V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA SLOVENSKA BISTRICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

PET, 11.3.2016 – Delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu Vabilo in prijavnica.

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture do ponedeljka, 7.3.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Povpraševanje SOS “Davčne blagajne” – do srede, 9.3.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Problematika preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na SKZGRS in ureditev evidenc v registru zemljišč SKZGRS 1/1

Skupnost občin Slovenije je bila s strani občin obveščena, da gospodarska družba GEAS na podlagi pooblastila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, poleg vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča na dan 11.3.1993, 20.7.2004 in tekoči datum v letošnjem letu, daje občinam tudi prošnje za posredovanje podatkov o dejanski rabi navedenih zemljišč – zazidano/nezazidano na dan 11.3.1993, ker ta podatek Sklad potrebuje za presojo, ali določeno zemljišče sodi v upravljanje sklada ali občine v skladu s 14. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 s spr., v nadaljevanju: ZSKZ). Občine so nas tudi opozorile, da navedena gospodarska družba vlaga vloge za izjemno veliko število zemljiških parcel, od katerih jih je veliko v lasti zasebnih fizičnih ali pravnih oseb in ne izpolnjujejo pogojev za prenos zemljišč v last Republike Slovenije oziroma občin, določenih v 14. členu ZSKZ.

Opozorila občin je SOS proučila in pozvala Vlado RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da v okviru svojih pristojnosti takoj sprejmejo odločitve, ki bodo omogočile dokončanja prenosov zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ureditev evidenc v registru zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, tako da bodo občine v postopkih dokončanja prenosa zemljišč udeležene v izvedljivem in razumnem obsegu. Prav tako smo jih pozvali, da v okviru svojih pristojnosti pripravijo strokovno in pravno mnenje o obveznostih in nalogah občin pri dokončanju prenosov in ureditvi evidenc v registru Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Celoten dopis SOS si lahko preberete na tej povezavi.

Seminar sofinanciranje energetske sanacije 1/2

Skupnost občin Slovenije je 2. 3. 2016 v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami izvedla seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin. Seminarja se je udeležilo več kot 130 udeleženk in udeležencev. Novosti je veliko in pot do nepovratnih sredstev je vedno težja. Manjše občine se bodo za prijavo morale združevati. Na primorskem se tako pripravljajo prijave za 21 občin s skupnim številom 95 objektov in skupno oceno investicij cca 40 mio € oziroma cca 166.000 m2. Pri tem jim pomaga GOLEA, Goriška lokalna agencija, kjer predvidevajo  oblikovanje cca 10 paketov med 3,25 in 5 mio €. Prijave bodo oddajali v letih 2016, 2017 in 2018.  Izvedbe bi sledile v 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021.

Na SOS prosimo za povratne informacije, kako se pripravljate v drugih regijah na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Ministrstvo za infrastrukturo je že objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb. Več o tem tukaj. Predstavniki projektne pisarne za sanacijo stavb na MzI so podrobnosti navodil in bodočega razpisa predstavili v prvem sklopu seminarja.

Gradivo s prvega dela seminarja:

V drugem delu so se predstavili:

Z Ministrstvom za infrastrukturo se je Skupnost občin Slovenije že dogovorila tudi za dodatni termin izvedbe, ki bo 12. aprila 2016, v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno občino Celje. Objavljamo napovednik dogodka. Vabila in prijavnice pošljemo naknadno.

DSCN6933DSCN6935 DSCN6940DSCN6941

Znak Slovenia Green prejelo osem novih destinacij 1/3

1. marca je v Ljubljani potekala slavnostna podelitev znakov Slovenia Green. V zeleno shemo so z bronastim znakom Slovenia Green Destination vstopile destinacije Laško, Žalec in Celje, srebrni znak pa so pridobile destinacije Idrija, Rogla – Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno in Kamnik. Omenjena osmerica se je s tem pridružila prvi destinaciji v shemi, Ljubljani, ki se ponaša z zlatim znakom Slovenia Green.

