V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA TURNIŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Posvet o Predstavitvi pravilnika o rednem vzdrževanju cest in odškodninski odgovornosti občin 1/1

V sredo 9. novembra je v prostorih Austria Trend Hotela potekal posvet, na katerem je predstavnik Direkcije za ceste predstavil Pravilnik o rednem vzdrževanju cest. V prvem delu predavanja so udeleženci slišali napotke kako ustrezno skrbeti za občinske ceste in na kaj morajo občine paziti pri izvajanju zimske službe. Nepravilno izvajanje zimske službe lahko med drugim tudi skrajša življenjsko dobo cest. Udeleženci so bilo opozorjeni na izvajanje pregledniške službe za občinske ceste. V skladu s pravilnikom morajo vzdrževalci pregledati vse občinske ceste vsaj enkrat na teden. O opravljenem pregledu pa morajo poročati občinam (občina jih lahko za to obveže v pogodbi). Občine nato na podlagi poročil pregledniških služb določijo prioritete in program vzdrževanja občinskih cest.

V drugem delu predavanja je bila predstavljena odškodninska odgovornost občin oziroma upravljavcev občinskih cest. Predstavnica odvetniške pisarne Jernejčič – Peternel in partnerji je prisotnim predstavila zakonske obveznosti (tako občin kot upravljavcev) in aktualno sodno prakso. Ta pravi, da se odgovornost ne more prenesti iz občine na upravljavca s pogodbo in je ta še vedno odškodninsko odgovorna za neprimerno vzdrževanje. Na drugi strani pa sodna praksa kaže, da vsaka zasnežena ali poledenela cesta/pločnik še ni podlaga za odškodnino. Tako mora na vsakem primeru posebej oškodovanec dokazati, da je upravljavec ravnal malomarno oziroma neustrezno.

PPT predstavitev odškodninske odgovornosti na občinskih cestah si lahko pogledate tukaj.

PPT predstavitev Pravilnika o rednem vzdrževanju cest

Ponovni poziv občinam, da postanejo območja brez TTIP 1/2

Kaobcine-brez-tajnih-sporazumov-11-11-2016kor smo občine članice že obveščali, je Skupnost občin Slovenije na svoji septembrski seji Predsedstva SOS, obravnavalo pobudo za razglasitev slovenskih občin za »območja brez TTIP«, ki je bila podprta, občine pa smo pozvali, da na občinskih svetih na deklarativni ravni sprejmejo sklep o tem, da ne pristajajo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. O sprejetju ustreznih sklepov o razglasitvi »območij brez TTIP« na občinskih svetih so nas obvestile že občine Ljubljana, Maribor, Celje, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Turnišče, Beltinci, Litija, Kamnik, Kostel, Vodice, Hoče – Slivnica, Žetale, Ruše in Idrija.

Tudi županje in župani so s podpisom pisma dr. Miru Cerarju že pozivali Vlado, da zavrne podpis trgovinskega sporazuma CETA. Z množičnim odzivom so izkazali medsebojno solidarnost in hkrati pokazali držo, ki pritiče neposredno izvoljenemu predstavniku ljudstva – da ljudi postavljajo na prvo mesto. Žal pa poziv 108 slovenskih županj in županov ni bilo dovolj, da bi Vlada podpis zavrnila.

Zdaj je na potezi Evropski parlament, ki mora sporazum potrditi in odločiti o njegovi začasni rabi, zatem pa bodo o njem odločali še nacionalni parlamenti. Po pravni hierarhiji je mednarodni sporazum nad ustavo posamezne države in ga mora parlament ratificirati z ustavno, torej najmanj dvotretjinsko večino. Zato smo občine ponovno pozvali, da nasprotovanje izrazijo in območje občine s sklepom občinskega sveta razglasijo za tako imenovane TTIP free zone – skupnosti brez tajnih sporazumov CETA, TTIP, TISA.

