V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KANAL OB SOČI IN OSILNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Odločitve s seje Glavnega odbora SOS – povprečnina, dodatek po 71. členu ZIUZEOP in sproščanje ukrepov v občinah 1/1

Danes, 24. 4. 2020 je potekala 3. izredna seja glavnega odbora SOS. Članice in člani glavnega odbora SOS, ki so županja in župani občin, so se seznanili s sklepom predsedstva SOS glede predlaganega dviga povprečnine, obravnavali sklep Vlade Republike Slovenije, št. 10007-46/2020/5, z dne 22. 4. 2020, s katerim je Vlada na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) določila obseg sredstev za financiranje dodatka, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom. Ter obravnavali predlog za sproščanje ukrepov v občinah.

 1. Sklep predsedstva SOS glede predlaganega dviga povprečnine

Predsedstvo SOS je na korespondenčni seji sprejelo sklep, ki se nanaša na 32. člen Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, s katerim se povečuje višina povprečnine za občine.

In sicer predsedstvo Skupnosti občin Slovenije podpira predlagano višino povprečnine  v 32. členu predloga Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki določa, da se povprečnina za proračunsko leto 2020 iz »589,11 eura« povečuje na višino »623,96« eura.

Skupnost občin Slovenije ob tem pričakuje, da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme.

Skupnost občin Slovenije pričakuje, da občine iz naslova sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin prejmejo 6% nepovratnih sredstev in tako v naslednjih mesecih poskrbijo za zagon nujnih investicijskih ciklov.

Skupnost občin Slovenije pričakuje, da se Ministrstvo za javno upravo zadolži, da nujno vzpostavi ustrezen sistem financiranja občin, po katerem se občinam, ki bodo imele največje izpade prihodkov, in občinam, ki že sedaj niso prejemale takšne višine primerne porabe ali primernega obsega sredstev, da bi lahko pokrile stroške izvajanja zakonskih nalog, zagotovijo dodatna sredstva. To je mogoče doseči tako, da k primerni porabi ali primernemu obsegu sredstev dobijo dodaten odstotek sredstev.

Prav tako je nujna sprememba 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki določata plačilne roke. Novo-postavljeni roki so zelo kritični za obstoj stabilnega finančnega stanja v občinah in bodo v občinah povzročili težave z zagotavljanjem likvidnosti.

 1. Določanje dodatka po 71. členu ZIUZEOP

Glavni odbor je obravnaval tudi sklep Vlade Republike Slovenije, št. 10007-46/2020/5, z dne 22. 4. 2020, s katerim je Vlada na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) določila obseg sredstev za financiranje dodatka, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom.

Na podlagi odločitve članic in članov je bil poslan poziv na Generalni sekretariat Vlade RS po pripravi enoznačnih navodil s kriteriji za občine, na podlagi katerih bodo občine lahko ravnale poenoteno pri razdelitvi in izplačilu dodatka za zaposlene v občinskih upravah in posrednih proračunskih uporabnikih, katerih ustanoviteljice so, in za katere iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za njihove plače.

 1. Sproščanje ukrepov v občinah

Glede na stanje števila okuženih v Sloveniji in dejstvo, da se kažejo znaki prvega umirjanja pandemije ter nujnost ponovne vzpostavitve delovanja gospodarstva in drugih sistemov, z namenom zmanjšanja celotne nacionalne škode, se je na državo posredoval poziv po kontroliranem in načrtovanem sproščanju strogih omejevalnih ukrepov, sprejetih ob razglasitvi pandemije. Predlogi za sproščanje so:

