V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA SODRAŽICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja 1/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, organizirali posvet “Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja” v treh terminih, 22. 10. 2018 v Mariboru, 24. 10. 2018 v Ljubljani in 26. 10. 2018 v Novi Gorici. Predstavniki GURS, Lidija Stebernak, mag. Dušan Mitrovič in mag. Martin Smodiš so predstavili Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v delu, ki se nanaša na modele vrednotenja in postopke, ki se nanašajo na prvo fazo procesa množičnega vrednotenja, v kateri sodelujejo tudi občine.

Na podlagi 17. in 19. člena ZMVN-1 občine sodelujejo pri pripravi predloga modelov vrednotenja. Njihovo sodelovanje je izjemnega pomena, saj bodo zaradi njihovega poznavanja lokalnega okolja v skladu s predpisanimi merili meje vrednostnih con lahko tudi izboljšane. Občine bodo v obdobju od 5.11. do 9.11.2018 prejele po pošti dopis in DVD s podatki modelov vrednotenja. S tem datumom bo tudi začel teči 30 dnevni rok sodelovanja z občinami, občine pa morajo do 12.11. prav tako posredovati podatke kontaktne osebe občine, ki bo komunicirala z UMVN pri usklajevanju.

Več informacij najdete na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin tukaj.

Izvedli smo posvet Facebook – priložnost in konkurenčna prednost, ki pomaga doseči občanke in občane na nevsiljiv način 1/2

Da bi možnosti in priložnosti, ki jih nudi Facebook za komunikacijo z vašimi občankami in občani ter v vaši politični kampanji in po njej, znali čim bolje izkoristiti, smo v Skupnosti občin Slovenije 25. oktobra organizirali posvet z naslovom Facebook – priložnost in konkurenčna prednost, ki pomaga doseči občanke in občane na nevsiljiv način. Vodila ga je Eva Roškar, kadrovska štipendistka podjetja KRAFT&WERK, agencije za kreativni Inbound marketing, kjer skrbi za upravljanje družbenih omrežij, digitalno oglaševanje in vsebinski marketing. Poudarila je kako zelo je pomembno, kakšna je vaša Facebook stran, kaj objavljate na njej in kako komunicirate z uporabniki tega medija. Slušatelje je opremila s praktičnimi in zelo koristnimi nasveti, kako uporabljati Facebook za politični marketing, kako pretentati Facebookov algoritem za boljši doseg objav, kako oblikovati objave in oglase tako, da bodo dosegli kar največ občinstva, predvsem pa, kako doseči občinstvo, ki je za vas relevantno. Do galerije slik lahko dostopate s klikom tukaj.

Minister Medved gostil delegacijo skupnosti v Svetu Evrope 1/3

Minister za javno upravo Rudi Medved je v torek, 23. oktobra 2018 na razgovor povabil delegacijo skupnosti in združenj v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Ključna tema pogovora je bila namenjena stališču delegacije do 3. poročila o stanju lokalne demokracije v Republiki Sloveniji, ki ga bo na 35. seji v začetku novembra obravnavala Kongres. Delegacija Kongresa je v začetku tega leta opravila 3. monitoring o stanju lokalne demokracije s Sloveniji, pred tem je bil takšen monitoring opravljen v letih 2001 in 2011.

Na sestanku z delegacijo se je Minister pritrdil Poročilu Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, ki v priporočilih predlaga  prevetritev nalog in pristojnosti občin in dvig kakovosti javnih lokalnih storitev ter uvedbo davka na premoženje. Ob tem je dodal, da se teh nalog ministrstvo v sodelovanj z resorji in združenji že loteva, intenzivnost pa se bo povečala po izvedenih lokalnih volitvah 2018.

Prisotni člani delegacije Bernardka Krnc, Breda Pečan in Vladimir Prebilič so izrazili zadovoljstvo nad povabilom ministra ter srečanjem, saj zanimanja najvišjih predstavnikov Vlade RS za delo delegacije v preteklosti praktično ni bilo. Po mnenju delegacije bi moral Svet Evrope in znotraj njega Kongres lokalnih in regionalnih oblasti vedno bolj pridobivati na teži ob vedno pogostejših posegih v temeljne vrednote ter temeljne pravice posameznic in posameznikov. Tudi zato so predlagali, da Vlada RS pozove ostale države članice Sveta Evrope, da se poveča finančna participacija za delo Kongresa. Minister se je prav tako zahvalil delegaciji za dosedanje delo, konec leta 2018 se bo namreč oblikovala nova delegacija.

