V PRETEKLIH TEDNIH SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE VUZENICA, BELTINCI, GORNJI PETROVCI, ČRNA NA KOROŠKEM, BOHINJ IN ŠENTJERNEJ.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI SEŽANA IN ŠKOFLJICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Majhen objekt z veliko vrednostjo 1/1

V romskem naselju Dolga vas v Lendavi je občina postavila večnamenski objekt, v katerem se bodo odvijale aktivnosti projekta Večnamenski romski centri Dolinsko ter učna pomoč romskim dijakom in učencem.

Na otvoritvi so spregovorili župan občine Lendava, Anton Balažek, direktor direktorata za Narodnosti, Stane Baloh ter Nataša Horvat, vodja projekta, romska svetnica v občini Lendava in članica Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Slavnostni govornik dogodka in otvoritve objekta je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

Sestanek s predstavniki državnih organov in lokalne energetike o tem kako s povezovanjem občin do financiranja in ukrepov URE 1/2

V petek, 24. avgusta je potekalo srečanje predstavnikov državnih organov in izbranih ključnih predstavnikov lokalne energetike v ožji sestavi (pristojni predstavniki ministrstev MzI, MOP, MF, MJU, Eko sklad, predstavništvo komisije EU, LEA,itd.), katerega sta se v imenu združenj občin udeležila tudi predstavnica SOS in predstavnik ZMOS.

Na krajšem srečanju so izkoristili priložnost za viharjenje in deljenje idej na področju URE in OVE v Sloveniji na ravni lokalne energetike. Namen srečanja pa je bil še bolj podpreti povezovanja med ključnimi deležniki in oblikovanje skupnih izhodišč glede uspešnosti povezovanja trajnostnih energetskih projektov, ter sooblikovanje ključnih izzivov oz. vprašanj na katera bodo nato iskali odgovore skupaj z udeleženci Borzenove konference, ki bo 18. septembra potekala pod naslovom »Kako s povezovanjem občin do financiranja in ukrepov URE?«.

Več o konferenci preberite na tej povezavi.

Delovni sestanek z Zbornico komunalnega gospodarstva 1/3

Med asociacijami občin in Zbornico komunalnega gospodarstva sta sklenjena dva sporazuma in sicer o medsebojnem sodelovanju ter o izvedbi projekta primerjalne analize. Zaradi želje po dodatnih izboljšavah sodelovanja je v petek, 24. 8. 2018, potekal delovni sestanek, katerega namen je bil iz operativnega vidika oceniti sodelovanje in možnosti nadgradnje obstoječega sodelovanja. Sestanka sta se s strani asociacij občin udeležila predstavnica SOS in predstavnik ZMOS.

TURIZEM 4.0 1/4

Tehnologije prinašajo veliko sprememb. Želimo, da jim Slovenija ne samo sledi, ampak jih soustvarja. Partnerstvo za Turizem 4.0 je nastalo z vizijo, da Slovenija postane testni poligon, ki združuje upravljavce fizičnih prostorov (mest, občin) z vodilnimi slovenskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami na tem področju ter najboljšimi tehnološkimi strokovnjaki in razvijalci. Tudi Skupnost občin Slovenije je aktivni partner, saj si ne znamo predstavljati razvoja v turizmu brez aktivne vloge naših članic, občin, oziroma destinacij.

Namen je ustvariti inovativen ekosistem, ki črpa izkušnje iz bogate zgodovine turističnega poslovanja in, v skladu s tehnološkim razvojem, ustvarja čarobnost združevanja digitalnega in fizičnega sveta v eno, obogateno turistično doživetje.

Za to, da bi ustvarjali turistične storitve, ki temeljijo na resničnih potrebah in željah turistov, vas vabimo, da prihodnost turizma soustvarjate z nami. Možnosti sodelovanja so različne:

 1. Pridružite se partnerstvu, tako da izpolnite spletno deklaracijo  
 2. Sporočite svojo idejo oz. rešitev za turizem prihodnosti, t.i. turizem 4.0. Več o tem. Idejo oddate na tej povezavi.
 3. V kolikor bi želeli vabilo k zbiranju idej deliti naprej preko socialnih omrežij, pa lahko uporabite objavo za zbiranje idej, na spodnjih povezavah:

Obvestilo o nadaljnjih aktivnostih WiFi4EU pobude 1/5

V skladu z dosedanjo prakso in predhodnimi obvestili o statusu  WiFi4EU pobude vas v nadaljevanju obveščamo o nadaljnjih aktivnostih.

