V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BLED, RAVNE NA KOROŠKEM IN SREDIŠČE OB DRAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Webinarja SOS o organizaciji spletnih srečanj in o Odloku o omejitvi gibanja 1/1

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Lex Localis, 4PDIH ter Državnim svetom izvedla dva webinarja za vse slovenske občine.

Prvega  webinarja z naslovom Organizacija spletnih srečanj se je udeležilo 78 udeležencev,  ki so vsebino ocenili s skupno najvišjo oceno. Prav tako se je posnetek webinarja v 4 dneh predvajal že 147-krat. V okviru webinarja je bila predstavljena pravna podlaga za sklicevanje on-line sej, v nadaljevanju pa  eno od orodij za vodenje on-line sej. Na tej povezavi, si lahko ogledate posnetek webinarja, kjer najdetetud PPT predstavitev dr. Bostjana Brezovnika ter kratka navodila za uporabo orodja ZOOM, ki so jih pripravili na 4PDIH. 

Na podlagi velikega števila odprtih vprašanj smo organizirali še drug webinar z naslovom:  Razprava s pravnim strokovnjakom o odprtih vprašanjih o Odloku o omejitvi gibanja, v sklopu katerega je dr. Boštjan Brezovnik odgovarjal na vprašanja in dileme povezane z Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin. V sklopu webinarja, na katerem je bilo prisotnih 42 udeležencev, je bilo odgovorjenih na več ko 45 zastavljenih in posredovanih vprašanj. Posnetek webinarja si lahko ogledate na tej povezavi.

Na podlagi zelo pozitivnih povratnih informacij udeležencev, bomo z dobro prakso nadaljevali. Orodje webinarjev se je namreč izkazalo za zelo učinkovito, kadar  se pojavi situacija, ko je potrebno v zelo kratkem času odgovoriti na veliko vprašanj občin.

Rekordno število ogledov spletne strani SOS 1/2

V zadnjih 30 dneh smo na naši spletni strani www.skupnostobcin.si zaznali zelo povišan obisk, več 10.000 ogledov. Ažurno, strokovno in učinkovito obveščanje občin je naša prioriteta, posebno pozornost pa namenjamo objavi vsebin tudi na naši spletni strani.

Veseli nas dejstvo, da smo pravilno prepoznali potrebe občin ter da občine na naši spletni strani najdete vse aktualne informacije. Tudi v prihodnje bomo za posredovanje informacij uporabljali rešitve, ki jih ponujajo spletne platforme in so se sploh v tem obdobju izkazale za zelo učinkovite.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji 1/3

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, zaradi številnih vprašanj in dilem so na spletnih straneh objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori, posodobljena na dan 31. marec 2020.

Povezava: VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Na sledeči povezavi najdete tudi vprašanja in odgovore Ministrstva za notranje zadeve objavljene v časniku Večer: Večer – vprašanja in odgovori MNZ

 

POVPRAŠEVANJE

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije 2/1

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah.

V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo, da zberemo in jim posredujemo informacije o sprejetih ukrepih, ki jih bodo posredovali centrom za socialno delo, da jih bodo lahko posredovali strankam, ko se obrnejo na njih po dodatne informacije. Ravno tako bodo te informacije nudili na ministrstvu strankam, ki se obrnejo neposredno na ministrstvo.

Pripravili so tabelo, ki se seveda lahko dopolni z morebitnimi drugimi ukrepi, ki so jih občine sprejele. Ker se ukrepi sproti spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram prosimo, da se z vaše strani zagotovi posodabljanje tabele z zbranimi informacijami o sprejetih ukrepih in da nas sproti obveščate o spremembah.

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo in morebitne spremembe posredujete na info@skupnostobcin.si.

TABELA: Ukrepi občin Koronavirus- podatki občin

 

 

Rezultati vprašalnika o digitalnih potrebah občin in podaljšan rok 2/2

Zaradi epidemije je podaljšan tudi rok za izpolnitev vprašalnika o digitalnih potrebah občin, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo razpis za občine. Zavedamo se, da ste v občinah mnogi preobremenjeni v teh dneh s številnimi nalogami, ki jih zahteva odzivanje na epidemijo in dnevno uvajanje novih ukrepov. V kolikor pa so kakšni sodelavci zaradi narave njihovega dela manj obremenjeni, prosimo, da bi vprašalnik izpolnili. Vprašalnik se nahaja na https://forms.gle/4thJBAYxBFJPon4z5.

