V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BISTRICA OB SOTLI, CERKVENJAK, DRAVOGRAD,

DUPLEK, GORNJI GRAD,  HRASTNIK, KUZMA, NAKLO, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, TIŠINA IN ŽELEZNIKI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Lokalni pilot projekta Social(i) makers "Rastemo že v vrtcu" 1/1

V sredo,   24.6.2020 je  v  vrtcu Jožice Flander v Mariboru potekala simbolična otvoritev zelenih kotičkov. Pobuda je nastala v okviru transnacionalnega projekta Social(i)Makers, kjer kot projektni partner sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije, uresničila pa jo je skupina mladih ustvarjalcev sprememb.

Pobuda ozelenitve vrtca je nastala kot odziv na aktivnosti prepoznavanja družbenih izzivov in iskanja inovativnih idej za njihovo reševanje v lokalnem okolju, ki so se izvajale pod okriljem projekta Interreg CE Social(i)Makers. Mednarodni projekt že od avgusta 2017 kot ena izmed partnerjev izvajata Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor, pilotne aktivnosti v lokalnem okolju pa Fundacija Prizma. V različne delavnice družbenega inoviranja se je od junija 2019 vključilo 174 udeležencev, skupina mladih ljubiteljev narave, ki jo predstavlja Eva Žunec, pa je zasnovano idejo prispevka k bolj zelenemu okolju in oblikovanju okoljske zavesti otrok ob podpori Fundacije Prizma uspela tudi uresničiti na dvorišču enega izmed mariborskih vrtcev z željo, da bi tej pobudi v prihodnje sledilo čim več slovenskih vrtcev. V ta namen so pripravili zloženko »Rastemo že v vrtcu za moj košček Slovenije«, ki bo v prihodnjih dneh poslana na naslove vseh slovenskih vrtcev in s katero jih vabijo, da se pridružijo cvetoči spremembi.

Galerija slik.

POJASNILA

Dodatno pojasnilo MZ – Financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS zasebnim izvajalcem v okviru javne mreže 2/1

Ministrstvo za zdravje je na občine naslovila dodatno pojasnilo glede financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe. V dopisu navajajo, da lahko koncesionarji zahtevke v skladu z 78. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) vložijo do 30. 6. 2020.

Občine pa zahtevke koncesionarjev na primarni ravni posredujejo Ministrstvu za zdravje preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) z obvezno prilogo (tabela 1) najpozneje do 20. 7. 2020.

Celotno pojasnilo tukaj.

Prav tako seznanjajo z mnenjem MZ glede enakopravne obravnave samozaposlenih zdravnikov: tukaj.

Ministrstvo za zdravje vse relevantne dokumente objavlja na spletni strani pod vsebino »Dodatki po Kolektivni pogodbi javnega sektorja za koncesionarje«:

https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/

POVPRAŠEVANJE

Ukrepi pomoči izvajalcem prevozov otrok v šolo 3/1

Skupnost občin Slovenije je med občinami članicami izvedla povpraševanje, saj se je več občin obrnilo s prošnjo po posredovanju vprašanj ostalim občinam glede ukrepa pomoči izvajalcem prevozov otrok v šolo vezano na pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo in njihov predlog.

Prejete odgovore z dodatnim pojasnilom najdete tukaj.

Ukrepi za debirokratizacijo na področju gospodarstva 3/2

Skupnost občin Slovenije sodeluje v Strateškem svetu za debirokratizacijo. Na sestanku Delovne skupine na gospodarskem področju Strateškega sveta za debirokratizacijo je bil sprejet sklep, da člani delovne skupine posredujejo predloge ukrepov za debirokratizacijo na področju GOSPODARSTVA, zato vas prosimo, da nam posredujete vaše predloge ukrepov za debirokratizacijo na tem področju na naslov info@skupnostobcin.si.

 • Ukrepe razdelite na tiste, ki ne terjajo spremembe zakonodaje in tiste, ki to spremembo zahtevajo. Ukrepe na kratko (do 3 vrstice) tudi opišite. Prosimo, da pripišete tudi kontakt predlagatelja ukrepov za morebitne razjasnitve.

Rok za posredovanje predlogov je 2. julij 2020.