 

Na tej spletni povezavi je objavljen tudi kratek video v zvezi s pobudo ter vprašanja in odgovori v zvezi s samim projektom.

Hkrati je na tej spletni strani objavljena celotna časovnica v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi na projektu WiFi4EU.

Bistvene točke v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi, ki so pomembne za vse občine so:

 • V drugi polovici septembra 2018 bo s strani EK ponovno vzpostavljen portal WiFi4EU.

Občine, ki so se do sedaj uspešno registrirale in priložile ustrezna dokazila (tako, da jim je bil 15.5.2018 na razpolago gumb za prijavo na pobudo – potrdi) morajo preveriti ali so posredovana dokazila še aktualna in ažurna, če niso jih je potrebno ažurirati, preko na novo vzpostavljenega portala (september 2018).

Vse občine, ki morajo ažurirati obstoječa dokazila in tiste, ki se še niso registrirale, pa bi želele sodelovati v WiFi4EU pobudi morajo, ko bo vzpostavljen nov WiFi4EU portal, za dokončanje registracije izvesti sledeče postopke, ki so potrebni za pridobitev možnosti sodelovanja v WiFi4EU pobudi (opomba: takšen je bil do sedaj postopek posredovanja dokazil, dopuščamo, da bo način dokončanja registracije na novem portalu nekoliko drugačen):

 

 1. Vložiti dodatne dokumente: vložite jih tako, da s klikom na gumb Naloži dokumente pričnete z vlaganjem dokumentov:
 2. Prikaže se sledeča shema:
 1. Pod točko 1 kliknite na povezavo (obarvano modro, povezava https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-proof-agreement-mayorhead-municipality ) dokazila o sporazumu za prijavo,
 • natisnite obrazec,
 • ročno izpolnite z velikimi tiskanimi črkami,
 • skenirajte osebno ali potni list ter sliko vnesite v prazen prostor,
 • podpis župana in žig,
 • shranite kot pdf, jpg…(glej navodila) in dokument naložite v aplikacijo.
 1. Pod točko 2 vložite sklep, da je občinski svet potrdil mandat županu za obdobje 2014 – 2018 (pdf,..) in naložite dokument
 2. Pod točko 3 skenirajte osebno izkaznico pooblaščene osebe (prednja in zadnja stran) ter datoteko (pdf,..) naložite dokument
 3. Pod točko 4 kliknite na povezavo obrazec pooblaščenega zastopnika (obarvano modro, povezava https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-authorised-person-form):
 • natisnite obrazec,
 • ročno izpolnite z velikimi tiskanimi črkami,
 • podpis župana in žig,
 • podpis pooblaščene osebe,
 • shranite kot pdf, jpg…(glej navodila) in dokument naložite v aplikacijo.

 

Po vnosu vseh štirih dokumentov potrdite vnos z gumbom POTRDI  in registracija je zaključena.

 

Na osnovni strani se vam prikaže kljukica, da je vnos opravljen in ste pripravljeni za prijavo.

 

 • Pravočasno po vzpostavitvi portala bo objavljen razpis za WiFi4EU 2018 pobudo, kjer bo objavljen tudi datum za oddajo prijave. V novem razpisu WiFi4EU 2018 bo na razpolago več kot 2500 bonov. Prijavitelji-prosilci bodo ob uspešni prijavi pridobili potrditveno elektronsko sporočilo.
 • Približno 6 tednov po objavi razpisa bodo vsi prosilci prejeli elektronsko sporočilo z njihovim rezultatom v postopku.
 • Občine, ki bodo prejemnice bona bodo prejele elektronsko sporočilo, naj podpišejo sporazum o prejetju nepovratnih sredstev, ki ga je priporočljivo podpisati čim prej. Ko občina podpiše sporazum in določi podjetje, ki bo instaliralo Wi-Fi opremo, lahko to podjetje namesti opremo za Wi-Fi točke.
 • Ko podjetje za vzpostavitev Wi-Fi namesti opremo in omrežje deluje, mora obvestilo o tem objaviti na portalu, nakar dobi plačilo.
 • V prvem četrtletju leta 2019 bo objavljen razpis za Wifi4EU pobudo za leto 2019.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MP glede obračunavanja upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi stečajnim upraviteljem na podlagi novele ZFPPIPP-G 2/1

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na  Ministrstvo za pravosodje za pojasnilo vprašanja občine članice glede obračunavanja upravne takse stečajnim upraviteljem na podlagi novele ZFPPIPP-G in zahteve stečajnih upraviteljev za taksno oprostitev pri izdaji potrdila o namenski rabi zemljišča, v katerih se sklicujejo na 8. odstavek 384. člena ZFPPIPP.

