V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE LOŠKA DOLINA, SELNICA OB DRAVI, ŽETALE IN MESTNA OBČINA MARIBOR.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

POVPRAŠEVANJI SOS:

 

 

 

NOVICE SOS

Županje in župani slovenskih občin nasprotovali sprejetju tajnih sporazumov 1/1

Skupnost občin Slovenije je 12.10.2016 na sedež Vlade RS, natančneje na dr. Mira Cerarja, poslala sveženj pisem županj in županov zdaj že 108 slovenskih občin z zahtevo, da na zasedanju Vlade RS sprejme končno in za vse nadaljnje postopke na nivoju EU zavezujoče uradno stališče do prostotrgovinskega sporazuma med EU in Kanado – CETA, ki se glasi: Slovenija zavrača sporazum CETA. V dopisu Predsedniku Vlade RS so zapisali, da so se zavezali zastopati interese njihove lokalne skupnosti, lokalnega okolja, gospodarstva in ljudi, zato jim ni vseeno, kakšne dogovore sprejema Vlada RS. Še posebej, kadar bodo ti dogovori neposredno škodovali dobrobiti občank in občanov. Zato so enotno zahtevali, da se podpis tega in drugih tajnih trgovinskih sporazumov zavrne, saj so sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način.

Ne glede na ugovore županj in županov v imenu 1,2 mio. slovenskega prebivalstva je Vlada RS 13.10.2016 podprla podpis sporazuma, vendar s parlamentarnim pridržkom, kar pomeni, da mora o tem odločiti Državni zbor. Zaradi zahteve Slovenije (kot edine države članice) je vključeno osebno poglavje »Voda«, ki zagotavlja, da zaradi CETE Kanadi, Evropski uniji in njenim državam članicam ni potrebno dovoliti uporabe vode v komercialne namene.

Občine, ki zavračajo sporazum CETA

6. srečanje županj s predsednikom računskega sodišča RS 1/2

srecanje-zupanj-kozjeV petek, 7.10.2016, je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekalo že 6. srečanje županj. Uvodoma je županja občine gostiteljice, Milenca Krajnc, pozdravila prisotne, ki so se zbrali na gradu Podsreda v občini Kozje. Srečanja županj se je udeležil tudi predsednik računskega sodišča, Tomaž Vesel.

Županje in predsednik računskega sodišča so govorili predvsem o številnih težavah na področju občinskih javnih zavodov, oskrbe starejših in vrtcih ter najpogostejših napakah občin pri njihovem poslovanju.

Županje so dobile številne odgovore v zvezi z revizijskimi postopki računskega sodišča in drugimi aktualnimi zadevami s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu. Vesel je še povedal, da jih v zadnjem času skrbi predvsem izvajanje javno-zasebnih partnerstev, kjer občine prevzemajo nesorazmerno velika tveganja, država pa mora reagirati na izjemno naraščajoče socialne transferje.

 

Ponovno izveden posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo 1/3

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo sta v torek, 4.10.2016, v prostorih Knjižnice Domžale, ponovno izvedla posvet z naslovom »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«, saj je bil interes za osvetlitev te problematike med občinami precejšen.

Na posvetu so bile osvetljene ključne težave v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), ter v zvezi s poračunom vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračunom vodnega povračila za vodne izgube. Govora je bilo tudi o stroških obnove in vzdrževanju priključkov ter števnini kot delu omrežnine, izvajanju poračunov cen storitev in obračunu prekomerne porabe pitne vode ter kako je v primerih delitev vodarine in omrežnine med več občinami.

