V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE HAJDINA, LAŠKO, LENART, SEVNICA IN ŠMARTNO OB PAKI. V PRIHODNJEM TEDNU PA PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA TURNIŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Regijska izobraževanja na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje 1/1

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 24. oktobra 2017 sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki so bili v Uradnem listu objavljeni 2.11.2017 in bodo začeli veljati 17. novembra 2017, uporabljati pa 1. junija 2018.

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila pobudo za sodelovanje pri izvedbi posveta/posvetov na temo sprejete nove prostorske in gradbene zakonodaje. S strani MOP smo prejeli informacijo, da že pripravljajo program izobraževanj, ki bodo regijske narave ter namenjeni predstavitvi novih zakonov in pripravi ključnih deležnikov na izvajanje nove zakonodaje. Takoj, ko bo več znanega o terminih, lokacijah in programih izobraževanj vas bomo obvestili.

Komisija občinskih redarjev predlagala spremembo podzakonskih aktov 1/2

V torek 7. novembra se je prostorih Mestnega redarstva Ljubljana sestala Komisija za občinsko redarsko službo.  Članice in člani komisije predlagajo, da se v skladu s potrebami občinskih redarstev spremenijo podzakonski akti, zato so se povabilu odzvali tudi predstavniki MJU, ki je skrbnik Zakona o občinskem redarstvu ter Pravilnika o uniformi in službeni izkaznici občinskega redarja,  predstavniki MNZ-ja in Policijske akademije, ki skrbijo za Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev ter Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da članice in člani komisije pripravijo konkretne predloge za spremembo Pravilnika o uniformi in opremi občinskih redarjev ter predloge za spremembo Pravilnika o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, medtem ko Pravilnik o usposabljanju ne bo potreben sprememb.

Članice in člani so izpostavili, da pri Pravilniku o uniformi pogrešajo odsevne barve, ter posodobitev materialov, ki jih na trgu ni možno več dobiti. V Pravilniku o opremi smo predlagali spremembe opreme, kot jih ima policija (za ista pooblastila se potrebuje enaka oprema). Občine se srečujejo s težavo predvsem pri nabavi  opreme, saj je naveden pravilnik prepodroben (vsebuje sliko lisic, torbica za občinskega redarja mora biti iz govejega usnja….) kar občinam onemogoča tudi izvesti zakonito javno naročilo.

V nadaljevanju je bilo dogovorjeno, da Skupnost občin Slovenije naroči prevode plačilnih nalogov v 8 jezikov, strošek za prevode pa se razdeli na zainteresirane prekrškovne organe. Strošek posameznega prekrškovnega organa se bo tako zmanjšal iz približno 1.200€ na približno 40€.

 

Varstvo osebnih podatkov v skladu z novo EU zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 1/3

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) v sredo, 8.11.2017 organizirala informativni posvet z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«. V prvem delu izobraževanja je mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke, predstavila aktualne primere iz prakse na področju izvajanje zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja, v drugem delu pa sta ga. Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka in mag. Renata Zatler, samostojna svetovalka podjetja Dataofficer d.o.o., predstavili pomembnejše novosti nove evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

Novosti evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov

Evropska Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) je bila sprejeta 27. aprila 2016, uporabljati pa se bo pričela 25. maja 2018 in sicer v vseh državah članicah EU. Nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) bo prenehal veljati z dnem neposredne uporabe GDPR. Trenutno je v postopku javne razprave novi ZVOP-2, ki pa bo urejal samo izvrševanje GDPR in določena nacionalna pravila na posameznih področjih (na primer videonadzor). Predlog zakona je objavljen na spletni strani SOS, pripombe nanj pa je še možno posredovati na SOS najkasneje do 13. novembra 2017.

Evropski zakonodaji se morajo do maja 2018 prilagoditi tako javni kot tudi zasebni subjekti, ki obdelujejo osebne podatke. Pri tem je obseg sprememb in ukrepov odvisen od stopnje tveganja in načina obdelave osebnih podatkov. Bistvene spremembe se nanašajo tako na krepitev pravic posameznikov kot tudi posledično na krepitev obveznosti podjetij oziroma institucij, ki obdelujejo osebne podatke. Posebno pozornost je med drugim treba nameniti novim oblikam soglasja (privolitve) za obdelavo osebnih podatkov, ukrepom za zavarovanje (tehničnim in pravno-organizacijskim), novim obveznostim v primeru zunanjih (pogodbenih obdelovalcev) in obveznostim v primeru kršitev (incidentov).

Za subjekte javnega sektorja so zahteve po novem še strožje, med drugim je obvezno imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). DPO bo treba zagotoviti neodvisnost delovanja in sicer tako, da bo lahko neovirano izvajal vse potrebne aktivnosti za doseganje skladnosti poslovanja z GDPR in o aktivnostih in izvedenih ukrepih poročala neposredno vodstvu. Za to osebo bodo veljala strožja pravila glede odpuščanja (podobno kot to velja pri notranjih revizorjih ali sindikalnih zaupnikih). DPO nikakor ne bo smel opravljati del in nalog, kjer bi lahko prišlo do konflikta interesa pri zagotavljanju skladnosti z uredbo. DPO bo določil pot do skladnosti z GDPR in sproti spremljal rezultate ter preverjal stanje skladnosti.

Predavateljici sta priporočili, da občine čim prej pričnejo z aktivnostmi za uskladitev z evropsko zakonodajo. V prvi fazi je pomembna analiza stanja (skladnost s sedaj veljavnim ZVOP-1) in v nadaljevanju priprava ukrepov za ustrezno uskladitev pravnoorganizacijskih in tehničnih ukrepov za uskladitev z GDPR. Več o korakih do uskladitve z GDPR si lahko preberete tudi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si/ ali pošljete vprašanje na e-naslov gp.ip@ip-rs.si. Za morebitna vprašanja ali pomoč pri uskladitvi z GDPR se lahko obrnete tudi na samostojno svetovalko mag. Renato Zatler ( elektronski naslov: renata.zatler@dataofficer.si).

