V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PREDDVOR, BENEDIKT IN IZOLA.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE HODOŠ, GORIŠNICA, SVETA ANA, ŠEMPETER VRTOJBA IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Lokalne volitve bodo 18. novembra 2018 1/1

Predsednik Državnega zbora RS,  Matej Tonin je razpisal  lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018. Rok sledi spremenjenim določilom Zakona o lokalni samoupravi, ki določajo stalen termin za izvedbo lokalnih volitev, to je tretja sobota v novembru. Na lokalnih volitvah bodo volivke in volivci volili županje in župane, občinske in mestne svete ter svete četrtnih, mestnih in krajevnih skupnosti. Drugi krog volitev za župane in županje, ki v prvem krogu ne bodo prejeli večine bo 2. decembra.

Volilna opravila za izvedbo lokalnih volitev pričnejo teči 3. septembra. Soglasja k kandidaturi je mogoče na obrazcih za izrekanje podpore, ki jih je izdala Državna volilna komisija  že zbirati, overitev pa bo možna po 3. septembru.

 

Pobuda za vključitev v akcijo Očistimo Slovenijo 2018 1/3

Skupnost občin Slovenije se je kot podpornica pridružila akciji Očistimo Slovenijo 2018, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja. Akcija bo letos potekala 15. septembra 2018, ko se bo v enem dnevu združilo več kot 370 milijonov ljudi iz 150 držav sveta.

Tokratni poudarek je bolj kot čistilnim akcijam posvečen ozaveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov že pred in tudi po sami akciji. Čeprav imamo v Sloveniji tradicijo spomladanskih čistilnih akcij, se nam zdi prav, da to svetovno pobudo podpremo in ta dan izkoristimo za aktivnosti za naše skupno dobro. V nekaterih občinah bodo izvedli čistilne akcije, drugje bodo urejali sprehajalne in učne poti, spet drugje bodo urejali parke, otroška igrišča, izvajali okoljevarstvene delavnice in predavanja.

Spodbudili bi vas radi, da se tudi tokrat priključite ali prevzamete lokalno pobudo za kakršnekoli aktivnosti, ki bodo povezale zagnane posameznike v vašem kraju. Tako bomo s skupnimi močmi obeležili pomemben dan za naš planet.

Vabimo vas, da podprete naša skupna prizadevanja na naslednje načine:

Za več informacij se lahko oglasite nam ali organizatorjem na 2018@ocistimo.si.

Odgovor SVRK na sklepe Skupščine SOS 1/4

Prisotne županje in župani so se na Skupščini SOS srečali z evropsko komisarko Violeto Bulc, ki je prisotnim predstavila izhodišča Evropske komisije za naslednjo finančno perspektivo, ter cilje Evropske komisije na področju prometa.

Županje in župani so v razpravi o izhodiščih Evropske komisije o razdelitvi sredstev v naslednji finančni perspektivi izpostavili stališča in potrebe slovenskih občin. V nadaljevanju so o potrebah in pričakovanjih bili sprejeti sklepi, ki si jih lahko preberete na tej povezavi.  Sprejete sklepe smo posredovali tako na Vlado RS, Ministrstvo za finance kot na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

S strani SVRK-a smo prejeli odziv na posredovane sklepe, (odgovor SVRK si lahko preberete tukaj) v katerem poudarjajo namero po vključevanju lokalnih skupnosti pri naslavljanju konkretnih predlogov za naslednjo finančno perspektivo. Prav tako so izpostavili pomen “vzvoda” (z dodeljenimi evropskimi sredstvi doseči čim večji razvojni potencial). S strani SVRK-a so prav tako podprli argument SOS, da mora Ministrstvo za finance poskrbeti za trajno financiranje občin in da se ne more pričakovati, da bodo občine za financiranje lastne infrastrukture lahko še naprej iskale evropska sredstva. Osnovna infrastruktura se bo morala financirati iz lastnih virov, zato morajo dobiti občine s strani povprečnine dovolj sredstev za financiranje osnovnih potreb.

