo ukinjanje nekaterih krajevnih uradov. V tem letu so jih ukinili devet.

Predstavnice in predstavniki združenj občin so opozorili, da sicer razumejo potrebo po reorganizaciji, vendar ne povsod in ne brez podrobnih predhodnih analiz, ki so za vsako območje specifične. Prav tako je potrebno upoštevati tudi razpršenost prebivalstva, občankam in občanom pa je potrebno zagotavljati enak standard storitev, ne glede na to v katerem delu države živijo. Prav tako so predlagali, da bi lahko težave rešili tudi s kadrovskimi spremembami, torej da bi ista oseba delala deljen delovni čas ( npr. 6 ur za občino in 2 uri za UE), s čimer pa se  vodja službe za UE ni strinjala, saj naj sistemski zakon tega ne bi dovoljeval.

Predstavniki občin so si bili enotni, da ukinjanje krajevnih uradov ni rešitev in je potrebno ukrepati celostno, saj tudi če krajevnih uradov ne bo, bodo ljudje še vedno tam bivali. Vsi zbrani so se strinjali, da razprava še ni končana, ter da je potrebno pripraviti konkretne predloge za rešitve, ki bodo predvsem vključevale tudi dobrobit občank in občanov.

Si bo Peter Misja odslej prizadeval za vzpon turizma iz Bruslja? 1/2

Župan Podčetrtka Peter Misja in predsednik Komisije SOS za turizem bo kandidiral za evropskega komisarja za turizem. Mediji poročajo, da ima za izvolitev zelo veliko možnosti. Optimističen je tudi Misja.

Prizadeval si bo tudi za vzpon slovenskega turizma
Aktualna komisarka Kristalina Georgijeva je Evropski komisiji sporočila, da zaradi zdravstvenih razlogov odstopa s položaja, zato je komisija že objavila razpis za novega komisarja. Peter Misja je potrdil, da se je na razpis prijavil: »Ambicij za to funkcijo ne skrivam. Ko me je pred nekaj dnevi poklical Marjan Hribar, ki deluje v Svetovni turistični organizaciji in mi povedal, da si vrh Evropske komisije želi človeka s širokim pogledom na turistični sektor, predvsem pa želi kandidata iz manjše države, sem na kandidaturo pristal in verjamem, da mi bo uspelo,« razlaga Misja in ob tem dodaja, da bi njegova izvolitev za komisarja imela pozitivne učinke za nadaljnji razvoj slovenskega turizma, veliko bi pridobilo tudi Obsotelje in Kozjansko. Misja bi namreč s pomočjo evropskih investitorjev lažje uresničil dolgoletna prizadevanja za obnovo in preureditev gradu Podčetrtek v hotel najvišje kategorije, ob tem bi posodobil in razširil tudi letališče Imeno. Odločitev o novem evropskem komisarju bo sicer znana v sredini maja. Po neuradnih, a zanesljivih virih iz Bruslja, ima Misja kot dolgoletni predsednik Turistične zveze Slovenije za izvolitev zelo veliko možnosti. Kaj sam pravi, prisluhnite v posnetku na tej povezavi.

V sekretariatu SOS držimo pesti!

* objavljeno 1. aprila! 🙂

Povzetek delavnice SOS, kot priporočilo pripravljavcem nove strategije razvoja turizma 1/3

Poročali smo že, da je marca 2016 Skupnost občin Slovenije v Medvodah organizirala delavnico za občine, posvečeno Strategiji razvoja turizma. Zbralo se je več županj in županov ter drugih udeleženk in udeležencev iz različnih občin in javnih zavodov, ki na lokalni ravni skrbijo za turizem. Namen delavnice je bil, da bi skupaj ocenili stanje, potrebe in želje te izredno pomembne gospodarske panoge v letu 2016, ko se izteka nacionalna strategija razvoja turizma in s tem oblikovali priporočila z lokalne ravni za prihodnjo strategijo.

K evalvaciji strategije v izteku in uvodnim mislim smo povabili eminentne gostje, Evo Štravs Podlogar, v.d. generalno direktorico Direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT, Mag. Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije, Dr. Majo Uran Maravić, strokovnjakinjo iz akademske sfere in Jano Apih, direktorico Tovarne trajnostnega turizma, Goodplace.

