V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DUPLEK, HORJUL, KOMEN, RAČE- FRAM, PESNICA, RUŠE, MIRNA PEČ, IDRIJA, KOSTEL, DOBROVA – POLHOV GRADEC, GORJE, PREBOLD, GROSUPLJE, KIDRIČEVO, VITANJE, ŽIRI, TREBNJE, MUTA, PREVALJE, MISLINJA IN ŠMARJE PRI JELŠAH.

Iskrene čestitke!

 

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Izgradnja večnamenskega objekta Bohova 1/1

Izvedba: 2018

Financiranje: PGD Bohova, Eko sklad, kredit Eko sklada

Izgradnja večnamenskega objekta v Bohovi, kjer imajo prostore Prostovoljno gasilsko društvo Bohova. Del objekta pa je namenjen za delovanju drugih društev v občini. Za navedeni objekt smo pridobili priznanje na arhitekturnem natečaju BigSee.

Fotografija: Arhiv Občine Hoče – Slovnica

NOVICE SOS

Projekt medsebojnega sodelovanja z regijo Basra v Iraku obrodil sadove 2/1

Skupnost občin Slovenije je vodilni partner projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Basra, v katerem sodelujejo še podjetje Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., Zavita d.o.o. in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V sredo 15. junija 2022 smo na skupnem dogodku, ki je potekal v Basri in preko spleta, zaključili projektne aktivnosti, ki so obrodile pomembne sadove.

V provinci Basra so namreč na osnovi slovenskega znanja in izkušen ustanovili podjetniški inkubator, ki je dobil tudi osebje in preko projektnih aktivnosti in finančne podpore programa izvedel tekmovanje za najboljše podjetniške ideje po metodologiji finančnega participativnega pristopa. Izmed 228 prispelih podjetniških predlogov je bilo v treh krogih ocenjevanja izbranih najbolj perspektivnih 16, ki so postali prvi inkubiranci podjetniškega inkubatorja. Bili so deležni intenzivnega izobraževanja na področju podjetništva ter prejeli denarno nagrado, namenjeno zagonu in podpornim aktivnostim podjetja oz. podjetniške ideje. Svoje izkušnje s podjetniškim inkubatorjem in z organizacijo co-working prostorov sta z Basrino ekipo (tudi v živo na izobraževalnih delavnicah v Erbilu) delila župana dr. Vladimir Prebilič in Tine Radinja.

Prav tako smo v sklopu projekta črpali iz izkušenj Zavoda za zaposlovanje Slovenije in Moje delo.si, s pomočjo katerih smo prenesli model zaposlitvene platforme v Basro. Spletna platforma omogoča objavo prostih delovnih mest ter vnos iskalcev zaposlitve, vključno s CV-ji, na razpolago pa je tudi del za mala in mikro podjetja, ki iščejo investitorje. Prvi med njimi so prav zmagovalci tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo.

V sklopu projekta, ki je potekal sicer v nekoliko okrnjeni obliki zaradi omejitev v zvezi z epidemijo Covid-19, smo pripravili tudi video-konferenco in izobraževalni video o obvladovanju krize z vidika lokalnih skupnosti ob podpori prostovoljcev, v katerem so sodelovali županja Mag. Romana Lesjak, ter župani Uroš Brežan, Marko Funkl in dr. Vladimir Prebilič. Na spletni strani https://p2p-slovenia-basra.com/ so sicer dostopne tudi druge izobraževalne vsebine.

Predstavniki governorata Basre so na zaključnem slavnostnem dogodku predstavili tudi svoje načrte za prihodnost. Obema ključnima produktoma projekta bodo zagotovili dolgoročno financiranje (v ta namen smo skupaj izdelali tudi trajnostni akcijski načrt), poglobili bodo v projektu vzpostavljene partnerske odnose med regionalno oblastjo in podjetniškimi organizacijami v regiji, načrtujejo tudi odprtje dveh dodatnih podjetniških inkubatorjev v regiji, v namen nemotenega izvajanja njihovih aktivnosti pa bodo uredili tudi potrebne regionalne politike in akte.