Gradivo:

Vabilo na študijski obisk evropskih institucij v Bruslju 1/4

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi predstavnike občin (županja/župan, podžupanja/podžupan, direktor/ica občinske uprave…) na študijski obisk v Bruselj ( od 12-14 decembra 2017).  Posebna pozornost bo namenjena črpanju kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020, smernicam kohezijske politike za naslednje obdobje v kontekstu razprave o prihodnosti EU, digitalnem notranjem trgu, možnosti za razvoj regij v okviru programov EU ter investicijskega načrta za EU (t.i. Junckerjev paket). Predvideno je tudi srečanje z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Vsaka predstavitev  vključuje tudi čas za razpravo.

Prosimo vas, da ob prijavi navedete tudi temi, ki vas še posebej zanimajo, da se bodo v skladu z možnostmi tudi te vključile v program. Končen program bo tako znan v začetku decembra.

Predstavitve in razprave bodo potekale praviloma v slovenskem jeziku, kljub temu pa je zaželeno znanje angleškega jezika.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji krije stroške letalskega prevoza, nastanitve v enoposteljni sobi z zajtrkom in še en obrok (običajno kosilo).

V skladu z dogovorom imamo za občine članice na voljo 12 mest, ki smo jih zaradi enakopravne zastopanosti po velikosti občin, razdelili na 4 mestne občine, 4 občine s sedežem upravnih enot in 4 ostale občine.

Prednost pri udeležbi na strokovnem srečanju imajo županje/župani. Prosta mesta se bodo zasedla po vrstnem redu prejetih prijav županij/županov, nato po časovnem vrstnem redu ostalih prijav. V kolikor do roka 15.11 ne bodo zasedena vsa mesta v skladu z razdelitvijo, bomo prosta mesta razdelili prejetim prijavam po časovnem redu.

Prednost pri udeležbi bodo imele osebe/občine, ki se še niso udeležile obiska v Bruslju. 

Na spodnjih povezavah najdete obrazce, ki jih je potrebno izpolniti in posredovati:

PRIJAVNICA
FINANČNA IDENTIFIKACIJA
LEF Fizična oseba

Vaše prijave nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 15 03 najkasneje do srede 15. novembra 2017.

4. Sestanek projektnih partnerjev 1/5

Partnerji v projektu INTENSSS-PA so se zbrali na 4. sestanku na Nizozemskem v mestu Gronningen. Sam sestanek je potekal v prostorih Univerze Gronningen v središču starega mestnega jedra. Mesto Gronningen je poznano kot mesto kolesarjev, saj je mestno središče zaprto za avtomobile, veliko je 4 kvadratne kilometre in povsem ravno. Tako ponuja idealne pogoje za kolesarjenje.

37194265844_b4870af7d6_h

Na začetku sestanka je prisotne pozdravil Alfred Kozemier, direktor oddelka za prostorsko načrtovanje mesta Gronningen. Prisotnim je predstavil dejansko stanje in razvojne cilje in izzive mesta. Predstavitev je bilo osredotočena predvsem na prostorski razvoj v povezavi z energetsko učinkovitostjo. Mesto ima cilj, do leta 2035 postati energetsko nevtralno, zato se v mestu izvaja večje projektov na področju energetske učinkovitosti.

Namen 4. sestanka partnerjev je bil razpravljati o priložnostih, težavah, dobrih praksah in seveda tudi napakah, ki so se dogajale v regionalnih živih laboratorijih projektnih partnerjev (RLL) v okviru projekta INTENSSS PA.

Zraven sestanka projektnih partnerjev, je vzporedno potekala tudi delavnica, na kateri so bile predstavljene različne rešitve in projekti, ki so vključevale participativno odločenje.

 

37855490516_23bc8eee2c_z

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine 2/1

Ministrstvo za finance je pripravilo navodilo za ločeno vodenje izdatkov, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Celotno pojasnilo oz. navodilo najdete TUKAJ.

Preverjanje neobičajno nizke ponudbe pri izvajanju okvirnih sporazumov 2/2

Direktorat za javna naročila je bil seznanjen, da naročniki pri izvajanju okvirnih sporazumov ne upoštevajo določb 86. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-3) in pri oddaji posameznih naročil iz okvirnega sporazuma ne preverjajo, če so ponudbe neobičajno nizke. V tej zvezi naročnike opozarjamo, da ZJN-3 določa tri situacije, v katerih mora naročnik preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka:

 1. če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu,
 2. če naročnik meni, da v zvezi s takšno ponudbo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
 3. če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Pri tem pa zakon ne omejuje naročnika, da ne bi mogel ponudbe tudi sicer vedno preveriti.

Naročnike pozivamo, da dosledno upoštevajo določbe EU in nacionalne zakonodaje glede neobičajno nizkih ponudb tudi v primeru oddaje posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma.

(Vir: DJNovice, oktober 2017)

Izraba in prenos letnega dopusta v prihodnje koledarsko leto 2/3

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za javno upravo glede pravice delodajalca in javnega uslužbenca v zvezi z izrabo letnega dopusta s posebnim poudarkom na prenosu neizrabljenega letnega dopusta v prihodnje koledarsko leto.

Obrazložitev si lahko preberete TUKAJ.

Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkovOpozorjeni smo bili, da sta lahko zlasti problematična 6. In 14. člen, zato vas vljudno naprošamo, da jima pri pregledu dokumenta namenite posebno pozornost.

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte do ponedeljka, 13.11.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest 2/5

S strani državnega zbora smo prejeli v pregled Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

 

S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki jim zemljiškoknjižni lastniki zemljišč vse do danes niso nasprotovali, čeprav so zgrajene po zemljiščih, ki so formalno vpisana na posameznike in ne na Republiko Slovenijo ali občine.

Predlog zakona ureja postopke za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljevanju: javne ceste), ki so kot takšne določene na državni ravni z uredbo Vlade oziroma na lokalni ravni z občinskim odlokom. Predlog zakona določa domnevo priposestvovanja, in sicer da se domneva, da je nepremičnina pod cestnim telesom javne ceste v javni lasti, če je na njej več kot 20 let zgrajena javna cesta.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do torka 14. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe, javno mrežo dolgotrajne oskrbe, izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe, financiranje dolgotrajne oskrbe, naloge Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v sistemu dolgotrajne oskrbe, zbiranje podatkov za potrebe izvajanja dolgotrajne oskrbe in nadzor.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 17. 11. 2017 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 2/7

Skupnost občin Slovenije je v okviru javne obravnave prejela predlog Uredba o dopolnitvi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Predlog dopolnitve in obrazložitev najdete TUKAJ.