Po uvodnih predstavitvah so se udeleženke in udeleženci razdelili v pet skupin:

 • SV – Slovenija
 • JV – Slovenija
 • JZ – Slovenija
 • SZ – Slovenija in
 • Osrednja – Slovenije

V skupinah so v živahni razpravi identificirali želje, potrebe in težave s katerimi se srečujejo na področju turizma, ter predloge, kako bi v prihodnje lahko te zaviralce razvoja omilili ali odpravili. Skupine so v zaključnem, plenarnem delu o tem poročale.

Poročevalci skupin so predstavili zelo podobne probleme, ki smo jih strnjene zapisali v Povzetek delavnice SOS, kot priporočilo pripravljavcem nove strategije razvoja turizma in naslovili na MGRT in STO.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odgovor SKZG RS na dopis SOS v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na SKZG RS in ureditve evidenc v registru zemljišč SKZG RS 2/2

Skupnost občin Slovenije je 4.3.2016 na pristojne službe naslovila dopis v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ureditev evidenc v registru zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ter jih pozvala k urgentnemu ukrepanju.

Danes, 1.4.2016 smo s strani Sektorja za poslovno organizacijo, glavna pisarna Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS prejeli odgovor, katerega lahko preberete TUKAJ.

Potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je dne 31.3.2016 Državni zbor RS potrdil besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo si lahko preberete TUKAJ. Skupnost občin Slovenije je na besedilo predloga, ki ga je prejel v obravnavo DZ RS, podala stališče v skladu s sprejetimi sklepi Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS (z dne 2.2.2016) in prejetimi pripombami občin članic.

Obveznost imenovanja tajnika oz. direktorja občinske uprave 2/4

V Skupnosti občin Slovenije smo Ministrstvo za javno upravo prosili za pojasnilo v zvezi z imenovanjem tajnika občinske uprave. Zanimalo nas je ali lahko podpisuje dokumente v upravnih zadevah oseba, ki je pooblaščena s strani župana ter ali lahko občina posluje brez tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave.

Odgovor MJU lahko preberete tukaj

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 2/5

Vlada je objavila predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti med Gradiva Vlade v obravnavi.

Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni ravni. Predlog zakona določa jasne pristojnosti nadzora nad izvajanjem zakona in tudi skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti 2/6

Ministrstvo za zdravje je na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti (besedilo najdete TUKAJ). Pripombe in predloge na predlagano besedilo predloga lahko podate najkasneje do četrtka, 14.4.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

5.4./ Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki 3/1

V prostorih ZopennRC SAZU, (dvorana pritličje), Novi trg 2, Ljubljana, bo 5. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri potekalo tematsko srečanje Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki, na katerem bomo predstavili tudi projekt OPENN- Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Srečanje bo osvetlilo status žensk v raziskovalni dejavnosti z različnih zornih kotov, a iz enotnega izhodišča – enakost spolov.

Na srečanju boste imeli priložnost slišati različne organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko ter spoznati njihovo aktualno delo. Obravnava izbrane tematike želi prispevati k boljšim pogojem ustvarjanja znanosti in prispeva k uravnoteženi vlogi in udeležbi žensk in moških v znanosti in raziskovanju za razvoj in boljše delovanje družbe. Vabilo s programom

logo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

7.4. / Cene komunalnih storitev – Primerjalna analiza kot strokovna podlaga za določanje cen 3/2

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na posvet z naslovom CENE KOMUNALNIH STORITEV – PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE CENki bo potekal v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je analiza za leto 2014. Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

V priponki sporočila vam posredujemo vabilo in prijavnico na dogodek. Prijave bomo zbirali na naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si, do torka, 5. aprila 2016.

Vabilo in prijavnica 

12.4. / Program in prijave za energetsko sanacijo stavb 3/3

v začetku marca smo objavili napoved dogodka, kjer se bomo skupaj ponovno dotaknili aktualne teme energetskega pogodbeništva in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti. Organizatorji verjamemo, da smo uspeli pripraviti aktualne vsebine s kompetentnimi strokovnjaki, ki bodo znali odgovoriti na vaša vprašanja, zato vas vabimo, da se tudi vi aktivno vključite v razpravo.

