V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KANAL OB SOČI, MARKOVCI, MOZIRJE, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI.

ISKRENE ČESTITKE!

 

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

12. srečanje županj v občini Sv. Andraž 1/1

V občini Sv. Andraž so se na 12. srečanju, ki sta ga organizirali občina Sv. Andraž in Skupnost občin Slovenije sestale županje. Na srečanju je bilo prisotnih 9 županj in nekatere direktorice občinskih uprav. V prvem delu je dr. Simona Kukovič iz FDV-ja v predavanju z naslovom “Lokalna politika pod taktirko žensk: Druga(čna) plat vodenja občin, predstavila  dobre prakse (primere svetovnih mest, ki jih vodijo ženske – Tokio, Sydney, Pariz, Rim, Varšava, Praga,.. ), govorila o vlogi in položaju žensk na lokalni ravni ter odprla razpravo o tem, kako se lotiti predvolilne kampanje, kaj poudariti in kako se soočiti z različnimi izzivi. V drugem delu je županja Darja Vudler predstavila uspešne zgodbe občine, Hrgovo preužitkarsko domačija in urejeno učilnico »Šolstvo skozi čas«  ter bodoče razvojne načrte občine.

Prilagamo tudi povezavo na kratek promocijski filmček iz srečanja županj, ki ga lahko pogledate na tej povezavi.

Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe 1/2

V prostorih Družbenega doma Grosuplje je potekal 18. aprila informativni posvet z naslovom »Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe«, na katerem so udeleženke in udeleženci spoznali stališča, izkušnje in priporočila Računskega sodišča RS, kaj je pravzaprav participatorni proračun po definiciji, opravili so pregled zgodovine participatornega proračuna, spoznali njegova splošna načela, priporočila za izvajanje, zbiranje predlogov občanov, vrednotenje predlogov, napotke za glasovanje in izvedbo izbranih projektov. Svoje izkušnje in poglede sta predstavila mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računaskega Sodišča RS in Matic Primc, predsednik Organizacije za participatorno družbo.

Drugi del posveta je bil posvečen predstavitvi razpoložljivega spletnega orodja za izvedbo participatornega proračuna in predstavitvi dobrih praks. Primera izvedbe participatornega proračuna v svojih občinah sta izvedla župana Marko Bandelli, župan Občine Komen in Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina.

 

Gradivo s posveta:

Participativni proračuni, mag. Jorg Kristijan Petrovič, Računsko sodišče RS

Participatorni proračun, Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo

Participativni proračun v Občini Ajdovščina – Moja pobuda, Tadej Beočanin, župan

Participativni proračun v Občini Komen – Jaz predlagam, Marko Bandelli, župan

Dodatno gradivo:

Kratka priporočila za izvajanje participatornega proračuna, Matic Primc

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini, CNVOS in SOS

Galerijo slik si lahko pogledate tukaj

Predstavili smo natečaj Branju prijazna občina 2018 1/3

Za natečaj Branju prijazna občina, ki sta ga razpisala Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, so občine ponovno pokazale veliko zanimanje. Na Ministrstvu za kulturo RS je 17.4.2018 potekala predstavitev razpisne dokumentacije in razpisnih kriterijev natečaja ter predstavitev dobrih praks, ki so jih predstavile Občina Hrastnik, Občina Prevalje, Občina Škofja Loka in Občina Velike Lašče, ki so bile lani med 18 občinami prejemnicami tega naziva. Na javnem natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se bodo občine lahko do 30. oktobra 2018 že drugič potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

120 predstavnikov lokalnih oblasti JV Evrope na Brdu o trajnostem razvoju in socialni vključenosti 1/4