Seminar »Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v praksi« 1/4

p1030095V sredo, 12.10.2016, je v Ljubljani potekal seminar Inštituta za politike prostora (IPoP) v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, z naslovom “Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah”. Marko Peterlin (IPoP) je uvodoma nekaj besed namenil temu zakaj je trajnostna mobilnost pomembna, ter predstavil predvsem pozitivne vplive, ki jih ima ne samo na racionalno porabo prostora, zmanjšanje emisij, itd., ampak tudi za sam razvoj lokalne samouprave.

p1030112V nadaljevanju so bile predstavljene uspešne prakse s področja trajnostne mobilnosti v mestih in suburbanih naseljih (brezplačni javni prevozi, pešbus in bicivlak,…), na podeželju (združevanje linij rednega in šolskega prevoza, brezplačni prevozi za starejše,…), v turističnih krajih (mehka mobilnost v Bohinju, primer Werfenweng,…) in pri organizaciji dogodkov (Planica, Eurobasket,…). Nabor predstavljenih slovenskih in tujih primerov dobrih praks trajnostne mobilnosti so zbrali tudi v zborniku, ki bo prav tako kmalu dosegljiv v  elektronski obliki.

Po seminarju je potekala delavnica projektnih idej, ki je bila izvedena v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta Podpora urbani politiki in programu URBACT. Na delavnici so udeleženci razpravljali o možnostih za rabo predstavljenih praks v posameznih lokalnih okoljih, ter izpostavili tudi izzive s katerimi se srečujejo v posameznih primerih, kadar v občini na primer kolesari zelo nizek procent prebivalstva. Udeleženci so iskali rešitve in razpravljali o možnih projektnih idejah za prihajajoče razpise. Strinjali so se, da je v vsakem posameznem primeru treba najprej opraviti analizo in ugotoviti potrebe posameznega okolja. Šele nato je smotrno oblikovati ideje in poiskati najbolj primerne načine za aktivno in celostno izvedbo projektov, pri tem pa ne pozabiti na ozaveščanje prebivalstva. Predmet razprave so bili predvsem izzivi kako zagotoviti univerzalno oblikovanje prostora oziroma prilagoditi okolje tudi za gibalno ovirane, kako zastaviti učne poti, kolesarske poti, izpostavili so problematiko dostave v mestnih središčih, razprava pa je tekla tudi o tem kako se lotiti trajnostne mobilnosti na podeželju. p1030122logo-urbact-cmjn-baseline

POVPRAŠEVANJE SOS

Novoletna in protokolarna darila 2/1

Skupnost občin Slovenije vam na prošnjo občine članice posreduje povpraševanje v zvezi z novoletnimi in protokolarnimi darili. Vljudno vas naprošamo za sodelovanje tako, da nam na zastavljena vprašanja odgovorite preko spletnega vprašalnika, objavljenega na TEJ POVEZAVI.

Vljudno naprošamo, da nam informacije posredujete do ponedeljka, 17.10.2016.

Prodaja občinske GJI 2/2

S strani občine članice smo prejeli povpraševanje za občine članice SOS, ki se nanaša na prodajo gospodarske javne infrastrukture. Občino članico zanima:

  • ali ste se občine že srečale s prodajo gospodarske javne infrastrukture in ali je le-ta bila morebiti financirana s sredstvi zbrane okoljske dajatve?
  • na kakšen način ste se lotili postopka?
  • ali ste k nakupu pritegnili zasebne vlagatelje po javno-zasebnem partnerstvu?

Vljudno vas naprošamo za vaše odgovore do torka, 18. 10.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Za vaše odgovore se vam v naprej zahvaljujemo.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Obveznost poročanja o subvencijah najemnin 3/1

Na sledeči povezavi si lahko preberete pojasnilo prejeto s strani Finančne uprave RS v zvezi z obveznostjo poročanja podatkov o subvencijah najemnin FURS v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

Povezava: Obveznost poročanja o subvencijah najemnin

Skupnost občin Slovenije je na ugotovitve oziroma trditve FURS posredovala odziv v pričakovanju odgovora s strani FURS, Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odziv si lahko preberete TUKAJ.

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 3/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč.

Besedilo predloga sprememb najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 27.10.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v ponovni obravnavi 3/3

Obveščamo vas, da so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo in medresorsko razpravo ponovno dani predlogi treh novih zakonov – Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Kot najpomembnejši podzakonski akt gradbenega zakona prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji  s pripadajočo prilogo A, kot sestavni del pravilnika.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.11.2016) na MOP.