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do ponedeljka, 20. 11. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, se predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.

Besedilo predloga najdete tukaj: ZSVarPre-F

Vaše pripombe, stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/9

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so:

 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov.
 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, tudi za druge strokovne podlage s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.
 • poenostavitev prenosa lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti.

Vaša mnenja in pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

16.11. / ODPOVEDAN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 3/1

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v četrtek, 16. 11. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

22.11. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 3/2

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

29.11. / Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva 3/3

Celoviti razvoj občin je tesno povezan z razvitim, dobro delujočim in v lokalne skupnosti tesno vpetim gospodarstvom, ki nudi kvalitetna delovna mesta. Lokalne skupnosti se na tem področju na eni strani soočajo z relativno omejenimi možnostmi, na drugi strani pa z rastočimi pričakovanji tako prebivalstva kot samega gospodarskega sektorja. Ne glede na možnosti občin na tem področju se v javnosti uspešnost vsakokratnih občinskih ekip vse pogosteje meri tudi v številu novih delovnih mest, ustanovljenih novih podjetij ali pripravljenosti kakšnega velikega podjetja, da investira v nekem lokalnem okolju. Tako tudi v občinah, zlasti ob umanjkanju regionalne ravni raste želja po večji vlogi in možnostih za spodbujanje gospodarskega razvoja, spodbujanja novih in/ali ohranjanja starih delovnih mest.

Kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje, kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju, so le nekatera področja, o katerih bo govora na posvetu Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva.

V enem izmed treh sklopov se bomo posvetili tudi pomenu umestitve prizadevanj občin v širši okvir dolgoročnega razvoja in vprašanjem kakšen razvoj spodbujati, kakšna delovna mesta si želimo, kam na globalnem zemljevidu umestiti Slovenijo ter kakšne so primerjalne prednosti in razpoložljivi resursi države kot celote in njenih različnih delov.

Na posvetu bomo skozi strokovno razpravo in dialog s predstavniki različnih institucij, priznanimi strokovnjaki ter županjami in župani, opredelili pričakovano smer razvoja tega področja delovanja občin s ciljem prepoznati ključne probleme in izzive ter pripraviti predloge možnih pobud in rešitev.

Vabimo vas, da se nam županje in župani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zainteresirani predstavniki občin pridružite v sredo, 29. 11. 2017 od 9. ure dalje v kongresnem centru MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Oglejte si program posveta.

 

29.11. - 30.11. / Mednarodna konferenca Smart towns 3/4

Vabimo vas na mednarodno konferenco pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki bo potekala 29. In 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Cilj konference je povezovanje manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta. Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij.

Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive.

Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih uporaba sodobnih tehnologij IKT omogoča ljudem dvig kakovost življenja na številnih področjih. Tako na področju sodelovanja družbe, infrastrukture in okolja, uporaba digitalnih tehnologij niža stroške, zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost prebivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj pametnih mest prav tako omogoča racionalnejšo uporabo javnih sredstev.

Zato organiziramo konferenco, ki bo omogočila predstavnikom (županom in drugim nosilcem odločanja) lokalnih skupnosti in menedžerjem komunalnih podjetij, da se povežejo, da lažje izmenjajo najboljše prakse ter najdejo sinergije in možnosti za prihodnji razvoj. Konferenca bo tudi priložnost za povezovanje s ponudniki rešitev (MSP) z različnih področij ter dolgoročno sodelovanje med njimi in pospešitev razvoja in uvajanja pametnih rešitev v mestih po vsej regiji.

Konferenca je prva te vrste v Sloveniji in jo organizirajo Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je tudi Skupnost občin Slovenije.

Več informacij in registracija so na voljo na spletni strani www.smarttowns.eu.

Ker želimo konferenco prilagoditi tudi vašim potrebam in prilagoditi njeno vsebino na območje vašega interesa vas prosimo, da se prijavite čim prej. Po registraciji boste prejeli vprašalnik o vaših področjih zanimanja in najpomembnejših vprašanjih v vašem mestu. Glede na vaše odgovore bomo prilagodili vsebino konference.

Udeležba je brezplačna. Delovni jezik konference bo angleščina.

Vabilo: Invitation_Smart towns in CEE conference (v angl. jeziku)

Program: SmartTowns Ljubljana Agenda (v angl. jeziku)

30.11. / Izobraževalni seminar in podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 3/5

Obveščamo vas, da bo 30.11.2017 potekal izobraževalni seminar Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost? in slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2017-2021.  

Razlike v gospodarski in družbeni razvitosti ter lahek dostop do informacij so glavni razlogi za selitve vse večjega števila mladih. Pri tem ne gre zgolj za selitve v tujino, pač pa tudi za selitve znotraj Slovenije. V večini primerov so razlogi za selitev mladih želja po iskanju boljšega jutri in življenju v okolju, ki ponuja več priložnosti.

Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa pri tem pomagajo tako, da ustvarijo spodbudno okolje za mlade ter jim ponudijo možnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj, ter nato to ugodno okolje tudi promovirajo. S takšnim pristopom lahko občine mlade občane zadržijo in še več povzročijo priseljevanje vedno novih mladih v svoje okolje.

 Vabimo vas na razpravo, na kateri bomo pregledali nabor možnih rešitev, ki jih lahko občine izvajate na področju promocije mladim prijaznega okolja, ki ste ga s pomočjo sprejetih ukrepov zgradili in ga (oziroma ga še boste) s certifikatom Mladim prijazna občina tudi potrdili. Na razpravi bomo s pomočjo strokovnjakov poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost?«. Razprava bo potekala v četrtek, 30. novembra. 2017, ob 10. uri, v Mestnem muzeju Ljubljana.