Kakšni so izzivi pri približevanju ciljem Agende 2030 in ciljem trajnostnega razvoja (SDG) na ravni lokalnih skupnosti, kako doseči socialno vključenost in kakšna je pot naprej – vsa ta vprašanja so bila v središču pozornosti na Regionalni konferenci o socialni vključenosti in (re)integraciji skozi Agendo 2030 in skupne razvojne cilje, ki je potekala 17. aprila v Kongresnem centru Brdo. Konference se je udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in tudi predsednik SOS, Branko Ledinek, ki je v svojem nagovoru udeležencem izpostavil, da je Slovenija v preteklosti že veliko postorila na področjih podnebnih sprememb, skupne energetske prihodnosti in priložnosti ‘zelene revolucije’ za rast in delovna mesta, z vpisom pravice do pitne vode v ustavo zagotovila dostop do vode in sanitarne ureditve ter se zavezala poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, da se pa ne glede na ta napredek in vsa prizadevanja Slovenije in slovenskih občin tudi na drugih področjih današnje Agende 2030 zaveda, da je potrebno še veliko postoriti.

Konferenca je ponudila platformo več kot 120 lokalnim deležnikom, nevladnim organizacijam in predstavnikom na nacionalni ravni, zato je predsednik SOS poudaril še, da so prav lokalne skupnosti tiste, ki smo ljudem najbližje in se vsakodnevno srečujejo s številnimi stiskami in neenakostmi: pa naj bo to življenje pod pragom revščine, nezaposlenost, slab dostop do cenovno ugodnih bivališč ali soočanje z nasiljem. Zato dan za dnem zavihajo rokave in po najboljših močeh in v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami na lokalni ravni odpravljajo neenakosti in omogočajo dostop do osnovnih dobrin za vse prebivalke in prebivalce.

Konferenco, ki se je nadaljevala še 18.4.2018, je organizirala Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) in jo podpira regionalni projekt GIZ “Socialne pravice za ranljive skupine (SoRi)”, ki ga je naročilo nemško zvezno ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ), Skupnost občin Slovenije pa je ena izmed ustanovnih članic mreže NALAS.

Predsednik mreže NALAS postal slovenski župan, Darko Fras 1/5

Brdo, 18. april 2018 – v kongresnem centru Brdo se je danes sestalo več kot 70 predstavnikov lokalnih oblasti in njihovih reprezentativnih združenj iz celotne Jugovzhodne Evrope. Na 13. generalni skupščini Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) je vodenje organizacije po rotacijskem sistemu za dobo enega leta prevzel slovenski župan Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. »Prepričan sem, da predsednik ni nič brez povezanosti ekipe NALAS, močnih članskih združenj, njihovih predsednikov ter osebja v posameznih sekretariatih”, je po inavguraciji dejal župan Fras. “Zavedam se, da obstaja veliko odprtih vprašanj, vendar po preteklih izkušnjah v mreži lahko danes upravičeno trdim, da mrežno povezovanje in izmenjava izkušenj ustvarita odlično priložnost in podstat za razreševanje teh vprašanj in izzivov«, je še dejal ob svoji inavguraciji.

Ključni govorci na generalni skupščini so bili tudi g. Mićo Mićić, župan mesta Bijeljina in sedanji predsednik NALAS, njena ekscelenca Sybille Suter Tejada, veleposlanica Švice v Makedoniji, dr. Franz Schausberger, posebni svetovalec komisarja Hahna ter gospa Breda Pečan, podpredsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Gospa Sybille Suter Tejada, veleposlanica Švice v Makedoniji je dejala: “Za Švico je decentralizacija eden od glavnih stebrov demokracije in močno podpiramo proces decentralizacije v jugovzhodni Evropi ter drugih delih sveta. NALAS vidimo kot pomembnega strateškega partnerja pri krepitvi močnih lokalnih združenj v jugovzhodni Evropi, ki so po našem mnenju najpomembnejši spodbujevalci in varovanci lokalne demokracije. Zato z veseljem sporočam, da je Švica dala podporo novemu strateškemu načrtu NALAS, ki določa prednostne naloge nacionalnih združenj v smislu spodbujanja lokalnega gospodarskega razvoja in izgradnje odpornih skupnosti.«

Dr. Schausberger je spregovoril o pomembni vlogi NALAS pri zastopanju lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope in izrazil pohvalo za tozadevni prispevek NALAS v imenu Evropske komisije in Odbora regij. “Vloga regionalnih in lokalnih oblasti je zelo pomembna, saj je široko javno podporo za širitev EU mogoče doseči le, če je informirana celotna družba, vsak posamezni državljan. Da bi to bilo sploh mogoče, potrebujemo lokalne oblasti in najprej in predvsem župane”, je dejal dr. Schausberger.