Ob zaključku dogodka so predstavniki Basre organizirali še manjši sejem izdelkov in promocijo vseh zmagovalcev tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo.

Strategija lokalnega razvoja do leta 2027 - informacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2/2

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli informacije glede priprave novih strategij lokalnega razvoja, za kar je v pripravi Uredba za potrditev lokalnih akcijskih skupin in strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Uredba je v usklajevanju, bo pa v nekaj tednih šla v javno obravnavo.

https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost –> LEADER V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2023-2027

Spletni dogodek LEADER in mladi (maj 2022)

PREDLOG UREDBE O DELOVANJU LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN IN POTRDITVI STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027 (april 2022

Informacija službe za državne pomoči, ki sproti obvešča vse občine in regionalne sklade o novostih na področju državnih pomoči:

Konec leta 2021 je imelo shemo državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu priglašeno 171 občin, en javni sklad na nacionalni ravni ter en javni sklad in en zasebni zavod na regionalni ravni; skupaj torej 174 shem državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu.  Na lokalnem nivoju pa se izvaja še 48 shem de minimis pomoči primarni kmetijski proizvodnji.
Zadnje obvestilo je bilo občinam poslano 25.1.2022, tudi v povezavi s pripravo novih pravnih podlag za naslednje programsko obdobje 2023-2027.

Na izobraževanju o plačnem sistemu v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov 2/3

Na izobraževanju dne 15. 6. 2022 so bile predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov.

Predavala je Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Nekaj vtisov udeležencev:

“Pohvala za podane vse relevantne informacije.”

“To izobraževanje bo res v pomoč pri delu…”

“Samo pohvale.”

“Top predavateljica.”

“Predavanje jedrnato in uporabno…”

3. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja 2/4

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije so se v petek, 10. 6. 2022 preko video povezave sestali na 3. seji. K sodelovanju so povabili tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Letalskega centra Maribor.

Obravnavali so 3 točke dnevnega reda, in sicer:  1. Zeleno naročanje, 2. Priprave na novo programsko obdobje za izvajanje ukrepov na področju kmetijstva ter 3. Obramba pred točo. Prvi dve temi sta predstavili Tadeja Kvas Majer in Maša Žagar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Tretji temo pa so predstavili Mihael Alič in Vesna Stradar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter Darko Kralj in Filip Tobias (Letalski center Maribor).

Glede zelenega naročanja je bilo poudarjeno, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu organiziralo okroglo mizo oz. izobraževanje o zelenem naročanju ter povezovanju vseh deležnikov v prehranski verigi, kasneje pa še regijska izobraževanja.

Komisija se je seznanila s trenutnim stanjem glede priprav na novo programsko obdobje za izvajanje ukrepov na področju kmetijstva. Sklenjen je bil neformalen dogovor o sodelovanju občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi pravilnikov.

Pogodba za obrambo pred točo v skladu z javnim naročilom je bila podpisana. Dana je bila pobuda, da SOS naslovi na kmetijsko ministrstvo zahtevo o uvedbi letalske obrambe pred točo tudi za Posavje in da država tudi za Posavje zagotovi sredstva za letalsko obrambo pred točo po zgledu občin SV dela Slovenije.

Občine bodo dobile povrnjena finančna sredstva na podlagi SUP-uredbe – IZPOLNITE ANKETO 2/5

Dne 7. 6. 2022 je preko spleta potekala predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je v ponovni javni obravnavi zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Za Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje. Posnetek si lahko ogledate na YouTube kanalu SOS: https://www.youtube.com/watch?v=evytHljjWF8

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje predvideva, da bodo proizvajalci določenih plastičnih proizvodov morali občinam povrniti stroške za njihov delež produktov v zbranih odpadkih. Da bi na Ministrstvu za okolje in prostor lahko pripravili korektno metodologijo za izračun tega deleža (tako za proizvajalce kot občine) vas prosimo, da izpolnite kratko anketo, ki bo osnova za izračun sredstev, ki bodo pripadla vaši občini. Morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si in jih bomo posredovali mag. Jani Miklavčič na Ministrstvo za okolje in prostor.