Ob 12. uri sledi slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2017-2021, ki ga že šesto leto zapored podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku in stopite korak naprej do mladim prijazne občine. TUKAJ najdete vabilo s programom dogodka.  Vse dodatne informacije prejmete pri Nini Bavčar Čargo (e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si; GSM 040 657 676). Prosimo, da se na dogodek prijavite na zgornji elektronski naslov.

DOGODKI DRUGIH

14. in 15.11. / Slovenski regionalni dnevi 2017 4/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2017, ki bodo potekali v Kranjski Gori, Hotelu Kompas, dne 14. in 15. novembra 2017, pod naslovom “Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja”. Prvi dan je namenjen razpravi o spremljanju in vrednotenju programskega obdobja 2007-2013, izzivom spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih programov 2007-2013 ter spremljanju in vrednotenju regionalne politike. Drugi dan pa bodo predstavljeni nekateri članki iz znanstvene monografije, ki bo izdana ob Slovenskih regionalnih dnevih 2017. V zaključku bosta predstavljena tudi dva raziskovalna projekta v okviru Ciljnih raziskovalnih programov. Več o srečanju in programu lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave se bodo sprejemale do torka, 7. novembra 2017 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi: http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ

15.11./ Okrogla miza: Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših 4/2

V sredo, 15.11.2017 bo potekal prvi od napovedanih 11-ih dogodkov na temo možnosti bivanja starejših, ki se bodo v naslednjih tednih odvijali v Mestnih občinah.

Eden osrednjih ciljev prenovljenega nacionalnega stanovanjskega programa je zagotoviti primerno bivalno okolje za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor Republike Slovenije,
 • mag. Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor.
 • Alenka Ogrin, koordinatorka projektov Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS),
 • mag. Aco Prosnik, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic,
 • Marjan Holc, predstavnik TOTI DCA, Maribor.

Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v samem lokalnem okolju.
Vabilo.

Vljudno vabljeni!

17.11. / Seminar Ukrepi lokalne politike, ki upoštevajo potrebe žensk in moških 4/3

Obveščamo vas, da MDDSZ organizira seminar za lokalno samoupravo na temo ukrepov lokalne politike, ki upoštevajo potrebe žensk in moških. Vljudno prosimo, če vabilo posredujete članicam in članom mestnega/občinskega sveta, zaposlenim v vaši mestni/občinski upravi ter koordinatorjem/koordinatoricam za enake možnosti žensk in moških (ki jih samoupravne lokalne skupnosti lahko imenujete v skladu s 30. členom Zakona o enakih možnosti žensk in moških).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vas v okviru s strani EU sofinanciranega projekta Aktivni.Vsi vabi na seminar za koordinatorice in koordinatorje za enake možnosti žensk in moških, občinske/mestne svetnice in svetnike ter zaposlene v občinskih/mestnih upravah. Seminar bo v petek, 17. novembra 2017, od 9.30 – 14:30 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju (Predoslje 39, Kranj). Več informacij je v pripetem vabilu.

Prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/a/142941 ali na pripeti prijavnici, ki jo, prosimo, vrnite do 15. novembra 2017 na e-naslov sonja.robnik@gov.si.

17.11. / Izobraževalni seminar – Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru projektnih aktivnosti projekta FRISCO1 izvedlo izobraževalni seminar z naslovom Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi, na katerem bodo svoje dolgoletne izkušnje s področja priprave poplavnih kart in zasnove gradbenih protipoplavnih ukrepov predstavili izkušeni strokovnjaki s tega področja. Seminar bo potekal 17. 11. z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, obvezne prijave na mateja.ribnikar(at)gov.si


Vabilo in Program


Lokacija: ARSO,  Velika sejna dvorana (4. nadstropje)

17. in 18.11 / Mednarodni simpozij z naslovom Literarne pokrajine 4/5

Obveščamo vas, da bo 17. in 18. novembra 2017 v okviru projekta Slovenska pisateljska pot, v katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije,  Društvo slovenskih pisateljev pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije UNESCO organiziran mednarodni simpozij na temo LITERARNE POKRAJINE.

Na dvodnevnem srečanju s predavanji vabljenih predavateljev in predstavitvami pisateljskih poti želimo združiti (spo)znanja posameznikov, ki se ukvarjajo z odnosom med prostorom in literaturo. Vseh tistih, ki so v preteklih letih s svojim požrtvovalnim pionirskim delom vzpostavili v krajih, v katerih so živeli in delovali pisatelji, spominske poti.

Oskrbniki in pobudniki poti so tako že postavili dobro osnovo za načrtovani skupni koledar spominskih srečanj in pohodov, ki oživljajo spomin na pisatelje, njihova dela in njihov odnos do duha kraja (genius loci), v katerem so se (na)rodili.

V predavanjih, srečanjih in prikazih doseženega želimo, da bi se med seboj spoznali in vzpostavili temelje prihodnjih sodelovanj, skupnega koledarja in uredništva mesečnega novičnika, zato bomo na simpoziju ustanovili tudi konzorcij (o)skrbnikov pisateljskih poti.

Konzorcij kot ustanovna pobuda bo pomagal pri izvajanju vsebin, za katere si prizadeva DSP s svojim duhovnim poslanstvom, pa tega brez vas ne more niti ne želi izvajati.

V primeru interesa za udeležbo vas vljudno prosimo za potrditev prisotnosti v tajništvu simpozija na telefonski številki 041 371 151.

Objavljamo tudi vabilo ter program in urnik simpozija

22.11./ 3. regijsko strokovno srečanje s področja aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji 4/6

Nacionalni inštitut za javno zdravje – OE Maribor, kot eden izmed partnerjev Medgeneracijskega razvojnega, poslovnega in izobraževalnega središča PRIZMA 50+, organizira 3. regijsko strokovno srečanje s področja aktivnega in zdravega staranja “Kako pridobivati in izboljševati kompetence za aktivno vključevanje v trg dela in skupnosti v različnih življenjskih obdobjih?”, ki bo potekalo v sredo, 22. novembra 2017.

V luči pred kratkim sprejete Strategije dolgožive družbe, želijo podrobneje spregovoriti o možnostih pridobivanja dodatnih znanj in veščin/kompetenc za, bodisi lažje in hitrejše vključevanje v trg dela, ali za aktivno sodelovanje v skupnosti v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.