»Moje sodelovanje z mrežo NALAS je postalo kar tradicija, prav tako dolgotrajna podpora Kongresa mreži NALAS in njuno tesno sodelovanje”, je dejala gospa Breda Pečan. “Kongres je vedno podpiral in bo še naprej podpiral poslanstvo mreže NALAS. Želimo si, da nadaljujete s to potjo in se še naprej uspešno spopadate z današnjimi izzivi, saj ste se uspešno odzivali že na probleme iz preteklosti. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope vam bo še naprej stal ob strani”, je zaključila gospa Pečan.

Delegati, med njimi s slovenske strani tudi župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, so sprejeli poročilo o delu mreže NALAS v letu 2017 in delovni načrt za leto 2018 ter razpravljali o političnih vprašanjih, povezanih s strategijo širitve EU, zastopanostjo NALAS v evropskih organizacijah in vlogo zagovornikov ter vlogo lokalnih oblasti v begunski krizi in ob migracijah.

Elektronska oddaja ponudbe 1/6

Dne 19. 4. 2018 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predavateljico Mileno Basta Trtnik izvedla seminar na temo elektronske oddaje ponudbe. Predstavljena je bila e-JN aplikacija in izpostavljene izkušnje ter praksa glede uporabe primerljivega sistema za elektronsko oddajo ponudb v članici EU, saj ima predavateljica bogate izkušnje z uporabo aplikacije elektronske oddaje ponudb na Hrvaškem, kjer elektronska oddaja ponudb poteka že od 1.1.2016 dalje.

Srečanje partnerjev in deležnikov v projektu CIRCE s primeri dobrih praks 1/7

V francoskem mestu Lille se je med 10. in 13. aprilom potekalo srečanje partnerjev in deležnikov v projektu CIRCE, ki je osredotočen na spodbujanje razvoja krožnega gospodarstva.

Partnerji in deležniki so obiskali podjetje TRISELEC, ki se ukvarja z obdelavo in recikliranjem odpadkov na širšem območju Lille (1,2 milijona prebivalcev, četrto največje mesto v Franciji) in uspešno sortira in balira plastične odpadke, ki jih nato na trgu proda podjetjem za recikliranje plastike.

Nato so si udeleženci dogodka ogledali »Maison du projet«, to je prva zgradba v Franciji, ki je grajena na način Cradle2Cradle in služi kot občinski prostor za prireditve. Nahaja se v okrožju La Lainière, razvijajočega se starega dela mesta in je stanovanjsko in industrijsko območje, ki se želi razvijati v smeri krožnega gospodarstva. Zgradba je arhitekturno gledano grajena modularno in nima betonskih temeljev, gradbeni materiali so bodisi iz netoksičnih, neškodljivih sintetičnih materialov, ki nimajo negativnih učinkov na naravno okolje in jih je mogoče uporabljati v kontinuiranih ciklusih kot isti izdelek, ne da bi izgubili celovitost ali kakovost (možno 100 % recikliranje), bodisi iz bioloških gradnikov, ki jih je mogoče ob dekonstrukciji odstraniti celo v naravno okolje.

Sledil je ogled centra za inovacije v tekstilni industriji – CETI, ki nudi raziskave in razvoj tekstila tudi s pomočjo krožnega gospodarstva za stranke kot so npr. Nike, Decathlon ali Adidas in srečanje s tekstilnim grozdom Up-tex in Retex. Glavni cilj prizadevanj raziskovalnega centra CETI je zmanjšanje porabe naravnih virov in uporabe strupenih izdelkov za bolj etično modo. Na področju materialov uspešno odkrivajo tehnologije za recikliranje, osredotočajo pa se tudi na povratno logistiko in izdelavo novih materialov iz zavrženih tekstilnih izdelkov, z močno dodano vrednostjo.