Zaradi večjega števila odsotnosti kadra v občinskih upravah podaljšujemo rok za izpolnitev ankete. ANKETO prosimo izpolnite vse občine do 25. 7. 2022: https://www.1ka.si/a/159aa2b9 

Še zadnji predstavitveni seminar “Iniciative EUCF” za občine 2/6

Predstavnice in predstavniki občin, javnih zavodov in podjetij so se srečali na zadnjem brezplačnem spletnem seminarju »Inciative EUCF – European City Facility«. Iniciativa je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo (prenove javnih stavb, prenove ne/stanovanjskih stavb, integrirani obnovljive vire, pametna omrežja, toplotna omrežja, trajnostna mobilnost, inovativne energetske strukture). Predstavnik EUCF za Slovenij Miha Jensterle je podal ključne informacije in priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k zadnji možni prijavi.
Sodelujoče občine se lahko v sklopu iniciative potegujejo za 60.000 evrov dotacije za pripravo investicijskega koncepta za njihov trajnostni projekt. Iz dotacije si bodo lahko zagotovile tehnično, pravno in strokovno pomoč.

Zadnji poziv je odprt od 9. junija do 30. septembra 2022.

NOVICE DRUGIH

Seznam občinskih urbanistov 3/1

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) obvešča o vzpostavitvi in vodenju seznama občinskih urbanistov in s tem povezanih obveznosti občin. Vljudno prosijo občine, da v skladu s petim odstavkom 335. člena ZUreP-3 do 1. 7. 2022 sporočite podatke o občinskem urbanistu.

Novica je objavljena na spletni strani ZAPS >> . Več informacij  najdete TUKAJ.

Podnebno ogledalo 2022 3/2

Izšlo je peto Podnebno ogledalo 2022 – dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). Za Ministrstvo za okolje in prostor ga je pripravil Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Vseh sedem zvezkov Podnebnega ogledala 2022 je dostopnih na spletni strani. Kazalniki, ki kažejo doseganje ciljev skupno in po posameznih sektorjih, pa so dostopni na spletni strani ARSO.

Slovenija je nacionalni cilj zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi pravicami, za leto 2020 dosegla. Emisije toplogrednih plinov so se v omenjenih sektorjih leta 2020 zmanjšale za 9,8 % in so bile za 20,7 % nižje od zastavljenega cilja. Dosežen je bil tudi cilj na področju energetske učinkovitosti, saj je bila raba primarne energije 11,1 % pod ciljno vrednostjo. Obvezujoč cilj na področju obnovljivih virov energije je bil leta 2020 dosežen z dokupom statističnega prenosa.

Čeprav sta dva od treh obvezujočih ciljev dosežena, so dolgoročnih cilji zahtevnejši, zato bo treba izvajanje ukrepov bistveno okrepiti in nadgraditi.

ZAKONODAJA

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/1

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Slovenska Bistrica.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 7. 2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini v ponovni javni obravnavi 4/2

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina ter skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina je Ministrstvo za infrastrukturo za javno obravnavo pripravilo predlog dopolnitve Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A). Predlog novele zakona poleg dopolnitve nekaterih pojmov določa “nadomestno oskrbo s plinom”, kadar odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, “osnovno oskrbo s plinom” kot prostovoljno izbiro odjemalca za obvezno ponudbo dobavitelja ter obveznost nosilca bilančne skupine za zagotavljanje skladiščenje plina pred ogrevalnim obdobjem z določbami evropske uredbe.

Predlog zakona najprej dopolnjuje pojme z dopolnitvijo »gospodinjskega odjemalca«, kjer za odjemalca, ki uporablja plin v gospodinjstvu na svojem odjemnem mestu bolj jasno določa omejitev predvidene letne porabe plina na 100.000 kWh, podobno kot je urejeno za malega poslovnega odjemalca.