Občine smo naprosili, da nas o obravnavi pobude in razglasitvi občine za območja brez TTIP obvestijo na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lažje usklajevali aktivnosti pri obveščanju javnosti, sprejete sklepe pa naslovijo na Državni zbor RS.

Občine proti tajnim sporazumom (TIIP)

Delavnica za krepitev zmogljivosti NALAS za pridobitev EU sredstev 1/3

nalas_logoPredstavnica SOS se je v Skopju udeležila Kick-off delavnice projekta “Capacity Development measures for NALAS EU fund raising”. Delavnice, ki je potekala 2. in 3. novembra 2016, so se udeležili tudi predstavniki drugih asociacij lokalnih skupnosti iz JV Evrope, ki so članice mreže NALAS. Na delavnici so bili oblikovani predlogi, kje in kako se lahko NALAS kandidira za EU sredstva. Kot mreža 16 asociacij lokalnih skupnosti so zelo atraktiven partner, saj preko svojega članstva pokrivajo več kot 9000 lokalnih skupnosti oz. 80 milijonov prebivalk in prebivalcev. Zaradi številnih povabil v najrazličnejša partnerstva se je vodstvo NALAS-a odločilo za sistematičen pristop in oblikovanje določenih pravil. Ta so potrebna tudi zato, ker bo NALAS s pomočjo Švicarskih razvojnih sredstev na kmalu zagotovil »sklad« za predfinanciranje EU projektov.

Med možnimi viri, oz. portali do njih so bili izpostavljeni naslednji:

Novica s konference »Najlepše vasi v Mediteranu« 1/4

13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07_lPredstavnik SOS, zaposlen v Občini Piran se je udeležil 4. mednarodne konference »Najlepših vasi na Mediteranu«. Poleg Slovenije so bili na konferenci tudi predstavniki delegacij iz Španije, Grčije, Malte, Italije, Palestine in Jordanije. V drugem delu konference dne 29.10. je predstavil Slovenijo kot majhno Sredozemsko državo, ki skriva tisoče zanimivih kulturno naravnih bogastev. Omenil je tudi turistično usmeritev Slovenije, ki se v celoti skladna s strategijo Najlepših Mediteranskih vasi, in sicer Zeleno-Zdravo-Aktivno. In seveda v sliki predstavil svojo občino Piran in vas, ki jo je zastopal, Padno.

Svetovni klub “Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre”, sestavljajo »Najlepše vasi« iz Francije, Belgije, Kanade, Italije in Japonske. Za mednarodno mrežo, ki ohranja in spodbuja trajnostni turistični razvoj vasi in manjših mest katera so izrezana iz poti mednarodnega turizma, vendar z bogato zgodovino, arhitekturo, kulturno in naravno dediščino.

Ideja je vzpostavitev mednarodne mreže nacionalnih omrežij najlepših vasi v državah, ki ležijo ob Mediteranu in je morje tisto kar jih je skozi tisočletja vezalo in tako ustvarilo veliko arhitekturno, kulturno-umetniško zapuščino. Glavni interes kluba je ohranitev in obnova kulturne arhitekturne dediščine s pomočjo novih turističnih itinerarijev.

Cilj projekta je, da se v sredozemskem prostoru spodbuja oblikovanje mrež podobni tistim, ki že obstajajo v Italiji ( “I Borghi più belli d’Italia”), v Španiji (“Pueblos más Bonitos de España “) in v Franciji (“Les Plus Beaux Villages de France”), tako da bodo lahko nove nacionalne mreže v državah, kot so Hrvaška, Črna gora, Albanija, Malta, Grčija, Turčija, Ciper, mogoče Libanon, Izrael, Jordanija, Alžirija, Maroko, Sirija, Tunizija, Egipt, Libija, Palestine in Slovenija postanejo člani »Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre«.