 1. Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) naj nujno pripravi natančna navodila in protokole, ki jih je ob odpiranju in ponovnem zagonu sistemov, potrebno spoštovati z namenom zagotavljanja zdravstvene varnosti;
 2. da pristojna ministrstva in Vlada o načrtovanih odločitvah, ki imajo neposreden vpliv na življenje in delo občank in občanov v občinah neposredno obvešča in tudi usklajuje z županjami in župani prizadetih občin;
 3. da se čim prej omogoči nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov (zobozdravstvo, splošna medicina in specializirane ambulante) zaradi preventivnih ukrepov pred poslabšanjem splošnega javnega zdravja državljank in državljanom, ob spoštovanju ukrepov, ki jih določi NIJZ;
 4. da se omejitev gibanja med občinami odpravi v celoti in se pogojno omeji  samo v okoljih/občinah, kjer je zaradi števila okuženih nujna še dodatna previdnost ali pa v občinah, kjer si država ali občine ne želijo novega »turističnega pritiska;
 5. se omogoči začetek dela vsem podjetjem in gospodarskim družbam ob spoštovanju ukrepov, ki jih določi NIJZ;
 6. se natančno opredeli protokol vračanja tujih delavcev na trg delovne sile v Sloveniji, njihove namestitve, testiranja ter še posebej, obveznosti delodajalcev;
 7. se ponovno vzpostavi javni potniški promet ob spoštovanju vseh ukrepov, ki jih opredeli NIJZ;
 8. se ponovno odpro vrtci ob spoštovanju ukrepov, ki jih opredeli NIJZ; v naslednjem koraku osnovne šole, srednje in nazadnje fakultete;
 9. se ponovno odpro knjižnice, muzeji, galerije ob spoštovanju ukrepov, ki jih opredeli NIJZ;
 10. se odpro vse storitve dejavnosti, ki omogočajo varno delovanje ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov;
 11. se odpro knjigarne in tiste trgovine, ki so potrebne za nemoteno življenje in delo ljudi;
 12. se kontrolirano sprostijo omejitve pri uporabi športnih objektov ter sprostijo omejitve pri športnega udejstvovanja tudi v drugih športih ob upoštevanju navodil, ki jih pripravi NIJZ.

Odprto pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport glede izjave o varstvu otrok v času zaprtih vrtcev 1/2

Obveščamo vas, da je bilo s strani predsednika Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksandra Jevška na ministrico za izobraževanje, znanost in šport naslovljeno odprto pismo.

Namreč Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena s sporočilom ministrice glede priprave načrta za odpiranje šol in vrtcev, v katerem je povedala, da še ni znano, kako naj bi odpiranje izgledalo. Pa tudi z izjavo, s katero je staršem, ki bodo morali na delo, če se bo gospodarstvo zagnalo prej, sporočila, da lahko težavo z varstvom otrok rešujejo z najemom privatnega varstva.

Na današnjem sestanku Glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije je izjava o  tem, da naj starši, ki so s strani delodajalcev poklicani nazaj na delo pač plačajo zasebno varstvo, med županjo in župani v glavnem odboru izzvala globoko ogorčenje. Tako država kot občine so namreč tisti, ki so tukaj zato, da oblikujejo skupne politike in da se odzivajo na potrebe državljank in državljanov, občank in občanov, kadar so te dogovorjene kot skupne. Kar predšolska vzgoja, varstvo otrok še vedno je.

Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije pričakuje, da ministrstvo nemudoma pripravi načrte, protokole ter terminski načrt odpiranja vrtcev. V prvi fazi za vse tiste otroke, katerih starši so poklicani nazaj na delo, nato pa tudi za vse ostale.

Odprto pismo si lahko preberete tukaj.

Webinar “Izvajanje določb ZIUZEOP na področju predšolske vzgoje” 1/3

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so vrtci od 16. 3. 2020 do nadaljnjega zaprti. Zaradi zaprtja vrtcev in s tem povezane oprostitve staršev za plačilo vrtca, bodo vsi vrtci beležili pomemben izpad sredstev. Dne 11. 4. 2020 je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, kateri bi naj ta izpad omilil, saj vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na financiranje predšolske vzgoje v času razglašene epidemije.

Z namenom, da se občine seznanite z izvajanjem določb in da prejmete vse nujno potrebne informacije ter pojasnila pri izvajanju interventnega zakona na področju predšolske vzgoje, smo na Skupnost občin Slovenije izvedbi webinar, na katerem sta predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavili ključne informacije ter sta odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek webinarja, v sklopu katerega je bilo odgovorjeno na naslednja vprašanja:

 • Kako se načrtuje – da oddajo Občine zahtevke samo za “svoj” vrtec ali za vse vrtce, kjer imamo otroke – to bi bilo logično, ker tako vsak mesec plačujejo.
 • Na kakšen način se bo preverjalo, ali so zneski, ki nam jih posredujejo vrtci pravilni?
 • Prosimo za pojasnila glede zasebnih vrtcev -ali do občin izdajajo samo za njen delež ali tudi za delež staršev
 • Kako v primeru, da občina nima likvidnostih sredstev za zagotoviti poplačilo razlike staršev?
 • Nekatere občine so pokrile zahtevke za plačilo staršev v času zaprtja, nekatere so zahtevke zavrnila. Kako ravnati z tistimi, ki so zavrnile?
 • Občina je dobila zahtevek za izplačilo regresa vrtcem. Kako je v tem primeru in roki za izplačilo regresa?
 • Predlog popravkov zakona v 36.členu določa zgolj povrnitev stroškov tekočega delovanja, kar ni enako ekonomski ceni minus stroški hrane. Ali je možno, da bomo občine plačale celotno ekonomsko ceno, prejeli pa le tekoče stroške.
 • Ali bodo za otroke v drugih vrtcih izdale zahteve ministrstvu  ali občini ustanoviteljice tistega vrtca?
 • Ali se kot presečni datum jemlje financiranje do 13.03.2020 in potem od 16.03.2020 dalje. Epidemija je bila razglašena v četrtek 12.03.2020 torej se financiranje po 42 in 94 členu začne že z petkom 13.3.2020
 • Konkretno so torej občine dolžne založiti sredstva vrtcu, ministrstvo pa bo sredstva povrnilo občini?
 • Danes smo prejeli navodila za izvajanje 42. in 94. člena. Piše, da bo MF zavrnil vse zahtevke, ki ne bodo v skladu z navodili MIZŠ. Če pride do nenamernih napak ali nerazumevanja navodil … bo mogoče zahtevek ponovno oddati s popravki?
 • Kako bo z zahtevki na MIZŠ za mesec april, glede na to, da bo večina kadra na 80%.  Cene se v tem času ne bodo nižale.
 • Če bo občina pošiljala zahtevek na ministrstvo s seznamom za vse otroke (tako ste prej navedli), ki obiskujejo vrtec v občini (ne glede, od kod so otroci), to pomeni, občina ne pokriva stroške staršev, ki imajo otroke v drugi občini. Ali drži? Če prav razumemo, je v tem primeru prav, da se računi, ki so jih pošiljali vrtci drugih občin, zavrnejo.
 • Če bodo vrtci zaprti tudi maja (vsaj del meseca), bo postopek zahtevkov enak?
 • Zakaj ne bi vrtci izdajali zahtevkov direktno na MŠZŠ ne pa da je občina “posrednik”?
 • Občine so dobile sklep o masi sredstev za izplačilo kriznega dodatka. Iz te mase so upravičeni do kriznega dodatka tudi Vrtci, šole,… Pod katerimi pogoj  so v Vrtcu upravičeni do tega dodatka?
 • Ali lahko občina zahteva od Vrtcev, da izdajo dva ločena zahtevka za posamezni mesec in sicer za del, ki ga mora občina pokrit vrtcu in za del sredstev za starše, za katere občina zahteva povračilo države?
 • Kako se naj financirajo dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami za otroke vključene v vrtce kjer ni ustanoviteljica, storitev pa se ni izvajala?
 • Ali naj zavrnemo zahtevek zasebnega vrtca, ki nam zaračuna 100% ne 85%, ali lahko vrtec pri naslednjem obračunu naredi poračun?

POJASNILA

Dodatek za delo v rizičnih razmerah – pojasnila Ministrstva za javno upravo 2/1

Ministrstvo za javno upravo je glede upravičenosti in izplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravilo pojasnili za organe državne uprave od katerih je

 • prvo namenjeno organom državne uprave z namenom, da se uporabi enak pristop glede zaposlenih, ki opravljajo istovrstno delo ob enaki izpostavljenosti tveganju, povezava TUKAJ,   
 • drugi dopis pa je napisan kot pripomoček za zagotavljanja istega pri posrednih uporabnikih proračuna, vključno z upoštevanjem vseh relevantnih specifik, povezava TUKAJ. 

MJU predlaga, da pojasnili smiselno uporabite v občinah pri obračunavanju izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah (epidemiji). 