Na spodnjih povezavah prilagamo prejeto pojasnilo MP:

 

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0 – medresorsko usklajevanje 2/2

V medresorskem  usklajevanju nahaja Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0., ki je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 7. septembra 2018.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 2/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Besedilo predloga najdete TUKAJ, dopis ministrstva najdete na tej povezavi.

Vaše stališče oziroma pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 9. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe 2/4

Z ministrstva za Infrastrukturo smo v torek 21. avgusta prejeli v pregled predlog Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.

Predlog uredbe s prilogami si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Besedilo predloga Uredbe 

PRILOGA 1 – STANDARD

PRILOGA 2 – LINIJE

PRILOGA 3 – TARIFA

Pripombe in predloge za spremembo nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. septembra. 

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 2/5

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe in stališča do sprememb pravilnika posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.9.2018.

DOGODKI SOS

5.9. / Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva 3/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ekonomskim institutom Maribor vljudno vabi na Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival), ki bo potekal 5. septembra v Ljubljani.

Če bi želeli izvedeti kako ustanoviti uspešno socialno podjetje, kakšne so možnosti financiranja družbenih inovacij in socialnih podjetij ter pridobiti več informacij o samem projektu Social(i) Makers in vsebinah bližajočih se brezplačnih usposabljanj, hkrati pa dogodek izkoristiti kot priložnost za mreženje, izmenjavo izkušenj in idej, vas prijazno vabimo, da se nam pridružite.

Festival je namenjen vsem občinam, občankam in občanom, inovatorjem, oblikovalcem politik, financerjem ter ostalim zainteresiranim, ki bi želeli razmišljati in iskati rešitve za dolgotrajne izzive v vaših lokalnih okoljih ter se seznaniti z orodji za uresničitev idej na področju socialnih inovacij.

Dogodek je brezplačen!

Vabilo s programom.

Osrednji del projekta Social(i) makers je brezplačni spletni program usposabljanj (več na tej povezavi) in usposabljanja na terenu, kar bomo predstavili tudi na samem dogodku. Spletno usposabljanje se bo pričelo 10. septembra 2018, prijavite pa se lahko že danes na naslovu https://social-innovation-academy.teachable.com/.

 

11.9./ Sejem MOS - ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH 3/2

Obveščamo vas, da bo letošnje tradicionalno srečanje občin na sejmu MOS potekalo prvi dan sejma, 11. septembra 2018, po slavnostni otvoritvi sejma.

Tema letošnjega srečanja je ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH, ki ga pripravljamo skupaj s SRIP ACS+. Da boste na letošnjem srečanju lahko dobili res najbolj aktualne informacije o temi pričata tudi dva odmevna predavatelja iz tujine in sicer dr. Stephan Neugebauer, podpredsednik BMWja za razvoj in predsednik evropske tehnološke platforme ERTRAC in Karen Vancluysen, izvršna direktorica POLIS-a, mreže evropskih mest in regij, ki sodelujejo pri razvoju inovativnih tehnologij in politik za lokalni transport.

Več informacij o srečanju boste od Celjskega sejma prejeli v začetku naslednjega tedna po elektronski pošti.

19.9. / Skupnostni energetski projekti kot pomemben del energetske tranzicije 3/3

Večja energetska samozadostnost,
trajnostno izkoriščanje lokalnih obnovljivih energetskih virov,
manjši negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi,
lokalna zelena delovna mesta in ustvarjanje prihrankov,
suverene lokalne skupnosti.
Kako je nekaterim že uspelo?