Namen projekta je vzpostavitev nacionalnih mrež najlepših vasi in malih mest v vseh naštetih državah (Ki se nahajajo na razdalji največ dve uri vožnje od obale), in z ne več kot 15.000 prebivalcev. Vsa mesta in vasi morajo imeti popisano zgodovinsko, umetniško in arhitekturno dediščino.

Slovenija – v razmislek in razpravo

Ali so slovenske občine z bogato kulturno naravno dediščino, čudovitimi manjšimi mesti in obilico vasi pripravljene na članstvo v svetovnem klubu Najlepših vasi?

Lahko poskusimo poiskati primerne občine, ki bi bile v prvi fazi zainteresirane za sodelovanje in pripravljene na vstop v članstvo mreže Najlepših vasi Slovenije. Ali kaj podobnega že obstaja?

Morebiten interes, vprašanja, želje in pobude sporočite na SOS, kjer dobite tudi več informacij. Kontaktna oseba je Saša Kek (sasa.kek@skupnostobcin.si, 02 234 15 00)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Mnenje SOS o predlogu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 2017-2018 2/1

Na SOS smo pregledali predlog Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018 in ministvu posredovali mnenje ter predloge, vključno s predlogi, ki smo jih prejeli iz občin članic. Občine na splošno ugotavljajo, da program predvideva izredno malo sredstev za namene, kjer so občine upravičenke in predlagajo, naj se del sredstev nameni tudi za energetsko sanacijo javnih stavb. Preglednica, ki smo jo iz podatkov, dostopnih v objavljenih gradivih sami naredili, kaže, da je za ukrepe občin namenjeno le cca. 19 % sredstev. Sicer za občine skupaj z drugimi upravičenci predvideni še nekateri ukrepi, kot je sofinanciranje projektov LIFE in podobno.

Sredstva, ki so namenjena občinam so pretežno za trajnostno mobilnost, izgradnjo kolesarskih poti do 1 mio evrov  nakupe avtobusov in komunalnih vozil prijaznejših okolju ter za izdelavo tranjostnih mobilnostnih načrtov. Sredstva so predvidena tudi za izdelavo akcijskih načrtov za prilagajanje na podnebne spremembe, kjer smo predlagali tudi izvedbo pilotnih ukrepov. Med drugim so predlogi SOS še, da se sredstva predvidijo tudi za trajnostni turizem, spodbujanje krožnega gospodarstva v lokalnih okoljih…

Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam 2/2

Obveščamo vas, da se nahaja v javni razpravi Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam.

Do datotek dostopate s klikom na spodnje povezave:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe najkasneje do četrtka, 17.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 21.11.2016) na MOP.

Predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti 2/3

Uprava za zaščito in reševanje je pripravila predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti. Do sedaj je bilo objavljeno samo Navodilo o pripravi ocene ogroženosti, sedaj pa so se na URSZR odločili, da bodo navodilo spremenili v Pravilnik. Tako bodo navedbe tudi za občine po novem zavezujoče.

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 21. novembra 2016.

Predlog pravilnika najdete na tej povezavi.

Predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva 2/4

 

V javni obravnavi se nahaja predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva, katerega besedilo najdete tukaj (priloga-1, priloga-2).

Pravilnik ureja organizacijo pripravništva in usposabljanja na področju varstva arhivskega gradiva, izpitni predmetnik in potek strokovnega izpita, ki je pogoj za pridobitev strokovnega naziva na področju varstva arhivskega gradiva. Pravilnik določa tudi vrste, pogoje za pridobitev in postopek pridobivanja strokovnih nazivov posameznikov, ki opravljajo delo na področju varstva arhivskega gradiva.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge vezane na pravilnik posredujete do četrtka, 24.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo 2/5

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen predlog Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da nam sporočite vaše pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 25.11.2016.

 

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Rok za podajo pripomb s konkretnimi obrazložitvami je podaljšan do srede, 7.12.2016. Vaše pripombe nam posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Zavarovanje pravne zaščite 3/1

Občina članica se je obrnila na Skupnost občin Slovenije po posredovanju povpraševanja občinam v zvezi z zavarovanjem pravne zaščite. Občina je namreč prejela ponudbo za takšno zavarovanje s strani zavarovalnice ARAG. Odgovore sodelujočih občin na zastavljena vprašanja si lahko ogledate TUKAJ.