Evalvacija programa ukrepov za Rome 1/4

V sredo, 24. oktobra so se v prostorih SOS sestali predstavnice in predstavniki občin z romsko skupnostjo ter nekateri člani in članice Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Na sestanku je predstavnik Mirovnega inštituta, ki je s strani Urada Vlade RS za narodnosti pooblaščen za  prvo letno evalvacijo uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021 opravil kratke strukturirane pogovore s prisotnimi glede  uresničevanja programskih ukrepov. Prisotni so bili zelo kritični do programa ukrepov, saj se ta po mnenju večine tako niti ne bi smel imenovati. Kritični so bili do dejstva, da so v programi zapisani ukrepi, ki se ponavljajo že leta, učinkov pa ni. Zato so ponovno ponovili, da je nujno, da se država odloči, ali želi na področju integracije romske skupnosti napredek, spremembe. Temu pa mora prilagoditi ukrepe, ki so lahko specifični in časovno omejeni. Brez tega sprememb pač ne bo. Skupnost občin Slovenije bo tako na pristojne državne organe še naprej pritiskala z zahtevami po drugačnem in konkretne delovanju in uresničevanju zavez in ne samo ponavljanju rešitev, ki ne prinašajo potrebnih sprememb.

Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva v Kopru 1/5

Skupnost občin Slovenije je organizirala že tretji Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival), ki je potekal 24. oktobra v Kopru. 

Viljenka Godina iz Ekonomskega instituta Maribor, partnerja v projektu Social(i) makers, je udeležencem uvodoma predstavila sam projekt Social(i)Makers, ki poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Poseben poudarek je namenila predstavitvi Akademije družbenih inovacij in prisotne seznanila z aktualnim brezplačnim spletnim programom usposabljanj (več na tej povezavi) in usposabljanji na terenu.

Povzela je, da je v sklopu projekta bila oblikovana Akademija družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/, vsakih 14 dni pa je na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji tako v dvotedenskem ritmu izvajamo delavnice v slovenskem jeziku za vse, ki bi želeli izvedeti več o posameznih temah, razpravljati s predavatelji in somišljeniki, ter biti seznanjeni s praktičnimi primeri.

Udeležence je pospremila skozi sedem tem modulov, ki so že potekali in še potekajo v sklopu projekta Akademije. Kot dodano vrednost projekta je posebej izpostavila platformo, ki jo lahko sodelujoči izkoristijo in se pridružijo več kot 1000. udeležencem iz Evrope in od drugod, ki se že izobražujejo in mrežijo na spletnih straneh Akademije.

Delavnica »Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije« 1/6

V sredo, 24.10.2018 je v Kopru potekala tretja delavnica v sklopu Interreg central Europe projekta Social(i) makers z naslovom “Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije”. Delavnico je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s projektnim partnerjem Ekonomskim institutom Maribor (EIM).

Viljenka Godina (EIM) je uvodoma podala nekaj splošnih informacij o modulu in projektu Social(i)Makers, nato pa predelala besedo doc. dr. Jani Hojnik iz Univerze na Primorskem, Fakultete za management. Predavateljica je udeležence delavnice seznanila z vsebino tretjega modula Akademije družbenih inovacij. Predstavila je proces raziskovanja in preskušanja inovativnih rešitev s pristopom Design Thinking ter orodja, ki jih uporabljajo liki iz on-line modula (Rita, Marek in Marija) za rešitev problema zelenih površin v svojem mestu.

Na delavnici so aktivno sodelovali tudi udeleženci, ter uporabili predhodno predstavljene različne tehnike kreativnega mišljenja in iskali rešitve za svoje obstoječe inovacije.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz PRP RS za obdobje 2014–2020 2/1

SOS je v obravnavo prejela predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz PRP RS za obdobje 2014–2020.