Proračun EU za prihodnost: Regionalni razvoj in kohezija po 2020 1/5

Evropska komisija je pripravila predloge za sodobni proračun EU in jih je 4. julija 2018 predstavila na tehničnem sestanku v Ljubljani. Po mnenju komisije je čas, da proračun EU odraža hiter razvoj, med drugim na področju inovacij, gospodarstva, okolja in geopolitike.

Tehnični sestanek in predstavitev predloga zakonodajnega svežnja Evropske komisije za kohezijsko politiko 2021-2027 je potekal v Hiši EU. Predlog zakonodajnega svežnja Komisije je predstavila Vittoria Alliata di Villafranca, Direktorica Generalnega Direktorata za regionalno in mestno politiko ter Jean Luc StephanyVodja ekipe v enoti, odgovorni za Slovenijo na Generalnem Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.  

V okviru dolgoročnega proračuna EU za prihodnost, je Komisija predlagala bolj sodobno, preprosto in prožno kohezijsko politiko, kot glavno naložbeno politiko ter hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU. Predstavitvam je sledila odprta razprava s strokovnjaki Evropske komisije.

Izpostavljenih je bilo 5 prioritenih ciljev, z dvema horizontalnima:

 • pametna Evropa, z gospodarstvom, ki temelji na raziskavah, razvoju in digitalizaciji
 • zelena Evropa, ki je nizkoogljična, vlaga v obnovljive vire in krožno gospodarstvo
 • povezana Evropa, s strateškimi prometnimi, telekomunikacijskimi in digitalnimi omrežji
 • socialna Evropa, z dostopnimi zaposlitvami, izobraževanji in znanji, s poudarkom tudi na socialni vključenosti
 • Evropa bliže državljanom, brez birokracije in z enostavnimi pravili.

Zato sta horizontalno potrebna še dva cilja:

 • okrepljena upravljavska sposobnost oz. zmogljivost ter
 • okrepljeno medgeneracijsko in čezmejno sodelovanje

Okrepljena pa je tudi urbana razsežnost kohezijske politike, saj bo trajnostnemu razvoju mest namenjenih 6% sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Finančni okvir za obdobje 2021–2027 poleg tega uvaja evropsko urbano pobudo, novo orodje za medmestno sodelovanje, inoviranje in krepitev zmogljivosti pri vseh prioritetah agende EU za mesta (denimo vključevanje migrantov, stanovanjska politika, kakovost zraka, revščina v mestih, energetski prehod)

Kohezijskih sredstev bo za desetino manj, so ocenili, zaradi že znanih dejavnikov, kot so Brexit in drugi dogodki, ki vplivajo na skupen evropski proračun, 3,1 milijarde.

Novost, ki bo vplivala na pogajalske procese pa je tako imenovani evropski semester, profili držav članic, v katerih bodo v komisiji na podlagi analiz zapisali posebne infrastrukturne potrebe posamezne države. Razporeditev sredstev na ravni dveh slovenskih kohezijskih regij, razvitejše zahodne in manj razvite vzhodne je stvar matematične formule, ki ima glavno utež nastavljeno na BNP, časa zajema statističnih podatkov in pogajalskih spretnosti. Razmerja omenjena v razpravi so nihala od zahodu nesprejmljivih 1:10 do neugodnih 1:6. Vittoria Alliata di Villafranca je pri tem opozorila na bolj fleksibilna evropska proračunska pravila, da lahko ima investiranje v eni regiji pozitivne učinke tudi na drugo. Sredstva namenjena za financiranje v vzhodni Sloveniji, porabili tudi za kakšno naložbo v zahodni regiji, če bi dokazali, da ima pozitivne posledice za vzhodni del.

Gradiva vezana na priprave novega evropskega proračuna najdete na tej povezavi.