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO
SKUPNOSTNE SONČNE ELEKTRARNE V KRIŽEVCIH NA HRVAŠKEM

Skupnostni energetski projekti kot pomemben del energetske tranzicije
19. september 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana-Križevci na Hrvaškem

Vabimo vas, da na terenu spoznate dobro prakso skupnostne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ki omogoča državljanom in skupnostim, da se neposredno vključijo in sprejemajo odločitve o lastni energetski prihodnosti, ter zagotavljajo, da so dobrobiti ljudi ter lokalnega okolja postavljene na prvo mesto.

Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in večplastne koristi za občino, izvajalce projekta in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v slovensko okolje.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, energetskih in razvojnih agencij, LASov, zadrug, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za energetske skupnostne projekte ter medijem.

Podroben program dogodka je na voljo na tej spletni povezavi.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.

V primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo. Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Predstavitev bo potekala tudi v hrvaškem jeziku, prevod bo zagotovljen. Izvedba dogodka poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

2. in 3.10/ Najava 2. kongresa slovenskih občin 3/4

Obveščamo vas, da bo po uspešno izvedenem prvem kongresu slovenskih občin v preteklem letu, potekal v začetku oktobra v Rimskih toplicah 2. kongres slovenskih občin. Kljub ugotovitvam, da ostajajo problemi približno enaki, mogoče še večji, bomo iskali rešitve, spremembe, izboljšave. Sami sebi bomo ponovno postavili ogledalo. Tudi drugim, predvsem državi.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili županje in župani, zaposleni v upravah, univerzitetni profesorji, razmišljujoči ljudje in vsi, ki vam je mar, kako bomo živeli v prihodnje, kakšno državo, Evropo in svet bomo pustili zanamcem, našim otrokom, vnukom, vsem prihajajočim generacijam.

Kmalu vas bomo seznanili s podrobnejšim programom kongresa. Že zdaj pa vas prijazno vabimo, da si rezervirate čas ter se nam pridružite v Rimskih Toplicah 2. in 3. oktobra.

DOGODKI DRUGIH

29.8. / Izvedba rednih lokalnih volitev 2018 – vabilo na strokovni posvet 4/1

Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo organizirata strokovni posvet za predsednike in tajnike Občinskih volilnih komisij kot pripravo na izvedbo rednih lokalnih volitev 2018. Kot so predhodno že najavili, bo posvet

v sredo, 29. avgusta 2018 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s pričetkom ob 9.30 uri.

Na posvetu bodo predstavniki Državne volilne komisije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Geodetske uprave Republike Slovenije predstavili novosti v zakonodaji, ki ureja lokalne volitve in  volilno kampanjo ter opozorili na aktivnosti, ki jih morajo opraviti občinski volilni in drugi organi za brezhibno izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo letos jeseni.

Na sledeči povezavah najdete:

 

10.9./ Nacionalni strokovni posvet "Beremo skupaj" 4/2

Bralno društvo Slovenije bo mednarodni dan pismenosti 2018 obeležilo z nacionalnim strokovnim posvetom Beremo skupaj, ki ga organizirajo v sodelovanju z ustanovami in strokovnjaki, ki delujejo na področju družinske pismenosti in bralne kulture.

Na posvetu, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani bo predstavljen tudi projekt Branju prijazne občine ter primeri dobrih praks iz lokalnih skupnosti.

Vabilo, program in prijavnica so objavljeni na spletni strani http://www.bralno-drustvo.si/2018/05/30/vabilo-na-nacionalni-strokovni-posvet-beremo-skupaj/.

12.9./ Dogovor za razvoj regij, s poudarkom na regijskih projektih kolesarskih povezav 4/3

Vabljeni na dogodek z naslovom “Dogovor za razvoj regij, s poudarkom na regijskih projektih kolesarskih povezav”, kjer vam bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami, predstavili tudi nekatere konkretne projekte. Dogodek bo potekal v okviru 51. Mednarodnega obrtnega sejma Celje, dne 12. septembra 2018,  od 14:00 do 16:00 ure, v dvorani Celjanka.

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Vabilo.

Udeležbo je potrebno predhodno potrditi na e-mail :renata.markovcic@gov.si najkasneje do 6.9.2018.

Na povezavi tukaj najdete tudi celoten program Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sodeluje na MOS.

13. in 14.9. / Konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet 4/4

13. in 14. septembra letos bo potekala že četrta mednarodna konferenca »Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet«, ki bo namenjena povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev. Več o dogodku na:   http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018.

