V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MARKOVCI, MOZIRJE, POSTOJNA, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH IN

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Digitalno podpisovanje dokumentov 1/1

Skupnost občin Slovenije je v okviru sodelovanja 4P DIH, ki ob SOS povezuje še Fakulteto za elektrotehniko in Ministrstvo za javno upravo izvedla webinar o digitalnem podpisovanju dokumentov. Spletni seminar, ki je bil polno zaseden, je predstavil različne možnosti elektronskega podpisovanja dokumentov, kar je v času, ko večina dela od doma zelo pomembno. Vse, ki se zaradi zapolnjenih mest niste mogli udeležiti dogodka v živo, vabimo k ogledu posnetka, ali posameznih predstavitev predavateljev.

 

Posnetek spletnega seminarja si lahko ogledate tukaj:

 

Predstavitve:

Elektronski podpis in SiPass – dr. Alenka Žužek Nemec, MJU

Zakonodajne podlage – mag. Tatjana Mizori Zupan, MJU

Elektronsko podpisovanje v SPIS, mag. Arian Debeljak, MO Ljubljana

Podpisovanje v sistemu ODOS, Ksenija Dren, MO Velenje

Video, dostopen do  24. 4. s prenosom iz WeTransfer:

Podpisovanje v sistemu EPP, Rok Harter, MO Kranj

 

PLAČLJIV OGLAS

Celovita rešitev za digitalizacijo lokalnih skupnosti - vabilo na webinar 2/1

V podjetju Mediainteractive se ukvarjamo z digitalizacijo organizacij že več let in lahko bi rekli, da smo vodilno slovensko podjetje na tem področju. Ustvarili smo rešitev MiTeam, ki se je do zdaj pretežno uporabljala v okolju digitalne urgentne medicine in notranjega sodelovanja ter izobraževanja v bankah in na univerzi, sedaj pa smo ga prilagodili tudi celoviti uporabi za lokalne skupnosti.

MiTeam je celovito, hitro, uporabnikom prijazno in varno okolje, ki vam omogoči sodelovanje na daljavo za celotno vašo lokalno skupnost in njene zunanje partnerje. Vključuje lahko vse organizacije in ustanove lokalne skupnosti, od Občinske uprave in Zdravstvenega doma do Komunale, javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Na enem mestu vam omogoča celovito upravljanje s komunikacijami, informacijami in podatki v vaši lokalni skupnosti.

Vabljeni na webinar v sredo, 22. aprila 2020, ob 10:30, kjer vam bomo bomo predstavili ključne funkcionalnosti, ki vam bodo olajšale premagovanje izzivov v času korona krize in po njej:

– orodja, ki pokrivajo celoten spekter potreb za delo na daljavo

– izpeljava sej občinskega sveta na daljavo po poslovniku

– digitalno stičišče občine

– personificirana komunikacija z občani

Več od dogodku, programu in rešitvi ter prijave na webinar najdete na tej povezavi.

Korona krize bo konec, potreba po digitalizaciji pa bo ostala. V težkih trenutkih je nujno sprejemati modre odločitve in take rešitve, ki bo prvem šoku ne bodo postale ovira. Vabljeni da se nam pridružite na dogodku, kjer boste dobili ideje in rešitve za premik na bolje na področju digitalnega.

ekipa MiTeam

POJASNILA

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – pojasnila 3/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede izvajanja določb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

ZIUZEOP v 9. poglavju z naslovom »PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ TER PREMESTITVE V JAVNEM SEKTORJU« ureja za javni sektor nekatere posebnosti, in sicer naslednje:

 1. začasna premestitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije (66. člen),
 2. delo preko polnega delovnega časa v času epidemije (67. člen),
 3. zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije (68. člen),
 4. znižanje plač in nadomestil plač funkcionarjev (69. člen),
 5. nadomestilo plače zaradi epidemije (70. člen),
 6. dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen).

Na sledeči povezavi si lahko preberete pojasnila zgoraj navedenih določb ZIUZEOP, ki veljajo za javni sektor.