OPOMNIK Informacije o objavah novih odlokov o turistični taksi 1/6

Pred časom (29.5.2018) smo iz Sekretariata SOS občine zaprosili za informacije glede novih odlokov o turistični taksi. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam informacije že posredovali. Stanje po naših podatkih je sledeče:

 • 64 občin je odloke že sprejelo in objavilo v uradnih glasilih.
 • 7 občin je sporočilo, da za enkrat ne bodo pobirali turistične takse in posledično odlokov ne bodo sprejemali.
 • 23 jih je v postopkih sprejemanja
 • za 118 občin nimamo informacij.

Glede na to, da ne objavljajo vse občine odlokov v Uradnem listu in nimamo pregleda oz. seznama vseh uradnih glasil občin prosimo občine, ki sprejmejo nov Odlok, da nas o tem obvestijo in pošljejo povezavo na objavo na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. Občinam, ki objavljajo v Uradnem listu informacij ni potrebno pošiljati. Tudi podatek, da odloka ne boste sprejemali, ker nimate nastanitvenih obratov ali zanemarljivo število nočitev ali je to preprosto vaša strateška odločitev s katero želite spodbuditi razvoj turizma, nam zelo koristi. Preglednico s podatki o že sprejetih vsebinah odlokov, vključno z višinami turističnih taks dobite v sekretariatu SOS.

Potreba po vzpostavitvi registra turističnih taks je vedno bolj prisotna in da bi znali oceniti kaj vse je potrebno za vzpostavitev takšnega registra moramo poznati vsebine. Prav tako podatke o oprostitvah potrebujejo na AJPES, ki za sistem eTurizem oblikuje šifrant oprostitev.

Odprte prijave na Akademijo socialnih inovacij 1/7

V sklopu projekta Social(i) Makers smo oblikovali brezplačni online tečaj »Akademija socialnih inovacij: kako skupaj oblikovati inovacije za boljši jutri«!

Današnja družbena vprašanja potrebujejo odprte in ustvarjalne ljudi, ki jih zatečeno stanje ne prestraši. Če želite postati del gibanja socialnih inovatorjev, vam bo Akademija socialnih inovacij ponudila najsodobnejša orodja, vpoglede, okvire in spoznanja, kako uresničiti svoje nove ideje in uresničiti družbene spremembe.

Naš online tečaj temelji na dolgoletnem strokovnem znanju partnerjev projekta Social(i) Makers, ki zajema celoten obseg socialnih inovacij – od aktivnega državljanstva do ustvarjanja, financiranja in izvajanja lastnih rešitev za družbene izzive današnjega časa. Ni pomembno, ali ste oblikovalec politike, podjetnik, vlagatelj, akademik, donator ali angažirani občan, kajti v sklopu projekta smo zastavili sedem sistematičnih, ciljnih, praktičnih in preprostih, vendar celovitih modulov, ki vas bodo vodili skozi celoten cikel socialnih inovacij.

Izberete lahko svojo lastno učno pot (npr. posamezne module) ali sodelujete na vsakem – odločitev je vaša:

– Modul 1: Aktivno državljanstvo – bodite del spremembe

– Modul 2: Socialno podjetništvo – postanite podjetnik za družbeno dobro

– Modul 3: Tehnologija in ustvarjalnost za socialne inovacije – raziščite in preizkusite svojo inovativno rešitev

– Modul 4: Vključevanje interesnih skupin – skupaj lahko dosežemo spremembe

– Modul 5: Ocena učinkov – kako meriti in povečati družbene učinke

– Modul 6: Financiranje učinkov – financirajte svojo družbeno pustolovščino

– Modul 7: Politike družbenih inovacij – (So)Ustvarjajte politike za socialne inovacije

 

Uradni začetek brezplačnega online tečaja je 10. september, vendar je registracija že odprta. Ne zamudite priložnosti in si zagotovite svoje mesto na: https://social-innovation-academy.teachable.com!

Zadnji sestanek projektnih partnerjev ter zaključna konferenca projkta INTENSSS-PA 1/8

V času od 28. junija do 29. junija je v Calabriji potekal zadnji sestanek partnerjev projekta, hkrati pa je potekala tudizaključna konferenca. Na zadnjem sestanku so partnerji pregledali rezultate, ter so uskladili in razdelili še zadnje naloge. Projektni partnerji so predstavili povzetke integriranih prostorskih načrtov, primere dobrih praks, ter izide roadsow-ov.