Predlog nadalje določa »odjemalca osnovne oskrbe«, kjer poleg gospodinjskega odjemalca in malega poslovnega odjemalca dodaja skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva in so le ta v vlogi lastnika ali solastnika. Le tega imenuje »skupni gospodinjski odjemalec«. Pri tem predlog dikcije ne izključuje tudi ostalih lastnikov etažnih lastnin ali objektov, ki se ogrevajo iz istega vira. S tem so iz pravice osnovne oskrbe izvzeti komercialni sistemi, kot so sistemi daljinskega ogrevanja, kjer je nabava plina kot energenta ena izmed ključnih poslovnih funkcij.

Za prostovoljno izbiro odjemalca je kot obvezna ponudba pri vseh dobaviteljih uvedena “osnovna oskrba s plini“. Dobavitelj ceno plina za osnovno oskrbo določi glede na značilnost odjema odjemalcev osnovne oskrbe, cena plina za osnovno oskrbo pa ne sme presegati cene plina na izravnalnem trgu.

Zaradi zaostrenih pogojev poslovanja se lahko zgodi, da bi kateri od dobaviteljev prenehal poslovati oziroma bi bil v kratkem času izključen iz bilančne sheme. Za tak primer predlog novele zakona uvaja institut “nadomestne oskrbe s plinom” kot začasen servis oskrbe odjemalca, dokler ta ne pridobi novega dobavitelja. Nadomestna oskrba je namenjena avtomatskemu prehodu odjemalca na distribucijskem sistemu od obstoječega dobavitelja, ki ne sme več opravljati naloge dobavitelja, na dobavitelja nadomestne oskrbe. Dobavitelja nadomestne oskrbe določi na podlagi izvedenega javnega poziva oziroma po uradni dolžnosti Agencija za energijo za obdobje najmanj enega leta. Cena nadomestne oskrbe s plinom je lahko največ enaka ceni izravnalnega plina (za negativna odstopanja) na slovenski izravnalni platformi, z dodatkom za stroške največ 25 %.

S ciljem zapolnitve skladišč plina do začetka zime, je Evropska komisija predlagala uredbo o skladiščenju plina. Uredba za države članice, ki nimajo skladišč na svojem ozemlju, nalaga obveznost skladiščenja plina v drugih državah članicah do višine 15 % povprečne letne rabe plina. Predlog novele zakona nalaga obveznost nosilca bilančne skupine, ki dobavi plin v Republiko Slovenijo, da zagotovi skladiščenje plina v drugih državah članicah EU na dan 1. november v obsegu, ki je enak vsaj 15 % povprečne dobave plina te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih.

Vljudno vas prosimo za vaša stališča, pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 6. 2022.  

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/3

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini 4/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj spremembe Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev starih vključno do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. S tem bi se predvsem mladim omogočilo lažjo osamosvojitev od svojih staršev ter hitrejše ustvarjanje lastne družine, saj bi z višjimi neto prihodki hitreje izpolnjevali pogoje za pridobitev posojila ter poroštva na podlagi Zakona o  stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Finančne posledice zaradi znižanja prihodkov iz naslova dohodnine so predvidene za nekaj manj kot 54 mio evrov na letnem nivoju.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/6

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Škofja Loka.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 4. 7. 2022.

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 4/7

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Predlog uredbe podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu 4/8

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je natančno urediti postopek volitev v Državni svet, predvsem pa ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih rešitev.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Elektronsko arhiviranje 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki je potrebno trajno arhivirati).

Zanima nas: 

Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do ponedeljka, 20. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

Pregled izvajanja participativnih proračunov v občinah 5/2

V sekretariatu SOS smo v preteklosti že pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun v slovenskih občinah. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju do leta 2020.

Z vašim sodelovanjem želimo podatke nadgraditi z aktualnimi informacijami, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo. Informacije bomo objavili na spletni strani SOS.