Ključne teme bodo tokrat:

– trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne zelene družbe in ekonomije (slednje v okviru delavnice 14.9.);

– razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju;

– integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru afriško-evropskega sodelovanja.

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, ERM – Mednarodni center za ekoremediacije Univerze v Mariboru in RASR – Razvojna agencija Savinjske regije vas vabijo, da obiščete spletno stran konference in se prijavite na ta edinstven dogodek.

15.9./ Očistimo Slovenijo 2018 4/5

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

 • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
 • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

18.9./ Kako s povezovanjem občin do financiranja in ukrepov URE? 4/6

V torek, 18. septembra 2018 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala 4. vodilna konferenca o lokalni energetiki, kjer se boste lahko seznanili z novostmi uspešnega financiranja povezanih projektov URE in OVE:

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO ’18
Kako s povezovanjem projektov in občin do financiranja ukrepov URE?

Gre že za četrto takšno konferenco, ki pa v letošnjem letu dobiva nekoliko spremenjeno obliko. Premierno bodo namreč v slovenski energetiki izzive lokalne energetike reševali skupaj z udeleženci konference, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami (z metodo ‘svetovne kavarne’) sooblikovali skupne zaključke konference, ki bodo javno objavljeni in posredovani relevantnim deležnikom.

Oglejte si program.

Prijavite se lahko tukaj. Število mest je omejeno, zato je vaša brezplačna prijava obvezna.

Več o brezplačni konferenci si oglejte na Trajnostna energija lokalno ’18. Za dodatne informacije lahko pokličete oziroma pišete tudi na 01 437 98 61 ali 031 717 599 ali na konferenca@trajnostnaenergija.si.

25.9. / PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM 4/7

Na zaprosilo MOP objavljamo vabilo na konferenco, ki je namenjena tudi občinam.

Konferenca LUMAT “PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM” bo osredotočena na vlogo celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. Razširitev območij pozidave je bila izpostavljena kot eden od ključnih razvojnih problemov zadnjega obdobja, cilji zmanjšanja pozidave zemljišč pa so določeni tako, da bodo do leta 2050 dosegli ničelno pozidavo (cilji tako v EU kot na nivoju držav članic).

Da bi dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal 2050, bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kompenzacijo in druge ukrepe okoljskega upravljanja. Nekateri izmed njih se že izvajajo v različnih evropskih regijah. Za uresničitev teh ciljev projekt LUMAT poudarja pomen ukrepov, ki se izvajajo znotraj funkcionalnih urbanih območij in krepitev regionalne ravni prostorskega načrtovanja, ki je v mnogih državah uspešna praksa, v nekaterih primerih pa se ta stopnja uveljavlja.

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti pravočasne obnove že zgrajenih območij.
Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.

Vabilo s programom

Prijave na konferenco – prek spletnega obrazca.

 

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

266. dopisna seja Vlade RS

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uredba). Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata v skladu z Direktivo 2008/98/ES ter dajanjem komposta ali digestata v promet.

S to Uredbo se uvajajo manjše vsebinske spremembe in odpravljajo nekatere redakcijske napake. Bistveni spremembi uredbe sta v 4. členu, ki določa pogoje za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kompostarne ali bioplinarne in v 25. členu, ki določa uporabo komposta ali digestata 1. kakovostnega razreda.

Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2020 

Vlada RS se je opredelila do sklepov Državnega sveta RS, sprejetih 4. 7. 2018 ob obravnavi gradiva Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2020.

Po mnenju Državnega sveta RS je predvideno  znižanje sredstev za SKP nevzdržno, morebitni izpad sredstev EU pa bi bilo treba ublažiti z zagotovitvijo sredstev v državnem proračunu.  Vlada RS se strinja, da bi bilo treba v prihodnjem programskem obdobju ohraniti sedanjo raven sredstev za neposredna plačila in razvoj podeželja, saj predlagano zmanjšanje sredstev ne odraža ambiciozno zastavljenih ciljev reforme.

V zvezi s stališčem Državnega sveta, da morajo v okviru nacionalne davčne zakonodaje izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) tudi v prihodnje ostati  izvzeta iz dohodnine, Vlada RS izpostavlja, da je že sedaj tako.

