V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MEDVODE,  ŠKOCJAN, DIVAČA, BENEDIKT IN IZOLA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Zahtevali takojšnje ukrepanje in sistemsko reševanje problematike odpadnega blata 1/1

V imenu Skupnosti občin Slovenje in na pobudo župana Občine Hoče – Slivnica dr. Marka Soršaka, je predsednik SOS Peter Misja na Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, poslanke in poslance Državnega zbora ter Državni svet, naslovil poziv k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom.

Pobudo Skupnosti občin Slovenije je že sprejel Državni svet RS in bo pričujočo problematiko obravnaval na svoji seji 5. julija, nanjo pa poleg pobudnice zadeve – Skupnosti občin Slovenije, povabil tudi predstavnike Ministrstva za okolje in prostor.

 

Predsednik SOS na posvetovalnem odboru za podnebno politiko pri predsedniku države 1/2

Predsednik države Borut Pahor je 29. junija s člani svojega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pripravil soočenje stališč o noveli zakona o vodah, o kateri bodo volivci 11. julija odločali na referendumu. Poudarek je bil na spremembi 37. člena, ki opredeljuje posege na vodno in priobalno zemljišče.

Posvetovalni odbor Boruta Pahorja za podnebno politiko je že marca, pred sprejemom novele v državnem zboru, opozoril , da bodo podnebne spremembe tudi v Sloveniji vplivale na razpoložljivost in kakovost vodnih virov. Zato je treba sprejemati predpise, ki prispevajo k boljšemu upravljanju in trajnostni zaščiti vodnih virov. Poudaril je, da se tako pomembnega vprašanja ne sme urejati po hitrem postopku. Vlado in državni zbor so takrat člani odbora pozvali , da pri sprejemanju novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode ter v največji možni meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oziroma da s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaževanje. 29. junija so pri predsedniku republike stališča o noveli zakona o vodah soočili tako zagovorniki kot nasprotniki novele – med njimi Barbara Čenčur Curk, Lidija Globevnik, minister Andrej Vizjak, direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer , Tomaž Krištof, Uroš Macerl ter predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije je zatrdil, da župani ob jezerih in gramoznicah »gotovo ne želimo trgovskih centrov in umazane industrije«. Pohvalil je krepitev razprave o vodah in menil, da so spremembe zakona o vodah nujne, zlasti z vidika zagotavljanja dodatnih sredstev. Sicer pa se je zavzel za sodelovanje v zgodnejših fazah postopka. Posnetek dogodka je dostopen tukaj.

ZAKONODAJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin -javna obravnava- 2/2

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Uredba na področju oblikovanja neprofitne najemnine določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Določa tudi vpliv lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega faktorja za posamezno stanovanje.

Na področju subvencioniranja najemnin Uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine ter določa najvišje priznane tržne najemnine za posamezne statistični regije, ki so sestavni del metodologije izračuna subvencije k plačilu tržne najemnine.

 • Besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 9. 7. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si

 

NOV Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), Državni zbor 2/4

Vlada RS je 24. 6. 2021 posredovala novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v obravnavo Državnemu zboru, s katerim je nadomestila predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila 18. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga ZUreP-3 prilagamo TUKAJ, 24 6 2021.
 • Povezava na objavljen predlog zakona s prilogami: TUKAJ.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 21. 7. 2021. 

Nova različica Zakona o dolgotrajni oskrbi v Državnem zboru 2/5

Obveščamo vas, da je Državni zbor 24. 6. 2021 objavil novo besedilo Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), s katerim se nadomesti predlog zakona, ki ga je objavil 21. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi najdete TUKAJ

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do 15. 7. 2021.

DOGODKI SOS

7.7. / Predstavitev Beey rešitve za pretvorbo (posnetka) govora v besedilo – 7.7. 3/1

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Češkega veleposlaništva in se 16.6.2021 udeležila spletne predstavitve Newton Tehnologies, visokotehnološkega podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami za pretvorbo govorjenega jezika v zapis.