Udeležba na srečanju je brezplačna.

Vljudno prosimo, da vašo udeležbo sporočite na e-naslov: metka.krebs@nijz.si, najpozneje do ponedeljka, 20. 11. 2017.

Več o predavateljih in programu najdete v vabilu.

22.11./ Predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 4/7

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013. Rezultate bosta predstavila prof. dr. Maja Bučar (FDV) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev).

Kraj dogodka: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, Predavalnica 10.

Kdaj: 22. November 2017, ob 12h-14h.

O dogodku: Namen vrednotenja je bil podati celovito sliko o dosežkih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013 z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. Posebna pozornost je bila namenjena vrednotenju treh izbranih instrumentov in sicer: Turistična infrastruktura, Socialno podjetništvo in Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ugotovljeni dosežki uresničevanja treh OP so izjemno dobri, cilji so v glavnem doseženi, v veliko primerih pa tudi visoko preseženi. Ključne ugotovitve sprožajo vrsto vprašanj, ki ugotovitve, pridobljene s presojo kazalnikov na ravni ključnih ciljev 3 OP močno relativizira. Pod površino presoje objektivno preverljivih programskih kazalnikov se uspešnost treh OP pokaže kot pomembno drugačna:

 • (i) zavajajoče zanašanje le na presojo kazalnikov uspešnosti.
 • (ii) odsotnost vrednotenja stranskih učinkov.
 • (iii) institutionalne slabosti – učenje na izkušnjah je v glavnem omejeno na izvajalske strukture na najnižji ravni.

To je ena prvih meta-evalvacij (evalvacija evalvacij) v Sloveniji. Tako gre za študijo, ki je zanimiva že sama po sebi, kot metoda, ne le kot vir informacij o dosežkih. Pridobljene izkušnje bi morale biti upoštevane pri dodelavi sistema vrednotenja v Sloveniji za novo programsko obdobje (2014-2020), za kar pa je po pridobljenih izkušnjah kaj malo možnosti. Pridobljene izkušnje niso bile uporabljene za izboljšanje sistema ampak za njegovo rutiniranje, zato so se razmere na nekaterih področjih v novem programskem obdobju celo poslabšale.

Udeležba na dogodku je brezplačna, udeležbo lahko prijavite na sdeval@siol.net.

Evalvacijsko poročilo najdete na tej povezavi.

28.11./ E-MOBILNE OBČINE - Aktivni poslovni zajtrk 4/8

Center energetskih rešitev vas vabi na dogodek E-MOBILNE OBČINE – Aktivni poslovni zajtrk, ki bo potekal 28. novembra 2017 v Kristalni palači (IBM center).

E mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo priča spreminjanju tudi poslovnih modelov, ki lahko prinesejo uporabne rešitve tudi za občine. Za spremembe pa so ključne osebne izkušnje odločevalcev, ki lahko pospešijo napredek in oblikovanje strategij občin za prihodnost.
Dogodek je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, komunalnih podjetij ter vsem ostalim zainteresiranim.

Prijave sprejemajo do 24.11.2017, oziroma do zasedbe mest. Več informacij o dogodku in pravnico najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

28.11. / Pametno javno naročanje in učinkovita javno zasebna partnerstva 4/9

Predstavništvo Evropske komisije vas vabi na mednarodno konferenco “Pametno javno naročanje in učinkovita javno-zasebna partnerstva“, ki jo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizira 28. novembra 2017 na Bledu.

Na konferenci bomo predstavili globalne trende na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, ki sta osrednja elementa naložbenega načrta za Evropo ali Junckerjevega načrta. Namen načrta je povečati raven naložb v Evropi. Kako? Preko večje vključenosti zasebnega sektorja v javne projekte in tudi preko bolj inovativne in strateške porabe javnih sredstev v okviru javnega naročanja.

Teme, ki jih bomo obravnavali, so:

 • kakšni so alternativni pristopi k financiranju javnih projektov – koncesije in javno-zasebna partnerstva v kombinaciji z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in drugimi finančnimi viri EU,
 • kateri so temelji za uspešno zasnovo projektov javno-zasebnih partnerstev,
 • kaj pomeni “bankability” projekta,
 • kaj prinaša predlog paketa javnega naročanja, ki ga je oktobra 2017 predložila Evropska komisija (več informacij),
 • kakšni so trendi javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev v zdravstvu,
 • in še mnogo drugega.

 

Podroben program konference

Na konferenci bodo sodelovali govorci iz Evropske investicijske banke in njenega centra odličnosti za javno zasebna partnerstva (EPEC), predstavniki Evropske komisije ter strokovnjaki iz Slovenije in tujine.  V uvodnem delu bosta udeležence nagovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in državna sekretarka na Ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič.

Konferenca bo v hotelu Golf na Bledu. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

S konferenco se Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji pridružuje konferenci, ki jo dan prej na podobne teme organizirata Inštitut za javno-zasebna partnerstva in Uradni list Republike Slovenije. Udeležba na konferenci 27. novembra 2017 je plačljiva (prijavi se tu), medtem ko je udeležba na konferenci Predstavništva Evropske komisije 28. novembra brezplačna, a je tudi za ta dan obvezna spletna prijava – v meniju izberete možnost “Prijavljam se za 2. dan konference”.

1.12. / Program projektov eProstor 4/10

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

V okviru »Programa projektov eProstor« bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke, vzpostavljen bo sodoben prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom, izvedena informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S tem bo Slovenija izpolnila tudi del obveznosti, ki nam jih nalaga evropska direktiva INSPIRE.

Ta dan bo potekal tudi 3. slovenski INSPIRE dan na katerem bo predstavljeno trenutno stanje implementacije direktive INSPIRE v Sloveniji s poudarkom na arhivu registrov in šifrantov.

Predstavitev »Programa projektov eProstor« in 3. slovenski INSPIRE dan, bo v petek, 1. decembra 2017, od 9. ure dalje, v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

PROGRAM IN PRIJAVE NA TEJ POVEZAVI

Koledar dogodkov eTurizem 4/11

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

155. redna seja Vlade RS 5/1

Novela zakona o revidiranju

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o revidiranju, s katero se natančneje opredeljuje vloga pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi ter posledično prispeva k večjemu zaupanju v to, da je delo revizorjev opravljeno strokovno in na visoki kakovostni ravni.

