V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE VUZENICA, KOSTANJEVICA NA KRKI, BELTINCI, GORNJI PETROVCI IN ČRNA NA KOROŠKEM.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Kozje: Grajske počitnice na gradu Podsreda 1/1

Izvedba: 2019 – 2021
Financiranje: Občina Kozje in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Apartmaji na gradu Podsreda so inovativen turistični produkt na tem območju. Povezujejo naravo in kulturo in v enkratno okolje gradu. V šestih namestitvenih enotah lahko skupno prespi do 15 oseb. Grad je tako postal udobno mesto za grajske počitnice. Za popotnike, ki iščejo intimen trenutek in udobje med grajskimi zidovi ter jih zanimajo izjemna kulturna dediščina, ohranjena narava, mir in sprostitev. V nadaljevanju ureditve gradu so uredili prostor za sprejem gostov, ki služi kot recepcija in prodajalna lokalni izdelkov ter dodaten, razstavni prostor. Obiskovalcem tam ponujajo ključne in uporabne informacije o naravni in kulturni dediščini Kozjanskega parka pa tudi Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Foto: Arhiv Občine Kozje

 

NOVICE SOS

Na pobudo SOS potekal sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo 2/1

V torek, 9. avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekal uvodni sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo glede odprtih tem na področju delovanja ministrstva, v ospredju pa je bil pogovor glede določitve cen električne energije in cen zemeljskega plina iz plinskega sistema oz. uravnavanju cen energentov pred novo kurilno sezono. Obravnavali so tudi pšogoje za izgradnjo sončnih elektrarn, daljinsko ogrevanje, dosegljivost različnih skladov, ki bi tudi občinam in občanom pomagale blažiti posledice vpliva podražitev energentom in področje potniškega (in šolskega) prevoza. Sestanka so se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležili člani glavnega odbora Peter Misja, dr. Vladimir Prebilič in Saša Arsenovič ter predsednik Delovne skupine SOS za integriran potniški promet Srečko Ocvirk. Sestanka so se s strani ministrstva udeležili generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet Monika Pintar Mesarič ter v.d. direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar. Bolj podroben pregled obravnavanih tem najdete tukaj.  

Uspešna pobuda Skupnosti občin Slovenije za čiščenje vodotokov vzporedno z odstranjevanjem ograje na zunanji schengenski meji 2/2

Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja se je udeležil sestanka na Ministrstvu za notranje zadeve na temo odstranjevanja varovalnih ograj na zunanji schengenski meji. Podal je predlog, da bi v obmejnih občinah, na območju katerih bo potekalo odstranjevanje, istočasno opravili tudi čiščenje vodotokov. Dne 8. 8. 2022 smo že prejeli odgovor, da se bodo na Ministrstvu za notranje zadeve njegovi predstavniki sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Opredelili bodo pristojnosti in naloge vseh deležnikov (MNZ, MOP in SVRK) ter časovnico za realizacijo poziva Skupnosti občin Slovenije.

V poslanem pozivu smo ministrici za notranje zadeve mag. Tatjani Bobnar  dodatno pojasnili pobudo Skupnosti občin Slovenije, da je priložnost, ko se bodo ob schengenski meji že izvajala dela, pomembno izrabiti tudi za čiščenje vodotokov. S tem bi povečali vidljivost ter izboljšali poplavno varnost. Sredstva za čiščenje se lahko zgotovijo iz Sklada za vode in iz podnebnega sklada, saj so namenjena tudi tovrstni skrbi za okolje. Tako bi naredili pomemben korak na relativno zapostavljenem okolijskem področju, zaradi česar je v preteklosti že prihajalo do neprijetnih težav. S to potezo, bi izboljšali stanje vsaj na območju občin ob zunanji schengenski meji.

Predsednico Državnega zbora pozvali k doslednem vključevanju SOS v zakonodajne postopke 2/3

Na predsednico Državnega zbora smo v tem tednu naslovili dopis, v katerem smo jo pozvali k sestanku na temo vključevanja Skupnosti občin Slovenije v postopke sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru RS. Na nivoju sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru smo namreč v zadnjem času naleteli na nekaj nepravilnosti v postopku vključevanja asociacij občin. Izrazili smo pričakovanje, da Državni zbor pri postopkih sprejemanja zakonodaje deluje transparentno in spoštuje pravila, ki določajo vključevanje asociacij v usklajevanje zakonodajnih rešitev, ki se tičejo občin. Pozvali smo jo k sklicu sestanka z reprezentativnimi asociacijami občin, na katerem bi se dogovorili o protokolih našega medsebojnega sodelovanja v izogib nadaljevanju stanja, ki nima pozitivnega vpliva na medsebojne odnose.