 

DOGODKI SOS

Regijsko srečanje županov v Cerknici 4/1

Skupnost občin Slovenije skupaj z Občino Cerknica organizira Regijsko srečanje županj in županov, ki bo v četrtek 17. novembra 2016 v Cerknici. Na srečanje smo ob županjah in županih NOTRANJSKO-KRAŠKE in OBALNO-KRAŠKE statistične regijepovabili tudi goste, državno sekretarko Evo Štravs Podlogar in državnega sekretarja dr. Nejca Brezovarja, mag. Metko Cerar, notranjo revizorko SOS in Simona Mokorela iz FLAPAX pospeševalnika za pametne skupnosti, ki bodo predstavili ključne vsebine s področja njihovega delovanja, ki se tesno navezujejo na delo in naloge lokalnih skupnosti.

 

24.11. / Webinar “Lokalno, lepo … pametno” 4/2

DOBA Fakulteta, Skupnost občin Slovenije in FLAPAX vas vabimo na brezplačni webinar na temo pametnih mest in skupnosti. Dr. Urška Starc Peceny vas bo popeljala skozi izzive in priložnosti ter pozornost namenila predvsem komuniciranju in participaciji.

‘Local is beuatiful’ je koncept, ki želi z različnostjo obarvati evolucijo 21. stoletja. Občine stojijo pred novim izzivom. Prehod v pametne skupnosti jim nudi priložnost, da prevzamejo v svoje roke usmerjanje razvoja trga in novih finančnih mehanizmov. Vendar le tistim, ki bodo nove tehnologije prepoznale samo kot sredstvo, ki jim lahko omogoči, da postanejo zanimive – za ljudi in za kapital.

Se tudi vi zadnje čase pogosto srečujete z besedno zvezo pametno mesto ali pametna skupnost in vam kljub številnim dogodkom in zapisom še vedno ni povsem jasno kaj to je? Katera služba naj bi se s tem sploh ukvarjala? Kje se dobi relevantne informacije in kompetence? Kakšne kompetence sploh potrebujemo? Je moč izmeriti ‘koliko pametna’ je neka občina oz. skupnost in koliko stane, če taka želi postati? Kaj so konkretne prednosti za občane, za lokalno gospodarstvo? Kakšno je učinkovito komuniciranje in kako se lahko uspešno spodbuja participacijo?

Je vse to skupaj samo modna muha ali bi se bilo treba temu resno posvetiti?

Kratek enourni vpogled o razvoju pri nas v Sloveniji in po svetu, ki zavzema tudi teme problematike kadrovanja v manjših skupnostih, izzivih ter priložnostih z zbiranjem odprtih podatkov in razvoju aktivne participacije prebivalcev, je namenjen vsem, ki vam ni vseeno kaj se dogaja z vašim okoljem.

Po končanem webinarju boste udeleženci

  • dobili vpogled v dogajanje na področju pametnih mest in skupnosti,
  • razumeli zakaj je tehnologija samo sredstvo,
  • z gosti spoznali kakšne prakse imajo tisti, ki so v razvoju v špici, posebno z vidika komuniciranja in participacije,
  • postali vznemirjeni, saj boste spoznali, da …

Predavateljica: Dr. Urška Starc-Peceny ima 20+ let mednarodnih izkušenj z “novim” na strateški ravni, pri razvoju novih okolij in pripovedovanju o inovacijah. Leta 2001 je doktorirala iz komuniciranja na temo Netlife-a, ki je že vseboval koncepte, ki jim srečujemo danes v razvoju pametnih skupnosti. Poleg izkušenj v regionalnem razvoju je soustanoviteljica več podjetij v Evropi in na Bližnjem Vzhodu in je koordinator za NASA Space Apps Challenge na Dunaju, kjer že vrsto let živi. Je eden od iniciatorjev FLAPAX – Evopskega pospeševalnika za pametne skupnosti v katerem poleg komuniciranja in skupnosti skrbi tudi za izobraževanje.