Besedilo uredbe.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in predloge na besedilo predloga uredbe najkasneje do ponedeljka, 29.10.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na gospoda Zorana Planka (zoran.planko@gov.si) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin 2/3

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin (gradivo za strokovno obravnavo, ZKN-dopis) in ga poslala v širšo strokovno obravnavo.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis določil vrste podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb), državni meji Republike Slovenije in prostorskih enotah v Republiki Sloveniji, evidence, v katerih se vodijo ti podatki (kataster nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot), vodenje teh podatkov – postopke za vpis novih in spremenjenih podatkov, ter način izkazovanja in izdajanja podatkov iz teh evidenc.

Besedilo – delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin, 16.10.2018.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 8. novembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo usklajene lahko pravočasno posredovali na GURS.

Prav tako vas obveščamo, da zaradi povezanosti priprave zakona in procesov evidentiranja nepremičnin, bo najkasneje v ponedeljek 22. oktobra 2018

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, katera vsebina je enaka predlogu ZZZiv-D, ki je že bil obravnavan na Državnem zboru RS. Zakonodajni postopek ZZZiv-D je bil takrat končan, zaradi prenehanja mandatne dobe državnega zbora.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše dodatne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 8.11.2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o  tujcih 2/5

Na spletni strani eUprave smo zasledili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

Predlog zakona se nahaja na tej povezavi.

V 45. členu predloga zakona se občinam nalaga obveznost, da bodo morale na podlagi pisnega zaprosila Ministrstva za notranje zadeve brezplačno posredovati podatke, ki so potrebno za izmenjavo informacij preko nacionalnih kontaktih točk in se nanašajo na kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev in njihovih družinskih članov.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 9. novembra 2018.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o RRP 2/6

S strani MGRT smo v pregled prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih. MGRT je spremembe in dopolnitve pripravil zaradi nove prostorske zakonodaje (ZUREP-2), v kateri so predpisani regionalni prostorski plani, ki se pripravljajo v tesni povezavi s pripravo regionalnega razvojnega programa. Priprava regionalnega razvojnega programa je tako v predlogu razdeljena na 2. fazi. Prva faza zajema pripravo strategije razvoja regije, ki se pripravi za 15 letno obdobje, ter programski del regionalnega razvojnega programa, ki se pripravi za programsko obdobje (trenutno 7 let).

 

Pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka 12. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih se nahaja tukaj.

Uredba o Regionalnih razvojnih programih – neuradno prečiščeno besedila pa tukaj.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva 2/7

SOS je v obravnavo prejela predlog sprememb Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva. Osnutek pravilnika najdete TUKAJ (obrazložitev).

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek pravilnika posredujete najkasneje do torka, 13.11.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture 2/8

S strani MZI Direktorata za kopenski promet smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki se izdaja na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18).

Predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 19. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

6.11. / Študijska ekskurzija v hrvaško Istro 3/1

Študijska ekskurzija – Istra
Tema: javno – zasebna partnerstva pri izgradnji turistične infrastrukture
Datum: 6.11.2018

 

V mesecu novembru Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z IPoP organizira študijsko ekskurzijo v sosednjo Hrvaško, v Istro, v okviru izvajanja podpore programu Urbact. V sklopu izleta bomo obiskali Rabac in Bale. V Občini Rabac se bomo seznanili s konceptom zasebne investicije v javno infrastrukturo, kolesarski park, ki je velika pridobitev tako za lokalno skupnost, njene prebivalce in turiste. Predstavniki zasebnega vlagatelja, hotelske mreže Valamar in župan občine Rabac nam bodo predstavili projekt. Kolesarsko pot bomo lahko spoznali na kolesu ali peš, kakor bo komu bolje ustrezalo.

V občini Bale bomo spoznali primer participacije občanov pri izgradnji kampa, pri načrtovani celoviti prenovi starega mestnega jedra, ki se spreminja v mesto hotel in drugih oblikah sodelovanja občanov in občine. Tudi v Balah nas bo sprejel župan s sodelavci.