Vsem prejemnikom znaka Slovenia Green iz Skupnosti občin Slovenije iskreno čestitamo!

Zeleno shemo slovenskega turizma so zasnovali na Slovenski turistični organizaciji (STO) skupaj z zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki je akreditirani partner mednarodne organizacije Green Destinations. Pri Green Destinations pa so se ob ocenjevanju destinacij in ponudnikov na primeru Slovenije odločili prvič z vidika trajnostnega turizma oceniti tudi celotno državo.
Albert Salman iz organizacije Green Destinations, je povedal, da preverjajo stanje na podlagi 100 kriterijev s področij, kot so narava, okolje, kultura, lokalna identiteta, socialna blaginja in gostoljubnost. Rezultati naj bi bili znani v prihodnjih tednih, napovedi pa po njegovem mnenju dobro kažejo.
Jana Apih iz zavoda GoodPlace pa je napovedala še eno novost – konzorcij nosilcev znaka Slovenia Green. Z njim naj bi predvidoma od aprila naprej združili sinergije in skupaj razvijali projekte in produkte. Tako bi zagotovili prenašanje dobrih praks, skupaj pa bi lahko s svojimi predlogi in idejami tudi soustvarjali promocijo in dejavnosti slovenskega turizma.
Maja Pak, v. d. direktorice STO-ja, je povdarila pomen tesnega sodelovanja med vsemi deležniki – gospodarstvom, občinami, destinacijami, STO-jem in drugimi partnerji za večje učinke v hitrejšem razvoju trajnostnega turizma. S tem bomo izboljšali ugled in prepoznavnost Slovenije ter krepili njen položaj zelene, dejavne in zdrave destinacije.
Peter Misja, predsednik komisije za turizem pri Skupnosti občin Slovenije, je na slovesnosti izpostavil: “Z vključevanjem destinacij in občin v Zeleno shemo slovenskega turizma je narejen velik korak naprej pri razvoju trajnostnega turizma. Prepričani smo, da bosta zelena politika in posledično zavezanost občin k spodbujanju tovrstne politike pripomogli k temu, da bodo občine prepoznale svoje šibke točke ter jih uspele dolgoročno odpraviti. Občine se zavedajo pomena turizma, predvsem zelenega, trajnostnega turizma. Tako je ključnega pomena, da čim več občin prepozna pozitivne vidike vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in se zaveže k trajnostnemu delovanju.”
Že marca, omenjen je bil datum 18., bo objavljen nov poziv za vstop v zeleno shemo slovenskega turizma, ki pa bo nekoliko spremenjen. Obeta se spletna platforma, prijaznejša do uporabnikov in znižano število kriterijev, tako da bo postopek pridobivanja znaka preprostejši.

Slovenia green          12795343_10208998959159454_3300009797848496939_n I feel Slovenia

Sodelovanje v Pobudi Krožno gospodarstvo 100 1/4

Ministrstvo za okolje in prostor si že nekaj časa prizadeva promovirati koristi in priložnosti, ki jih prinaša krožno gospodarstvo. Ob zavedanju, da so naše znanje in kompetence na tem področju zaenkrat še šibke in jih je potrebno okrepiti, se je MOP odzval povabilu Fundacije Ellen MacArthur, da bi s sodelovanjem lahko te vrzeli učinkoviteje zapolnili.

Fundacija Ellen MacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna institucija na področju izobraževanja in povezovanja deležnikov na področju krožnega gospodarstva. MOP je k sodelovanju povabil različne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije na predstavitev in pogovor o prihodnjih aktivnostih. Na sestanku, ki je bil 3. marca je Skupnost občin Slovenije predstavila pogled na to področje in sicer, da so občine pomemben deležnik v procesih krožnega gospodarstva, saj lahko z lokalnimi politikami, ozaveščanjem in ukrepi pomembno prispevajo k učinkoviti rabi virov, kot je prostor, zrak, voda… Za uspešnost pobude je nujno potrebno tesno sodelovanje med ministrstvi, med državno in lokalno ravnjo ter gospodarskim sektorjem in drugimi deležniki.