S predstavniki NEWTON Technologies Adria d.o.o, ki je del medijske skupine NEWTON in je specializirano za razvoj glasovnih tehnologij v regiji Adria s poudarkom na slovanske jezike, smo se dogovorili za spletno predstavitev rešitve Beey občinam v dveh različnih terminih:

 1. Termin: 7.7.2021 ob 10.00 uri
 2. Termin: 13.7.2021 ob 10.00 uri

Spletna platforma Beey se uporablja za poenostavljeno in učinkovitejšo transkripcijo in shranjevanje avdio in video posnetkov. Nalaganje, predvajanje in transkripcija avdio in video zapisov ter urejanje, oblikovanje in shranjevanje transkriptov – vse na enem mestu za 19 različnih jezikov.

Prepoznali smo več načinov uporabe orodja v občinah, in sicer:

 • Ustvarjanje zapisnikov sej/intervjujev/pogovorov
 • Podnaslavljanje video materialov
 • Dokumentiranje uradnih sestankov
 • Omogočanje video in avdio vsebin ljudem z okvaro sluha

Več informacij o tej platformi najdete v brošuri na tej povezavi.

Na predstavitvi bo NEWTON Technologies Adria d.o.o  skladno z dogovorom s SOS občinam ponudil možnost testne, brezplačne uporabe orodja, za avdio ali video posnetke do 120 min.

Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Udeležba je brezplačna, prijavite se na spodnji povezavi.

13.7. / Predstavitev Beey rešitve za pretvorbo (posnetka) govora v besedilo – 13.7. 3/2

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Češkega veleposlaništva in se 16.6.2021 udeležila spletne predstavitve Newton Tehnologies, visokotehnološkega podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami za pretvorbo govorjenega jezika v zapis.

S predstavniki NEWTON Technologies Adria d.o.o, ki je del medijske skupine NEWTON in je specializirano za razvoj glasovnih tehnologij v regiji Adria s poudarkom na slovanske jezike, smo se dogovorili za spletno predstavitev rešitve Beey občinam v dveh različnih terminih:

 1. Termin: 7.7.2021 ob 10.00 uri
 2. Termin: 13.7.2021 ob 10.00 uri

Spletna platforma Beey se uporablja za poenostavljeno in učinkovitejšo transkripcijo in shranjevanje avdio in video posnetkov. Nalaganje, predvajanje in transkripcija avdio in video zapisov ter urejanje, oblikovanje in shranjevanje transkriptov – vse na enem mestu za 19 različnih jezikov.

Prepoznali smo več načinov uporabe orodja v občinah, in sicer:

 • Ustvarjanje zapisnikov sej/intervjujev/pogovorov
 • Podnaslavljanje video materialov
 • Dokumentiranje uradnih sestankov
 • Omogočanje video in avdio vsebin ljudem z okvaro sluha

Več informacij o tej platformi najdete v brošuri na tej povezavi.

Na predstavitvi bo NEWTON Technologies Adria d.o.o  skladno z dogovorom s SOS občinam ponudil možnost testne, brezplačne uporabe orodja, za avdio ali video posnetke do 120 min.

Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Udeležba je brezplačna, prijavite se na spodnji povezavi.

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 3/3

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

DOGODKI DRUGIH

7.7. / Vabilo na hibridni dogodek PAMETNE SKUPNOSTI IN DIGITALNA EKONOMIJA 4/1

Kako ustvariti pogoje za digitalno in podatkovno ekonomijo v pametnih skupnostih?

Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti daje jasen poudarek na gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki ustvarjajo pogoje za ponovno uporabo podatkov in pospešitev digitalnega gospodarstva z jasno zavezo, da se od silosnih in nepovezanih projektov premakne k povezljivosti podatkov, rešitev in storitev in standardizaciji podatkovnih modelov ter k odprtim urbanim podatkovnim platformam, ki naj bi pospešile lokalna gospodarstva.

Za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti je zato nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.

Gost dogodka bo tudi predstavnik Evropske komisije, Eddy Hartog ter Franc  Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, ki bosta predstavila vizijo digitalnega razvoja pametnih mest in skupnosti s poudarkom na podeželju.