NOVICE DRUGIH

Poziv k ustavitvi posegov v vodotoke in omejitve splošne rabe vode zaradi suše 3/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo Poziv za ustavitev posegov v vodotoke in omejitev splošne rabe vode zaradi suše.

Zapisali so, da so v nekaterih vodotokih in stoječih vodah posledice suše že tako velike, da bistveno vplivajo na življenje in obnašanje rib v teh vodah. Ribiške družine in Ribiška zveza Slovenije se v teh kritičnih razmerah soočajo z veliki težavami glede izvajanja ribiškega upravljanja v celinskih vodah, kar vključuje tudi aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib. Na območjih, kjer so vode zaradi suše še posebej prizadete so ribiške družine že začasno prepovedale ribolov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo omejile splošno rabo vode.

“Prosimo, da lokalne skupnosti pomagajo ribiškim družinam pri zaščiti tistih delov vodnih teles, kjer so razmere za preživetje rib in ostali vodnih organizmov najugodnejše in začasno zaščitijo ta območja pred ostalimi splošnimi rabami vode, ki ribe vznemirjajo in bi lahko povzročile pogine”, so še zapisali.

Celoten poziv ministrice za kmetijstvo lahko preberete TUKAJ.

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja 3/2

Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji 21. 7. 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano.

Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ne kršijo določb zakona, ki ureja stavko, je vlada sprejela sklep, da so zaposleni s področja vzgoje in izobraževanja, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki, upravičeni do nadomestila plače.

Glede na to, da je z objavo tega Sklepa stavka postala zakonita,  vrtci staršem pri tekočem mesecu prištejejo tudi oskrbnino za 9. 3. 2022 – dan stavke, brez prehrane otroka (če ga ta dan ni bilo v vrtcu) in brez nadomestila za prevoz in prehrano zaposlenih, ki so stavkali.

Vabilo za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo podrobnosti o možnostih sodelovanja na Evropskem tednu trajnostnega razvoja (ETTR). Potekal bo v državah EU. Letos že osmič zapovrstjo od 20. do 26 septembra 2022. Upoštevajo se vsi dogodki od 18. 9. do 8. 10. 2022, ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Vsi, ki v tednu od 18. 9. do 8. 10. 2022 načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, vas vabijo, da njegov opis pošljete tudi v objavo na vseevropsko platformo evropskega tedna trajnostnega razvoja (v angleščini). 

Platforma oziroma teden trajnostnega razvoja deluje kot okrilje obstoječih nacionalnih tednov trajnostnega razvoja v državah članicah EU in drugih evropskih državah. Za spodbujanje vključevanja in raznolikosti je registracija odprta za vse oblike vladnih agencij, raziskovalnih centrov, izobraževalnih ustanov, muzejev, fundacij, organizacij skupnosti, združenj, podjetij in nevladnih organizacij ter posameznih državljanov in tako naprej. Osrednje merilo za upravičenost do sodelovanja v ETTR je, da predlagani projekt/pobuda obravnava eno ali več razsežnosti trajnostnega razvoja in ni izključno dobičkonosna. To lahko vključuje (vendar ni omejeno na) konference, razstave, tržnice, filmske projekcije, dejavnosti skupnosti, trajnostne poslovne pobude in izobraževalne projekte.

Celotno novico lahko preberete na povezavi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Vabilo na javno razgrnitev in javne obravnave območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov 4/1

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so pripravili osnutke območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave, ki so dostopni preko spletne strani ZGS (ZGS > Delovna področja > Gozdnogospodarsko načrtovanje > Obnova 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov > Javne razgrnitve GGN GGO, LUN LUO in okoljskih poročil), kjer je za posamezen načrt in okoljsko poročilo z dodatkom dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb.

V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na sedežih območnih enote in informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko kontaktov zapisanih v preglednici na spletni strani.

Obveščamo vas, da bo javna razgrnitev potekala med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022, hkrati pa vas vabimo na javne obravnave osnutkov GGN GGO, LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave, ki bodo potekale med 25.8. in 2.9. po razporedu zapisanem na spletni strani ZGS.

Na javne obravnave se je potrebno prijaviti preko kontaktov navedenih na spletni strani ZGS.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive 4/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na e-demokraciji objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo tudi delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. V tretjem odstavku 105. člen ZOFVI določa, da v naziv mentor in svetovalec lahko napreduje pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Določba se začne uporabljati s 1. 9. 2022. Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
  2. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja,
  3. natančnejši opis pogojev vrednotenja opravljenega dodatnega strokovnega dela.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe na predlog pravilnika posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do 16. avgusta 2022.