Od leta 2012 se v okviru funacije Ellen MacArthur izvaja pobuda Krožno gospodarstvo 100 regij (Circular Economy 100 regions, pobuda CE 100), ki je namenjena izobraževanju in povezovanje podjetij, odločevalcev in drugih relevantnih deležnikov na področju krožnega gospodarstva.

Gradiva:

Ob tej novici je dobro opomniti, da predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji  v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, vljudno vabi na dialog z državljani Krožno gospodarstvo – dobro za okolje in razvoj v četrtek, 10. marca 2016, ob 15. uri v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana. Več tukaj.

Sestanek komisije za občinsko redarsko službo 1/5

V torek 1. marca je v prostorih Mestne občine Celje potekal 2. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo. Na sestanku so članice in člani obravnavali delovno gradivo sprememb in dopolnitev Zakona o občinskem redarstvu.

Članice in člani so bili enotni, da so spremembe potrebne in dobrodošle, saj trenutno veljavni zakon omejuje rast občinskih redarstev.

Člane in člani so bili soglasni, da se v zakon mora dodati taktični preudarek, ki bo ščitil občinske redarje v primeru, da se ne bi čutili sposobne ukrepati.

V nadaljevanju so članice in člani izpostavili soglasje za sodelovanje z AVP glede preventivnih akcij.

Marčevski sestanek partnerjev v projektu OPENN 1/6

V četrtek, 3.3.2016 je v prostorih mirovnega inštituta v Ljubljani potekal sestanek partnerjev v projektu OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imlogo norway grantseni. Projektni partnerji so opravili pregled že izvedenih aktivnosti v preteklem obdobju: projektne aktivnosti so bile predstavljene na treh novinarskih konferencah, podatkovna baza ženskih strokovnjakinj je vzpostavljena in se postopoma dopolnjuje, pripravljenih in deseminiranih je bilo že 18 Tedenskih novic SOS, spletne strani partnerjev v projektu se dopolnjujejo sproti in z zanimivimi informacijami na temo enakopravnosti spolov, prav tako so že bili predstavljeno videoklipi ženskih političark ter TV oglas, vzpostavljena je mreža žensk in mentoric, ki je dostopna na spletni strani SOS.

V projektu, ki se zaključuje s koncem aprila 2016, bodo partnerji zaključili raziskavo političnih deležnikov, ki vplivajo na kandidaturo žensk za mesto v politiki, objavljen bo članek v strokovni reviji, pripravljen bo poseben tematski časopis ter priročnik za občinske svetnike in svetnice. V ponedeljek, 7.3.2016 pa bo ob 11.00 uri na Filozofski fakulteti v Ljubljani (modra soba,5 nadstropje), potekala javna predstavitev predlogov zakonodajnih sprememb, s katerimi bi po mnenju projektne skupine bilo mogoče povečati vključenost žensk v politiko.

opennsluzba vlade rs za razvoj

Seminar Pravilnik o prometni signalizaciji in ovirah na cestah 1/7

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizirala posvet za zaposlene na občinah kjer sta bila predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu sta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Največ pozornosti je bilo posvečeno novi prometni signalizaciji, saj je v pravilniku o prometni signalizaciji veliko novih znakov. Celoten pravilnik si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Gradivo s posveta lahko najdete tukaj:

PRAVILNIK_signalizacija_2016_SOS_1

PRAVILNIK_signalizacija_2016_SOS_2

PRAVILNIK_signalizacija_2016_SOS_3

PRAVILNIK_signalizacija_2016_SOS_4

PRAVILNIK_signalizacija_2016_SOS_5

 

Pravilnik o zaporah na cesti SOS1

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki, ki bodo zagotavljali redno in enostavno vodenje in vzdrževanje podatkov v katastru gospodarske infrastrukture ter enostaven dostop uporabnikov do teh podatkov ter odpravili praktični problemi, ugotovljeni pri dosedanjem izvajanju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