S partnerjem LEA Pomurje smo izpostavili naša primera dobrih praks, in sicer:

 • Povezati nam je uspelo vse deležnike s področja geotermalne energije, ki so na skupnem srečanju v Moravskih toplicah razpravljali o prihodnosti geotermalne energije v Pomurju. Na okrogli mizi so bili prisotni tako župani, stroka s področja geotermalne energije (Geološki zavod Slovenije) in podjetja (Ocean Orhids) razpravljali in iskali rešitve za trajnostno uporabo geotermalne energije. Prisotna župana sta izpostavila, da je pristojnost za geotermalno energijo v pristojnosti države, ter da občine nimajo nobenega vpliva na delovanje podjetij. Vsi prisotni so se strinjali, da geotermalna energija lahko predstavlja neskončen vir energije, a le v primeru, da se z geotermalno energijo ravna trajnostno. V primeru nespametne uporabe, lahko neskončen vir energije hitro usahne.
 • Na okrogli mizi smo povezali prebivalce združene v civilno iniciativo proti bioplinarni s predstavniki občin ter predstavniki strokovnjakov in predstavniki kmetijsko gozdarske zbornice. Na skupnem sestanku so se vsi strinjali, da ima bioplin prihodnost v Pomurju. Hkrati pa so se vsi strinjali, da velikih proizvodenj bioplina na enem mestu ne podpirajo.

V okviru projekta nam je v živem laboratoriju uspelo ustvariti okolje za integrirano oblikovanje politik razvoja prostora s poudarkom na energetskem razvoju Pomurja.

V tako imenovanih roadshow-ih smo projekt in rezultate projekta predstavili v Podravski regiji, ter na srečanju lokalnih energetskih agencij Slovenije. Tako smo z načinom dela v živem laboratoriju, v katerem sodelujejo vsi deležniki s področja energije, omogočili okolje v katerem se lahko na integriran način energetsko načrtovanje vključi v regijski prostorski načrt. Izdelan integriran prostorski načrt je odlična osnova tudi za izdelavo regionalnih prostorskih načrtov, ki jih morajo posamezne statistične regije izdelati v skladu z novo prostorsko zakonodajo.

Funded by the Horizon 2020
Framework Programme of
the European Union

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2018 2/1

Obveščamo, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/18 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje, ki znaša 3,88 eurov. Navedeni znesek ne velja za funkcionarje – izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje znaša 3,52 eurov.

Celotno obvestilo si lahko preberete tukaj.

Pojasnila MOP glede ZUreP-2 2/2

Prilagamo prejeta pojasnila Ministrstva za okolje in prostor vezana na vprašanja glede novega Zakona o urejanju prostora:

Za lažji pregled vse informacije v zvezi z novo gradbeno in prostorsko zakonodajo objavljamo na spletni strani SOS (zavihek Nova gradbena in prostorska zakonodaja – pojasnila).

Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog predpisa s področja opremljanja stavbnih zemljišč po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2) – Uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Z uredbo se nadomeščata do zdaj veljavna Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Nova uredba določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

Prilagamo besedilo Uredbe TUKAJ in prilogo TUKAJ.

Predloge in pripombe na Uredbo nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do petka, 20.7.2018.

Osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja   2/4

Iz Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo, da je bil na portalu e-demokracija objavljen osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja (EVA 2018-2550-0082).

Ker so ob njegovi pripravi na ministrstvu ugotovili, da ima lahko administrativne posledice za delovanje občin, vabijo, k preučitvi osnutka in posredovanju morebitnih pripomb.

Tukaj si je mogoče merilne postaje, za katere se predlaga, da bi bile določene kot referenčne merilne postaje, ogledati v geografskem informacijskem sistemu Atlas okolja.

Odlok lahko ima administrativne posledice za delovanje občin, zato vas vabimo, da osnutek preučite in nam sporočite vse vaše morebitne pripombe na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.7.2018.