Dogodek bo v torek, 12. aprila 2016, od 9. do 17. ure, Mala kongresna dvorana, Celjski sejem

VABILO – Energetska sanacija stavb v lasti občin, 12.4.2016, Celje

Predviden program:

9.00-10.00       Izbor projektov energetskega pogodbeništva in poslovnih modelov, Kssena

11.00-12.15        Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, Ministrstvo za infrastrukturo (gradivo)

12.15-13.30        Energetska sanacija javnih stavb, okrogla miza z razpravo, moderator: Energetika.NET

Sodelujejo:

mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo

Bojan Šrot, Mestna občina Celje

Dr. Ivan Žagar, Predsednik SOS

Hinko Šolinc, Eko sklad

Jože Torkar, Petrol d.d.

Boštjan Kranjc, Kssena

Jana Habjan Piletič, JHP projektne rešitve d.o.o.

Tomaž Grm, Butan plin d.d.

 

13.30-17.00        Načrtovanje specifičnih poslovnih modelov, Postopki javnih razpisov in oddajanja naročil, Meritve in preverjanje prihrankov energije, Kssena

 

Vabimo vas, da se nam pred tem pridružite tudi na uradnem odprtju najpomembnejših sejmov energetike in industrijskega vzdrževanja v širši regiji, na katerih se bo letos predstavilo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Otvoritvena slovesnost bo ob 10. uri v sejemski dvorani L. Sejma bo uradno odprl minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 6. aprila 2016, ga. Manji del Negro    (T: +386 3 54 33 206, E: manja.delnegro@ce-sejem.si), da vam bomo lahko pravočasno poslali vstopnico in rezervirali parkirno mesto. Posamezni občini lahko zagotovimo do 3 brezplačne vstopnice za sejem in posvet ter 1 parkirno mesto.

Prijazen pozdrav do snidenja na celjskem sejmišču.

 

Organizatorji:

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje, Skupnost občin Slovenije, Razvojna agencija Savinjske regije, Energetika.NET

14.4. / Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Seminar bo potekal v četrtek, 14. aprila 2016,  s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom ob predvidoma 15.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Zaradi postopka registracije v Državnem zboru RS, prosimo ne pozabite na osebni dokument.

Vljudno vabljene vse občine, z zaprosilom po posredovanju vabila tudi NO občine!

 

15.4. / Predstavitev določil Predloga Zakona o javnih uslužbencih 3/5

 

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo posvet, na katerem bodo predstavnikom občin predstavljena določila novega predloga Zakona o javnih uslužbencih.

Vabimo vas, da se udeležite posveta in s svojimi predlogi in pripombami aktivno sodelujete pri oblikovanju besedila predloga zakona.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO.

 

19.4. / Seminar NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in KMVVI« 3/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 19. aprila 2016,  s pričetkom ob 14.00 uri in zaključkom ob predvidoma 16.00 uri v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do petka, 15.4.2016, skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

22.4. / Srečanje občin z ministrom za javno upravo na temo IKT 3/7

V luči evropske digitalne agende in enotnega digitalnega evropskega trga ima Republika Slovenija potencial, da postane referenčna država in aktiven akter digitalne transformacije v Evropi. Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih skupnosti v procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna.

Zato smo povabili ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja ter druge strokovnjake tako iz lokalne kot iz državne ravni, da si medsebojno izmenjamo poglede in pričakovanja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in orodij ter vizijo digitalizacije Slovenije.

Srečanje bo v petek, 22. aprila 2016.

Vabilo na srečanje z ministrom Koprivnikarjem na temo IKT, 22.4.2016, Poligon

PRIJAVNICA

 

 

 

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 3/8

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

POVPRAŠEVANJE SOS

DOGODKI DRUGIH

Vizija Slovenije do 2050 5/1

SVRK vas vabi na dogodke, ki so namenjeni oblikovanju vizije razvoja Slovenije do leta 2050.

Ministrstvo bo organiziralo pet interaktivnih dogodkov po vsej Sloveniji, ki bodo namenjeni pogovoru o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da jo bomo skupaj ustvarili. To je ključni korak pri oblikovanju uresničljive dolgoročne strategije razvoja Slovenije. Podrobnejše informacije vam pošiljamo v pripetem vabilu, najdete jih tudi na spletni strani www.slovenija2050.si.