V predlaganem gradivu so nekatera vprašanja še odprta, saj jih ni mogoče urediti pred dokončno določitvijo vsebine načrtovanega novega Gradbenega zakona v letu 2016.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in predloge posredujete do ponedeljka, 7. marca 2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD, je od leta 2013 dalje dopolnjena z ureditvijo v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ne glede na to, da je navedena ureditev določena (zaenkrat) v prehodni določbi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, predlagatelj ocenjuje, da je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev dedovanja, ostane v zakonu, ki te pomoči ureja.

Poleg navedenega pa je na pobudo skupnosti občin v predlogu zakona predlagano, da se tudi plačilo zapustnikovega pogreba uveljavlja v okviru instituta omejitve dedovanja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru RS skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V predlogu se predlaga črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin za prejemnike DSP in varstvenega dodatka ter celotna obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči in sicer za: prejeto DSP, prejeti varstveni dodatek, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in glede pravic družinskega pomočnika.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam posredujte najkasneje do torka, 15.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Davčne blagajne 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj v zvezi z uvedbo davčnih blagajn, zato vas vljudno naprošamo za informacije:

 1. Ali je občina sama ponudnik plačilnih storitev?
 2. Ali občina posluje enako, partnerji ne potrjujejo računov?
 3. Ali občina posluje enako, partnerji potrjujejo račune?
 4. Ali je občina zaprla občinsko blagajno?
 5. Ali je občina izvedla prenos na zunanjega izvajalca?
 6. Kolikšna je višina provizije / UPN?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do srede, 9.3.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo !

 

DOGODKI SOS

7.3. / Predstavitev zakonodajnih predlogov za večjo vključenost žensk v politiko 4/1

Partneopennrji v projektu OPENN bodo v ponedeljek, 7. marca 2016 ob 11.00 uri v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani, organizirali javno prestavitev predlogov možnih dodatnih zakonodajnih rešitev na področju bolj enakopravne zastopanosti žensk in moških v lokalni politiki. Predloge za spremembe in morebitne rešitve, ki jih bomo predstavili, smo v okviru projekta OPENN oblikovali na osnovi preučitve slovenske in norveške zakonodaje. Na predstavitvi bodo temo in možne spremembe s strokovnega in političnega vidika predstavile dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Metka Roksandić, Ženski lobi Slovenije in Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije. Pogovor bo vodila dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta, k razpravi pa bodo vabljeni tudi nekateri drugi strokovnjaki in strokovnjakinje. Vljudno vabljeni k udeležbi!

sluzba vlade rs za razvojlogo norway grants

11.3. / Delovno srečanje – Predlog novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu 4/2

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Mestno občino Kranj organiziramo delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu. 

Delovno srečanje bo potekalo v petek, 11. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi 15, MO Kranj.

Zaradi prostorskih omejitev je nujna predhodna prijava, zato vas vljudno naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si do srede, 9.3.2016.

Vabiloprijavnica

Gradivo: Zakon o javnih financah_JO in Zakon o računovodstvu_JO.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. / Delavnica – razvoj slovenskega turizma – MINI SPREMEMBA LOKACIJE 4/3

SPREMEMBA LOKACIJE! Delavnica bo potekala v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, kjer bo na voljo več prostora, tako v dvorani za delo, kot pred njo za parkiranje.

Skupnost občin Slovenije organizira v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode delavnico, na kateri se bomo posvetili razvoju slovenskega turizma. Letos se izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…?

vabilo Komisija za turizem, 15.3.16 – Medvode, s popravkom lokacije

Vabljene prosimo, da svojo prisotnost obvezno sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do 9. marca 2015.

 

16.3. / Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic 4/4

Center za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic, ki bo potekala 16.3.2016 ob 10.00 uri, v prostorih NUK, Leskoškova 12, Ljubljana (nasproti vojašnice Edvarda Peperka).