DOPOLNITEV POJASNILA – Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa 2/2

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dodatno pojasnilo k pojasnilu z naslovom: Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, številka: 1002-253/2020/1 z dne 27.3.2020.

V njem pojasnjujejo kako pravilno obračunati plačo oziroma nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 ter kako pravilno poročati v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Celotno pojasnilo prilagamo TUKAJ.

Hkrati obveščajo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 16.4.2020 objavilo ažuriran in dopolnjen dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/.

 

 

Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriteriji za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom 2/4

Vlada Republike Slovenije je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.

Obseg sredstev, ki se dodeli neposrednemu proračunskemu uporabniku iz priloge, predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku, njegovim organom v sestavi in posrednim proračunskim uporabnikom, ki sodijo v pristojnost neposrednega proračunskega uporabnika iz priloge.

Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov iz te priloge, ob upoštevanju kriterijev iz priloge, določijo obsege sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih, ki so v njegovi pristojnosti. Posredni proračunski uporabnik posreduje zahtevek za nakazilo sredstev neposrednemu proračunskemu uporabniku, ki mu je določil obseg sredstev, z utemeljitvijo razlogov za dodelitev sredstev.

Neposredni uporabniki proračuna zahtevek za prerazporeditev pravic porabe za namen izplačila dodatka posredujejo Ministrstvu za finance. O prerazporeditvah pravic porabe na posebne postavke pri neposrednem uporabniku proračuna , na predlog Ministrstva za finance, odloča Vlada Republike Slovenije.

Tuji delavci in karantena 2/6

Skupnost občin Slovenije je v vednost prejela odgovor Službe za podporo Štabu CZ RS, ker so odgovori relevantni za več občin jih objavljamo.

Pojasnila Štaba CZ

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/2020 dne 11.4.2020, v 7. členu, med drugim, določa:

Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje sedmih dni. Osebi se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je v pristojnosti NIJZ.

Kdo skrbi za varovanje teh delavcev med karanteno?

Navedeni Odlok določa, da je varovanje delavcev v pristojnosti delodajalca, torej za delavce iz tujine, ki jim je odrejena karantena na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.

Kako jim dostaviti hrano  (zaščitna oprema)?

Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Odvzem brisa po končani karanteni?

Odvzem brisa je v pristojnosti NIJZ.

Evidenca?

Za potrebe priprave odločbe o karanteni osebam iz prvega odstavka 7. člena Odloka policija tem osebam ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene.

Pojasnila MGRT

Vlada Republike Slovenije  zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdala Odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati. Ta Odlok pa ne velja za sklepanje pravnih poslov med pravnimi osebami. Torej podjetje lahko s podjetjem sklene pogodbo za namestitev svojih delavcev povsem samostojno in mimo ministrstva. Tudi izbere si lahko namestitve sam.

Za ponudnike storitev, ki sklenejo ponudbo na prej opisan način in v primeru nastanitve začasnih delavcev v času  in tudi kasneje ne gre za turistično dejavnost iz 2. odstavka 40. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: ZPPreb-1, temveč za dejavnost iz 4. odstavka 40. člena ZPPreb-1 (stanodajalec). V kolikor so osebe nameščene v hotelu, ki v teh časih ne more opravljati svoje dejavnosti, gre za kombinacijo dveh storitev (kot npr. študentski dom, ki je v nekem obdobju hostel in obratno). Izhajajoč iz tega predlagamo vsem, ki nas kontaktirajo  da naj gostinski obrat spremeni status vseh nedeljivih enot za določen čas, ali zgolj del enot za ves čas. Za nedeljive enote, ki so sedaj del stanodajalca, le-ta poroča neposredno policiji preko njene spletni strani:https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost

Ob tem pa je potrebno upoštevati  tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20), vse ostale sprejete ukrepe Ministrstva za zdravje, ter priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V zvezi s samoizolacijo oziroma izolacijo tujcev  in vseh tistih, ki niso zajeti v odloku o ukrepih na mejnih prehodih, je potrebno stopiti v stik s pristojnim ministrstvom za Zdravje oziroma štabom Civilne zaščite, ki usmerja v izolacijo vse, ki vstopijo v Republiko Slovenijo. Menimo tudi, da bi morali tovrstna vprašanja, če gre za tuje državljane, urejati delodajalci s pristojnimi inštitucijami https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-za-javno-zdravje/.