Kar zadeva poziv Državnega sveta k pripravi strategije samooskrbe, se Vlada strinja, da je samooskrba za Slovenijo ključnega pomena, zato bo tudi v prihodnje delovala v skladu s strateškimi cilji in usmeritvami iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva.

V odzivu na predlog Državnega sveta, naj se več sredstev nameni za sofinanciranje preventivnih aktivnosti pred vremenskimi ujmami, Vlada RS izpostavlja, da eden specifičnih ciljev nove SKP zajema prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Glede poziva po skrajšanju prehodnega obdobja rabatne politike za ustanovne članice s petih na dve oz. tri leta Vlada RS odgovarja, da se bo v predlogu stališča RS opredelila tako do vprašanja rabatov kot do obsega sredstev za SKP.

Na poziv Državnega sveta po poenostavitvi SKP in odpravi odvečne administracije za kmete Vlada RS odgovarja, da je poenostavitev ena od ključnih prioritet reforme.

Kar zadeva predlog po doslednejšem nadzoru nad prejemniki kmetijskih subvencij, Vlada RS pozdravlja zakonodajni predlog, ki predvideva, da so do neposrednih plačil, plačil za naravne ali druge omejitve in do ukrepov za upravljanje s tveganji upravičeni le pravi kmetje.

267. dopisna seja Vlade RS

Odprtje proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da se v finančnem načrtu Državne volilne komisije v letošnjem letu odpre proračunska postavka za izvedbo lokalnih volitev. Komisija bo sredstva na postavki zagotovila s prerazporeditvijo v okviru svojega finančnega načrta.

V uradnem listu je bil 13. julija objavljen datum za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 18. novembra letos. Državna volilna komisija v proračunu za letošnje leto nima aktivne postavke za izvedbo lokalnih volitev, zato se ta odpira.

Komisija ocenjuje, da bo za izvedbo lokalnih volitev potrebovala 100.000 evrov, in sicer za stroške izvedbe posveta, ažuriranje spletnih strani, nadomestila članom komisije, poštne storitve ipd. Potrebna sredstva bo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojega finančnega načrta.

(vir: Vlada Rs, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za zbiranje primerov projektov Programa razvoja podeželja 2014–2020 6/1

Mreža za podeželje je objavila javni poziv za primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020. Pri večini ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) so namreč bili že zaključeni prvi projekti in je sedaj prava priložnost, da se pokaže rezultate in učinke dela, kar pomeni zlasti delo kmetov in drugih nosilcev projektov, pa tudi delo organa upravljanja, plačilne agencije, svetovalcev in vaših organizacij, ki pripomorete k boljšemu izvajanju PRP preko informiranja, svetovanja in s podajanjem predlogov preko različnih odborov, v katere ste vključeni.

Vabimo vas, da se odzovete na poziv in predlagate primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020, jih poznate in veste, da bi bili primerni za predstavitev širši javnosti ali drugim potencialnim upravičencem.

Ker ministrstvo potrebuje primere ves čas in za različne priložnosti, med drugim tudi že za sejem AGRA, vas prosimo, da čim prej pristopite k identifikaciji primerov projektov in da jih sproti pošiljate na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Dokumenti za prijavo: poziv, seznam ukrepov, soglasje, obrazec.

Odprt poziv za organizacijo foruma mest 2019 6/2

Na spletnih straneh FUTURIUM je objavljen poziv za oddajo interesa za organizacijo evropskega foruma mest “Cities Forum” leta 2019. CITIES forum poteka vsaki dve leti in je namenjen razpravi o urbanem razvoju ter vlogi mest v zagotavljanju uravnoteženega razvoja EU. Dogodek poteka v soorganizaciji izbranega mesta in Evropske komisije, udeleži pa se ga preko 500 udeležencev. 

Vabimo slovenska mesta, da si ogledajo poziv k oddaji interesa na spletni strani  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/call-interest-hosting-and-co-organising-4th-cities-forum-2019.

Poziv je odprt do 27.8.21019.

Nova priložnost za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 6/3

Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu.

Podelitev Certifikata Mladim prijazna občina, katerega podeljuje Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina in poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Certifikat se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Na strani mladi-in-obcina.si sta objavljena dva javna poziva, namenjena občinam z zgledno urejeno lokalno mladinsko politiko: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Slednji je namenjen občinam, ki so certifikat prejele leta 2014 in jim v letošnjem letu veljavnost listine poteče.