Ne zamudite tudi predstavitev rezultatov obsežne raziskave o digitalizaciji občin, ki jo bo predstavila skupina IPM.

Na dogodek se je potrebno prijaviti.

8.7./ Posvet »Evropska unija kot skupnost ljudi" 4/2

Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 vabi na posvet Evropska unija kot skupnost ljudi, ki ga bodo na daljavo izvedli v četrtek, 8. julija 2021, med 10. in 15. uro.

Na posvetu, namenjenemu prav lokalni samoupravi, bodo domači in mednarodni strokovnjaki sodelovali na dveh panelih. Na prvem bodo obravnavali primere dobrih praks pri vzpostavitvi pametnih mest, ki z novimi tehnologijami omogočajo inovativne rešitve za prebivalce, na drugem pa izmenjali izkušnje o čezmejnem sodelovanju in sodelovanju občin v evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje.

Kotizacije ni. Posvet je organiziran na daljavo in bo simultano tolmačen v slovenščino in angleščino.

10.12./ Napoved konference "Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja" in vabilo k sodelovanju 4/3

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije bo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU 10. decembra 2021 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom “Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja” (“Human-centric Digital Transformation of Public Sector”).

Ob tej priložnosti vas vabijo, da razmislite o možnosti svoje aktivne udeležbe na dogodku s prispevkom, ki bi bil primeren za tako priložnost in zanimiv za predvideni krog udeležencev. Pričakovano trajanje posameznega prispevka, ki naj bo v angleškem jeziku, je do deset minut. Za zbiranje predlogov prispevkov so pripravili skupen spletni obrazec, ki je dostopen na naslovu https://gov-ankete.si/EGOV-proposalVaše predloge pričakujejo do 15. julija 2021.

Več v povabilu tukaj.

VLADA RS

83. in 84. redna seja, 231. dopisna seja 5/1

 • 83. redna seja

V naslednjih treh letih bo iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023  vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 in Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 in izplačila na podlagi pogodb, sklenjenih v preteklih letih. Ob tem Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 med drugim določa tudi nove upravičene ukrepe.

Slovenska industrijska strategija 2021–2030

Vlada je sprejela Slovensko industrijsko strategijo 2021–2030. Namen tega strateškega dokumenta je postaviti smernice razvoja, na osnovi katerih bodo oblikovani ukrepi za podporo slovenski industriji pri njenem nadaljnjem napredku, revitalizaciji oziroma prestrukturiranju ter premaknjene meje razvoja z vidika inovativnosti in konkurenčnosti v primerjavi z ostalimi deli sveta. Sledenje industrijski politiki EU v smeri samooskrbe in večanja strateške avtonomije je ključnega pomena za zniževanje ranljivosti na zunanje vplive. Ena ključnih nalog industrijske politike je povezovanje različnih verig vrednosti, različnih velikosti podjetij in različnih institucij znanja ter drugih deležnikov.

Vlada sprejela Sklep o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja

Vlada Republike Slovenije nalaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da od 24. junija 2021 omogoča oddajo obrazca za smsPass in preverjanje identitete oseb ter vnos v informacijski sistem Ministrstva za javno upravo na vseh območnih enotah (in izpostavah ZZZS, kjer je možno zagotoviti ustrezne pogoje) s predhodno prijavo.

Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Slovensko kmetijstvo je letos med 18. in 22. marcem ter med 5. in 9. aprilom prizadela pozeba, kot posledica dlje trajajočih nizkih temperatur in snega. Najbolj je bilo prizadeto sadno drevje in vinska trta. Ocena škode na kmetijskih kulturah med 5 in 9. aprilom 2021 zajema tako škodo, ki je nastala kot posledica pozebe v mesecu marcu in aprilu. Predlog zakona daje podlago za izdelavo končne ocene škode ter nujne interventne ukrepe za odpravo posledic pozebe, ki je prizadela kmetijsko proizvodnjo.