 

Morda vas zanima še mnenje policije glede delovanja namestitvenih obratov:

Namestitveni obrati v času epidemije – mnenje Policije

POVPRAŠEVANJE

Sproščanje ukrepov COVID 19 vezanih na športno-rekreativne storitve 3/1

Na vas se obračamo z vprašanjem občine članice glede postopnega sproščanja COVID 19 ukrepov vezanih na športno – rekreativne storitve na prostem in v objektih.

Občina je s strani Košarkarske zveze Slovenije prejela dopis, da se postopno sproščajo ukrepi in, da se lahko, ob upoštevanju varne razdalje in ostalih priporočili vezanih na epidemijo, izvajajo rekreativne športne aktivnosti za ne organizirane trenažne procese. V tem primeru razumejo, da lahko športne aktivnosti, ob upoštevanju navodil, izvajajo tudi registrirani športniki. Dopis na povezavi TUKAJ.

V pojasnilu Zdravstvenega inšpektorata pojasnjujejo, da v skladu z Odlokom o gibanju se od sobote 18. 4. 2020 upravljavcem objektov omogoči dostop in možnost, da objekte pripravijo za obiskovalce in v skladu z Odlokom o ponujanju in prodaji blaga in storitev se uporaba za obiskovalce omogoči od ponedeljka 20. 4. 2020. Hkrati opozarjajo, da morajo ponudniki športno rekreativnih storitev pri opravljanju dejavnosti upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Dopis prilagamo TUKAJ.

Občino zanima:

 • Kako boste k odprtju športnih objektov, telovadnic in površin namenjenih za šport pristopili v drugih občinah?
 • Ali boste dovolili vadbo samo rekreativnim športnikom ali omogočate vadbo tudi registriranim športnikom, seveda v skladu z navodili ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2?

Odgovore nam prosimo posredujte do četrtka,  30.4.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Načrt preskrbe z zemljišči, 188. čl. ZUreP-2 3/2

Skupnost občin Slovenije je v imenu občine članice na občine naslovila povpraševanje glede izvajanja 188. člena ZUreP-2 in priprave načrta preskrbe z zemljišči, kot ga določa omenjeni člen in sicer ali imajo v  občini sprejeti načrt preskrbe (kakšna forma) in v kolikor ne ali imajo težave pri sprejemanju in izvajanju letnih načrtov ravnanja s premoženjem.

Odgovore občin prilagamo TUKAJ.

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije 3/3

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah.

V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo, da zberemo in jim posredujemo informacije o sprejetih ukrepih, ki jih bodo posredovali centrom za socialno delo, da jih bodo lahko posredovali strankam, ko se obrnejo na njih po dodatne informacije. Ravno tako bodo te informacije nudili na ministrstvu strankam, ki se obrnejo neposredno na ministrstvo.

Pripravili so tabelo, ki se seveda lahko dopolni z morebitnimi drugimi ukrepi, ki so jih občine sprejele. Ker se ukrepi sproti spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram prosimo, da se z vaše strani zagotovi posodabljanje tabele z zbranimi informacijami o sprejetih ukrepih in da nas sproti obveščate o spremembah.

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo in morebitne spremembe posredujete na info@skupnostobcin.si.

TABELA: Ukrepi občin Koronavirus- podatki občin

 

 

ZAKONODAJA

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 4/1

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov.

V predlogu Uredbe je v 2. členu navedeno, nadzor nad izvajanjem operacij v odprti kategoriji izvaja Policija ALI občinska redarstva v tistih občinah, v katerih je občinsko redarstvo ustanovljeno. V 5. členu je navedeno, da lahko lokalne skupnosti z Odlokom omejijo ali prepovejo letenje z brezpilotniki nad določenimi geografskimi področji zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja.