Pojasnilo MJU

DOPOLNJENA POJASNILA: PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 3/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo posodobljena pojasnila glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Pojasnila najdete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-15-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-14-4-2020/

(posodobljeno 15.4.2020)

Poziv v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 3/3

Minister za javno upravo je vsem občinam poslal poziv v katerem poudarja pomen dostopa do informacij v času epidemije in vlogo digitalizacije ter veščin za uporabo digitalnih tehnologij. V Sloveniji je preko 110.000 invalidov in drugih oseb z različnimi oblikami oviranosti, za katere sta dostop do informacij in dostop do svetovnega spleta še toliko bolj pomembna, vendar se ne srečujejo povsod z ustreznimi tehničnimi izvedbami podajanja informacij.

V tej luči opominja na zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: zakon), ki je bil sprejet aprila 2018 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351). Rok za prilagoditev spletišč po zakonu je 23. september 2020 in rok za prilagoditev mobilnih aplikacij 23. junij 2021.

V pripravi je tudi e-usposabljanje (več informacij na: https://ua.gov.si/), kar tudi v teh razmerah omogoča strokovno pomoč.

Dopis Ministra v celoti je dostopen tukaj: ZDSMA_dopis_obcinam

Naj spomnimo, Komisija SOS za digitalno preobrazbo je na ustanovni seji že obravnavala ta zakon.

Priporočila UL VF lastnikom ljubiteljskih vrst domačih živali ob pojavu okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 3/4

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani je pripravila Priporočila lastnikom ljubiteljskih vrst domačih živali ob pojavu okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. V njih odgovarjajo na vprašanja:

 • Ali koronavirus SARS-CoV-2 izvira iz živali?
 • Kako ravnati v primeru stika z živalmi in živalskimi proizvodi?
 • Kako ravnati z domačimi živalmi v času trajanja epidemije?
 • Ali se lahko virus SARS-CoV-2 prenese od obolelega človeka na ljubiteljske vrste živali?
 • Ali se mora oseba, ki ima akutno okužbo dihal, izogibati stiku z domačimi živalmi?
 • Kaj storiti z domačimi živalmi, ki so bile v stiku z osebo okuženo s koronavirusom SARS-CoV-2?
 • Kaj naj z domačimi živalmi stori oseba, ki je v samoizolaciji?
 • Kaj narediti, če morate zaradi okužbe s koronavirusom v bolnišnico in imate domačo žival brez skrbnika?
 • Kaj storiti v primeru, da je vaša domača žival zbolela, potem ko je bila v stiku z osebo, okuženo s koronavirusom SARS-CoV-2?
 • Ali lahko domača žival, ki je bila v stiku z bolno osebo, prenese okužbo na druge ljudi?
 • Ali obstaja preventivno cepljenje za domače živali, ki preprečuje okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2?
 • Ali lahko virus preživi v okolju?
 • Kako skrbeti za čistočo domačih živali?
 • Skrb za žival, kot npr. konji, v drugi občini

Celotna priporočila prilagamo na povezavi tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

Načrt preskrbe z zemljišči, 188. čl. ZUreP-2 4/1

Na vas se obračamo z vprašanjem občine članice glede izvajanja 188. člena ZUreP-2 in priprave načrta preskrbe z zemljišči, kot ga določa omenjeni člen.

 • Zanima nas, ali imate v  občini sprejeti načrt preskrbe (kakšna forma) in v kolikor ne ali imate težave pri sprejemanju in izvajanju letnih načrtov ravnanja s premoženjem?

Odgovore nam prosimo posredujte do srede,  22.4.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije 4/2

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah.

V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo, da zberemo in jim posredujemo informacije o sprejetih ukrepih, ki jih bodo posredovali centrom za socialno delo, da jih bodo lahko posredovali strankam, ko se obrnejo na njih po dodatne informacije. Ravno tako bodo te informacije nudili na ministrstvu strankam, ki se obrnejo neposredno na ministrstvo.