 

 

Predlogi za debirokratizacijo v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost 4/3

Ministrica za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik nas je pozvala k posredovanju predlogov za debirokratizacijo v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost, v katerem je v okviru komponente »Učinkovite javne institucije« predvidena izvedba reforme »Odpravljanje administrativnih ovir«.

POZIV MINISTRICE

Ministrica je zapisala, da želijo v postopek priprave ukrepov za debirokratizacijo, s katerim se nadaljuje odpravljanje administrativnih ovir, poleg organov državne uprave vključiti čim več deležnikov.

S tega razlogom dodajajo tabelo. Prosimo, da vanjo vpišete vaše predloge, na podlagi katerih bo zaradi poenostavitev potrebna sprememba posameznih zakonov.

Priloge:

poziv ministrice za javno upravo

– tabela za vnos predlogov za debirokratizacijo

Prosimo vas, da vaše predloge za odpravo administrativnih ovir posredujete v priloženi tabeli do četrtka, 18. avgusta 2022, na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi 4/4

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim:

  • dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika
  • v 15. členu ZEPDSV se črta rok, v katerem mora delodajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih
  • v evidenco o izrabi delovnega časa se po novem vpisuje podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje)
  • predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje
  • predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco
  • dodaja se sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci (150,00 – 2000,00 Eur za odgovorno osebo lokalne skupnosti).

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) posredujte najpozneje do 24. 8. 2022, na naslov info@skupnostobcin.si. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 4/5

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Primarni cilj predloga zakona je uskladitev ureditve sodnega registra s pravili EU, natančneje z  Direktivo (EU) 2019/1151 in Direktivo (EU) 2019/2121.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 8. 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Novi gradbeni zakon (GZ-1) ter prijava začetka gradnje za enostavne objekte 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede postopanja na podlagi druge alineje 1. odstavka 6. člena (gradnja na podlagi prijave začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja), 2. odstavka 9. člena (pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje) Gradbenega zakona (GZ-1) ter 282. in 284. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Zanima nas: 

Ali uporabljate poseben obrazec vloge za priglasitev gradbenih posegov investitorja in kaj  vse zahtevate kot prilogo? Ali ste v vaši občini sami pripravili vzorec ter v kakšni obliki? V kakšni obliki izdate soglasje prijave začetka gradnje s strani občine? 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 18. 8. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Pokrivanje stroškov plač za stavko v vrtcih 5/2

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako ste postopali v drugih občinah glede stroškov pokrivanja plač, ko je potekala stavka v vrtcih, dne 9. 3. 2022.

Ozadje:

– Dne 9. 3. 2022 so vrtci stavkali.

– Dne 3. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-2/2022-31 z dne 3. 3. 2022 Napoved splošne stavke 9. marec 2022. Med drugim je bilo zapisano: »Skladno s 13. členom Zakona o stavki, delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače.« Delavci v času stavke torej praviloma niso upravičeni do nadomestila plače za dan stavke, razen če je drugače določeno v kolektivnih pogodbah. V zvezi s plačilom nadomestila plače na dan stavke izpostavljamo 92. člen KPVIZ, ki v osmi alineji prvega odstavka določa, da je delavec upravičen do nadomestila plače v času stavke, če arbitražni svet ugotovi, da je bila stavka organizirana v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili dejavnosti ter da je šlo za bistveno kršitev kolektivne pogodbe s strani delodajalca in so bile poprej izčrpane vse pogajalske možnosti. Delavci, ki ne bodo stavkali in bodo na dan stavke opravljali delo skladno s pogodbo o zaposlitvi oziroma navodili delodajalca, so upravičeni do plače.

– Dne 8. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/7 z dne 8. 3. 2022 Okrožnica – Nadaljnje sproščanje ukrepov in druga pomembna pojasnila (2. Napovedana stavka). V okrožnici je bilo zapisano pojasnilo, kako staršem zaradi stavke obračunati oskrbnino za mesec marec 2022. Veljavni predpisi, ki določajo oblikovanje cen programov v vrtcih, nimajo določbe, ki bi urejala neizvajanje programa v vrtcih zaradi stavke. Zato je potrebno to dejstvo ugotavljati smiselno ob uporabi vseh določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki opredeljujejo izračun cene oz. izračun cene v posebnih primerih. Pravilnik predvideva, da se v primeru, kadar vrtec izvaja program tudi ob sobotah in v ta namen zagotovi dodatne kadre, je potrebno vse povečane stroške ugotavljati, posebej, pri čemer se materialni stroški ugotavljajo v višini 1/22 mesečnega zneska za materialne in nematerialne stroške. Občina meni, da je ob smiselni uporabi te določbe mogoče izračunati tudi stroške neizvajanja programa na dan stavke ter jih pri izstavitvi položnice prikazati posebej in jih odšteti od zneska plačila. To po njihovem mnenju velja za vse primere, ko so starši od vrtca prejeli obvestilo, da bo dne 9. 3. 2022 v vrtcu potekala stavka in naj si za ta dan uredijo varstvo drugje oz. otroka pripeljejo v vrtec le v skrajnem primeru. Staršem, ki na dan stavke otroke pripeljejo v vrtec, ker vrtec potrebujejo, vrtci obračunajo običajno plačilo. Vsekakor pa dopuščajo tudi možnost, da so se vrtci z občino ustanoviteljico dogovorili tudi za drugačen obračun plačil staršev, pri čemer kritja izpada plačil staršev za vrtec, ki otroka na dan stavke v vrtec niso pripeljali, ministrstvo ne bo zagotovilo, saj k temu ni zavezano po nobeni pravni podlagi. Pri obračunu brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke naj bi upoštevali enak princip obračuna, kot se ga upošteva pri izstavitvi položnice staršem oz. zahtevka do občine zavezanke.