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic in Urbanistični inštitut Republike Slovenije sodelujeta v projektu »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. V sklopu projekta je bila izvedena raziskava prostorske dostopnosti splošnih knjižnic in simulacija lokacij manjkajočih enot. V Sloveniji kar 67,4% naselij ni opremljenih s knjižnico. Na območjih, ki imajo zaledje z vsaj 1.500 prebivalci, pa bi potrebovali kar 87 novih knjižnic. Rezultat projekta je tudi spletna GIS aplikacija za prostorsko analizo mreže splošnih knjižnic in njihovega demografskega zaledja. GIS aplikacija je namenjena strokovnjakom za načrtovanje knjižnične mreže, pa tudi lokalnim skupnostim, ki načrtujejo razvoj svojega območja, planirajo družbene dejavnosti in (so)financirajo knjižnice. Rezultate projekta vam bodo predstavili Eva Kodrič-Dačić, Gorazd Vodeb in Vlasta Vodeb.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa prosimo za obvezne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.3.2016.

Vabilo s programom, prijavnica

23.3./ Posvet "SOU 2016" 4/5

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

24.3. / Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest 4/6

Vabimo vas na dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest, ki bo 24. marca 2016 v Ljubljani.

Predstavili bomo različne evropske instrumente in programe. Izvedeli boste, pri katerem lahko pridobite financiranje glede na vrsto projekta, ki ga želite izvajati, in kam se lahko obrnete po pomoč. Med drugim bomo predstavili tudi nov razpis programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis bo osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi.

V drugem delu bo organiziran posvet, ki je namenjen dialogu med mesti in ministrstvom in s katerim bi radi ugotovili, kaj so glavne potrebe in izzivi slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Dogodek je namenjen mestom in drugim zainteresiranim deležnikom, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem. Pričel se bo ob 10.00 uri in zaključil predvidoma ob 15.00 uri.

Prijazno vabljeni!

Vabilo

Program

Prijavnica

12.4. / Energetska sanacija javnih stavb 4/7

Zaradi velikega interesa občin in drugih deležnikov za energetsko sanacijo javnih stavb in zapolnjenega seminarja 2. marca 2016 smo se v Skupnosti občin Slovenije dogovorili z Ministrstvom za infrastrukturo o ponovitvi seminarja.

Tokrat vas v sodelovanju s Celjskim sejmom d.d. in Mestno občino Celje vabimo, da v svojih delovnih koledarjih zabeležite torek, 12. april 2016, saj bomo v Celju v okviru sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje organizirali predstavitev in razpravo o priložnostih in pasteh energetske sanacije javnih stavb, s poudarkom na energetskem pogodbeništvu in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti.

Napovednik dogodka

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. Da bi dosegli izjemni varčevalni potencial pri stroških za energijo v objektih, so potrebne investicije in sredstva za njihovo izvedbo. Ker pa javno finančni viri v bližji prihodnosti tega niso sposobni zagotoviti v dovolj veliki meri in je zadolževanje omejeno, je ena od možnih rešitev izvedba projektov preko energetskega pogodbeništva. Prav na tem področju pa imamo tudi v Sloveniji vse več priložnosti ter novega znanja.
Program srečanja je še v pripravi. V začetku aprila vam bomo poslali vabila s programom ter informacijami o prijavi na dogodek. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 4/8

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

10. in 11.3./ Mednarodna konferenca »Varstvo narave in kmetijstvo Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi« 5/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi organizirajo mednarodno konferenco na temo »Varstvo narave in kmetijstvo Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi«. Konferenca bo potekala v četrtek 10. marca in petek 11. marca 2016, v Hotelu Epicenter v Postojni.
Število mest na dogodku je omejeno.

Vabilo.

Prijave zbirajo do petka, 4. marca 2016, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.
Vljudno vabljeni!