Javna poziva sta odprta do 5. septembra do 24. ure.

 

Inovacije v javnem sektorju – poziv OECD k posredovanju primerov dobrih praks v 2018   6/4

Objavljamo poziv poziv Ministrstva za javno upravo za prijavo primerov inovativnih dobrih praks v javni upravi. Prepričani smo, da je takšnih dovolj tudi v občinskih upravah. Vaše predloge posredujte najkasneje do srede, 5. septembra, na naslov inovativen@gov.si (zadeva Call for Innovations 2018).

Observatorij za inovacije v javnem sektorju (OPSI), pod okriljem OECD, je  v sodelovanju z Mohammed Bin Rashidovim centrom za vladne inovacije (MBRCGI), v avgustu objavil mednarodni razpis za prijavo primerov dobrih praks uvedb inovacij za vse države članice.  Tako so nas letos že drugo leto zapored pozvali k posredovanju primerov dobrih praks v javnem sektorju. Poziv smo prejeli v okviru projekta Inovativen.si, kjer spodbujamo drugačne pristope in izmenjavo dobrih praks tako doma kot na mednarodnem nivoju.    Gre za poziv k posredovanju novosti in novih praks, ki izboljšujejo kakovost, učinkovitost ali zadovoljstvo uporabnikov v javnem sektorju.  V kolikor imate na vašem organu primer dobre prakse, ki:-       je novost v javnem sektorju,–       je že implementirana,–       ima konkreten učinek,

 • je usmerjena v boljše življenje prebivalcev in izboljšanje poslovnega okolja,

nam jo prosim posredujte. Izbrane študije primerov bodo podlaga za letno poročilo o globalnih trendih, v katerem so predstavljene najboljše inovacije in nove prakse, ki se pojavljajo v vladah po svetu in bodo predstavljene v Global Trends poročilu. Od teh praks bodo najboljše predstavljene na konferenci OECD OPSI Innovation in Government novembra 2018 v Parizu in na Edge of Government, ki je del dogodka World Government Summit, ki bo potekal februarja 2019 v Dubaju.

Izbrani primeri bodo nominirani tudi za prestižno nagrado Edge of Government. V prilogah si lahko preberete več o samih kriterijih izbora in priložnosti, da izmed vseh praks izberejo prav vaš primer dobre prakse.

Omenjen poziv je za vse nas odlična priložnost, da celotni javnosti, tako nacionalni kot mednarodni, pokažemo naše dosežke, odlične produkte in storitve, ki so rezultat predanosti in odličnosti pri opravljanju našega dela.

Veselimo se vaših prispevkov, ki nam jih, prosimo, posredujte najkasneje do srede, 5. septembra, na naslov inovativen@gov.si (zadeva Call for Innovations 2018).

  “V času naraščajoče zapletenosti, hitro spreminjajočih se zahtev in velikih fiskalnih pritiskov morajo vlade izzive reševati na drugačne načine. Naš poziv za inovacije je dobiti pregled za inovacije v javnem sektorju, ki nam natančno pokaže, kakšne so prednosti inovacij v javnem sektorju danes,” napoveduje Jamie Berryhill, analitik za inovacijsko politiko in avtor poročila o globalnih trendih.

 

 

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018 6/6

S klikom tukaj lahko dostopate do informacije o nagradi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018, katere namen je odlikovanje in spodbujanje pobud organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 7. 9.2018.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« 6/7

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Dne 20. 7. 2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov Ministrstva za javno upravo, najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 6/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

NOVICE DRUGIH

Pravice in obveznosti zaposlenih na občini 7/1

Temeljni zakon, ki ureja pravice in obveznosti zaposlenih na občini, je Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Delovna razmerja sicer podrobneje urejajo pogodbe o zaposlitvi, a pozor – za vsebino slednjih se ne uporabljajo določbe splošnih predpisov o delovnih razmerjih (npr. Zakon o delovnih razmerjih), ampak je v ta namen treba uporabiti ZJU. Za ureditev specifičnih pravic in obveznosti zaposlenih pa delodajalec izda sklep, ki mora biti v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.

Če bi želeli prejemati več novic o aktualnih temah, relevantnih za delo v javnem sektorju, vabljeni k registraciji na brezplačni e-časopis Javni sektor – to lahko storite TUKAJ>>.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.