Na partnerskem sestanku so se partnerji v projektu dogovorili za naslednje korake, ki bodo osredotočeni predvsem na izdelavo metodologije za prioretizacijo identificiranih priložnosti in prioretizacijo priložnosti samo ter izdelavo verige vrednosti na podlagi ugotovitev iz skupnega metodološkega orodja.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutka Pravilnika o dokumentaciji za gradnjo in Pravilnika o univerzalni gradnji 2/1

Na spletni strani e-demokraciji sta bila objavljena:

 • osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov tukaj (povezava na priloge k Pravilniku tukaj), ki določa minimalno vsebino in obliko dokumentacije, vlog in obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločbe, gradbenega in uporabnega dovoljenja ter prijave začetka gradnje –  pripombe nam lahko posredujete do torka, 24.4.2018 in
 • osnutek Pravilnika o univerzalni gradnji tukaj, ki podrobneje določa bistveno zahtevo s katero se zagotavlja univerzalno graditev in uporabo objektov za ljudi – pripombe nam lahko posredujete do četrtka, 10. maja 2018.

Vaše pripombe in stališča na osnutka nam lahko posredujete do določenih rokov na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja – medresorsko usklajevanje 2/2

V medresorsko usklajevanje je bil dan predlog Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (EVA 2018-2550-0065). Pravna podlaga za njen sprejem je osmi odstavek 40. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17), ki določa, da podrobnejše podatke, ki se vodijo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter način njihovega zbiranja določi Vlada Republike Slovenije.

Besedilo Uredbe prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite najkasneje do ponedeljka, 30.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

NOV Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2 2/3

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novo besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EVA 2017-2030-0039).

Pomembna novost v predlogu se nanaša na občine in javne vzgojno-izobraževalne zavode, za katere velja, da lahko določijo pooblaščene osebe v dveh letih od uveljavitve tega zakona. Do poteka tega roka lahko njihove naloge zagotavljanja skladnosti obdelave osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo druge osebe iz občinske uprave oziroma zavoda, ki so pristojne za izvajanje notranjih nadzorov ali revizij ali podobnih delovanj (XII. del, prehodne in končne določbe).

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

24.4. / Redna letna skupščina SOS 2018 3/1

Županje in župane občin članic SOS obveščamo, da bo redna letna seja Skupščine SOS potekala v torek, 24.4.2018, s pričetkom ob 9. uri v Best Western Premier Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. Ob 8.30 bomo pričeli z registracijo za skupščino SOS.

 Vabilo s predlaganim dnevnim redom.

Vljudno vas naprošamo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite in nam vašo udeležbo sporočite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na številko 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 23.4.2018. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.

 

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

April mesec krajinske arhitekture 4/1

April je Mesec krajinske arhitekture in v Društvu krajinskih arhitektov Slovenije ga letos praznujejo že enajsto leto zapored. Pod okriljem društva se širom Slovenije odvijajo dogodki, ki jih objavljajo v koledarju. Z izvedbo razstav, predavanj, pogovorov, vodenih ogledov, sprehodov in delavnic med zainteresirano javnost širijo svoje poslanstvo in predstavljajo svoje prispevke k urejanju prostora in h kakovosti okolja. Letos osrednjo pozornost posvečajo odkrivanju, raziskovanju in interpretaciji kulturne dediščine in se tako pridružujejo praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, ki poteka pod geslom “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost”.

Več informacij najdete na www.dkas.si, kjer so tudi zadnja različica koledarja ter vabila z opisom dogodkov.

 

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 4/2

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

23.4./ Dogodek: Opolnomočenje porabnikov električne energije z optimizacijo izdatkov za elektriko z Robotinino platformo 4/3

Robotina d.o.o. in Združenje za inženiring pri GZS vas vabita na dogodek: Opolnomočenje porabnikov električne energije z optimizacijo izdatkov za elektriko z Robotinino platformo, ki bo v ponedeljek, 23.4.2018, ob 13. uri na GZS, in sicer v Dvorani A.
Na dogodku boste imeli priložnost, da izveste več o optimizaciji izdatkov za elektriko z Robotinino platformo z vgrajeno umetno inteligenco, strojnim učenjem, večciljno optimizacijo in tehnologijo veriženja podatkovnih blokov. Platforma to počne z nadzorovanjem porabe električne energije v realnem času, ker upravlja naprave ter zbira in obdeluje podatke uporabnikov platforme. Ti podatki so nato ponujeni proizvajalcem električne energije ali upravljalcem omrežja.
Več informacij o dogodku in prijava je možno preko povezave: https://institutesdt.activehosted.com/index.php?action=social&chash=e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.80