Na študijsko ekskurzijo se bomo odpravili z avtobusom, ki bo krenil iz Ljubljane ob 7.30 uri. Predviden povratek je v poznih večernih urah, ob 23.00

Okvirni program je sledeč:

 • Odhod iz Ljubljane ob 7.30 (Interpsar Vič, Jamova cesta 105, https://www.center-vic.si/).
  • Možno pobiranje udeležencev skladno s prijavami ob poti do Postojne – po predhodnem dogovoru.
 • Okoli 11 prihod v Rabac, sprejem predstavnikov občine, LTO, Valamar in upravljavcev kolesarskega parka
 • 11.30 – 12.30 predstavitev kolesarskega projekta, tekmovanj in strategije.
 • 12.30 – 13.30 ogled/spoznavanje kolesarske infrastrukture
 • 14.00 – 15.00 kosilo
 • 16.00 prihod v Bale
 • 16.00 in 17.30 ogled starega mestnega jedra, revitalizacije starih objektov in predstavitev vizije Bale – mesto hotel
 • 17.30 – 18.30 predstavitev razvoja Bale
 • 18.30 – 20.30 večerja
 • 23.00 prihod v Ljubljano

Vabilo in okvirni program

V želji, da se ekskurzije udeleži čim več županj in županov je zanje udeležba brezplačna. Iz občine jih lahko brez kotizacije spremljata tudi do dva sodelavca. V kolikor se županja ali župan ekskurzije ne bodo udeležili je kotizacija za udeležbo 50 eur na osebo in zajema hrano (kosilo in večerja), transfer, profesionalno in strokovno vodenje na avtobusu ter zanimiv program na obeh destinacijah.

Strokovno izvedbo organizacije aranžmaja smo zaupali Turistični agenciji Goodplace, ki je pridobila znak Slovenia green za turistične agencije.

 

Načrt poti je označen na sliki: 

8.11. / Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov 3/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), ki bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018 v Trzinu.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, vsem, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja, nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih skupnosti ter vsem zainteresiranim.

Na posvetu bodo predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

VABILO s programom.

8.11. / Bogastvo lokalnih skupnosti 3/3

Kako lahko občine obdržijo denar in ustvarjajo vrednost v lokalnem gospodarstvu?

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 v Poligonu v Ljubljani.

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij. Udeležba je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije prosimo, da se čim prej prijavite.

PRIJAVA.

PROGRAM.

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

20.11. / Podelitev koncesije in “in house” naročila 3/4

Lokalne skupnosti se redno soočate z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujete pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Zato Skupnost občin Slovenije vabi na na delavnico “Podelitev koncesij in “in house” naročila“, ki bo potekala v torek, 20. novembra 2018 s pričetkom ob 10. uri v prostorih M hotela Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Obstoječa zakonodaja, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse so instituti, ki bodo kot svojstven problem obravnavani na delavnici. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici.

Na delavnici bo prikazana tudi obvezna vsebina odločb, katere morate občine kot koncedent, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdati do 17. 12. 2018.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi: VABILO

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 3/5

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/6

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

POVPRAŠEVANJE

Izmenjava javnih uslužbencev – vprašalnik 4/1

Predsednik Zveze Alpe Jadran, gospod Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, je članicam zveze posredoval pobudo za program izmenjave javnih uslužbencev.

Program izmenjave javnih uslužbencev je interaktivni program izmenjav, ki javnim uslužbencem omogoča pridobivanje izkušenj in dragocenih vpogledov iz naslova strokovne izmenjave s ključnimi partnerji in sodelavci iz drugih držav. Ker se izvaja v okviru AER, vključuje regije tako iz držav EU kot iz držav, ki niso članice EU. Interaktivna narava programa ponuja udeležencem edinstveno priložnost za strokovno izmenjavo, učenje in gradnjo odnosov. Zasnovan je za zainteresirane uslužbence javnega sektorja, ki se želijo učiti iz izkušenj in dobrih praks druge države, da bi postali zanesljivi, uspešni in strokovni javni uslužbenci (predstavitev v angleščini je dostopna tukaj).

Ta vprašalnik je bil zasnovan za oblikovanje ustreznega programa izmenjave v skladu s potrebami, možnostmi in možnostmi, ki jih ponujajo regije. Informacije in zbrani podatki bodo uporabljeni kot vir za oblikovanje splošnih smernic in okvira prihodnjega programa izmenjav javnih uslužbencev AER.

Ker bo ta vprašalnik glavni vir pridobivanja ustreznega znanja in podatkov, ki bo osnova za vse nadaljnje korake, izpolnite vprašalnik, kolikor se da podrobno.

Če imate dodatna vprašanja glede vprašalnika ali če potrebujete dodatno pojasnilo, pobudniki prosijo, da jih kontaktirate neposredno (kontaktna oseba: Larisa Križan Breljak, Varaždinska županija, larisa.krizan-breljak@vzz.hr)

Prosimo, izpolnite vprašalnik do 2. novembra 2018.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavi.