Dogodkov se lahko udeležite:
– na Otočcu (Kongresni center), v ponedeljek, 4. aprila 2016, 16:00 – 20.00,
– na Bledu (Hotel Golf), v sredo, 6. aprila 2016, 16:00 – 20.00.

Vabilo.
Prijavite se na dogodke (s klikom na povezavo).

SVRK vljudno naproša tudi, da občine informacijo objavite na svojih spletnih straneh oz. jo razširite preko svojih občinskih komunikacijskih poti, saj so dogodki namenjeni širši javnosti.

5.4. in 8.4./LIFE informativni dan 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira delavnico – informativni dan – za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Namenjen je vsem, ki programa LIFE še ne poznate, pa bi o programu želeli izvedeti več in ugotoviti ali je to pravi program zanje. Predstavljeni bodo tudi primeri uspešnih projektov.

Udeležba na informativnem dnevu je brezplačna, obvezna prijava najkasneje do 1. 4. 2016
Vabilo in program.

6.4. in 7.4./ Nacionalni dogodek "S2E in S3P na temo Sinergij med finančnimi sredstvi za raziskave in inovacije ter Implementacijo Strategije pametne specializacije" 5/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (DG JRC) ter DG REGIO, vabita na nacionalni dogodek Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij: Na poti k odličnosti in Implementacija Strategije pametne specializacije (S3), ki se bo odvijal 6. in 7. aprila 2016, v konferenčni dvorani Plečnik 4, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brodom 4, Ljubljana.

Teme:

Prvi dan: Sinergije med finančnimi instrumenti, inovativno javno naročanje, EIT, EARTO, SRIP,  državne pomoči…
Drugi dan: SRIP, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,  Pametna mesta in skupnosti…

Več si lahko preberete na tej povezavi.

Z namenom lažje organizacije je predvidena predhodna registracija: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2E_Slovenia_Event_Registration.

11.4./ Informativni dan ob objavi drugega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe 5/4

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe, organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in drugega razpisa, ki bo potekal 11. aprila 2016, v hotelu SLON v Ljubljani.
Vljudno vabljeni, da se do 8. 4. 2016 prijavite preko te prijavnice.
Dnevni red
Več o programu in drugem razpisu najdete na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Drugi razpis bo odprt od 5. aprila–13. maja 2016.

11.4./ Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva« 5/5

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Skoraj pred natanko enim letom so z nacionalno konferenco vstopili v proces priprave strategije. V tem času je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek strategije, ki bo objavljen v začetku aprila. Na konferenci bo govora prav o njem z željo, da se podajo še dodatni komentarji in pogledi na smer razvoja NVO in prostovoljstva v Sloveniji. Konferenca bo tako služila kot uvod v javno razpravo o osnutku strategije.

Program konference bo objavljen v kratkem. Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/8

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/9

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

82. seja Vlade RS 6/1

Predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v obravnavo DZ

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Ključni cilji novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD) so:

 1. celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti iz leta 1984;
 2. ohranitev 24-urne dežurne službe kot občinske obvezne gospodarske javne službe;
 3. ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe;
 4. prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu;
 5. zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja ter nadzora nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Predlog novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Zakon o socialnem varstvu

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu in ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

Bistvene novosti:

 • Predlog zakona uvaja pravno podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo pilotnega projekta, katerega namen je razvoj in umestitev v sistem socialnega varstva storitev socialne aktivacije (osnovni cilj je uvajanje celostne obravnave socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva preko vključevanja oseb v programe socialne aktivacije z namenom dviga socialnih in zaposlitvenih kompetenc), ki bo pilotno sofinancirana iz evropskih sredstev potrjenega Operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko 2014 – 2020, kot posledica predvidene reorganizacije centrov za socialno delo (pa tudi koordinirane oskrbe v skupnosti).
 • Ureja status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov (javni, razvojni, eksperimentalni in dopolnilni) in daje ustrezno podlago za njihovo financiranje.
 • Odpravlja pripravništvo kot obvezen pogoj za pristop k strokovnemu izpitu in skrajšuje obdobje opravljanja pripravništva.
 • Odpravlja določene nepotrebne administrativne ovire, ki zavlačujejo postopke, ne prispevajo pa k večji kvaliteti dela ali transparentnosti postopka.
 • Določajo se dodatni strokovni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava.
 • Usklajujejo se predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela.  (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o stanju površinskih voda