 

DOGODKI SOS

25.10. / Konferenca “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” 4/1

V torek, 25. oktobra 2016, bo v Celju potekala konferenca z naslovom “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” (New practices of public green space management). Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.

Vabilo.

Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna prijava (preko spletnega obrazca ali na naslov petra.ockerl@ipop.si).

Vljudno vabljeni!

Prav tako vas obveščamo, da bo dan kasneje, 26. oktobra 2016, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni dogodek Seminar on Innovative urban green space planning and governance in the EU cities. Za brezplačni dogodek je prostih 5 mest, prijave sprejemajo na rozalija.cvejic@bf.uni-lj.si, do 14. oktobra 2016.

26.10. / Delavnica o obveznostih občin ZEKom-1 kot investitorjem v GJI 4/2

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije organizira za predstavnike občin delavnico o obveznostih, ki jih Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nalaga lokalnim skupnostim kot investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo.

Delavnica bo potekala sredo, 26. 10. 2016 ob 11.00 uri v dvorani Horus, Austria trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Delavnica bo predvidoma trajala 3 ure.

Udeležba je brezplačna, zaradi zagotovitve prostih mest pa prosimo, da udeležbo potrdite na naslov info.box@akos-rs.si (s kopijo na silvester.staric@akos-rs.si) ali na telefon 01/583 63 56, do petka, 21. 10. 2016. Vabilo, gradivo-obveznosti občin.

26.10. / Vpliv sprememb in izhodišč na področju javnih financ za občine 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance organizira posvet na temo sprememb in izhodišč na področju javnih financ ter njihovega vpliva na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov ter za pripravo proračunov. 

Posvet bo potekal v sredo, 26.10.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 24.10.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

27.10. / Posvet Javno financiranje programov nevladnih organizacij na lokalni ravni 4/4

Skupnost občin Slovenije in CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij vas vabita na konferenco  JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI, ki bo potekala v četrtek, 27. 10. 2016, v hotelu MONS (Pot za Brdom 4) v Ljubljani.

Čas priprave javnih razpisov se bliža, zato želimo občinam omogočiti, da na konferenci, ki je namenjena tako županom kot občinskim uslužbencem, ki se ukvarjajo s pripravo razpisov, izmenjajo svoje izkušnje in dobre prakse o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter se podrobneje seznanijo s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja na javno financiranje.

Z nami bodo na posvetu predstavniki Ministrstva za finance ter predstavniki MO Kranj, MO Maribor, MO Novo mesto, Občine Postojna in Logatec ter predstavniki CNVOS.

Dogodek je brezplačen, zardi zagotovitve prostih mest pa vas prosimo, da nam svojo udeležbo (število in imena udeležencev) sporočite na maja.sporn@cnvos.si, najkasneje do 25.10.2016. Vabilo s programom 

10.11. - 11.11. / 27. Posvet Poslovanje z nepremičninami 4/5

V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

18.10./ Zaključna konferenca projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" 5/1

Geodetska uprava RS vas vabi na zaključno konferenco projekta “Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav”, ki bo potekala v torek, 18. oktobra 2016 ob 9.00 uri v kongresni dvorani Kristalna palača, Šmartinska 152, BTC City Ljubljana.

Na konferenci bodo predstavili rezultate projekta in njihovo vpetost v različne sodelujoče stroke. Več informacij in urnik konference lahko najdete tukaj ali na spletni strani projekta www.gurs-egp.si.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Zaradi lažje organizacije dogodka svojo udeležbo potrdite s prijavo na spletnem naslovu www.gurs-egp.si/konferenca/.