 

Evalvacija nove prostorske in gradbene zakonodaje: spletna anketa MOP za občine 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k projektu evalvacije dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje preko spletne ankete (dopis MOP), ki je za občine objavljena na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/186279.

Prosimo, da anketo izpolnite in na tak način prispevate k spremljanju in analizi zakonodaje, tako da bodo njene morebitne spremembe in drugi ukrepi temeljili na čim bolj reprezentativnem vzorcu strokovnih izkušenj in ocen.

Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018.

 

DOGODKI DRUGIH

7.11./ 4. slovenski INSPIRE dan 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS ter Geodetski inštitut Slovenije organizirajo četrti slovenski INSPIRE dan. Dogodek bo potekal 7. novembra 2018, s pričetkom ob 9.00 uri, v kongresni dvorani Kristalne palače v BTC v Ljubljani (Šmartinska 152).

Na dogodku bodo predstavljene tudi aktivnosti projekta HARMO-DATA, ki se izvajajo v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 pod vodstvom Geodetskega inštituta Slovenije, v katerem sodeluje tudi Geodetska uprava RS.

INTESI nacionalni dogodek -Vabilo s programom.

Udeležba na dogodku je brezplačna, za potrditev udeležbe izpolnite obrazec tukaj.

7.11. - 9.11. / Konferenca Strong Communities for a Citizen’s Europe na Dunaju 5/2

Dogodek “Strong Communities for a Citizen’s Europe“, ki ga v sodelovanju s partnerji v okviru Predsedovanja Avstrije Svetu EU organizira avstrijsko združenje občin 7-9. novembra 2018 na Dunaju.
Konferenca je usmerjena na predstavnike lokalnih skupnosti alpske in podonavske regije ter krepitev sodelovanja med njimi, na njej pa bo imel prispevek tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah in predsednik NALAS, g. Darko Fras.

Udeležba na dogodku je ob predhodni prijavi do 23.10.2018 brezplačna, stroške poti in nastanitve nosijo udeleženci sami.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

9.11./ »KAKO SE LOTITI KOMPLEKSNIH ENERGETSKIH SANACIJ – RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO« 5/3

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, Energetska agencija za Podravje in Sekcija gradbincev OOZ Maribor vas vabijo na okroglo mizo »KAKO SE LOTITI KOMPLEKSNIH ENERGETSKIH SANACIJ – RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO«.

Vsebina okrogle mize:

 • Aktualna zakonodaja in potrebna dovoljenja pri energetskih sanacijah (vzdrževalna oziroma investicijska dela)
 • Kako implementirati trajnostne kriteriji pri sanacijah
 • Trendi in izkušnje pri energetskih sanacijah ovojev – Projektni pristopi sanacije fasadnega ovoja – praktične izkušnje uspešno izvedenih kompleksnih sanacij fasad večstanovanjskih objektov
 • Novosti na področju ogrevanja (OVE)
 • Načrtovanje energetskih prihrankov
 • Spremljanje doseženih učinkov sanacije

Vabilo.

Udeležba na okrogli mizi je brezplačna.

Zaradi lažje organizacije svojo udeležbo potrdite z izpolnitvijo PRIJAVNICE. Prijave bodo zbirali do petka, 26.10.2018.

14.11./ 3. nacionalna konferenca o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri – Načela ustvarjalne skupnosti v praksi 5/4

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na 3. nacionalno konferenco o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri z naslovom Načela ustvarjalne skupnosti v praksi.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena tistim zaposlenim na občinah, ki delajo na področjih investicij, stanovanjske politike, energetike, okolja in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na plenarnem delu bo zagotovljeno šepetano tolmačenje iz tujih jezikov.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.
VABILO S PROGRAMOM.

 

 

14.11./ Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju - celostni prostorski pogled 5/5

V okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp je bil izveden projekt INTESI, katerega namen je bil najti alternativne načine zagotavljanja storitev splošnega pomena s pomočjo celostnih prostorskih strategij in politik.
V obdobju od novembra 2015 do novembra 2018 so izvedli številne aktivnosti, katerih rezultati so neposredno uporabni za pripravljavce strateških dokumentov na regionalni in lokalni ravni, uradnike javne uprave, za ponudnike storitev in druge deležnike. Te rezultate želijo predstaviti na sklepnem nacionalnem diseminacijskem dogodku projekta, ki bo potekal v sredo, 14. novembra 2018, na lokaciji Kult 316 v Ljubljani s pričetkom ob 12. uri.