Rezultate odgovorov občin, ki so na vprašalnik že odgovorile lahko pogledate v orodju, ki so ga razvili na 4P DIH: http://4pdih.com/orodje/.

 

ZAKONODAJA

Pojasnila MJU v zvezi s Covid 19-Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev in povračilo stroškov prevoza na delo 3/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila

  • kako pravilno obračunati plačo oziroma nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 ter kako pravilno poročati v informacijski sistem za posredovanje in analizo – dopis prilagamo TUKAJ in
  • kako naj ravnajo delodajalci v javnem sektorju glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v času, ko javnega prevoza zaradi Odloka ni možno uporabljati – dopis prilagamo TUKAJ.

Vodenje postopka občinskih prostorskih aktov v času koronavirusa 3/2

Glede na aktualne razmere v državi je Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: MOP) v zadnjih dneh prejelo precej vprašanj na temo, kako naj občine v tem času vodijo postopke sprejemanja občinskih prostorskih aktov. Najbolj je bilo izpostavljeno vprašanje javne razgrnitve v teh razmerah.

Prilagamo priporočila MOP, kako ravnati v teh razmerah : TUKAJ.

Informacija o ažurnosti podatkov v času izvrševanja Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 3/3

Objavljamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve glede ažurnosti podatkov v času izvrševanja Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19): Obvestilo za uporabnike ISUNZ

Namestitveni obrati v času epidemije – mnenje Policije 3/4

Vse več je vprašanj glede evidentiranja “gostov” ob pozivih države, da nastanitveni obrati v občinah svoje turistične kapacitete namenijo ob izrednih razmerah za namestitev oseb v karanteni. Prav tako se pojavljajo vprašanja, kako ravnajo nastanitveni obrati ob zatečenem stanju, ko so pri njih dlje časa nastanjeni delavci, ki so na začasnem delu in se ne morejo vrniti domov.

Na spletni strani SOS smo objavili mnenje in priporočilo Policije:

https://skupnostobcin.si/2020/04/namestitveni-obrati-v-casu-epidemije-mnenje-policije/

Predlogi sprememb Uredb s področja odpadne embalaže 3/5

S strani Ministrstva za okolje in prostor, smo v pregled in obravnavo prejeli predloge za spremembo Uredb, ki urejajo odpadno komunalno embalažo. V Uredbi se med drugim predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna, vendar ne na račun davkoplačevalcev temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami iz Direktive 2018/851/EU. Ker se s tem ukrepom ne spreminja povzročitelj obremenitve, bodo potrebna sredstva za kritje stroškov prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in nadaljnjega ravnanja s to odpadno embalažo pridobljena s plačilom okoljske dajatve, in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. .

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je ugotovljeno, da so Izvajalci javne službe so v takih razmerah »talci« sistema, saj so dolžni zagotavljati nemoteno izvajanje svojih storitev, ob tem pa jim je onemogočeno sprotno oddajanje zbrane (ali iz mešanih komunalnih odpadkov izločene) odpadne embalaže. Ker so jim družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti že večkrat zavrnile plačevanje stroškov skladiščenja odpadne embalaže za čas, ki presega 7 dni (tudi na podlagi odločitev sodišča), ti stroški dodatno bremenijo izvajalce javne službe, ne glede na to, da so z uredbo določeni kot stroški družb za ravnanje z odpadno embalažo. Izvajalci javne službe v svojih zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami ustrezno urejenih skladišč za skladiščenje vse neprevzete odpadne embalaže. 

Besedilo Uredb si lahko preberete na spodnjih povezavah

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
Sklepa o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Rok za posredovanje pripomb je podaljšan do 15. aprila 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobci.si.

DOGODKI SOS

7.4./ Predstavitveni WEBINAR iniciative EUCF 4/1

Iniciativa EUCF (European City Facility) predstavlja enostavno in prilagojeno finančno podporo evropskim mestom, ki si želijo prehoda v trajnostno energijo. Več o iniciativi si lahko preberete tukaj. Iniciativo podpira tudi Skupnost občin Slovenije in sicer v vlogi kontaktne točke na državni ravni, ki je zadolžena za njeno obveščanje in informiranje med lokalnimi oblastmi.

Predstavitveni spletni seminar (webinar) o iniciativi EUCF bo potekal v torek, 7. aprila 2020 med 11.00 in 12.30. Webinar bo moderiral Energy Cities, nanj pa se je treba predhodno registrirati TUKAJ. K udeležbi ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo investicijski koncepti na področju trajnostne energije!