Podrobne informacije o webinarju

Datum Četrtek, 24. november, od 13.00 do 14.00
Lokacija online (potrebujete samo dostop do interneta in slušalke z mikrofonom)
Cena Predavanje je brezplačno, a je število mest omejeno
Prijava
Obvezna je prijava
Več informacij Dina Potočnik 02 228 38 90

 

DOGODKI DRUGIH

14.11. - 15.11. / Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji 5/1

Objavljamo vabilo na mednarodno konferenco z naslovom »Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji«, ki bo potekala dne 14. in 15. novembra 2016 v Hotelu Radisson Blue Plaza v Ljubljani. Organizira jo Ministrstvo za infrastrukturo.

Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki prehoda na alternativna goriva, zagotavljanja polnilne infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji, izkušnje na tem področju iz tujine in izzivi, ki se še obetajo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov mzi.smzp@gov.si (pošljete lahko izpolnjen obrazec, izpolnjen poskeniran obrazec ali pa samo zahtevane podatke – vaše ime in priimek, organizacija in vaše mesto v njej, elektronski naslov in opomba, če želite tudi aktivno sodelovati na panelih ali okroglih mizah).

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

16.11./ 16. mednarodna konferenca SLOBIOM 2016 5/2

Zveza društev za biomaso Slovenije in Državni svet Republike Slovenije vas vabita na drugi del 16. MEDNARODNE KONFERENCE SLOBIOM 2016 – MEDKULTURNI DIALOG ZA OBNOVLJIVO ENERGIJO IN EKOLOŠKO KMETOVANJE, ki bo v sredo, 16. novembra 2016, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta.

Konferenca je posvečena poglobljenemu razmisleku o našem odnosu do narave in soljudi, do naše zemlje, pridelavi zdrave hrane, neoporečnih surovin in energije ter ohranjanju prsti polne življenja, čiste pitne vode in zraka. Osredotočili se boste na ovire, ki onemogočajo pospešen prehod Slovenije na obnovljivo energijo in ekološko kmetovanje.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Vabilo in program konference.

Prosimo vas, da udeležbo na predstavitvi potrdite do torka, 15. 11. 2016 na tel. 01 478 9799 oz. na elektronski naslov tjasa.krenn@ds-rs.si in pri tem navedete vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).

16.11./ Posvet "Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO" 5/3

Obveščamo vas, da bo potekal posvet, kjer bodo predstavljeni izsledki naloge Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO, ki se pripravlja na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. Na posvetu bo predstavljen model določitve PROSO kot območij največjih potreb prebivalstva in gospodarstva po gradnji javnih najemnih stanovanj. Območja PROSO bodo vključena tudi v prenovljeno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter v smernice za poselitev in razvoj.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Posvet bo potekal na Filozofski fakulteti (predavalnica št. 233), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 9.30 uri.

Vašo udeležbo lahko potrdite do  9. 11. 2016 na e-naslov: petra.pogacar.sp@gmail.com. Udeležencem dogodka bo predvidoma do 11. 11. 2016 posredovano podrobnejše gradivo s ključnimi rezultati projekta kot izhodišče za diskusijo na posvetu.

Vljudno vabljeni!

17.11./ Posvet z delavnico o Nacionalnem strateškem okviru za prilagajanje podnebnim spremembam 5/4

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v sklopu javne obravnave osnutka Nacionalnega strateškega okvira za prilagajanje podnebnim spremembam (NSOPPS), organizira posvet z delavnico o tem strateškem dokumentu. Osnutek NSOPPS, ki je v javni obravnavi do 21. 11. 2016, predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja.