 

Osnutek spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Spremembe, ki jih osnutek sprememb uredbe prinaša se nanašajo na določilo v katerem letnem obdobju se sortirna analiza odpadkov izvaja. V prilogi 3 se v točki 11.4. spremeni besedilo, ki določa kapaciteto za predhodno skladiščenje ločeno zbrane odpadne embalaže v zbirnem centru. Spremenjeno besedilo določa, da mora upravljavec centra zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj 7 dnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. Prav tako se spreminja priloga 4. V novi prilogi se spremeni sistem vzorčenja odpadkov za sortirno analizo. Sistem vzorčenja se poenostavlja na način, ki v občinah pod 5000 prebivalci dopušča le eno vzorčenje v koledarskem letu. Čas vzorčenja se izbere tako, da se v dveh zaporednih koledarskih letih izmenjuje odvzem v zimskem in letnem obdobju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog spremembe uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.7.2018.

Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka 2/7

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga na podlagi 219. člena Zakona o urejanju prostora sprejme minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge in mnenja posredujete najpozneje do četrtka, 2. 8. 2018, na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/8

Državni svet Republike Slovenije je na 9. seji 4. 7. 2018 določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( besedilo: tukaj) in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

Cilj predloga zakona je občinam omogočiti:
– dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter
– sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 po veljavnem zakonu brez prehodnega obdobja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe na zakonodajni predlog posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 3.8.2018.

Sprememba Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin 2/9

S strani Ministrstva za finance je bila Skupnost občin Slovenije obveščena o nameravanem pristopu k spremembi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Glede na navedeno, ministrstvo naproša, da na podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim premoženjem občin na podlagi ZJF in uredbe, opozorite na težave pri uporabi uredbe, na določbe veljavne uredbe, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, oziroma podate predloge za prenovo ureditev tega področja, z vidika občin. (Ker novele ZJF ni pričakovati, bo uredba morala biti skladna z ZJF oz. bo morala urejati vsebino določeno v 80.h členu ZJF).

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Swot analiza združevanja združenj občin 3/1

Predsedniki Skupnosti občin Slovenij, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se pred kratkim sestali in med drugim preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev vseh treh reprezentativnih asociacij občin. Z namenom, da se v bodoče oblikuje ena asociacija občin, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam vseh občin je bilo dogovorjeno, da vsako združenje zase pripravi pregled prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Na osnovi takšnega pregleda bi v naslednjem koraku  oblikovali  predloge modelov bodočega sodelovanja oz. združitve vseh treh asociacij, o čemer bodo odločali organi asociacij.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije zato vabi občine članice in partnerje s katerimi so-udejanjamo svoje poslanstvo, da nam zaupate vaše poglede, na delo SOS – kaj počnemo dobro, kaj bi lahko bolje. Kje smo šibki, pa tudi razmislek o tem, kaj bi lahko bila prednost enega združenja, kakšne so pri tem nevarnosti, kje vidite priložnosti. Za ta namen smo pripravili anketo, ki je zaradi želje po iskrenih odgovorih anonimna.

Vprašanja klasične SWOT analize so zastavljena iz dveh vidikov, stanja kot je, s tremi reprezentativnimi združenji osredotočeno na SOS ter z vidika zastavljenega cilja, torej združitve SOS, ZOS in ZMOS.

Odgovore na vprašalnik pričakujemo do konca meseca julija.