Predlog zakona v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU temelji na dveh stebrih. Prvi zajema horizontalne ukrepe, ki veljajo za vse pooblaščene revizorje in revizijske družbe, ne glede na to, ali je revidirani subjekt javnega interesa ali ne, drugi steber pa zajema posebne ukrepe, ki so strožji in veljajo le za obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

Za revizijo subjektov javnega interesa veljajo strožje zahteve, saj so možne negativne posledice napačnih navedb za delničarje, vlagatelje in širšo družbo običajno večje kot pri drugih vrstah podjetij.

Med horizontalnimi ukrepi, ki veljajo za vse subjekte, so med drugim uvedba strožjih zahtev glede zagotavljanja neodvisnosti, strokovne skrbnosti in odgovornosti pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, bolj informativno revizijsko poročilo, ki naj bi vlagateljem zagotavljalo ustrezne informacije o revidirani družbi, okrepitev pristojnosti in pooblastil Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ki je odgovorna za javni nadzor nad revizijsko stroko, ter prenova režima sankcioniranja.

Posebni vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave

Vlada je sprejela predlog dopolnitve Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Vlada je 6. 4. 2017 sprejela Poseben vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP). Cilj PVP je zagotovitev skrajšanja čakalnih dob v zdravstvu in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki temelji na dodatnem delu zdravstvenih delavcev in opravljanju zdravstvenih storitev tako, da bo manj napotovanja med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema. PVP taksativno določa predpogoje in kriterije, ki jih morajo zdravniki izpolnjevati za stimulativno nagrajevanje. V času sprejetja PVP so bili oblikovani samo predpogoji in kriteriji za zdravnike, kriteriji in merila za zobozdravnike pa so bili še v pripravi, zato je bilo s projektom določeno, da bodo vključeni pozneje.

V skladu z navedenim je vlada k PVP sprejela dodatno prilogo, ki določa merila in kriterije za nagrajevanje zobozdravnikov na primarni ravni.

Merila in kriteriji za nagrajevanje povečanega obsega dela zobozdravnikov v okviru PVP na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti so še v pripravi in bodo v projekt vključeni naknadno.

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca septembra 2017. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca septembra 2017 odobrenih 253 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,36 milijarde evrov, kar je 45 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Do danes se je ta številka še nekoliko povečala, in sicer na 1,41 milijarde evrov, kar predstavlja 47 odstotkov razpoložljivih sredstev.

V obdobju, ki ga obravnava poročilo, je bilo skupno podpisanih za 1,29 milijarde evrov oziroma 43 odstotkov pogodb. Iz državnega proračuna pa je bilo izplačanih nekaj več kot 214 milijonov evrov, kar je 7 odstotkov razpoložljivih sredstev. V skladu z dogovorjeno dinamiko »paketnega« pošiljanja zahtevkov za povračilo na Evropsko komisijo država do konca septembra v Bruselj ni posredovala dodatnih zahtevkov, zato pri tej postavki ostajamo na 69 milijonih evrov oz. 2 odstotkih razpoložljivih sredstev, bo pa naslednji paket zahtevkov Evropski komisiji posredovan do konca letošnjega leta. Podatki o prilivih iz evropske blagajne v slovenski proračun posledično prav tako ostajajo nespremenjeni – 62 milijonov evrov – saj sledijo posredovanim zahtevkom na Evropsko komisijo. Pričakujemo jih prav tako do konca letošnjega leta.

S ciljem učinkovitega doseganja kazalnikov v okviru posameznih prednostnih naložb, učinkovitejšega izvajanja Operativnega programa in doseganja pravila n+3 (Uredba št. 1303/2013, člen 136), ki državam članicam nalaga, da odobrena sredstva za posamezno leto porabijo do konca tretjega leta (za leto 2014 je to leto 2017), poročilo obravnava pregled stanja za posamezna področja.

Kot izhaja iz poročila, se aktivnosti na področju Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) izvajajo v skladu s predvideno dinamiko, za učinkovito doseganje pravila n+3 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa je potrebno predvsem podrobno spremljanje izvajanja na ukrepih za Vzhodno kohezijsko regijo.

Izvajanje evropske kohezijske politike na področju obvladanja tveganj v letu 2017 se tako osredotoča na zagotovitev nemotenega delovanja informacijskih sistemov (e-MA, e-CA; deloma MFeRAC), ki bodo omogočali tekoče izplačevanje upravičencem in certifikacijo plačil do evropskega proračuna. Pomembna je tudi priprava zahtevkov za obstoječa izplačila, predvsem ESS in ESRR, vzpostavitev finančnih instrumentov in pospešitev izvedbe preostalih izplačil iz proračuna Republike Slovenije predvsem na ESRR Vzhod.

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.

Uredba o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba določa, da morajo imeti upravičenci, ki so vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), opravljen štiriurni program rednega usposabljanja za leto 2017 najpozneje do 1. februarja 2018, in ne do 20. decembra 2017, kot velja zdaj.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu leta 2014 iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba ureja nekatere spremembe in dopolnitve, ki so nastale zaradi 2. spremembe PRP 2014–2020. Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, katerih cilj je povečati jasnost in konsistentnost besedila uredbe in odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.

S to spremembo je omogočeno izvajanje spomladanske in jesenske sadnje na območjih poškodovanih po žledolomu, kjer naravna obnova ni mogoča. Zavod za gozdove Slovenije lahko zaradi tega izvede dve javni naročili letno in vloži dve vlogi na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Pri ureditvah gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov soglasja lastnikov gozdov, ki zagotovijo pravico graditi, niso več priloga brez katerih se vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Po novem se izvede poziv na dopolnitev.

Računi in druga dokazila za izvedbo ureditve gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov se po novem lahko glasijo, ne samo na vlagatelja vloge ampak tudi na lastnike gozdnih parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet podpore. S tem omogočimo vlaganje skupinskih vlog, kjer en lastnik gozdne parcele na trasi gozdne vlake vloži vlogo za celotno traso gozdne vlake, tudi za tisti del trase, kjer so lastniki drugi.