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda. Uredba prenaša v slovenski pravni red Direktivo 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike  V slovenski pravni red se tako prenaša dopolnjen seznam prednostnih snovi, dopolnjujejo pa se tudi nekateri okoljski standardi kakovosti za prednostne in prednostno nevarne snovi. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo Izvedbenega načrta nacionalnega programa za mladino 2013–2022 za leto 2015

Vlada se je seznanila s Poročilom, ki vsebuje ukrepe na področju izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, bivanjskih razmer mladih, zdravje in dobro počutje ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Vlada RS je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in jo objavi v Uradnem listu.

Z 8. majem 2016 bodo v režim ponovne uporabe (po ZDIJZ-E) vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, zato je bilo nujno uskladiti režim zaračunavanja ponovne uporabe tudi za te zavezance. Uredba določa enotni stroškovnik zaračunavanja materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. Podrobneje je razdelan tudi postopek plačila stroškov posredovanja.  V skladu s spremembo 4. točke 10. člena ZDIJZ se obveznost proaktivne transparentnosti poleg javnih naročil razširja tudi na javne razpise in druge oblike sofinanciranja iz državnega in občinskih proračunov, kar podrobneje ureja določba 10. člena predloga uredbe. Informacijski pooblaščenec je k predlogu uredbe dal pozitivno mnenje. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih 7/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letih 2016 in 2017.

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi oziroma imajo na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti. Predvidena višina sredstev za ta namen je predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2016 in predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2017. Razpis je objavljen na tej povezavi. Rok za predložitev vlog je 8.4.2016 do 12. ure. 

 

Objavljen nov poziv – Zelena shema slovenskega turizma 7/2

Slovenia greenV Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih že 9 destinacij in 7 ponudnikov namestitev. Interes za vključitev v nacionalno shemo je velik, zato so danes, 18. 3. 2016, na Slovenski turistični organizaciji objavljavili nov poziv.
Hkrati z objavo vas STO vabi na predstavitev novega poziva za vključitev destinacij in ponudnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma. Predstavitev bo v četrtek, 31. marca 2016 med 9. in 11. uro, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, v Dvorani Plečnik 1 (www.fourpointsljubljanamons.com). Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za vključitev oz. pridobitev znaka Slovenia Green.

Vsebine dogodka:

 • Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma (pomen nacionalnega programa/certifikacijske sheme).
 • Predstavitev novega poziva za destinacije (e-orodje za zbiranje podatkov, posamezni koraki, obveznosti prijaviteljev).
 • Predstavitev okoljskih znakov Travelife, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, TourCert in Bio Hotels (podlaga za pristop ponudnikov k znaku Slovenia Green Accommodation).
 • Predstavitev Konzorcija Slovenia Green (ustanovitev, program dela).

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination je skupaj s prijavnico dostopen na tej povezavi. Rok za prijavo je 6. 4. 2016.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da jo potrdite po elektronski pošti na ideje@goodplace.si.

Dokumenti:

Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

I feel SloveniaVabilo ZSST 31 3 2016

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/4

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

RegioStars 2016 - nagrade za inovativne evropske projekte 7/5

Obveščamo vas, da je odprt natečaj za nagrado RegioStars, priznanje za najbolj navdušujoče in inovativne evropske projekte, ki so prejeli podporo iz skladov kohezijske politike.
Letos bo žirija izbrala dobitnike v petih kategorijah, ki med drugim zajemajo krožno gospodarstvo, spodbujanje socialne vključenosti, trajnostni razvoj mest in prvič tudi inovativne primere poenostavljenega in učinkovitega upravljanja skladov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na slavnostni podelitvi 11. oktobra med evropskim tednom regij in mest 2016.
Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 15. aprila 2016. Projekte prijavijo predstavniki organov upravljanja, lahko tudi vodje projektov s pooblastilom organov upravljanja.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, s podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« pa bi radi izpostavili občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Nekaj osnovnih informacij:

 • Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks in predstavlja priznanje za delo zaslužnim občinam.
 • Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k podpori prostovoljskemu sektorju.
 • Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini.
 • Občina mora za prejem naziva dosegati določene kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za oddajo predlogov je april 2016.