Vprašalnik o družbenem in gospodarskem okrevanju občin Jugovzhodne Evrope po pandemiji COVID-19 3/3

Na prošnjo naše partnerske Mreže združenj lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope (NALAS) vas vabimo k izpolnjevanju vprašalnika o družbenem in gospodarskem okrevanju občin Jugovzhodne Evrope po pandemiji COVID-19. Namen vprašalnika je razumeti obseg in razsežnosti vpliva pandemije v lokalnih skupnostih, prepoznati aktualne ukrepe in prakse družbenega in gospodarskega okrevanja ter s pripravljenimi priporočili izboljšati delovanje politik v prihodnje. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo približno 15-20 minut časa.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika TUKAJ.

Prosimo vas, da izpolnjene vprašalnike pošljete do vključno torka, 30.6.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Prenova javnih in zasebnih stavb - vprašalnik EK 3/4

Obveščamo vas, da je na spodnjih dveh povezavah do 9. julija 2020 dostopen vprašalnik Evropske komisije, s katerim želijo zbrati mnenja in prispevati k prenovi javnih in zasebnih stavb. Mnenje lahko podajo najrazličnejše zainteresirane strani, od nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov do podjetij, sindikatov, organizacij civilne družbe, izobraževalnih organizacij, potrošniških skupin, raziskovalnih in inovacijskih organizacij, pa tudi posameznih
državljanov. Ta vprašalnik dopolnjuje stalno posvetovanje in sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter drugimi zainteresiranimi stranmi.

ZAKONODAJA

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP za obdobje 2014-2020 4/1

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jo najdete na sledeči povezavi: UREDBA.

Uredba se spreminja zaradi sprejetja Pravilnika o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 56/20) se besedilo uskladi s sprejetim pravilnikom.

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 1. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).

DOGODKI SOS

9.7. / Vabilo Orodja za podporo pobudam prebivalcev 5/1

Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine.

Pridružite se nam v četrtek, 9. julija 2020, v Ajdovščini, kjer bomo izvedeli, kako so kot prva občina v Sloveniji pristopili k participativnemu proračunu. Nekatere izvedene pobude si bomo ogledali tudi na terenu. Ob tem bomo prisluhnili tudi zgodbam o tem, kako so se sodelovanja s prebivalci lotili v nekaterih drugih občinah.

Študijski obisk je namenjen slovenskim občinam, z njim pa želimo povečati prepoznavnost slovenskih dobrih praks, omogočiti njihovo izmenjavo ter prenos med mesti in občinami.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 6. julija 2020 na tej povezavi: Prijava

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajamo IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

 

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/1

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

22. redna seja 7/1

Vlada sprejela novelo PKP3

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih. Predlog zakona sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom.

 • S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada RS lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.
 • V predlogu zakona je nekaj dopolnitev, ki bodo zagotovile boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo.
 • Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila place, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.
 • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile (50 % plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače).
 • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80% osnove).
 • Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo.
 • S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO, VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Vlada Republike Slovenije v roku dveh mesecev sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za financiranje dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov.
 • S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del svojega pomena.
 • Aplikacija je zasnovana tako, da anonimno beleži podatke o upoštevnih stikih med uporabniki mobilne aplikacije, v primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 pa tudi obveščanje uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija pa ne sme omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov. Glede na navedeno pri uporabi aplikacije torej ne gre za obdelavo nobenih osebnih podatkov. Dodatno anonimnost zagotavlja tudi rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob namestitvi dodeli naključna identifikacijska koda. Podatki o stikih med uporabniki mobilne aplikacije se hranijo 15 dni od njihovega zabeleženja, nato pa se samodejno brišejo. Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije je odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ima finančne posledice za državni proračun, in sicer v višini cca 370 mio evrov.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020.

Sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve

Vlada je sprejela sklep, s katerim bo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 zagotovila sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v višini 7.390.000 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v okviru sredstev iz naslova dodatnega zadolževanja – covid-19 in splošne proračunske rezervacije. Sklepe bosta izvršila ministrstvi za obrambo in za finance.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki velja od 31. 5. letos, v poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času epidemije v 66. členu določa dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Do dodatka po 66. členu navedenega zakona so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili od 15. ure 13. marca letos do 19. ure 30. maja letos vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali aktivirani za opravljanje nalog javne reševalne službe.