– Dne 22. 7. 2022 je bilo v novicah objavljeno, da so po sklepu Vlade RS stavkajoči v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. 3. 2022 sodelovali v splošni stavki, upravičeni do nadomestila plače (stavkajočim na dan stavke ne pripada nadomestilo za prevoz in prehrano). Prav tako je Vlada RS razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet. Sklep Vlade RS je občinam poslalo tudi MIZŠ, in sicer brez dodatnih pojasnil, kako naj ravnajo občine oz. vrtci, ki od staršev oz. od občin niso prejeli sredstev za plače za 9. 3. 2022.

– Pri obračunu subvencije so vrtci za mesec marec staršem, ki otroka niso pripeljali v vrtec, občinam zavezankam in ministrstvu priznali za ta dan znižanje oskrbnine.

Vprašanje občine se glasi:

– kako boste na podlagi sklepa Vlade RS ravnale občine oz. vaši vrtci, ki ste staršem, ki tisti dan otroka niso pripeljali v vrtec, priznali znižanje oskrbnine?

– Kdo bo zagotovil sredstva vrtcu za potrebe izplačila plače stavkajočim zaposlenim, in sicer tisti delež, ki staršem ta dan ni bil zaračunan?

Za vaše odgovore prosimo na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2022. 

DOGODKI DRUGIH

Kakovost življenja na podeželju 6/1

Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in stičišče SVARUN vabi na dogodek Kakovost življenja na podeželju, ki bo ponedeljek, 22. avgusta 2022, ob 09.30, v dvorani 5, na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

Dogodek je namenjen predstavitvi dela treh partnerjev – stičišča SVARUN, KGZS in ZSPM – na področju izboljševanja kakovosti življenja na podeželju. Rezultati preteklega dela namreč kažejo, da je kakovost življenja bistvenega pomena v prizadevanjih za podporo, ohranitev in razvoj slovenskih kmetij in celotnega podeželja. Na dogodku se bodo tako odvijale delavnice, katerih namen je na podlagi diskusije o izpostavljenih vprašanjih oblikovati stališče, v katerem bomo opredelili najbolj pereča socialna vprašanja, ki bremenijo podeželsko prebivalstvo, načine za njihovo reševanje in vrzeli v znanju na tem področju.

Podrobnejše vabilo najdete TUKAJ.

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode 6/2

Vljudno vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje o javnem naročanju živil, ki ga bo v dveh terminih izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Izobraževanje je v prvi meri namenjeno javnim zavodom, vendar pa tovrstna javna naročila pogosto v imenu javnih zavodov izvajajo občine, zato vabijo k udeležbi tudi občine.

Izobraževanje bo izvedeno v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpekcijo za kmetijstvo in pravno strokovnjakinjo za javno naročanje, odvetnico Majo Prebil.

1. Termin: sreda 24. 8. 2022 ob 9.00-12.00 PRIJAVA
2. Termin: četrtek 25. 8. 2022 ob 9.00-12.00 PRIJAVA

V primeru, da vam nobeden izmed terminov ne ustreza, to sporočite na zejn.mop@gov.si  in bodo organizirali še dodatni – tretji termin v septembru.

Celoten programa dogodka je dostopen na povezavi TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za pridobitev in podaljšanje nazivov Mladim prijazna občina 7/1

Inštitut za mladinsko politiko razpisuje že enajsto leto zapored natečaj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Vsako leto se zemljevid Slovenije obarva z novimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 35 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2022 na področju mladine še bogatejša. Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do petka, 19. avgusta 2022, prijavite na javni poziv za pridobitev certifikata. Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2022–2026 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.

Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področjem lokalnih mladinskih politik. Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Rozana Mužica, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si).

Javni poziv 2022

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 7/2

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 7/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.