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/2

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/3

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/4

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/5

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/6

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

77. seja Vlade RS 6/1

Vlada o stanju sistema izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o stanju sistema izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Slovenija v tem obdobju za cilj Naložbe za rast in delovna mesta razpolaga z okvirno 3 milijarde evrov iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skupaj s ciljem Evropsko teritorialno sodelovanje pa z 3,2 milijarde evrov). Do danes je bilo s tega področja izdanih 37 odločitev o finančni podpori projektom, v skupni vrednosti nekaj manj kot 360 milijonov evrov EU dela, na osnovi katerih se je pričelo z izvajanjem konkretnih javnih razpisov oziroma projektov in programov.

V programskem obdobju 2014–2020 so sredstva prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest: raziskave in inovacije; informacijske in komunikacijske tehnologije; povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter podpori za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. V okviru že izdanih odločitev o podpori je med drugim tudi devet projektov s področja pitne vode oz. čiščenja odpadne vode v skupni vrednosti preko 140 milijonov evrov. Ministrstva so tudi že objavila za več kot 200 milijonov evrov javnih razpisov, med drugim za celostne prometne strategije, raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti, za Zdrav življenjski slog, krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 ter javna razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter Prvi izziv 2015.

Vlada je v juliju 2015 prvič sprejela Izvedbeni načrt operativnega programa (t. i. INOP), ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa in je podlaga za pripravo državnega proračuna. Trenutno je v pripravi njen četrti predlog sprememb, ki bo v vladni postopek posredovan predvidoma še ta mesec in bo podlaga za pripravo proračunov za leti 2017 in 2018. Kot izhaja iz poročila, bo realizacija proračuna v letu 2016 predvidoma nižja od načrtovane v letu 2015 (t. j. 436 milijonov evrov), in sicer po trenutnih ocenah bo nižja za predvidoma 200 milijonov evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada o strateških usmeritvah in prioritetah inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2016

Vlada RS se je seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2016 ter sprejela tudi sklep, da Ministrstvo za javno upravo do 15. 2. 2017 seznani Vlado Republike Slovenije s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2016.

Ministrstva so  svoje odzive pripravila glede na oceno tveganja, pri čemer je upoštevana vrsta in obseg dejavnosti, ki bodo predmet inšpekcijskih nadzorov, ugotovitve preteklih nadzorov ter upoštevana tekoča področna problematika. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Odprt poziv za nove AAA projekte 7/1

AlpeAdriaNa spletni strani Zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance) je objavljena novica o odprtju poziva.

Upravni odbor AAA bo odobril prvi krog novih projektov na spomladanski seji v Celovcu na 28. aprila 2016. Zato je poziv k oddaji vlog za sofinanciranje odprt od 1. marca do 31. marca 2016.

Do tega datuma morajo biti vse vloge poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in najdete pa jih tudi na obrazcu vloge.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv ima tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Grafika članic AAA je objavljena v tem prispevku.

AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Datume javnih predstavitev najdete na tej povezavi. (Vir: MKGP)

Interreg V-A Slovenija Austrija 7/4

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 7/5

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 7/6

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 7/7

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/8

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

Nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za električna vozila 7/9

Dne 26. 2. 2016 bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam.

Za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike je na podlagi javnega poziva 38SUB-EVPO16 razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila, za občane pa je na podlagi javnega poziva 39SUB-EVOB16 razpisanih 500.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Višina nepovratne finančne pomoči je odvisna od kategorije vozila in znaša od 3.000 EUR do 7.500 EUR

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom, je možnost najema ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR +1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 7/10

V ponedeljek 15. februarja se je v Ljubljani sestala slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Na sestanku se je delegacija dogovorila o delu v odborih, kot so se dogovorili o udeležbi na plenarnem zasedanju Kongresa v mesecu marcu v Strasbourgu.

Sestanka so se udeležili vsi trije člani delegacije: Bernardka Krnc županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan članica OS Občine Izola in Anton Leskovar župan občine Kidričevo ter nadomestni član Damijan Jaklin župan Velike Polane.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.