Povezava na vprašalnik: https://www.1ka.si/a/178680

Prenormiranost in omejena preglednost ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda 3/2

Varuhinja človekovih pravic je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis v katerem obravnava problematiko prenormiranosti in omejene preglednosti ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda. Za preprečitev nejasnosti v zvezi s to problematiko in zaradi varstva uporabnikov javnih dobrin določa 14. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, da Republika Slovenija in občine ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov, pri čemer se telesa ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb. Ta naj bi zastopala, usklajevala in oblikovala skupne interese in predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja. Njihova glavna vloga je, da zastopajo interes uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarjanje na pomanjkljivosti ter predlaga rešitve. Dopis Varuhinje človekovih pravic najdete tukaj

Varuhinja človekovih pravic je na SOS naslovila zahtevo po 6. členu ZVarCP za podajo stališča glede izpostavljene problematike. Zanima jo predvsem:

– v kolikšni meri občine skrbijo za ustrezno informiranost uporabnikov

– ali ste občine opazile izpostavljeno problematiko

– koko občine zagotavljate uresničevanje zaveze iz 14. člena ZGJS

– ali je vaša občina ustanovila takšno telo

– okvirno orišite delovanje tega telesa.

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do 27.7.2018 na Skupnost občin Slovenije, na naslov info@skupnostobcin.si, ki bo odgovore zbrala in jih v enotnem dokumentu posredovala Varuhinji.

DOGODKI DRUGIH

19.7. in 26.7./ Predstavitev postopka usklajevanja mej občin z mejami parcel 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS vas vabi na »Predstavitev postopka usklajevanja mej občin z mejami parcel«, ki bo potekala v dveh terminih:

 • v četrtek, 19. julija 2018 ob 09:30 uri v Ljubljani: Kolosej Ljubljana, BTC City Šmartinska cesta 152, dvorana 4 in
 • v četrtek, 26. julija 2018 ob 09:30 uri v Mariboru: Cineplexx Maribor, Planet Tuš, Na poljanah 18, dvorana 2.

Prosimo Vas, da na elektronski naslov isg@gis.si , sporočite osebe, ki se bodo posveta udeležile in izbrani termin dogodka.

Več informacij o dogodku, v priloženem vabilu tukaj.

15.9./ Očistimo Slovenijo 2018 4/2

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

 • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
 • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

183. redna seja Vlade RS

Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Vlada je sprejela Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, s katero določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo.

Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih, ter SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. za dodeljevanje kreditov, garancij ter subvencioniranih obrestnih mer, in sicer  za ocenjevanje vlog iz naslova spodbujanja investicij, pod pogoji in merili iz te uredbe.

Predlog operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027

Vlada je sprejela Predlog operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027. Cilj tega operativnega programa je zagotoviti vse pogoje za pravočasno sprejetje RRP 2021–2027. RRP naj bi bili v fazi predlogov pripravljeni za sprejem do konca leta 2019. V postopku priprave RRP 2021–2027 bodo pripravljene strategije razvoja regij, ki bodo vključevale tudi prostorske vsebine, ki so nujne za kasnejšo pripravo regionalnih prostorskih planov.

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020

Vlada je sprejela Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Z namenom doseganja strateških ciljev Načrta NGN 2020 in ciljev Evropske digitalne agende 2020 bo Ministrstvo za javno upravo na osnovi potrjenega Dodatka k Načrtu NGN 2020 v letu 2018 izvedlo zaključno testiranje tržnega interesa. Ugotovljene bele lise bodo sofinancirane iz omenjenih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Dodatek k Načrtu NGN 2020 naslavlja tudi nove usmeritve in strateške cilje Evropske Komisije na področju elektronskih komunikacij in povezljivosti do leta 2025. Vizija Evrope je, da do leta 2025 postane giga-bitna družba.

Kontingentni načrt

Vlada je sprejela Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite. Kontingentni načrt je pripravljen za načrtovanje aktivnosti v primeru nenadnega ali postopnega povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, v njem so dogovorjeni scenariji in cilji, opredeljeni vsi potrebni ukrepi in organi ter vzpostavljeni sistemi možnega odzivanja na novo nastalo izredno situacijo. Ukrepi in udeležba posameznih organov so opredeljeni glede na različen obseg povečanja števila prosilcev.

Poročilo o normativni dejavnosti vlade

Od načrtovanih 164 predpisov za celotno leto 2018 je v prvi polovici leta, ko je bilo predvidenih 108 predpisov, Vlada realizirala 57, kar predstavlja 52,78% realizacijo.