Postopek pridobitve nazivaPrijavnica in Priporočila.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 17. maja 2016.

 

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/7

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Poziv občinam

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/9

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

12.4. / Nastanitev prosilcev za azil in integracija beguncev po občinah: dobre prakse iz Italije in Nemčije 8/1

V Sloveniji se bomo z nastanitvijo in integracijo prosilcev za azil in beguncev v večjem številu morali soočiti v kratkem. Inštitutu za politike prostora se zdi pomembno, da se ključni deležniki seznanijo z izkušnjami držav, ki se s temi izzivi soočajo že dlje časa.

Zaradi pomebembne vsebine objavljamo novico na spletni strani SOS in vas vabimo na posvet, namenjen predstavitvi sistemskih rešitev in konkretnih dobrih praks namestitve prosilcev za azil in integracije beguncev po občinah iz Italije in Nemčije.

Predstavniki italijanske skupnosti občin ANCI in njihove enote Cittalia, bodo predstavili omrežje SPRAR, ki ga za celotno Italijo koordinira prav Cittalia. Sledila bo predstavitev konkretnih primerov iz italijanskih mest, tudi iz sosednjega Trsta, kjer namestitev prosilcev za azil in programe integracije za občino vodi Italijanski solidarnostni konzorcij (ICS), Urad za begunce Onlus.

Predstavniki nevladne organizacije Kitev iz Oberhausna v Porurju bodo predstavili tamkajšnje sodelovanje med občino in nevladnimi organizacijami na konkretnih primerih. Prosilci za azil in begunci med drugim sodelujejo pri razvoju in izvedbi potujoče kuhinje, ki ljudi in kulture zbližuje s pomočjo hrane.

Skozi razpravo, ki bo sledila, bi želeli spodbuditi ministrstva in lokalne skupnosti k premisleku o tem, kako bi lahko predstavljene dobre prakse prilagodili za slovenske razmere.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, za potrebe razprave bo organizirano tolmačenje.

Vstop je prost, obvezna pa je prijava na dogodek prek elektronskega obrazca ali na e-naslov petra.ockerl@ipop.si.

Vabilo in program

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 8/2

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

Letno poročilo GURS o slovenskem nepremičninskem trgu za 2015 8/3

Geodetska uprava RS (GURS) je objavila redno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2015. Preteklo leto se je trend rasti prometa na slovenskem nepremičninskem trgu, ki se je leta 2014 začel z občutno oživitvijo stanovanjskega trga, z nekoliko zmanjšano močjo nadaljeval, cene stanovanjskih nepremičnin pa so ostale na približno enaki ravni kakor leto prej. Leta 2015 je GURS evidentiral okoli 28 tisoč kupoprodajnih poslov z nepremičninami, ki so bili sklenjeni na prostem trgu ali javnih dražbah. Njihova skupna vrednost je znašala okoli 1,6 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2014 se je število evidentiranih poslov povečalo za 2 odstotka, njihova skupna vrednost pa za 4 odstotke. Leta 2014 se je število poslov v primerjavi z letom prej povečalo za 10 odstotkov, njihov vrednostni obseg pa za 22 odstotkov.
Poročilo je dostopno na spletni strani GURS, oziroma preko javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin.

Kohezijske novičke v marcu 8/4

Izšle so marčevske Kohezijske novice, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. preberete jih lahko s klikom tukaj.

Deklaracija ob mednarodnem dnevu žena 8/5

Svet evropskih občin in regij (CEMR) oz. njegov Odbor za enakost žensk in moških v lokalnem življenju je ob mednarodnem dnevu žena izdal deklaracijo v kateri izpostavlja, da je enakost žensk in moških temeljna pravica in temeljna vrednota za demokracijo. Lokalne in regionalne oblasti so pomembni deležnik na poti do odprave trdovratne neenakosti med ženskami in moškimi ter za spodbujanje pravic žensk v Evropi in po vsem svetu.

Vse županje in župani, ki bi želeli prizadevanja Sveta evropskih mest in regij podpreti, lahko podpišete DEKLARACIJO in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete skenirano verzijo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.