20.10. / VABILO NA FINALE TURNIRJA SOCIALNIH INOVACIJ 2016 5/2

Objavljamo vabilo za finale Turnirja socialnih inovacij Evropske investicijske banke, ki bo v četrtek 20. oktobra 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Turnir organizira Inštitut Evropske investicijske Banke v soorganizaciji z Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Med 15 finalisti je tudi slovenski socialni inovator Željko Khermayer s projektom Feeling Life www.feelif.com.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na povezavi TUKAJ najkasneje do ponedeljka 17.10.2016. Več informacij o turnirju in finalistih: www.insitute.eib.org

Program:

09.00 – 16.00 Predstavitev finalistov Turinrja socialnih inovacij 2016
Petnajst finalistov iz devetih evropskih držav bo predstavilo svoje projekte in se potegovalo za štiri nagrade. Vsi projekti bodo tekmovali v splošni kategoriji, projekti na področju zdravja s posebnim poudarkom na problematiki debelosti otrok pa tudi v posebni kategoriji. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo predstavniki akademske in poslovne skupnosti, bo v obeh kategorijah podelila prvo nagrado v višini 50.000 EUR in drugo nagrado v višini 20.000 EUR.

16.30 – 18.00 Predstavitve socialnih podjetij iz Slovenije
Socialni podjetniki iz Slovenije bodo predstavili svoje projekte s pozitivnimi družbenimi učinki.

3.11. - 4.11. / Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu 5/3

Objavljamo pismo/vabilo Evropskega poslanca Igorja Šoltesa:

Želimo Vas povabiti na konferenco z naslovom “Zeleni in dostopni turizem”, ki bo potekala 3. in 4. novembra 2016 v Splitu na Hrvaškem.

Države Jadransko-jonske makroregije imajo ogromno možnosti za povečanje njihove konkurenčnosti na področju turizma, vendar pa ta potencial ostaja neraziskan. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in dostopa. Na konferenci se bodo zbrali predstavniki evropskih in nacionalnih institucij, podjetniki, predstavniki javnega sektorja in civilne družbe. V okviru konference bo potekalo več  razprav in okroglih miz, na katerih bodo govorci predstavili dobre prakse, kot tudi podjetniške izkušnje in znanje, hkrati pa razpravljali o pomembnosti dveh trenutnih zakonodajnih pobud, ki sta v razpravi v evropskih institucijah – paket, povezan s krožnim gospodarstvom in Evropski akt o dostopnosti. Turizem, ki spodbuja in zagotavlja nediskriminacijo do svojih uporabnikov in ki se razvija v skladu s trajnostjo mora predstavljati prihodnost tega sektorja. Med temami konference bodo tudi zelena javna naročila, lokalna hrana in proizvodnja energije. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in neoviranega dostopa do turističnih zmogljivosti za vse.

V prilogi vam pošiljamo osnutek programa, več o sami konferenci pa na moji spletni strani http://www.igorsoltes.eu/si/aktualno?item=1167

Udeležba na konferenci je brezplačna; potrebna je le prijava preko online obrazca:  PRIJAVA

Konferenca se bo odvijala v Hotelu Park v Splitu: http://www.hotelpark-split.hr, gostje konference pa imate od 3. do 4. novembra 2016 možnost koristiti popust za hotelsko sobo.

Priložen je bil še obrazec za rezervacijo sobe, ki ga lahko dobite tudi v sekretariatu SOS. Izpolnjen obrazec je treba pošlati po e-mailu na naslov (booking@hotelpark-split.hr) do 18. oktobra 2016.

 

 

10.11. / LIFE delavnica za lokalne skupnosti 5/4

Objavljamo Vabilo na dogodek z naslovom LIFE delavnica za lokalne skupnosti, ki bo potekala v četrtek, 10. novembra 2016 v City Hotelu Ljubljana (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), ki smo ga prejeli iz Ministrstva za okolje in prostor.

Vse udeležence vabijo k posredovanju ideje za projekt, ki jim bo v pomoč, da bi lahko čim bolj učinkovito izvedli praktični del delavnice! Svojo idejo (dovolj bo opis na polovici strani) lahko do 4. 11. 2016 posredujete na life.mop@gov.si.
Prijave na dogodek sprejemajo do 4.11.2016 preko prijavnega obrazca.