Prosimo vas, da anketo izpolnite do 27. 6. 2022.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/PPvObcinah

Povišanje cen šolskih prevozov – zaključeno povpraševanje 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih dejavnikov za prevoznike drastično poslabšale. Večina vhodnih stroškov, ki so v neposredni ekonomski zvezi s predmetom pogodbe za izvajanje šolskih prevozov, se je povišala za več kot 50%. Zaradi teh sprememb vladajo na trgu prevozov izredne razmere, do sedaj uporabljeni inštrumenti in dogovorjeni načini indeksacij pa temu trendu ne sledijo več. Zato so se primorani z občinami dogovoriti o prilagoditvi pogodbeno dogovorjenih cen prevoznih storitev. Tako za valorizacijo cen predlagajo mesečni indeks rasti cen tistih vrst blaga ali storitev, ki so predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki neposredno vplivajo na denarne obveznosti iz pogodb.

Zanimalo nas je: 

Ali boste v vaši občini soglašali s povišanjem cen šolskih prevozov?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Zavarovanje za primer potresa – zaključeno povpraševanje 5/4

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede zavarovanja potresa. Na občini namreč pripravljajo novo javno naročilo za zavarovanje premoženja občine za naslednjih pet let.

Zanimalo nas je: 

Kako imate v vaši občini urejeno zavarovanje za primer potresa ter po kakšnem kriteriju se odločate za vključitev oziroma ne vključitev objektov v tovrstno zavarovanje?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil – zaključeno povpraševanje 5/5

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki pri spremembah pogodb postopati zgolj v okviru določil 95. člena ZJN-3 in bi bilo sklepanje dodatkov izven tega člena kršitev zakonodaje. Naročniki tako samo izjemoma in pod točno določenimi pogoji smejo spreminjati pogodbe, ki v večini primerov do sedaj, predvsem na področju naročanja blaga in storitev, niso vključevale klavzul o predvidenih spremembah. V takih primerih je torej dovoljena sprememba cene le v primeru dokazanih nepredvidenih okoliščin in argumentiranih dokazih o spremembi kalkulativnih elementih cene ter njihovem vplivu na spremembo pogodbene cene. Pavšalne navedbe o podražitvah na trgu niso dovolj tehten razlog, kar pa se žal v zahtevkih izvajalcev za dvig pogodbene cene pogosto pojavlja, saj izvajalec ne predloži kalkulacije cene, vztraja pri novem ceniku za storitve, ipd. Kot že predhodno navedeno, mora predlagatelj spremembe pogodbe (v teh primerih je to izvajalec) v predlogu predložiti argumentirane dokaze na podlagi katerih sploh lahko naročnik preuči možnost predlagane spremembe pogodbene cene. V veliko primerih obstoječih pogodb za dobavo blaga oz. opravljanje storitev je namreč edina zakonsko dovoljena možnost, da se sploh lahko pričnejo dogovori o spremembi pogodbene cene, dokazane nepredvidene okoliščine, ki jih nobena od strank ni mogla ne predvideti ne pričakovati.

Zanimalo nas je: 

Kako konkretno v vaši občini pristopate k reševanju takih zahtevkov? Ali v tem primeru pozovete izvajalca naj izkaže obstoj nepredvidenih okoliščin (konkretno katere, kdaj so nastopile, dokaz, da jih res ni bilo moč predvideti kljub morebitnim makroekonomskim napovedim) ter da argumentira predlog nove začasne cene (le za čas spremenjenih okoliščin) z natančno kalkulacijo cene in obrazložitvijo kako sprememba posameznih elementov dokazljivo vpliva na pogodbeno ceno (v kakšnem deležu)?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje 5/6

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).

 V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da:

  • potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona
  • potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona

(1) Občino zanima, na kakšen način boste to reševali, če nihče v občinski upravi ne izpolnjuje pogojev za občinskega urbanista, ki so navedeni v 4. odstavku 335. člena ZUreP-3?

To namreč pomeni, da si je potrebno pridobiti zunanjega občinskega urbanista, kateri mora pregledati vsako izdano mnenje in soglasje ter ga potrditi.