Dnevni red webinarja

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 4/3

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/1

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 5/2

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

Redne in dopisne seje 6/1

Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)  – prepoved referenduma na

Vlada RS je na seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Namen in cilj predloga zakona je implementacija ustavne ureditve zakonodajnega referenduma iz leta 2013 glede ene od sestavin, in sicer ureditve postopka v primeru, ko bi bil referendum skladno z ustavno določenimi razlogi nedopusten.

Predlagatelj se sicer zaveda, da je glede na spremembo ustave in odločbo ustavnega sodišča iz januarja 2018 treba sprejeti celovito novelo ZRLI, vendar pa se je glede na okoliščine (epidemija COVID-19) odločil nemudoma predlagati to novelo, ki je nujna zato, da se bo zagotovilo učinkovite in hitre zakonodajne postopke in s tem omogočilo takojšnje ukrepanje v primerih, ko gre za odpravo posledice naravnih nesreč (in zagotavljanje varnosti državljanov in obrambe države), v najkrajšem času pa se bo predlagala celovita novela, ki bo odpravila vse neskladnosti.

Stališče do ustanovitve Sklada za pravičen prehod

Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravičen prehod, ki bo v naslednji finančni perspektivi 2021–2027 kot del Mehanizma za pravični prehod podpiral ukrepe za naslavljanje socialnih in gospodarskih posledic prehoda na podnebno nevtralnost Evropske unije do leta 2050. Cilj sklada je ublažiti socialne, ekonomske in okoljske učinke podnebnega prehoda za najbolj prizadeta območja.

Evropska komisija je decembra 2019 v sporočilu o Evropskem zelenem dogovoru predlagala Mehanizem za pravični prehod, ki bo osredotočen na podporo tistim regijam in sektorjem, ki jih bo prehod zaradi njihove pretežne odvisnosti od fosilnih goriv in ogljično intenzivnih procesov najbolj prizadel.

Sklad za pravičen prehod predstavlja prvega od treh stebrov omenjenega mehanizma in je ključnega pomena za regije, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ter emisijsko intenzivne industrije. Sklad prav tako predstavlja orodje za preprečevanje povečevanja regionalnih razlik, ki izhajajo iz neenakih zmogljivosti prehoda in se bo izvajal v okviru kohezijske politike. Sredstva sklada bodo dopolnjevala nacionalna in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega socialnega sklada plus.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 7/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

  • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
  • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
  • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. aprila 2020.

2 milijona evrov za odpravo škode in obnovo gozdov po naravnih ujmah 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020. Podpora je namenjena odpravi škode in obnovi gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, vetroloma in podlubnikov. Za ta namen je razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 6. aprila 2020 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Program razvoja podeželja.

Več na: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1139-13-3-2020-dva-milijona-evrov-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozdov-po-naravnih-ujmah

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 7/4

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/6

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/8

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

SOS podpira iniciativo EUCF 8/1

Mesta in občine imajo ključno vlogo v evropski energetski tranziciji, saj imajo ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno energijo. Prav tako imajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje ter pri zbiranju pomembnih finančnih sredstev, ki so potrebna za prehod na nizkoogljično energijo.

Čeprav je potencial prehoda v trajnostno energijo ogromen, obstajajo temeljne ovire. V mnogih primerih na lokalni ravni primanjkuje verodostojnih in dovolj zrelih investicijskih konceptov. Vzrok tiči v pomanjkljivih ekonomskih in pravnih kapacitetah pri preoblikovanju dolgoročnih trajnostnih ciljev ter podnebnih strategij kot tudi v pomanjkljivo združenih manjših projektih in s tem nezadostni privlačnosti za finančni sektor.

V ta namen je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena poenostavljena, prilagojena in hitra finančna podpora EUCF (European City Facility) ter z njimi povezane storitve, ki bodo zagotovljene več kot 200 občinam širom Evropske Unije, z namenom razvoja investicijskih konceptov. Investicijski koncepti namreč predstavljajo prvi pogoj pri dostopu različnih virov financiranja.

Skupnost občin Slovenije je pri iniciativi EUCF v vlogi kontaktne točke na državni ravni in zagotavlja promocijo iniciative kot tudi njeno informiranje med lokalnimi oblastmi. Na ta način skrbi, da vodstvena ekipa EUCF na mednarodni ravni doseže čim več potencialnih upravičencev finančnih sredstev na lokalni ravni pri razvoju investicijskih konceptov.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.