10.11. / Konferenca Green Mobility 5/5

10. novembra 2016 bo od 9.00 ure dalje v prostorih Ljubljanskega gradu, Grajska planota 1, potekala konferenca Green Mobility. Strokovna konferenca se bo ukvarjala z vprašanjem prihodnosti prometa v mestih in se pri tem opirala na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 „Načrt za enotni evropski prometni prostor- na poti h konkurenčnemu in  gospodarnemu prometnemu sistemu”. Po uvodnih govorih strokovnjakov bodo sledile panelne diskusije s konkretnimi predlogi in predstavitev primerov dobrih praks iz različnih evropskih držav.

Udeležba je za predstavnike lokalnih skupnosti brezplačna, potrebna pa je prijava na naslov martina.balazic@institut.ire.eu. Program s prijavnico

10.11. in 11.11./ Slovenski regionalni dnevi 2016 5/6

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij, vas vabijo na Slovenske regionalne dneve 2016.

Naslov dogodka bo »Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko«, na njem pa bodo obravnavali naslednje teme:

  • Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,
  • Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,
  • Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave sprejemajo do petka, 4. novembra 2016 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:

http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx.

 

14.11. - 15.11. / Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji 5/7

Objavljamo vabilo na mednarodno konferenco z naslovom »Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji«, ki bo potekala dne 14. in 15. novembra 2016 v Hotelu Radisson Blue Plaza v Ljubljani. Organizira jo Ministrstvo za infrastrukturo.

Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki prehoda na alternativna goriva, zagotavljanja polnilne infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji, izkušnje na tem področju iz tujine in izzivi, ki se še obetajo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov mzi.smzp@gov.si (pošljete lahko izpolnjen obrazec, izpolnjen poskeniran obrazec ali pa samo zahtevane podatke – vaše ime in priimek, organizacija in vaše mesto v njej, elektronski naslov in opomba, če želite tudi aktivno sodelovati na panelih ali okroglih mizah).

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

SEJA VLADE

105. seja Vlade RS 6/1

Vlada podpira podpis sporazuma CETA

Vlada je na 105. seji obravnavala stališče Republike Slovenije glede predloga Sveta EU o podpisu celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma s Kanado (CETA). Vlada podpira podpis sporazuma, vendar s parlamentarnim pridržkom, kar pomeni, da mora o tem odločiti Državni zbor.

V stališču, ki ga je sprejela Vlada RS, je zapisano, da Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta o podpisu sporazuma CETA, da podpira predlog sklepa Sveta o začasni uporabi sporazuma in da Slovenija podpira, da se sklep o začasni uporabi in sklep o podpisu sprejemata sočasno. Republika Slovenija bo, glede začasne uporabe sporazuma v delu, ki spada v njeno pristojnost, podala izjavo v smislu, da se izpolnitev notranjepravnih postopkov v njenem primeru razume tako, da se nanaša na ratifikacijo sporazuma.

Sporazum bo predvidoma podpisan 27. 10. 2016 na Vrhu EU – Kanada, s čimer je usklajena predvidena časovnica sprejema sporazuma. Pred morebitno ratifikacijo sporazuma v Državnem zboru bo izvedena analiza učinkov CETA sporazuma ter analiza priložnosti, ki jih sporazum prinaša za slovenska podjetja. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Vlada je izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu. Uredba določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg.

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu zavezuje distributerje k doseganju začrtanih ciljev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu za obdobje od 2017 do 2020. Skupni energijski deleži OVE v prometu po posameznih letih so naslednji: v letu 2017 – najmanj 6,20%, v letu 2018 – najmanj 7%, v letu 2019 – najmanj 8,40 % in v letu 2020 – najmanj 10%.(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka

Vlada je izdala uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019. Uredba omogoča bolj enostavno, pregledno in stabilno izračunavanje katastrskega dohodka.

Kmetje imajo do konca oktobra čas, da se odločijo o zanje ugodnejšem načinu obdavčitve dohodka za prihodnje leto, zato je Geodetska uprava RS že objavila nove, za enkrat informativne izračune katastrskega dohodka. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o Statističnem poročilu o javnih naročilih, oddanih v letu 2015

Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2015. Pri pripravi poročila za leto 2015 je ministrstvo izhajalo iz podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega poročilo zajema še podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo na portalu javnih naročil.