(2) Občino prav tako zanima, kako boste logistično reševali prenos dokumentov do občinskega urbanista ter zagotavljali, da bodo mnenja in soglasja izdana pravočasno?

V 4. odstavku 335. člena ZUreP-3, kjer je navedeno, kdo iz občinske uprave lahko nastopa kot občinski urbanist, ni navedena smer izobrazbe, ampak samo zahtevana stopnja izobrazbe ter navedba, da ta oseba opravlja naloge s področja prostorskih aktov.

(3) Boste kot občinskega urbanista, ki ga je potrebno v 30 dneh tudi sporočiti  zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, določili osebo iz občinske uprave, čeprav njene primarne delovne naloge ne obsegajo dela s področja urejanja prostora?

Odgovore lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje 5/8

[nova prostorska zakonodaja]

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022.

Občino zanima:
Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (ki je v usklajevanju) še vedno izdajali potrdila o namenski rabi!?

ZUreP-3 v prehodnih določbah namreč jasno določa, da se do uveljavitve novega Pravilnika o lokacijski informaciji še vedno uporablja Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur. List RS št. 35/04, 33/07, 61/17), kar seveda pomeni, da se lokacijske informacije do takrat še vedno izdajajo v enaki obliki kot do sedaj, ni pa povsem jasno, kako je s potrdili o namenski rabi.

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Sončne elektrarne priložnost za zeleni prehod 6/1

Projekt Solar Adria podpira procese načrtovanja ter umeščanja sistemov sončne energije v urbana območja jadranske regije in tako prispeva k doseganju nacionalnih podnebnih in energetskih ciljev. Sončne elektrarne so med najbolj dostopnimi tehnologijami za rabo obnovljivih virov energije. A kljub dobremu sončnemu potencialu ostaja sončna energija v primerjavi z drugimi evropskimi državami v Jadranski regiji manj izkoriščena. Razvoj se je predvsem v Sloveniji v zadnjem času zelo pospešil, a naletel tudi na težave kot sta zmogljivost omrežja in druge omejitve v prostoru.

V projektu Solar Adria skupaj z deležniki pripravljajo orodja, ki bodo občinam pomagala pospešiti razvoj strešnih sončnih elektrarn. Pridružite se jim na zaključnem dogodku, ki bo potekal v torek, 21. 6. 2022, v Pretorski palači v Kopru. Vabilo najdete TUKAJ.

Na dogodek se morete PRIJAVITI.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 7/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 7/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022 8/1

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

– koncepti: 8.  september 2022

– polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Odprte prijave na PLATFORMAwards 8/2

Svet evropskih občin in regij (CEMR) je objavil razpis za nagrade PLATFORMA. Namen nagrade je nagraditi odličnost na področju decentraliziranega sodelovanja in izpostaviti referenčne projekte, ki jih izvajajo evropske lokalne in regionalne oblasti na področju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

Prijavite se lahko preko spleta do 15. julija 2022. Prva nagrada je snemanje kratkega filma za promocijo partnerskega sodelovanja zmagovalcev. Vse potrebne informacije o nagradi so dostopne tukaj: https://platformawards.eu/

Natečaj za nagrado Access City Award 2023 8/3

Odprt je javni natečaj za nagrado za dostopno mesto 2023. Nagrada je priznanje mestom, ki so si močno prizadevala, da bi postala dostopnejša za invalide, in načrtujejo nadaljnje izboljšave. Zmagovalno mesto bo prejelo denarno nagrado v višini 150.000 evrov, drugo in tretje mesto pa prinašata 120.000 oziroma 80.000 evrov. Na natečaj, ki ga organizira Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim invalidskim forumom, se lahko prijavijo mesta EU z več kot 50.000 prebivalci. Natečaj bo potekal do 8. 9. 2022, zmagovalci pa bodo razglašeni na konferenci 25. novembra ob evropskem dnevu invalidov.

Več o natečaju Access City Award 2023 lahko najdete tukaj. 

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 8/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Prijave je možno oddati do 15.7.2022.

Besedilo celotnega javnega razpisa lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/6

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.