23.4./ Celodnevna delavnica o plačnem sistemu v Sloveniji 4/4

Ministrstvo za javno upravo vas vabi na celodnevno delavnico o plačnem sistemu v Sloveniji, ki jo organizirajo skupaj s Službo za podporo državam pri strukturnih reformah pri Evropski komisiji (SRSS). Delavnica bo potekala 23. aprila 2018 v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00.

Namen delavnice je podpreti slovenske organe pri izboljšanju uspešnosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 4/5

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

3.5./ "Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem" 4/6

Mirovni inštitut organizira v četrtek, 03.05.2018, ob 10:00 v Hiši Evropske Unije (Dunajska c. 20, Ljubljana) posvet z naslovom »Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem«. 

Posvet je organiziran v okviru »Evropske mreže minimalnih dohodkov – EMIN« (»European Minimum Income Network – EMIN«) v Sloveniji in sodelovanju z Evropsko mrežo za boj proti revščini (»European Anti-Poverty Network – EAPN«). Evropska mreža minimalnih dohodkov (EMIN) je neformalna mreža organizacij in posameznih oseb, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. Ustrezen minimalni dohodek predstavlja določeno višino dohodka, ki omogoča dostojno življenje in aktivno vključevanje v družbo. Ustrezni sistemi minimalnega dohodka upoštevajo rast življenjskih stroškov. Dostopen minimalni dohodek omogoča vključenost vseh, ki potrebujejo podporo. Vključujoč minimalni dohodek spodbuja opolnomočenje in aktivno udeležbo posameznikov in posameznic v družbi ter omogoča dostop do kakovostnih storitev in vključujočega trga dela. Ustrezen, dostopen in vključujoč minimalni dohodek temelji na načelu enakosti. Sheme minimalnega dohodka so podporne dohodkovne sheme, namenjene osebam na trgu dela ali izven njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje.

Veliko več vsebinskih in organizacijskih informacij najdete tukaj:

Zavoljo lažje organizacije posredujte izpolnjene prijavnice, četudi gre za brezplačen dogodek.

8. in 9.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 4/7

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo kmetijski sektor kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji so sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želijo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Zato vas vabijo na mednarodno LIFE konferenco za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in konferenco v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Zagotovite si svoje mesto preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Udeležba je brezplačna.

24.5./ Posvet in konferenca o slovenskih demografskih izzivih 4/8

V Državnem svetu bo potekal posvet z naslovom “KAKO PREPREČITI IZUMIRANJE SLOVENSKEGA NARODA”, katerega sestavni del bo 11. demografska konferenca “SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI.

Več informacij si lahko preberete v vabilu, prilagamo pa tudi obrazec.

Na osnovi posveta in konference bodo izdali brošuro in poslali vprašanje oziroma pobudo predsedniku vlade RS in predsedniku RS. Strokovno-znanstveni prispevki bodo objavljeni v zborniku.

Dogodek ima javni značaj, prenaša se po televiziji. Vstop je prost.

 

VLADA RS

177. redna seja Vlade RS 5/1

Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019

Vlada je sprejela tretji akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020, ki jo je Vlada sprejela aprila 2015. Strategija se izvaja preko vsakokratnih dvoletnih akcijskih načrtov – prvi je bil sprejet za obdobje 2016 – 2017 in drugi za obdobje 2017 – 2018.

Tako kot strategija, je tudi akcijski načrt strukturiran v sedem, vsebinsko ločenih poglavij: učinkovita organiziranost, učinkovita uporaba virov, izboljšanje zakonodajnega okolja, odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju, sistem vodenja kakovosti v javni upravi, posodobitev inšpekcijskega nadzora ter učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev.