Pripravili so tabelo, ki se seveda lahko dopolni z morebitnimi drugimi ukrepi, ki so jih občine sprejele. Ker se ukrepi sproti spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram prosimo, da se z vaše strani zagotovi posodabljanje tabele z zbranimi informacijami o sprejetih ukrepih in da nas sproti obveščate o spremembah.

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo in morebitne spremembe posredujete na info@skupnostobcin.si.

TABELA: Ukrepi občin Koronavirus- podatki občin

 

 

Vprašalnik glede predstavitev novih projektov in posredovanja informacij 4/3

V mednarodnem Erasmus+ projektu TOY to Share, Play to Care so partnerji pripravili vprašalnik, s katerim želijo od predstavnikov občin dobiti informacije o tem,

 • kaj vam je pomembno, ko vam nekdo predstavi nov projekt, ki ga želi izpeljati v vašem okolju, in
 • na kakšen način želite, da so vam te informacije posredovane.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na povezavi https://forms.gle/zmur9gax7QH9zjrq5, izpolnjevanje vam bo vzelo le nekaj sekund.

DOGODKI SOS

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 5/1

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 5/2

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

23.4./ Spletno usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 6/1

Epidemija je precej spremenila naš način življenja in dela. Med tem, ko smo ostali doma, se še bolj kot običajno zavedamo pomena gibanja na prostem za zdravje. Čeprav otroci trenutno ne hodijo v šolo in starši večinoma tudi na delo ne, se te dni vsi veliko sprehajamo. Želimo si, da bi to navado ohranili tudi po tem, ko se bodo otroci vrnili v šolske klopi in starši v svoje službe.

Vabimo vas, da se prek spletnega obrazca prijavite na brezplačno usposabljanje, ki bo potekalo v četrtek 23. 4. 2020 od 14:00 do 16:00 prek spletne aplikacije Zoom. Prijave so odprte do 21. 4. 2020. Vsem prijavljenim bodo dan pred dogodkom poslali podrobna navodila za dostop in program. Za kakršna koli vprašanja lahko pišete na info@aktivnovsolo.si.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Posebej velja opozoriti, da ste tudi starši lahko pobudniki za organizacijo in seveda, da je zelo dobrodošlo vaše aktivno sodelovanje pri koordinaciji in spremljanju izvajanja aktivnosti!

Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje možnosti z izkušnjami iz prakse. Tokrat bo te izkušnje z udeleženci delila Marjetka Cigale, učiteljica razrednega pouka z OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica v Mestni občini Ljubljana, na kateri je v letošnjem šolskem letu, vse do prekinitve pouka v šolah zaradi epidemije, Pešbus vozil enkrat tedensko vse od začetka šolskega leta.

24.4. - 26.4./ Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus 6/2

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19. Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope.

Panevropski hackathon, ki bo med 24. in 26. aprilom 2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani EUvsVirus in preko spletnih družbenih omrežij.

V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala 6 ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer:

–         Zdravje in življenje,
–         Neprekinjeno poslovanje,
–         Družbena in politična kohezivnost,
–         Delo in učenje na daljavo,
–         Digitalne finance in
–         Drugo.

Več o tem kako lahko sodelujete in prispevate preberite: TUKAJ.

 

30.4./ Spletni informativni dan LIFE 2020 6/3

Razpis LIFE za leto 2020 je bil objavljen aprila, vse informacije in gradiva so dostopni na spletni strani https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.
Evropska komisija 30. aprila 2020 organizira spletni informativni dan, na katerega se lahko prijavi vsak zainteresiran potencialni prijavitelj, ki namerava pripraviti projekt s področja zelenih tehnologij, varstva narave in podnebnih ukrepov.

Informativni dogodek o razpisu LIFE 2020 bo zajemal pomembne spremembe programa v primerjavi s prejšnjimi leti.
Dogodek mreženja bo potekal v obliki dvostranskih virtualnih srečanj, na katerih bodo sodelovali številni strokovnjaki EASME.

Glavne teme:

 • Okoljske tehnologije in rešitve vključno z vodo, odpadki, kakovostjo zraka, tal, gozda, zdravja.
 • Prilagajanje podnebnim spremembam.
 • Zmanjševanje podnebnih sprememb.
 • Ohranjanje narave in biotska raznovrstnost.
 • Upravljanje podnebja in okolja ter informacijske pobude.