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji

Vlada se je seznanila z analizo uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013-2020 (ReNPIO13-20) za obdobje 2014 – 2016 in jo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Omenjena analiza je potrdila, da je vseživljenjsko izobraževanje in učenje bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek ter osebno rast in participacijo slehernega posameznika. Sad triletnega dela vseh vključenih ministrstev je pripomogel k večji prepoznavi in umeščanju področja izobraževanja odraslih v ključne strateške dokumente države (Strategija dolgožive družbe, Vizija Slovenije 2050, Strategija razvoja Slovenije 2030, idr.).

258. dopisna seja Vlade RS

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 

Vlada je izdala Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. Z uredbo, ki se izdaja na podlagi Zakona o varstvu okolja, se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (2016/2284).

V novem nacionalnem programu nadzora nad onesnaževanjem zraka, ki bo pripravljen do aprila 2019, bodo vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Poročilo o zadolževanju občin v preteklem letu

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017. Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 2,2 milijona evrov in je konec leta 2017 znašala 841,6 milijonov evrov oziroma 1,94 % BDP. Od tega je znašalo stanje dolga občin 708,6 milijonov evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133 milijonov evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2017 je znašal 408 evrov.

V letu 2017 je ministrstvo za finance 66 občinam izdalo 78 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 61,5 milijonov evrov. Povprečna zadolženost v letu 2017 obravnavanih občin je bila 5,9 % njihovih v predhodnem letu realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2017, 14 občin pa je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. V letu 2017 se je pri državnem proračunu z odobritvijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno zadolžilo 132 občin v skupni višini 20,6 milijonov evrov in sicer 0,7 milijonov za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in 19,9 milijonov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Vlada ugotavlja, da obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine tudi s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.

Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017

Vlada je sprejela Spremembi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 (program), ki je bil sprejet konec maja letos.

Črtana je bila izjema za pomoči za odpravo škode zaradi nekaterih naravnih nesreč, se gre pri suši za neugodne vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami. Dopolnjeno je bilo tudi poglavje, ki se nanaša na preglednost državnih pomoči in sicer z jasno navedbo, da bodo informacije o shemi pomoči javnosti na voljo za obdobje vsaj 10 let ter z naslovom spletnega mesta, na katerem bodo te informacije na voljo.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o trenutnem statusu pobude WiFi4EU 6/1

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), ki skrbi za izvedbo javnega razpis v okviru WiFi4EU pobude, se je zaradi tehničnih težav v fazi prijave na javni razpis odločila za preklic prvega razpisa, ki je imel rok za prijavo dne 15. 5. 2018.

Kljub temu, da je bil prvi javni razpis z vidika prispelih prijav izjemno uspešen, je INEA po temeljiti preiskavi ugotovila, da zaradi tehnične napake prijavitelji niso imeli enakih pogojev pri prijavi na javni razpis.

Nov javni razpis za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične WiFi povezave na javnih mestih bo objavljen predvidoma v jeseni 2018 (natančen datum sledi).

Portal WiFi4EU bo mogoče uporabljati, ko bodo vzpostavljene vse funkcije.

Pomembno je, da bodo vse občine in podjetja, ki so se že uspešno registrirale na portalu WiFi4EU, prejele elektronsko obvestilo o ponovnem delovanju portala in datumu objave naslednjega javnega razpisa, pri čemer ponovna registracija za sodelovanje na javnem razpisu ne bo potrebna.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energenta za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov 6/2

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. Okvirni sporazum je naročnik sklenil z enim ponudnikom za posamezen sklop.