V primerjavi z letom 2014 je razviden upad naročil, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije, in sicer 39,56% v številu in 56,47% v vrednosti, kar izhaja iz dejstva, da se je v letu 2015 zaključil večletni finančni okvir Evropske unije (finančna perspektiva), zato so naročniki v letih 2013 in 2014 izvedli večje število naročil. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/1

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 7/3

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Premier dr. Cerar na 6. Dnevih slovenskega turizma 8/1

sporocila-za-javnost-3627cec46b»Čestitam vsem zaposlenim v turističnem sektorju in ostalim institucijam za prejet naziv prve zelene destinacije na svetu«, je v nagovoru na 6. Dnevih slovenskega turizma poudaril predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. »Fundacija Green Destinations je prepoznala trud in delo Slovenije ter ji kot prvi na svetu podelila naziv zelene destinacije«, je izpostavil premier dr. Cerar ter dodal, da je to »izjemna potrditev vsem ključnim deležnikom v turizmu, da je bila usmeritev v zeleni trajnostni razvoj turizma, vizionarska in modra«.

Premier dr. Cerar je ob tem opozoril, da »ne smemo zaspati na hvalevrednih dosežkih ter da moramo preudarno prepoznati in soustvarjati nove trende v turizmu, potrebe mlade generacije Y ter pristopiti z modernimi rešitvami«. Pri iskanju rešitev so nam lahko v izjemno pomoč številne naravne danosti Republike Slovenije, ki odpirajo vrata novim priložnostim in novim delovnim mestom v turizmu, je poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar. Ob tem ne gre pozabiti na možnost razvoja vinogradniškega in ribiškega turizma v Sloveniji.

V zaključku svojega govora je predsednik vlade dr. Cerar izpostavil, da »Vlada Republike Slovenije turistični sektor vidi kot enega najpomembnejših strateških sektorjev države«. Turistični sektor je lani ustvaril 2,2 milijardi evrov prihodka iz naslova izvoza potovanj, v plačni bilanci Republike Slovenije pa predstavlja pomembnih 37,5 odstotkov izvoza storitev ter 7,7 odstotkov skupnega izvoza. Lani je Republika Slovenija gostila kar 3,9 milijonov turistov, pri čemer smo presegli rekordnih 10 milijonov nočitev. »Vlada Republike Slovenije bo še naprej sprejemala ukrepe, ki bodo zagotavljali konkurenčnost slovenskega turizma; prijazno poslovno okolje za turistične ponudnike; ustrezno infrastrukturo ter učinkovito promocijo«, je zaključil predsednik vlade dr. Miro Cerar.logo_dst_2016_BlackMALI_673821.jpg

Trajnostni turizem - Slovenija je 96-odstotno zelena 8/2

Mednarodna mreža Green Destinations je letos pričela s celostnim ocenjevanjem držav na področju trajnostnega turizma po mednarodno sprejetih standardih Green Destinations. Slovenija se je kot država prijavila prva na svetu in izjemno dobro prestala ocenjevanje. Od 100 je prejela zavidljivo število točk, kar 96, in tako potrdila svoj zeleni sloves.  Postala je prva ocenjena Zelena država na svetu. Preberite več 

Problematika javnih površin v urbanem okolju 8/3

V okviru Mreže za prostor so pripravili analizo pravnega položaja javnih površin v urbanem okolju in problematike, ki iz tega izhaja, in na katero je lansko leto s projektom Javne površine v soseskah opozorilo društvo prostoRož. Projekt je pokazal na šibko politično voljo za zagotavljanje javnega interesa na področju prostora, vključno z regulacijo posegov na površinah v javnem interesu. Ugotavljajo, da je dejstvo, da kljub ustrezni zakonodaji, v državi javno dobro ni urejeno, na kar opozarjajo številne revizije Računskega sodišča in mnogi strokovni članki.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.