Skupnost občin Slovenije je z dopisom št. 007-21/2019-01 z dne 6. 12.2019 na Ministrstvo za infrastrukturo posredovala stališče, v katerem nasprotujemo prenosu pooblastila na občinske redarje iz več razlogov:

 1. V Zakonu o občinskem redarstvu ni podlage za nadzor zračnega prometa (vzdrževanje javnega reda in  miru ni mišljen nadzor nad zračnim prometom).
 2. Nadzor zračnega prometa ne spada med občinske pristojnosti.
 3. Občinska redarstva niso prekrškovni organ, ki bi opravljal nadzor tam, ko ga nihče drug ne želi/ne more opravljati.
 4. Občinska redarstva nimajo tehničnih sredstev za izvajanje učinkovitega nadzora.
 5. Glede na domet brezpilotnikov in teritorialno omejenost občinskih redarstev je učinkovito izvajanje nadzora nemogoče zagotoviti.
 6. Občinska redarstva nimajo vseh potrebnih pooblastil za izvajanje nadzora (postopek z mladoletnimi osebami/zadržanje mladoletne osebe na kraju, zaplemba brezpilotnika, hranjenje brezpilotnika…)

Vaša stališča oziroma pripombe nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. maja 2020.

DOGODKI SOS

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 5/1

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 5/2

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

24.4. - 26.4./ Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus 6/1

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19. Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope.

Panevropski hackathon, ki bo med 24. in 26. aprilom 2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani EUvsVirus in preko spletnih družbenih omrežij.

V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala 6 ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer:

–         Zdravje in življenje,
–         Neprekinjeno poslovanje,
–         Družbena in politična kohezivnost,
–         Delo in učenje na daljavo,
–         Digitalne finance in
–         Drugo.

Več o tem kako lahko sodelujete in prispevate preberite: TUKAJ.

 

30.4./ Spletni informativni dan LIFE 2020 6/3

Razpis LIFE za leto 2020 je bil objavljen aprila, vse informacije in gradiva so dostopni na spletni strani https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.
Evropska komisija 30. aprila 2020 organizira spletni informativni dan, na katerega se lahko prijavi vsak zainteresiran potencialni prijavitelj, ki namerava pripraviti projekt s področja zelenih tehnologij, varstva narave in podnebnih ukrepov.

Informativni dogodek o razpisu LIFE 2020 bo zajemal pomembne spremembe programa v primerjavi s prejšnjimi leti.
Dogodek mreženja bo potekal v obliki dvostranskih virtualnih srečanj, na katerih bodo sodelovali številni strokovnjaki EASME.

Glavne teme:

 • Okoljske tehnologije in rešitve vključno z vodo, odpadki, kakovostjo zraka, tal, gozda, zdravja.
 • Prilagajanje podnebnim spremembam.
 • Zmanjševanje podnebnih sprememb.
 • Ohranjanje narave in biotska raznovrstnost.
 • Upravljanje podnebja in okolja ter informacijske pobude.

Prijave na EU LIFE informativni dan so na spletni strani: https://eu-life-2020.b2match.io/

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 6/4

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/5

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

26 in 27. dopisna saja 7/1

Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke

Vlada je izdala Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko na podlagi tega odloka izda zdravilo za uporabo v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja na osebo. Zaradi ustrezne oskrbe z dezinfekcijskimi sredstvi za površine in roke zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se z odlokom začasno določi povečanje izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.

Sklep o izmenjavi podatkov o karanteni med NIJZ in Policijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep določa način izmenjave osebnih podatkov med Policijo in NIJZ (ime, EMŠO, naslov, podatke o osebnem zdravniku, podatke o odločbi …), način, obseg in roke hrambe revizijskih sledi (podatkov o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi ter za kakšen namen), pa tudi dodatne obveznosti NIJZ kot upravljavca osebnih podatkov in Policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in zagotavljanjem pravic posameznikov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Vlada Republike Slovenije podpira Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in s katerim nadomešča mnenje z dne 12. 3. 2020), saj zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov.

Namen predloga je omenjeni zakon tudi dopolniti z vidika pridobitve gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Predlog spremembe zakona v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja objektov koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila že, če ji je priložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno izkazovati pravice graditi. Podobna rešitev je predvidena tudi v spremembi Gradbenega zakona, ki je v pripravi in ki bo predvidoma za vse vrste objektov in za vse investitorje uveljavila možnost, da bi bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna že, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar bi lahko pripomoglo k pospešitvi postopkov.

Mnenje vlade o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet Republike Slovenije.