Podrobnejše informacije o dogodku, programu in lokacije najdete tukaj.

Na dogodek se je potrebno prijaviti do petka, 9. 11. 2018, do 12. ure na spletnem obrazcu: https://www.1ka.si/a/185405.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/6

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 29.11.2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov
 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

6. Redna seja Vlade RS 6/1

Spremembe in dopolnitve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S spremembami in dopolnitvami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (izvajalci javne službe), katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene. Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni višini začasno krila Republika Slovenija.

Glede na podatke Inšpektorata RS za okolje in prostor je na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 9.060 ton komunalne odpadne embalaže. Glede na te podatke lahko do konca tega leta pričakujemo skupno količino komunalne odpadne embalaže okoli 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže je ocenjeni strošek prevzema pri izvajalcih javne službe in obdelave teh odpadkov 3,5 mio evrov.

Predlog stališča Slovenije glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. V njem je podprla pristop k pogajanjem, v skladu s katerim bi bil dogovor o večletnem finančnem okviru dosežen do volitev v Evropski parlament spomladi 2019.

Evropska komisija je predlagala Večletni finančni okvir EU za obdobje 2021–2027 v višini 1135 milijard EUR oziroma 1,11 % bruto nacionalnega dohodka EU-27. Predlog Komisije, ki predstavlja izhodišče za pogajanja v Svetu EU, predvideva povečanje sredstev proračuna EU za t.i. nove izzive, predvsem na področju migracij, varnosti in obrambe, konkurenčnosti, digitalizacije ter mobilnosti mladih. Predlog hkrati zmanjšuje obseg sredstev dveh doslej največjih politik proračuna EU – za skupno kmetijsko politiko in za kohezijsko politiko.

Na področju kohezijske politike se Slovenija zavzema, da metoda delitve kohezijskih sredstev med države članice še naprej temelji na kriteriju relativne razvitosti držav članic in regij. Slovenija pri tem vztraja na stališču, da se mora najti rešitev, ki bo preprečevala nenadne drastične padce kohezijskih ovojnic tudi na ravni regij. Prvo resno razpravo o prihodnjem večletnem finančnem okviru je na politični ravni pričakovati na zasedanju Evropskega sveta decembra letos.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Spremenjena uredba bo bistveno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in doseganju mejnikov, podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih storitev občinskih GJS varstva okolja

Vlada je sprejela Mnenje o zahtevi Občine Cerklje na Gorenjskem za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 3. člena, petega odstavka 16. člena in devetega odstavka 19. člena ter priloge 1 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO).

Vlada meni, da uredba MEDO v delu, kjer občinam nalaga uporabo v njej določenega načina izračuna stroškov amortizacije (določbe petega odstavka 16. člena in devetega odstavka 19. člena ter priloge 1 uredbe MEDO) ter ureditev najemnine (3. člen uredbe MEDO) nista v nasprotju z drugim odstavkom 120. člena oziroma tretjim odstavkom 153. člena ter 9., 140. in 142. členom Ustave RS ter Evropsko listino lokalne samouprave. Metodologija, ki določa način oblikovanja cen, je edini mehanizem kontrole cen, ki ga je država obdržala v trenutnem načinu oblikovanja in določanja cen. Metodologija oblikovanja cen presega lokalni pomen in je zato urejena na ravni države ter enotno za vse lokalne skupnosti oziroma izvajalce javnih služb. Del enotne metodologije je seveda tudi določanje ustreznih enotnih normativov in standardov ter so zato v pristojnosti države. Država v javnem interesu zagotavlja določen minimalni standard javnih dobrin vsem državljanom na območju celotne države.

Uredba MEDO kot podzakonski akt zato ne določa novih pravic in obveznosti izven zakonskega pooblastila, marveč določa le sestavine cene, ki jo plačajo končni uporabniki. Metodologija torej pomeni zgolj določitev meril in normativov ekonomskih kategorij, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju predloga cene, ki pa je v končni pristojnosti občine.