Namen tega posveta je, da se v pripravo dokumenta aktivno vključijo tudi ostali deležniki (predstavniki NVO, občin, akademske sfere, podjetij, zainteresirani posamezniki).
Dodatne informacije o posvetu in osnutek NSOPPS so dostopni preko spodnjih povezav.
Več informacij
Osnutek NSOPPS
Posvet bo organiziran v primeru zadostnega števila prijavljenih. Ob prijavi navedite področje, za katero se boste udeležili delavnice. Prijave se sprejema do 15. 11. 2016, na e-naslov matej.kacin@gov.si.

17.11./ Posvet “Ključ do vključenosti” 5/5

MOVIT skupaj z Uradom RS za mladino, Uradom RS za komuniciranje, Univerzo v Ljubljani in CMEPIUS, 17. 11. 2016 ob 10:00 organizira medsektorski posvet “Ključ do vključenosti” na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo.

Namen posveta je identificirati uspešne modele sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti. Na posvetu bodo predstavili dobre prakse iz različnih sektorjev na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev.

Vabilo.
Prijave sprejemajo do ponedeljka, 7. 11. 2016, na  
https://goo.gl/PLvXm9.  
Za več informacij ali dodatna pojasnila se obrnite na info@mva.si.

18.11./ Krožno gospodarstvo v praksi 5/6

Ministrstvo za okolje in prostor, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije in Mestna občina Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change organizirajo dogodek »Krožno gospodarstvo v praksi«.

Namen dogodka je predstaviti aktualno dogajanje na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji in izpostaviti podjetja, ki svoje poslovne modele že preobražajo iz linearnih v krožne. Srečanje bo tudi priložnost za vključitev udeležencev v krožne izzive, ki jih bodo pripravila podjetja kot izhodišče za delovna omizja.

Vabilo.

Dogodek je odprt za javnost. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na e-naslov: join@circularchange.com, najkasneje do srede, 16. 11. 2016

Več informacij o dogodkih v mesecu novembru na temo krožnega gospodarstva najdete tudi tukaj.

24.11/4. konferenca ženske podjetnosti ŽENSKE - ZAPOSLUJMO ŽENSKE 5/7

Še vedno in nenehno smo priče situacijam, ko imajo prednost pri zaposlitvi moški, ko morajo ženske na razgovorih za službo odgovarjati na mnoga vprašanja o družinskih zadevah ter o tem, kako imajo urejeno varstvo otrok, in podobno, medtem ko te teme pri moških niso izpostavljene. Ne upošteva se možnosti različnih kariernih časovnic, kar onemogoča mladim ženskam, ki bi želele karierno napredovanje, da to izpeljejo v drugačnih časovnih okvirjih kot moški in s tem ne bi bile prisiljene zamikati (ali celo umakniti) odločitve o materinstvu. Ob tem, da je večina vodij kadrovskih oddelkov žensk! Ženske torej ne zaupamo ženskam? Ali res? In zakaj ne? To je osrednja vsebinska tema tokratne, 4. konference ženske podjetnosti: ŽENSKE – ZAPOSLUJMO ŽENSKE, ki bo potekala 24.11.2016 od 8.30 ure dalje. Več o programu in prijavi tukaj.

SEJA VLADE

109. seja Vlade RS 6/1

Slovenska digitalna koalicija

Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o koordinaciji deležnikov digitalnega preoblikovanja Slovenije z vzpostavitvijo Slovenske digitalne koalicije, ki je predvidena s Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 in predstavlja v razvojnem obdobju do leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije

Vlada zato pooblašča Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju s predstavniki gospodarstva, javnega, izobraževalnega in raziskovalnega sektorja, lokalnih skupnosti ter civilne družbe vzpostavi Slovensko digitalno koalicijo. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane

Vlada je sprejela Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja. (Vir: Vlada RS, ab)