Državni svet je predlagal spremembo 120. člena Gradbenega zakona, ki določa rok dveh let od začetka uporabe zakona (to je do 1. 6. 2020) za izvajalce, ki se morajo v tem času prilagoditi pogojem iz 14. člena zakona. Pogoji se nanašajo predvsem na strokovno izobrazbo in opravljen ustrezen izpit za vodjo del, ki mora biti zaposlen pri izvajalcu. Izvajalec mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje. Namen prenove gradbene in prostorske zakonodaje v letu 2017 je bil med drugim tudi dvig kvalitete storitev, v kar so bili vključeni tudi izvajalci. Državni svet ocenjuje ta rok, ki se bo v kratkem iztekel, kot prekratek in zatrjuje, da se v tem času vsi izvajalci niso mogli prilagoditi.

Vlada meni, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za prilagoditev novim pogojem, ki jih je predpisal Gradbeni zakon. Ta rok je bil določen v soglasju s strokovno javnostjo. Vlada meni, da bi bilo treba  v prehodnem obdobju le omogočiti, da se za vse gradnje, ki se izvajajo oziroma se bo zanje do določenega datuma vložila prijava začetka gradnje, omogoči sodelovanje izvajalca, ki še ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Gradbenega zakona.

Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije

Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.

Sklepi vlade se nanašajo izključno na sredstva za izplačilo dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP in ne tudi za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS.

Izračuni za določitev obsega sredstev in razdelitev na neposredne proračunske uporabnike temeljijo na podlagi:

 • podatkov Informacijskega sistema za posredovanje in analizo plač, drugih stroškov dela in števila zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP (zadnji razpoložljivi podatki so za januar 2020),
 • vhodnih podatkov, ki smo jih pridobili od ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb o številu zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu, na domu, ki čakajo na delo ipd.
 • deleža zaposlenih in deleža dodatka (v razponu do 100 % urne postavke osnovne plače), ki naj bi ga zaposleni prejeli.

Ocena skupnega mesečnega finančnega učinka za javni sektor znaša 39,2 mio evrov. Najvišji finančni učinki so:

 • v dejavnosti zdravstva (17,9 mio);
 • v dejavnosti socialnega varstva (4,8 mio);
 • pri ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Ta znesek znaša cca 6,5 mio, pri čemer največji delež (cca 6 mio) odpade na t. i. pooblaščene uradne osebe (policisti, pravosodni policisti, vojaki itd.) ter na zaposlene v bolj izpostavljenih proračunskih uporabnikih (npr. Uprava RS za zaščito in reševanje).

Kriteriji za razdelitev sredstev posrednim uporabnikom proračuna:

 • delež zaposlenih na delovnem mestu pri delodajalcu,
 • delež zaposlenih, ki delajo na domu;
 • izpostavljenost dejavnosti, delodajalca oziroma poklicne skupine glede na tveganje za okužbo oziroma prekomerno obremenjenost, itd.

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb  je izvedbeni predpis, ki bo omogočil izvajanje zakonskih določb o začasni premestitvi javnih uslužbencev, ureja pa pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v času epidemije COVID-19 k istemu ali drugemu delodajalcu, določa vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020. Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 je družba  SiDG  upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlagana je prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 načrtovana izvedba 82 poslov, ki po ocenjeni vrednosti znašajo 1.465.153,97 EUR, od tega znaša vrednost gozda 818.528,16 EUR.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 8/1

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Objavljen razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. aprila 2020 (več informacij najdete med dogodki drugih).

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 8/4

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 8/5

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/8

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Foto natečaj "HMELJ IN OKOLJE" 8/9

Med 25. 03. 2020 in 30. 09. 2020 poteka foto natečaj »HMELJ IN OKOLJE«. Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP.

Cilj projekta je zamenjati polipropilensko vrvico v hmeljiščih z biorazgradljivo vrvico iz polimlečne kisline (PLA), ki je narejena iz obnovljivih virov in pri kompostiranju razpade na vodo, CO2 in biomaso. Hmeljevina bo s tem postala primarna surovina za izdelavo komposta na kmetijah (gnojilo) in za izdelavo bioplastičnih izdelkov (biokompozitni material, sadilni lončki, embalaža). S tem bomo drastično zmanjšali količino odpadkov v hmeljarstvu in omogočili dodaten prihodek s prodajo hmeljevine za izdelavo novih produktov.

Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko preberete pod zavihkom Diseminacija, kjer bodo objavljene tudi prejete fotografije.

Vabljeni k ustvarjanju; natečaj je priložnost medsebojnega druženja na daljavo, 3. najboljši avtorji pa bodo nagrajeni z zanimivimi in praktičnimi nagradami.

Poziv mreže NALAS za zainteresirana IT podjetja 8/10

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS poziva vsa zainteresirana IT podjetja k sodelovanju pri spletnem tečaju »Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni«, ki se izvaja v okviru e-akademije NALAS.

NALAS išče za potrebe nadgradnje angleške različice spletnega učnega tečaja, njegovo prilagajanje v 4 lokalnih jezikih in tehnično podporo pri izvajanju, usposobljeno IT podjetje. Prednost pri sodelovanju bodo imela podjetja z izkušnjami in strokovnim znanjem na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijanja spletnih tečajev, interaktivnih medijskih izdelkov ter orodij za izvajanje izobraževanja na daljavo.

Zainteresirana IT podjetja prosimo, da pošljejo prijavo do 20. aprila 2020 in sicer do 16. ure na info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »Offer for Upgrading GMLL e-Learning Course«.

Več podrobnosti o postopku prijave je na voljo v obliki priloge TUKAJ.

 

Brezplačni NALAS-ov spletni tečaj – NAČELO ENAKOSTI SPOLOV NA LOKALNI RAVNI 8/11

Mreža lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi odločevalke in odločevalce ter zaposlene na občinah, da se udeležijo NALAS-ovih spletnih tečajev spomladi in jeseni 2020.

Tretji spletni tečaj Uvod v integracijo načela enakosti spolov na lokalni ravni bo potekal v angleškem jeziku. Izvajati se bo pričel drugi teden v maju 2020. Zainteresirane udeleženke in udeležence bomo o natančnem dnevu izvajanja obveščali sproti.

Tečaj se bo izvajal pet tednov in bo sestavljen iz 4 modulov:

 • Enakost spolov na lokalni ravni
 • Upoštevanje enakosti spolov pri zagotavljanju proračuna na lokalni ravni
 • Združenja lokalnih oblasti v vlogi zagovornikov enakosti spolov na lokalni ravni
 • Najboljše prakse zagovorništva enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije brezplačni.

Prijave in dodatna vprašanja glede tečaja sprejemamo do četrtka, 7.5.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

     

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/12

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Priročnik o integriranemu mestnemu razvoju 8/13

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije je objavilo priročnik o integriranemu mestnemu razvoju. Za razumevanje integriranega mestnega razvoja je pomemben predvsem medsektorski in interdisciplinarni pristop pri obravnavi večjih mest kot tudi tistih mest na podeželju. Priročnik vsebuje primere dobrih praks kot tudi nasvete za oblikovanje in izvajanje strategij mest v smeri trajnostnega razvoja.

Vabljeni k branju tukaj!

NOVICE DRUGIH

Svetovni dan Zemlje v znamenju podnebnih ukrepov 9/1

22. aprila že 50. leto zapored na svetovni ravni obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Dan opozarja na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Letošnji Svetovni dan Zemlje je bil posvečen ukrepanju proti podnebnim spremembam. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje. Pri blaženju podnebnih sprememb je pomemben zaveznik ohranjena narava. Če je ohranjena pestrost vrst rastlin in živali, če imajo vrste vitalne populacije in je genetska raznovrstnost visoka, so ekosistemi bolj odporni in se na spremembe lažje prilagajajo.

Zeleni dogovor za okrevanje evropskega gospodarstva 9/2

Slovenija se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Evropski Zeleni dogovor (Green Deal) je v središču oziroma med pomembnejšimi vidiki okrevanja evropskega gospodarstva.

Pobudo so poleg Slovenije podprle še Avstrija, Slovaška, Danska, Finska, Italija, Nemčija, Francija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Grčija, Irska in Malta.

Več preberite na: https://www.gov.si/novice/2020-04-21-zeleni-dogovor-je-kljucnega-pomena-za-okrevanje-evropskega-gospodarstva/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.