Strošek iz naslova dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 1. in 2. odstavku 66. člena tega zakona je ocenjen na 7.110.000 evrov. Strošek iz naslova dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 3. odstavku 66. člena zakona pa je ocenjen na 280.000 evrov.

Sredstva za poplačilo navedenega dodatka bo zagotovila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki bo po določitvi upravičencev izvedla izplačilo dodatka.

Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020

Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020 je 108,60 eura. Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, morajo v register Unije do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov, ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije toplogrednih plinov je razvidna iz poročila o emisijah toplogrednih plinov in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register Unije. Višina penalov za leto 2019 je bila 107,31 eura. V skladu z določbo tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi Vlada RS s sklepom.

Spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020

Vlada je sprejela spremembe št. 1 letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 se s Spremembami št. 1. Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 dopolnjuje s pravnimi posli, ki so že bili vključeni v sprejete letne načrte razpolaganja z gozdovi preteklih let in v preteklih letih niso bili realizirani. Gre za pravne posle prodaj, menjav in neodplačnih prenosov zemljišč na občine.

Poročilo o delu IRSD za leto 2019

Vlada  je sprejela Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) za leto 2019. V tem obdobju je IRSD opravil 14.118 inšpekcijskih pregledov, ugotovljenih pa je bilo 25.222 različnih kršitev z vseh treh področij dela inšpektorata, to je področja delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva.

Stališče glede predloga uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

Vlada je na današnji seji sprejela stališče Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je maja letos predstavila celovit načrt za evropsko okrevanje po krizi zaradi epidemije COVID-19. Predlog vključuje deloma prenovljen predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 v višini 1100 milijard evrov in nov začasni instrument za evropsko okrevanje v izrednih razmerah (instrument Next Generation EU) v višini 750 milijard evrov. Z njim se bo začasno okrepilo proračun EU z novimi finančnimi sredstvi, zbranimi na finančnih trgih. Ključen element instrumenta za okrevanje bo vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija oblikovanje mehanizma za okrevanje in odpornost podpira.

Stališče glede predloga uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod.Slovenija podpira vzpostavitev instrumenta za posojila v javnem sektorju.

Cilj instrumenta je, da se z nepovratno podporo naložbam subjektov javnega sektorja, ki brez dodatka teh sredstev ne bi generirali dovolj dohodka, da bi odplačali kredite, s katerimi bodo podprti, oziroma kreditov sploh ne bi mogli pridobiti, zagotoviti dodatna sredstva, potrebna za soočanje s socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so posledica podnebnega prehoda. Slovenija bo s pomočjo tega instrumenta podprla investicijski cikel v Sloveniji ter s tem zagotavljala pogoje gospodarski rasti.

Predlog evropske uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo. Slovenija podpira predlog uredbe o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo. Instrument predstavlja nadaljevanje programa za podporo strukturnim reformam, v katerem Slovenija uspešno sodeluje že od leta 2017. Za pripravo in izvedbo reform bo Slovenija tudi v naprej sodelovala z Evropsko komisijo na projektih, ki so ključni za ponoven zagon in ohranjanje gospodarske aktivnosti. Za Slovenijo je ključno, da bo instrument zagotavljal tehnično podporo za pripravo in izvajanje paketov reform in investicij, ki bodo financirani v okviru novega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Poročilo o razvoju 2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o razvoju 2020 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki predstavlja ključne razvojne izzive. Kratkoročno so absolutna prioriteta ukrepi za podporo delovanju zdravstvenega sistema, na gospodarskem področju pa ukrepi za blaženje posledic epidemije. Ukrepe za postopen zagon gospodarstva ter stabilizacijo gospodarskega in socialnega položaja pa je treba oblikovati tako, da bodo čim bolj usmerjeni tudi v reševanje ključnih razvojnih izzivov Slovenije, analiziranih v Poročilu o razvoju 2020. Poročilo bo s ponedeljkom, 29. junija 2020, dostopno na spletni strani UMAR.

Poletna napoved 2020

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Poletno napoved gospodarskih gibanj 2020. Epidemija koronavirusa v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi je povzročila močno skrčenje gospodarske aktivnosti v letošnjem letu, okrevanje pa bo močno odvisno od večjega števila dejavnikov. Dokument, ki predstavlja osnovo za pripravo rebalansa proračuna, je sprejela Vlada RS.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.