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, ki navaja presek stanja od januarja 2014 do konca septembra 2016 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo med drugim predstavlja izvedene aktivnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru katere je Slovenija do leta 2023 upravičena do dobrih treh milijard evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba s področja Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2016

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2016. S sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga MKGP, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga sprejme Vlada RS. Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlogi predpisov EU, ki se nanašajo na področje mednarodne zaščite

Vlada je sprejela stališča do predlogov predpisov EU, ki se nanašajo na področje mednarodne zaščite. Vlada je sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta – 11313/16. Republika Slovenija je kritična do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito in ga v trenutni obliki ne podpira. Slovenija podpira Predlog uredbe o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v EU. Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/1

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/2

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/3

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Poziv za predloge projektov v okviru mreže za podeželje 7/4

V okviru mreže za podeželje zbirajo predloge projektov, ki se navezujejo na izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Namen tega poziva je zbiranje predlogov projektov od spodaj navzgor in odzivanje mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva oziroma upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.

Predlogi projektov morajo biti posredovani na priloženem obrazcu do petka, 25. 11. 2016. Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Več o PRP 2014–2020 in možnostih sodelovanja (mreža za podeželje) si lahko preberete na spletni strani PRP.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Participativni proračun v vsako slovensko občino 8/1

mnozicaideje-285x300Občine, ki se želijo s svojim delovanjem bolj približati željam in potrebam lokalne skupnosti, občane vključijo v odločanje o porabi občinskega denarja. V jesenskih mesecih občine pospešeno pripravljajo proračune za naslednje leto, nekatere načrtujejo porabo sredstev za obdobje dveh let. Zdaj je primeren čas, da razmislijo tudi o demokratizaciji odločanja o razporeditvi javnih sredstev ter izboljšanju stika med lokalno oblastjo in občani. To lahko dosežejo z uvedbo participativnega proračuna in odločanje o delu občinskega proračuna prenesejo na občane. V občinah s participativnim proračunom občani predlagajo in nato izberejo projekte, ki se bodo financirali iz javnega denarja, in se s tem vključijo v procese upravljanja občine. Poveča se transparentnost občinskega poslovanja in učinkovitost porabe javnega denarja, vzpostavi se dialog in zaupanje med občani in občinsko upravo. Namenjanje dela občinskega proračuna za projekte po izboru lokalnih skupnosti ima v številnih tujih občinah že dolgo tradicijo, ledino pa kot prvi slovenski občini orjeta Mestna občina Maribor in Občina Ajdovščina. Participativni proračun je bil izbran kot dobra praksa v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo organizacije Umanotera, Društvo Focus, PIC in IPOP.

Namen participativnega proračuna je, da se investicije, ki jih izvaja občina, približajo resničnim potrebam prebivalstva. Skozi postopek njegovega izvajanja se vzpostavlja prostor za srečevanja in pogovor, v katerem prebivalci prepoznajo skupnostne potrebe in se pogovorijo o njihovem reševanju.

Na območjih, kjer se izvaja participativni proračun, ljudje bolj zaupajo v demokracijo, povečajo se kakovost življenja, subjektivno zadovoljstvo, transparentnost poslovanja občine, učinkovitost porabe javnega denarja in uravnoteženost med deli občine, nenazadnje pa se s tem tudi gradi skupnost.

Več in vir: Umanotera

Dan slovenske hrane 2016 – Podpora projektu Tradicionalni slovenski zajtrk 8/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letos že peto leto obeležuje dan slovenske hrane. Ta dan bo letos tretji petek v novembru, torej 18. novembra.

MKGP bo skupaj s partnerji tudi letos ta dan obeleževalo z aktivnostmi, ki vzpodbujajo delovanje vsakega posameznika v smeri lokalne samooskrbe. Ena od teh aktivnosti je tudi dobro poznani vseslovenski projekt tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že pet let zapored uspešno izveden.

Vljudno vas vabimo, da podprete dan slovenske hrane in se pridružite tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. 

Podrobnosti najdete v VABILU.

header

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.