Prijave na EU LIFE informativni dan so na spletni strani: https://eu-life-2020.b2match.io/

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 6/4

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/5

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

10. redna in 23. dopisna seja 7/1

Smernice za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo #PKP2

Vlada Republike Slovenije se je na seji seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Ta drugi zakonski paket bo predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca. Ob tem je vlada sklenila, da bo v nadaljevanju postopka priprave #PKP2 Ministrstvo za finance pripravilo dva zakonska predloga: dopolnitve in sprememb #PKP1 in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva.

Vlada sprejela ukrepe začasnega zadržanja proračuna 

Poleg že sprejetih marčevskih ukrepov na področju izvrševanja proračuna je vlada sprejela nekatere dodatne omejitve porabe proračunskih sredstev. Sprejete omejitve pa ne veljajo, če je prevzem obveznosti, izvedba javnega naročila ali javnega razpisa za dodelitev sredstev nujna za delovanje države ali za investicije povezane s črpanjem EU sredstev, za investicije iz namenskih skladov, vzdrževanje infrastrukture ali drugih pomembnih investicij, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji.

Obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019.

V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje od izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč ter za vse zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.

Proizvajalec sveč mora v posameznem obdobju te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji, glede na vse nagrobne sveče, ki so bile dane v promet v Sloveniji v posameznem obdobju. Proizvajalci sveč lahko navedene obveznosti izpolnjujejo samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, in sicer  tako da pristopijo k izvajanju skupnega načrta ali načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja njihove obveznosti  (zbiranje in obdelavo odpadnih nagrobnih sveč).  V Sloveniji delujejo štirje nosilci skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Deleže odpadnih nagrobnih sveč za nosilce skupnega načrta za posamezno leto določi vlada s sklepom, in sicer:

– do 30. junija tekočega koledarskega leta deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč v tekočem letu in do 30. junija prihodnjega leta,

– do 31. marca prihodnjega koledarskega leta deleže izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto.

Deleži se izračunajo na podlagi podatkov o količini nagrobnih sveč, danih v promet v RS, pridobljenih iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Predlog sprememb Uredbe (EU) glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je podprla Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-19.

Države članice EU iz sklada FEAD (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim) zagotavljajo pakete s hrano najbolj ogroženim, večinoma preko partnerskih organizacij (v Sloveniji preko Rdečega križa in Karitas). Ta naloga je v času krize še bolj pomembna, potrebno pa je zagotoviti ustrezno zaščito za izvajalce in prejemnike. Evropska komisija se je 2. 4. 2020 s predlogom spremembe Uredbe o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim odzvala na nastale okoliščine zaradi epidemije koronavirusa. Sprememba uredbe FEAD je namenjena zmanjševanju upravnih bremen za države z izvajanjem, prav tako spodbuja dodatno zaščito izvajalcev ukrepov (stroški zaščitne opreme za izvajalce so upravičeni stroški) in prejemnikov pomoči (uvaja se možnost uporabe elektronskih vavčerjev za nakup hrane).

Vlada v celoti podpira predlog sprememb uredbe prav tako pozdravlja vse poenostavitve administrativnih postopkov, še zlasti zamik roka za oddajo letnega poročila o izvajanju v letu 2019 ter možnost 100% sofinanciranja stroškov v naslednjem obračunskem obdobju, kot tudi predlog, da se obdobje upravičenosti stroškov, povezanih z ukrepi v zvezi s COVID-19, prične s 1. februarjem 2020.

Kot ustrezen ukrep za odziv na COVID-19 zelo podpira možnost nakupa zaščitne opreme in omogočitev posrednega razdeljevanja hrane najbolj ogroženim z uvedbo elektronskih vavčerjev.

Zaradi povečanih potreb po pomoči v hrani najbolj ogroženih, ki jih je epidemija COVID-19 zelo prizadela, bi Slovenija lahko v okviru sklada FEAD uporabila tudi dodatna sredstva, če bi to bilo možno v okviru evropskega in slovenskega proračuna.