Izvedene aktivnosti v zvezi z odpravo nesmotrnosti pri ravnanju s komunalnimi odpadki

Vlada se je seznanila s poročilom o napredku glede izvedenih aktivnostih po posameznih ukrepih v zvezi s pozivom Računskega sodišča RS (RSRS) za odpravo nesmotrnosti pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na zahtevo RSRS pristopilo k objavi okoljskih ciljev ravnanja z odpadno embalažo. Tako je Agencija RS za okolje na svojih spletnih straneh okoljske cilje že objavila.

MOP je izvedel predvidene aktivnosti pri sprejetju Operativnega programa ravnanja z odpadki in z Uredbo o komunalnih odpadkih na področju zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog uredbe je v delu, ki zadeva obdelavo komunalnih odpadkov, v fazi sprejemanja. Na podlagi prejetih pripomb iz javne obravnave se pripravlja dopolnitev predloga uredbe in nova javna obravnava. Izdaja predpisa ki ureja embalažo in odpadno embalažo, je vezana na sprejetje novega Zakona o varstvu okolja 2, ki je v fazi pregleda pripomb iz javne obravnave, in ki se je zaključila 11. 9. 2017.

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero je o črtala določbo o prevzemu embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij. MOP ugotavlja, da določbe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in določbe Zakona o gospodarskih javnih službah ter Zakona o lokalni samoupravi niso zadostna podlaga za optimalno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, zlasti v pogledu razporejanja odpadkov v zgrajene centre za ravnanje z odpadki, saj gre za obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo občine urejajo samostojno. Zato je MOP pripravil strokovne podlage za spremembo ZVO-1.

Stališče na mnenja državnega sveta glede proračunov 2018 in 2019

Vlada je sprejela stališče do mnenj državnega sveta k predlogu sprememb proračuna za leto 2018 in k predlogu proračuna za leto 2019.

Državni svet je na svoji seji, 11. oktobra 2017, obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019.

Vlada se je v svojem stališču dala pojasnila na teme, ki jih je izpostavil državni svet: sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti občin, osnovni razvojni dokument, ki bi določal prioritete razvoja Slovenije, spodbude za prijaznejše gospodarsko okolje, pravičnejša razporeditev davčnih bremen in sistematično vzpostavljanje zaupanja državljanov, aktivacija investicij v gradnjo šol, vrtcev ter za (energetsko) prenovo srednjih šol, izgradnja južnega dela tretje razvojne osi, presoja smotrnosti politike socialnih transferjev ter reševanje problematike informacijskih sistemov pri projektih črpanja evropskih sredstev.

Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada je na današnji redni seji sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš).

Predlagana novela zasleduje dva cilja, in sicer varovanje zdravja in zagotovitev socialne varnosti samozaposlenih oseb. S predlaganim ukrepom bi samozaposlenim, ki ne zaposlujejo drugih delavcev (ki bi jih lahko nadomestili v času bolezni), omogočili normalno zdravljenje in počitek. S tem se po mnenju predlagateljev ne bi izboljšala le kakovost (delovnega) življenja in zdravstveno stanje samozaposlenih, ampak bi se zmanjšali tudi javni izdatki odpravljanja posledic okvar zdravja, ki jih povzroča sedanja ureditev. Samozaposlenim osebam, ki ne zaposlujejo drugih delavcev, naj bi v skladu s predlogom zakona Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) začel izplačevati bolniško nadomestilo v primerih začasne zadržanosti samozaposlene osebe od dela, ki je posledica njene bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, od četrtega dne začasne zadržanosti od dela, ne pa šele z 31. dnem zadržanosti, kot to določa sedaj veljavna ureditev. Postopek uveljavljanja pravice se ne bi spremenil, kar pomeni, da bi samozaposlena oseba še naprej dala vlogo in predložila ustrezna dokazila, vključno z bolniškim listom. Obenem pa predlog zakona določa tudi, da lahko ZZZS nadomestila, ki ga je izplačal samozaposleni osebi, izterja od delodajalca, pri katerem je samozaposlena oseba v času začasne zadržanosti od dela opravljala delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), s čimer bi delodajalce odvračali od tega, da bi pravico do bolniškega nadomestila iz ZZZS uporabili za spodbujanje prisilnega samozaposlovanja.

Predlagatelji menijo, da zakon ne bo imel finančnih posledic na državni proračun. Finančne posledice za zdravstveno blagajno za izplačilo bolniških nadomestil se ocenjujejo na približno 10 milijonov eurov letno od leta 2019, ob čemer navajajo, da so samozaposlene osebe lansko leto plačale 111,9 milijonov eurov prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Vlada RS predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da ne zasleduje zastavljenih ciljev. Prav tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in doseženega najširšega soglasja socialnih partnerjev. Ob tem dodajamo še, da je treba k tovrstnim vprašanjem pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti z vidika posledic za gospodarstvo in tudi z vidika socialne pravičnosti ter preveriti finančno vzdržnost predlagane spremembe.

Poročilo o delu MDS za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije SZO v obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017

Vlada je na današnji redni seji sprejela Poročilo o delu Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije SZO v obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017.

Temeljne naloge MDS so bile:

 • usmerjanje in nadzor izvajanja nalog, ki izhajajo iz “Parmske deklaracije o okolju in zdravju” in dokumenta “Evropski proces na področju okolja in zdravja (2010–2016): institucionalni okvir,”
 • koordinacija dela med posameznimi ministrstvi in drugimi državnimi organi, vključno z lokalnimi skupnostmi in vključevanjem nevladnih organizacij ter mladih, ki imajo pristojnosti na vsebinah, ki izhajajo iz navedenih dokumentov,
 • skrb za koordinacijo znotraj ministrstev, iz katerih izhajajo predstavniki, kakor tudi za koordinacijo drugih institucij v sistemu zadevnih ministrstev,
 • najmanj vsaki dve leti poročanje Vladi Republike Slovenije o poteku aktivnosti, dosežkih in morebitnih ovirah pri izvajanju programa.