Strateški načrt na področju skupne kmetijske politike po letu 2020

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z oblikovanjem strateškega načrta na področju skupne kmetijske politike po letu 2020. Vlada odgovarja, da je zakonodajni predlog reforme SKP, ki obsega tudi novo uredbo o pravilih za strateške načrte in predstavlja podlago za pripravo slovenskega strateškega načrta SKP, Evropska komisija objavila 1. junija 2018.

Strateški načrt SKP zajema obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. Predvideno je, da naj bi uredba začela veljati s 1. 1. 2021. Skladno s to časovnico se pričakuje, da bo na podlagi sprejete uredbe vsaka država članica do 1. januarja 2020 predložila Evropski komisiji predlog strateškega načrta in da ga bo le-ta odobrila do konca leta 2020.

Vzporedno se na MKGP skladno z Zakonom o kmetijstvu pripravlja tudi nova resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, saj obstoječa Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« pokriva sedanje programsko obdobje. Predvideno je, da se nova resolucija predloži Državnemu zboru RS v sprejem prihodnje leto, in sicer pred seznanitvijo Vlade RS s strateškim načrtom SKP.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt portal za registracijo na javnem razpisu WiFi4EU 7/1

Ministrstva za javno upravo sporoča, da je ponovno odprt portal za registracijo občin in izvajalcev WiFi povezav v lokalnih skupnostih.

Na portalu so objavljene tudi občine, ki ste že registrirane in se vam ni potrebno ponovno registrirati, razen če so nastale kakšne spremembe od prejšnje registracije. Povezava: https://www.wifi4eu.eu/#/home.

Pomembno je, da občina, ki želi sodelovati na ponovljenem javnem razpisu izvede kompletni registracijski postopek, tako prvi del to je sama registracija, kot drugi del registracije, kjer mora v skladu z že objavljenim postopkom priložiti vse potrebne dokumente, da bo ob samem javnem razpisu izvedla prijavo na javni razpis WiFi4EU.

Datum naslednjega poziva za javni razpis bo znan naknadno.

Fundacija Mima objavila razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v Sloveniji 7/2

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima Jaušovec in Humanitarno društvo Rotaract klub Maribor z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let iz Republike Slovenije z namenom usmerjanja mladih k vrhunskem ali kakovostnem športu. Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih športnikov podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 250,00 EUR. Obseg finančnih sredstev v aktualnem razpisu je 4.000,00 EUR.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija. Več informacij o aktivnostih fundacije Mima se nahaja tudi preko  https://www.facebook.com/fundacijamima/.

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na ga. Nino Kirič preko elektronske pošte: ninak.kiric@gmail.com.

 

Razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji 7/3

Fundacija za financiranje športnih organizacij v petek, 12. oktobra 2018, objavila razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji, prek katerega je na voljo 7.700.000 EUR. Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se zaključi 12. novembra 2018, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Zaradi novega zakona o športu je bilo že v lanskem razpisu tudi nekaj vsebinskih sprememb, saj je zakon na novo definiral programe in področja sofinanciranja, temu pa je sledil tudi nov pravilnik FŠO, ki je omogočal prijavo na 20 programov, kolikor jih bo športnim organizacijam na voljo tudi letos.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani fundacije, http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239.

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/5

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

3. Novičnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 8/1

Tokratna številka novičnika, ki ga pripravljajo v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, je posvečena skupnostni energetiki. Ta je prepoznana kot ključni dejavnik pravočasnega in pravičnega podnebnoenergetskega prehoda, kjer je glavni poudarek na zmanjšanju rabe energije in uporabi obnovljivih virov.

Novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki je prvenstveno namenjen občinam najdete na tej povezavi.

Pravne in finančne specifike pri poslovanju občin 8/2

Pri poslovanju se občine pogosto srečujete s specifičnimi situacijami, zato so na spletni strani on-line priročnika Pravo in finance za občine, ki je praktični vodič pri poslovanju občin, pripravili brezplačno e-gradivo, v katerem pojasnjujejo:

 • Način odbijanja DDV od nabav pri upravljavcih stvarnega premoženja
 • O pravicah in obveznostih zaposlenih na občini in kako urediti pravice in obveznosti direktorja občinske uprave

Do gradiva lahko dostopate TUKAJ>>

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.