Informacija o izvajanju  aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2019 (ReNSP 15-25).

Na področju stanovanjske problematike mladih sta se v letu 2019  izvajala dva pilotna projekta, in sicer Najem za mlade in projekt Skupnost za mlade Gerbičeva.  Oba izvaja Stanovanjski sklad RS (SSRS) in sta predvidena v akcijskem načrtu ReNSP 15-25.

V drugi polovici leta 2019 se je zaključil pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene; izvajal se je od leta 2016. V okviru projekta se je nudila brezplačna uporaba enajstih stanovanj, ki jih je zagotovil  SSRS.

Ministrstvo za okolje in prostor pa je pripravilo predlog besedila novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) in ga dalo v javno obravnavo. Na osnovi analize prejetih pripomb je ministrstvo izvedlo delovne posvete s ključnimi deležniki stanovanjske politike z namenom, da se podrobneje predstavi razloge za implementacijo novosti, ki jih prinaša SZ-2 ter uskladi stališča, predloge in pripombe pred posredovanjem predloga zakona v medresorsko usklajevanje.

Odgovor vlade glede aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v letu 2020

Vlada je sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika glede aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v letu 2020, ki jih izvaja Republika Slovenija.

Vlada odgovarja, da je že v mesecu februarju pristopila k postopku priprave Sklepa glede izvajanja letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Gradivo za sprejem predloga sklepa je bilo poslano v mnenje združenjem občin in v medresorsko obravnavo marca 2020.

Ker se je z letom 2019 izteklo obdobje veljavnosti sklepa vlade, na podlagi katerega je bilo mogoče izvajanje ukrepa v letih 2018 in 2019, se je pristopilo k pripravi predloga gradiva za sprejem sklepa vlade o izvajanju obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

Predlog gradiva je pripravljen na način, da izpostavi ključne razloge za pomanjkljivo materialnopravno ureditev področja, izpostavi jasno strokovno stališče meteorološke stroke, nakazuje na problem vnosa tujerodne kemikalije, poda kratek pregled izvajanja obrambe pred točo v Sloveniji, ukrepe kmetijske politike glede obrambe pred točo, povzame poročilo o izvajanju letalske obrambe pred točo v zadnjih dveh letih in vključi predloge in razloge nadaljnjih aktivnosti.

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo, vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije.

Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev se je v zadnjih letih, po letih zniževanja, postopno dvignil in z letom 2019 za zavarovanje rastlinske proizvodnje znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije.

Gradivo vključuje predlog, da se proračunska sredstva Slovenije namenijo za sofinanciranje aktivnosti v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, če bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti.

Izvajalec posipanja točonosnih oblakov bo izbran v postopku oddaje javnega naročila v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Izvajalec mora po končani sezoni posredovati poročilo o vrstah, sestavi in količinah uporabljenih kemikalij, ki bo služilo za minimalno možno spremljanje morebitnih stranskih učinkov teh aktivnosti in po potrebi obvladovanje tveganja za zdravje ljudi in okolje.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 8/1

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Objavljen razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. aprila 2020 (več informacij najdete med dogodki drugih).

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 8/4

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 8/5

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/8

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Foto natečaj "HMELJ IN OKOLJE" 8/9

Med 25. 03. 2020 in 30. 09. 2020 poteka foto natečaj »HMELJ IN OKOLJE«. Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP.

Cilj projekta je zamenjati polipropilensko vrvico v hmeljiščih z biorazgradljivo vrvico iz polimlečne kisline (PLA), ki je narejena iz obnovljivih virov in pri kompostiranju razpade na vodo, CO2 in biomaso. Hmeljevina bo s tem postala primarna surovina za izdelavo komposta na kmetijah (gnojilo) in za izdelavo bioplastičnih izdelkov (biokompozitni material, sadilni lončki, embalaža). S tem bomo drastično zmanjšali količino odpadkov v hmeljarstvu in omogočili dodaten prihodek s prodajo hmeljevine za izdelavo novih produktov.

Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko preberete pod zavihkom Diseminacija, kjer bodo objavljene tudi prejete fotografije.

Vabljeni k ustvarjanju; natečaj je priložnost medsebojnega druženja na daljavo, 3. najboljši avtorji pa bodo nagrajeni z zanimivimi in praktičnimi nagradami.

Poziv mreže NALAS za zainteresirana IT podjetja 8/10

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS poziva vsa zainteresirana IT podjetja k sodelovanju pri spletnem tečaju »Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni«, ki se izvaja v okviru e-akademije NALAS.

NALAS išče za potrebe nadgradnje angleške različice spletnega učnega tečaja, njegovo prilagajanje v 4 lokalnih jezikih in tehnično podporo pri izvajanju, usposobljeno IT podjetje. Prednost pri sodelovanju bodo imela podjetja z izkušnjami in strokovnim znanjem na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijanja spletnih tečajev, interaktivnih medijskih izdelkov ter orodij za izvajanje izobraževanja na daljavo.

Zainteresirana IT podjetja prosimo, da pošljejo prijavo do 20. aprila 2020 in sicer do 16. ure na info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »Offer for Upgrading GMLL e-Learning Course«.

Več podrobnosti o postopku prijave je na voljo v obliki priloge TUKAJ.

 

Brezplačni NALAS-ov spletni tečaj – NAČELO ENAKOSTI SPOLOV NA LOKALNI RAVNI 8/11

Mreža lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi odločevalke in odločevalce ter zaposlene na občinah, da se udeležijo NALAS-ovih spletnih tečajev spomladi in jeseni 2020.

Tretji spletni tečaj Uvod v integracijo načela enakosti spolov na lokalni ravni bo potekal v angleškem jeziku. Izvajati se bo pričel drugi teden v maju 2020. Zainteresirane udeleženke in udeležence bomo o natančnem dnevu izvajanja obveščali sproti.

Tečaj se bo izvajal pet tednov in bo sestavljen iz 4 modulov:

 • Enakost spolov na lokalni ravni
 • Upoštevanje enakosti spolov pri zagotavljanju proračuna na lokalni ravni
 • Združenja lokalnih oblasti v vlogi zagovornikov enakosti spolov na lokalni ravni
 • Najboljše prakse zagovorništva enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije brezplačni.

Prijave in dodatna vprašanja glede tečaja sprejemamo do četrtka, 7.5.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

     

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/12

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Predstavljamo Sledilnik Covid-19 9/1

Sledilnik je samoorganiziran in prostovoljen projekt, v okviru katerega si skupina različnih strokovnjakov prizadeva, da bi preverjene, ažurne in zanesljive podatke o epidemiji s pomočjo grafov in zemljevidov prikazali tako, da lahko ljudje lažje razumejo, kakšno tveganje predstavlja ta bolezen in zakaj so potrebni sprejeti ukrepi. 

Vse prikaze – tudi zemljevid okuženih po občinah, števec okuženih v posameznih občinah s hitrostjo rasti ter potrjeno okužene po posameznih regijah – je sedaj možno prilagoditi in na preprost način (iframe) vgraditi v druge spletne strani, seveda brezplačno.

V kolikor v občinah menite, da bi vgradnja posameznih prikazov razširjenosti COVID-19 pripomogla k ozaveščanju prebivalcev posameznih občin (uporablja jih že Vlada na portalu https://www.gov.si/teme/koronavirus/, Slovenska tiskovna agencija, SOS na https://skupnostobcin.si/kategorija/koronavirus/ in drugi) jih lahko z nekaj IT znanja integrirate v občinske spletne strani. Natančnejša navodila, kako prilagoditi velikost grafov ali prikazovati zgolj podatke za posamezno občino/kraj,  najdete tukaj: https://github.com/slo-covid-19/website/tree/master/examples.

Mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij 9/2

Mednarodni dan spomenikov praznujemo od leta 1982 naprej, ko ga je razglasilo Mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS in leto kasneje potrdila tudi Generalna skupščina organizacije UNESCO. Vsako leto se pripravi osrednja tema, ki na globalni ravni poveže aktivnosti nacionalnih odborov, članov in partnerjev. Letošnje praznovanje organizira ICOMOS Slovenija v sodelovanju s TICCIH Slovenija, ICOM Slovenija, Inštitutom Univerze v Ljubljani za trajnostno dediščino, Tehniškim muzejem Slovenije in Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter finančno podporo Ministrstva za kulturo.

Letošnja globalna tema ima naslov Shared cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility, ki so jo prevedli v slovenščino Preplet kultur, naša dediščina, skupna odgovornost. Osredotočili se bodo na temo odgovornosti do dediščine, še posebej do tiste, ki ostaja na obrobju tako družbe kot stroke, je pa ključno zaznamovala našo preteklost in še vedno zaznamuje našo sodobnost.

Več o aktivnostih lahko preberete na povezavi TUKAJ, med drugim o pozivu za objavljanje na socialnih omrežjih FB in Instagram med 18. aprilom in 18. majem 2020.

Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb 9/3

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji? Ter da smo lani doživeli že četrto ponovitev borze lokalnih živil, na kateri se ponudniki lahko osebno in s produkti predstavijo potencialnim kupcem lokalnih živil (gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in vrtcev in drugih javnih zavodov) iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija?

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja.

Zato so v Umanoteri skupaj s Focusom v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirali dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na naslednjih prednostnih področjih: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Z namenom promocije in prenosa v druga slovenska okolja so izbrali deset najboljših praks, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive, ter prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja.

Izbrane dobre prakse:

Več na povezavi.

*Evidentiranje dobrih praks je potekalo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih politikah? 9/4

Ali ste vedeli, da:

 • se Slovenija zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja? Medtem ko se je globalna temperatura v zadnjih šestdesetih letih dvignila za približno 0,8 °C, se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji dvignila za kar 2 °C;
 • se je višina snežne odeje v Sloveniji od šestdesetih let prejšnjega stoletja več kot prepolovila;
 • naši ledeniki delijo usodo večine ledenikov v evropskih Alpah, ki bodo ob nadaljevanju velikih globalnih izpustov do konca stoletja popolnoma izginili;
 • bodo pojavi poplavljanja morja, ki so se v preteklosti na lokalni ravni dogajali enkrat na 100 let, do konca stoletja lahko postali vsakoletni pojav?

In tudi, da:

 • nas trenutna politična prizadevanja vodijo v svet, ki bo konec stoletja toplejši za 3 do 4 °C – navkljub temu, da se je globalna skupnost s sprejetjem Pariškega sporazuma zavezala, da segrevanje omejimo občutno pod 2 °C?

V Umanoteri so za lažje seznanjanje s to tematiko pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas.

Za uspešno naslavljanje podnebne krize in posledičen prehod v ogljično nevtralno družbo so nujne tako spremembe življenjskega sloga posameznikov kot tudi spremembe na sistemski ravni. Velik del energije v Sloveniji še vedno prihaja iz premoga, vlaganja v proizvodnjo energije iz trajnostnih alternativnih virov pa so relativno majhna. Omrežje javnega potniškega prevoza je v Sloveniji precej omejeno in nefunkcionalno, mnogim je tudi cenovno nedostopno. V luči trenutne krize se kot izredno problematično kaže tudi pomanjkanje spodbud za okolju prijaznejšo pridelavo rastlinske hrane za ljudi, katere zaskrbljujoče velik del uvažamo. V pomoč pri razumevanju podnebno-energetske politike vam je lahko dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, v katerem so poleg politike Slovenije predstavljene še ključne mednarodne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb ter podnebno-energetska politika Evropske unije.

 • Vse aktivnosti Umanotere, povezane s tematiko podnebnih sprememb, so na voljo na spletni strani v zavihku Podnebne spremembe.
 • Dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo je na voljo za prenos tukaj.
 • Dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb je na voljo za prenos tukaj.

*Dokumenta Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo ter Opis politično-zakonodajnega ozadja blaženja podnebnih sprememb sta bila pripravljena v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.