Uredba o informacijski varnosti v državni upravi

Vlada je sprejela Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi. Sprejeta Uredba o informacijski varnosti v državni upravi tako določa skupno varnostno politiko oziroma skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom. S to uredbo so določeni enotni okviri upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi.

Dodatna sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo lokalnih skupnosti

Vlada je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za namen investicij v športno infrastrukturo prerazporedila dober milijon evrov. Sredstva bodo namenjena za potrebe in namere lokalnih skupnosti glede novih investicij v športno infrastrukturo do leta 2021. Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa predvideva spodbujanje novogradnje javnih športnih objektov za enakomerno regionalno popolnitev javne mreže športnih objektov in trajnostno ter tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov. Za sofinanciranje objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti so bila zato zagotovljena dodatna sredstva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v lasti lokalnih skupnosti.

Uredba o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti

Zakon o Rdečem križu Slovenije v 28. členu določa, da mora v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njegove storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije.

S sprejeto uredbo se določa višina prispevka (znaša 0,17 evra), ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev – kmetov. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali z zakonom, ki ureja o zadruge, povezani v to pravno osebo ali v del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Status organizacija ali skupina pridobi na podlagi pravilnikov o priznanju. Uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018

Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018 med drugim določa sledeče namene porabe sredstev:

 • nakup novih okolju prijaznih avtobusov/minibusov za izvajanje dejavnosti linijskih avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu in predelavi avtobusov na električni pogon in ter nakup električnih minibusov in električnih kombijev za zmanjševanje obiska individualnih motornih vozil v zavarovanih in varovanih območjih, pomembnih za ohranjanje narave,
 • nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javne gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov,
 • izgradnja kolesarke infrastrukture,
 • ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave,
 • zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami,
 • sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE in
 • sofinanciranje projektov nevladnih organizacij ozaveščanje, izobraževanje, usposabljanje, priprave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program za financiranje občin 6/1

Z uspešnim iskanjem rešitev za potrebe občin lahko financiramo tudi likvidnostne potrebe občine (kratkoročni kredit za financiranje izvajanja proračunskih obveznosti občine) z ugodno obrestno mero in dolgo ročnostjo. Po potrebi se lahko dogovori tudi fiksna obrestna mera.

SID banka že od leta 2016 nudi “Razvojno-spodbujevalni program za financiranje občin”, kjer so na voljo ugodna do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR. Spodaj izpostavljamo nekatere bistvene elemente programa:

 • namen programa je spodbujanje naložb občin v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva;
 • dopustno trajanje projekta je največ 5 let;
 • celotni stroški posameznih naložb so lahko od 40.000 EUR do 20.000.000 EUR;
 • maximalna višina kredita je v višini 85 % stroškov projekta;
 • ročnost kredita je najmanj 5 let in največ 20 let od sklenitve kreditne pogodbe;
 • moratorij na odplačilo kredita je mogoče za obdobje izvedbe projekta;
 • predvidena obrestna mera je 6-m euribor + 0,7 % ali dogovorjena fiksna obrestna mera;
 • s programom se lahko podpirajo tudi projekti javno-zasebnega partnerstva;
 • občina lahko pridobi tudi več kreditov za več projektov;
 • poenostavljeno poročanje porabe sredstev.

Hkrati vas obveščamo, da vam lahko brezplačno svetujejo tudi pri postavljanju finančne platforme za večje naložbe s kombiniranjem različnih virov, saj je SID banka vstopna točka svetovalnega vozlišča za naložbe v Sloveniji.

Več informacij.

WiFi4EU 6/2

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 - podaljšan rok za prijavo 6/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 23. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Razpis programa ESPON: Funkcionalna urbana območja in regije Evrope 6/4

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpis za izvedbo raziskovalnega projekta “Funkcionalna urbana območja in regije Evrope”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil. Rok za ponudbe je 27. 4. 2018 ob 15:00.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Cilj projekta Funkcionalna urbana območja in regije Evrope je razvoj orodij za primerjavo in analizo podatkov o trenutnem stanju in trendih razvoja funkcionalnih urbanih območjih in drugih funkcionalnih regij v Evropi.
Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt 2. javni razpis za projekte v programu Interreg ADRION 6/6

Program Interreg ADRION je 26.3.2018 odprl 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje. Razpis, kjer je na voljo 34,3 mio. EUR EU sredstev, bo odprt do 26.6.2018. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na programski spletni strani.