Veljavnost okvirnega sporazuma (krovne pogodbe) in tudi neposredne pogodbe o dobavi zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja potečejo v letu 2019 (pogodba za dobavo zemeljskega plina: 15. 4. 2019; pogodba za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja: 19. 4. 2019). Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev neposrednih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

Javno naročilo bomo pripravili v dveh sklopih:

 1. zemeljski plin
 2. ekstra lahko kurilno olje

Občine in javni zavodi lahko sodelujejo pri obeh ali samo pri posamičnih sklopih, odvisno od vrste energenta, ki ga uporabljate.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov OBDOBJE 2019 – 2023 6/3

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Odprt poziv za organizacijo foruma mest 2019 6/4

Na spletnih straneh FUTURIUM je objavljen poziv za oddajo interesa za organizacijo evropskega foruma mest “Cities Forum” leta 2019. CITIES forum poteka vsaki dve leti in je namenjen razpravi o urbanem razvoju ter vlogi mest v zagotavljanju uravnoteženega razvoja EU. Dogodek poteka v soorganizaciji izbranega mesta in Evropske komisije, udeleži pa se ga preko 500 udeležencev. 

Vabimo slovenska mesta, da si ogledajo poziv k oddaji interesa na spletni strani  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/call-interest-hosting-and-co-organising-4th-cities-forum-2019.

Poziv je odprt do 27.8.21019.

Nagradni natečaj za kreativno predstavitev besedila Nove urbane agende 6/5

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želimo spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja.

S tem namenom je ministrstvo za okolje in prostor razpisalo natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni.

Vabijo podjetja, organizacije, društva, zavode, samostojne podjetnike in kulturne delavce, da predstavite vsebine agende na svoj način in jih približate splošni javnosti.

Rok za predložitev prijav: 24. 8. 2018 do 12:00 ure.

Povezava na prijavo natečaja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_natecaji/

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018 6/7

S klikom tukaj lahko dostopate do informacije o nagradi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018, katere namen je odlikovanje in spodbujanje pobud organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 7. septembra 2018.

NOVICE DRUGIH

Ostanimo mobilni - delavnice za starejše v okviru ETM 2018 7/1

 

Vse, ki želite v času Evropskega tedna mobilnosti 2018 (od 16. do 22. septembra) sodelovati v skupni nacionalni akciji ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi in spodbujanja njihove trajnostne mobilnosti, vabimo k izvedbi delavnic in uporabi gradiv, ki jih je v ta namen pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost.

Nagovor Nacionalne koordinatorke Evropskega tedna mobilnosti mag. Polone Demšar Mitrovič in gradiva za izvedbo delavnic so na voljo na tej POVEZAVI.

Povzetek zaključnih ugotovitev 29.Sedlarjevega srečanja urbanistov 7/2

1. 6. 2018 je v Ljubljani potekalo 29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev. Na srečanju je bilo prisotnih preko 120 urbanistov in prostorskih planerjev iz občin, ministrstev, podjetij, fakultet, inštitutov idr., zato smo prepričani, da zaključne ugotovitve dobro prikažejo mnenje široke strokovne javnosti o aktualni problematiki na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma in upravljanja prostora.

Na tej povezavi najdete povzetek zaključnih ugotovitev.

Posnetek srečanja je tudi dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=cCJUVTfsmpo.

Raziskava programa ESPON o digitalizaciji javnih storitev v evropskih mestih 7/3

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) si prizadeva bolje razumeti razsežnosti digitalne tranzicije evropskih mest, zato izvaja vseevropsko raziskavo o digitalnem prehodu v Evropi. Raziskava je nadaljevanje študije, ki je bila izvedena lani in v kateri so zbrani odzivi 136 mest. Rezultati študije so služili tudi kot podpora razpravam o digitalnem prehodu v času predsedovanja Estonije Svetu EU. Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, vprašalnik bo na voljo do torka 31. julija 2018.

Digitalna orodja in rešitve spreminjajo načine izvajanja javnih storitev. Veliko mest se aktivno ukvarja z modernizacijo postopkov in prilagoditvijo storitev za elektronsko poslovanje. S tem so poenostavili in izboljšali upravljanje, povečali učinkovitost ter na nekaterih področjih izboljšali vključenost prebivalcev v različne procese.  Kljub uspehom pa se mesta še vedno soočajo z mnogimi izzivi na področju digitalnega poslovanja.

V raziskavi lahko sodelujete preko spletnega vprašalnika.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.