V navedenem obdobju se je MDS sestala 1-krat in obravnavala naloge, ki so prednostno opredeljene v sklepu:

 1. spremljanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020, ki je bil sprejet dne 9. 7. 2015 s sklepom Vlade RS, št. 18100-1/2015/4.
 2. spremljanje Zasnove državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji, ki jo izvaja pristojno ministrstvo v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02402-1/2012/4 z dne 24. 1. 2012,
 3. spremljanje strategije za omilitev negativnih podnebnih sprememb in prilagajanja nanje do leta 2050 in
 4. spremljanje stanja čezmerno onesnaženih območij in ukrepanje v zvezi s tem.

(vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Eko sklad z novimi spodbudami za naložbe v energijsko učinkovite stavbe družbenega pomena in avtobuse za javni potniški promet 6/1

V petek, 20. 10. 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Prav tako bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva občinam za okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 6/2

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 - podaljšan rok za oddajo vlog 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Več informacij lahko prejmete tukaj. Rok za oddajo vlog je podaljšan za en mesec, do 7. 12. 2017 do 12.00. 

RAzpis DANUBE Seed Money Facility 6/4

Pod okriljem programa Interreg  DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF).  Razpis je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.). Kandidirajo lahko  javni organi, mednarodne organizacije in zasebne neprofitne institucije.

V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije, če bo kakovost ustrezna. Kot pogoj za veljavnost prijave mora vsak projekt, ki kandidira, predložiti od enega ali obeh  koordinatorjev  določene prioritete (PACs)  izjavo o skladnosti projekta z razpisanimi temami. Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.  Razpis je odprt od 2. 10. do 7. 12. 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Vprašalnik o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije za določevalce 7/1

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj  in projekt COMPOSE vas vabijo k sodelovanju v kratki anketi o poznavanju problematike učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Anketa je posebej namenjena političnim odločevalcem in strokovnim institucijam, z njo pa bi radi ugotovili poznavanje problematike v luči uresničevanja zavez naše države k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Rezultati ankete so pomembni zaradi opredelitve tega problema tako z gospodarskega kot z družbenega vidika. Rezultate ankete bomo javno objavili ter na osnovi ugotovljenega pripravili javne razprave in predloge za boljše poznavanje in ukrepanje na to temo.

V anketi lahko sodelujete do 31. decembra 2017.

Anketo lahko izpolnite tukaj.

Polletno poročilo GURS o slovenskem nepremičninskem trgu 7/2

Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila redno polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2017. Rekordno število kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta potrjuje, da se slovenski nepremičninski trg ponovno nahaja v fazi rasti. Poročilo je dostopno na spletnem portalu Prostor in preko javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin.

Kampanja MOP - škodljivost plastičnih nosilnih vrečk 7/3

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavlja poziv za sodelovanje zainteresiranih deležnikov pri izvedbi kampanje za ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, glede škodljivega vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje in o cilju zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Zainteresirani proizvajalci in pridobitelji lahkih plastičnih nosilnih vrečk, distributerji in združenja teh proizvajalcev, pridobiteljev in distributerjev, ter okoljske nevladne organizacije se lahko do 6. decembra 2017 prijavite na e-naslov: gp.mop@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, s pripisom »Kampanja – plastične nosilne vrečke«.

Več o kampanji lahko preberete tukaj.

Projekt Dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk 7/4

Bliža se dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada RS oktobra 2012. To je tretji petek v novembru – letos petek, 17. november.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo skupaj z ministrstvi za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za kulturo ter za okolje in prostor tudi letos z ostalimi partnerji (Čebelarsko zvezo Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, GZS-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Zvezo sadjarskih društev Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zadružno zvezo Slovenije ter Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki spodbujajo delovanje vsakega posameznika, da še bolj posega po lokalno pridelani hrani ter se zdravo prehranjuje. Med te aktivnosti sodi zdaj že dobro prepoznani projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil uspešno izveden že šest let zapored.

Ta dan bodo v vrtcih, šolah ter drugih institucijah po vsej Sloveniji spet pripravljali tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka oz. drugega sadja. Dan slovenske hrane izpostavlja pomen lokalne hrane, zato letošnji v ospredje postavlja pomen naročanja hrane v javnih zavodih iz lokalne bližine.

Povabilo k sodelovanju v hitri anketi o izstopu Združenega kraljestva iz EU 7/5

Evropski odbor regij (OR) in Eurochambres vas vabita k sodelovanju v kratki anketi o morebitnih posledicah izstopa Združenega kraljestva iz EU za vašo regijo oziroma mesto.
Anketa je posebej namenjena predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, trgovinskih zbornic ali drugih deležnikov na regionalni in lokalni ravni. Z njo bodo zbrali stališča in opredelili regije oziroma mesta, ki jih utegne to vprašanje najbolj prizadeti z gospodarskega in družbenega vidika.
Rezultati ankete bodo predvidoma objavljeni v januarju ali februarju 2018 v skupnem poročilu OR in Eurochambres, ki bo poslano vsem anketirancem. Rezultate bodo vključili tudi v oceno teritorialnega učinka, ki jo bo pripravil OR, in tekoče razprave o tej temi.
Za izpolnitev ankete potrebujete približno pet minut.
V anketi lahko sodelujete do 15. decembra 2017.
Vsi odgovori so zaupni.
Za več informacij pišite na e-naslov econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Anketo lahko izpolnite tu.

Prva številka revije Javno zdravje 7/6

Izšla je prva, tematska številka revije Javno zdravje, ki obravnava široko področje javnega zdravja in je namenjena znanstveni in strokovni javnosti, dejavni na širokem področju javnega zdravja.

Dolgoživost sodobne družbe prinaša priložnosti in izzive, del katerih obravnavajo v reviji Javno zdravje. Prva številka revije je tematsko osredinjena na staranje prebivalstva. Prispevki obravnavajo raznovrstne tematike – od značilno zdravstvenih pa do mnogo bolj socialno obarvanih.

V pri številki revije Javno zdravje predstavljajo tudi redno rubriko, ki vključuje prispevke številnih strokovnjakov, ki iz različnih zornih kotov obravnavajo aktualno javnozdravstveno problematiko. Rubrika je temu primerno naslovljena Perspektive.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.