Prvi izmed dveh Transnacionalnih dogodkov na temo 2. razpisa bo 11.4.2018 v Tirani. Več informacij o samem dogodku si oglejte na povezavi. Nacionalni informativni dan bo potekal 16.4.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Poziv EU Komisije – Evropska prestolnica pametnega turizma 6/7

V skladu s pripravljalnim ukrepom, ki ga je predlagal Evropski parlament, je Evropska komisija objavila natečaj za podelitev naziva Evropska prestolnica pametnega turizma. Ta nova pobuda nagrajuje evropska mesta in jim daje priložnost, da svoje vzorne prakse delijo kot pametne turistične destinacije.

Pobuda bo predstavila dosežke turističnih destinacij po vsej EU na naslednjih področjih:

 • TRAJNOST
 • DIGITALIZACIJA
 • KULTURNA DEDIŠČINA IN USTVARJALNOST
 • DOSTOPNOST

Dve mesti, ki prikazujeta najbolj inteligentne, inovativne in vključujoče rešitve na vseh omenjenih področjih, bosta nagrajeni z nazivom “Evropska prestolnica pametnega turizma 2019”.

Dodatna štiri mesta bodo prejela nagrade European Smart Tourism za izjemne dosežke v posameznih kategorijah, navedenih zgoraj.

Za prijavo uporabite spletno stran na spletnem mestu SmartTourismCapital.eu do 30. junija 2018 ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Več v priponki (v angleškem jeziku)ECOST_Factsheet_EN

NOVICE DRUGIH

Svetovni dan Zemlje – Prenehajmo onesnaževati okolje s plastiko 7/1

22. aprila je Svetovni dan Zemlje, ki nas opominja, da si moramo vsi, vladne in nevladne institucije ter posamezniki, vsak dan prizadevati za trajnostno naravnan razvoj, za zdravo okolje in bivanje ter za okoljsko in podnebno bolj prijazen planet. Vodilo letošnjega dneva Zemlje je »Prenehajmo s plastičnim onesnaževanjem«, ki predstavlja resen okoljevarstveni problem. Evropska komisija (EK) je januarja letos predstavila evropsko strategijo za zmanjšanje onesnaževanja okolja s plastiko. V akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo je plastika opredeljena kot eno od prednostnih področij, na katerem je treba sprejeti ukrepe za reševanje izzivov vzdolž celotne vrednostne verige, pri čemer se upošteva celotni življenjski cikel plastike. Strategija za zmanjšanje onesnaževanja okolja s plastiko naslavlja enega pomembnih materialov za prehod na krožno gospodarstvo in evidentira težave EU industrij. Slovenija podpira nadaljnja prizadevanja na ravni EU za prehod na krožno gospodarstvo in v tem oziru vse strateške dokumente, ki jih je pripravila EK. (Vir: MOP)

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja 45/100 7/2

Pobuda za Integralno zeleno Slovenijo vabi k prebiranju prispevkov „S pametno integracijo do trajnostnega razvoja“. To je serija 100 nadaljevanj o novem pristopu za soočanje z lokalnimi in globalnimi izzivi, 45 je že objavljenih: http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/ (prvih 40 nadaljevanj zbranih).

Od Sarvodaye na Šrilanki in vodilnega trajnostnega podjetja Interface iz ZDA – do Domela, Solčavskega, Srca Slovenije in skupnostnega upravljanja življenjskih virov v Sloveniji. Od modrosti drugih kultur in naših prednikov, praktičnih primerov in načel, do celostnih modelov za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, ki povezujejo humanizem, celostni pogled na svet, racionalizem in praktično delovanje: povezovanje slovenskih in evropskih potencialov v socialne inovacije za trajnostni razvoj. Narava in skupnost, kultura in duhovnost (ozaveščenost), znanje in tehnologija, podjetništvo in finance. V jedru vrednote, ki jih živijo.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.