Zakon o urejanju prostora

Vlada je določila popravek besedila predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (EVA: 2020-2550-0059)  in  s tem nadomestila gradivo z dne 17. 6. 2021. Nov predlog zakona je pripravljen zaradi črtanja tretje alineje prvega odstavka 338. člena predloga zakona, saj to materijo ureja že drug zakon (predlog Zakona o debirokratizaciji), ki je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru Republike Slovenije. Ostala gradiva (osnutki podzakonskih predpisov, korelacijska tabela, izjava o skladnosti) se ne spreminjajo.

 • 231. dopisna seja

Uvrstitev projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INS 2021-2024

Vlada je sprejela sklep, s katerim se v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021-2024, uvrsti nov projekt Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju italijanske narodne skupnosti (INS) 2021-2024. V NRP 2021-2024 se uvršča del vsebine programa, ki je vezan na NRP 2130-21-9005 v skupni višini 695.000,00 EUR.

 • 84. redna seja 

Povrnitev stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje

Vlada Republike Slovenije je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

Z namenom povrnitve dela stroškov, povezanih z zagotavljanjem varnosti prebivalcev ter s tem boljše kakovosti življenja in ohranjanja poseljenosti v občinah ob zunanji schengenski meji, vlada tem 32 občinam zagotovi sredstva za kritje dela stroškov, nastalih kot posledica povečanega nadzora državne meje zaradi nezakonitih prehodov meje.

Gre za enkratno povračilo stroškov v letu 2021, ki se izvede na podlagi predloženih računov in utemeljitve namenske porabe in drugih listinskih dokazov. Župani občin ob zunanji schengenski meji jih predložijo Ministrstvu za notranje zadeve do 30. novembra 2021. Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali v letu 2021 zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, ki nastajajo občinam z namenom povečati varnost občanov.

Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je sprejela Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru. Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na tem področju, ki so bile izvedene v letu 2020. Podaja informacije o pomembnejših premikih v letu 2020, o izvedenih aktivnostih v zvezi s pripravo novega vladnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, o izvedenih aktivnostih v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v okoljih, kjer živi romska skupnost, in pregled uresničevanja obveznosti na vsebinskih področjih: vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravstvenega varstva, urejanja bivalnih razmer, kulturne, informativne in založniške dejavnosti ter ozaveščanja in boja proti diskriminaciji. Poročilo zajema tudi informacije o izvedenih aktivnostih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in občin, kjer živijo Romi. Ob koncu vsakega vsebinskega poglavja so podane tudi sklepne ugotovitve in predlogi na podlagi dosedanjih izkušenj. Poročilo podaja tudi pregled sofinanciranja za potrebe romske skupnosti tako s strani državnih organov kot s strani občin.

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 5. do vključno 11. julija 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prav tako pri opravljanju kongresne dejavnosti število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči ni več omejeno do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, temveč se lahko zasedejo vsa razpoložljiva sedišča.

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Z novim odlokom se sproščajo pogoji oziroma omejitve za knjižnice, arhive, muzeje in galerije, za javne kulturne prireditve ter za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih javnih površinah z nepremično kulturno dediščine.

Odlok začne veljati 5. julija 2021 in velja do vključno 11. julija 2021.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 6/1

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 6/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti, 2. rok 6/3

Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je bil 12. 2. 2021 objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

1 . rok za prijavo je že potekel, 2. rok za prijavo je 10. 9. 2021 do 12. ure.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 6/4

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 6/5

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 6/6

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Anketa o digitalizaciji v občinah 7/1

S strani Evropskega programa teritorialnega sodelovanja ESPON smo pridobili informacijo, da se v okviru projekta ESPON DIGISER zbira podatke o praksah in aktualnih aktivnostih evropskih občin, mest in regij na področju digitalizacije.

Namen projekta je namreč postaviti temelje nacionalnim in evropskim programom kot pa tudi iniciativam, ki podpirajo občine pri digitalnem prehodu, da pridobijo čimprejšnji in čim boljši vpogled v digitalno preoblikovanje občin. Dodatne informacije o projektu DIGISER si lahko preberete TUKAJ.

Vse občine prijazno vabimo, da do 9. julija 2021 izpolnite anketo na povezavi tukaj.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.