14. februarja svoj 28. rojstni dan praznuje

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE.

Iskrene čestitke občinam članicam Skupnosti občin Slovenije za visoki in bleščeči jubilej.

Hvala za to, da skupaj rastemo, napredujemo, da preprosto smo.

NOVICE SOS

SOS pozvala predsednika DZ RS in vse poslanske skupine k sprejemu ZFRO 1/1

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Državnega zbora RS, mag. Dejana Židana in na vse poslanske skupine državnega zbora naslovila poziv k čim prejšnji obravnavi in sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki ga je Vlada potrdila na 54. seji dne 12.12.2019 in ga posredovala Državnemu zboru v obravnavo. Pričakujemo, da bo država uresničila svojo zavezo, da se občinam zmanjšajo stroški, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog, in s sprejemom zakona vsaj nekoliko finančno in administrativno razbremenila občine, ne glede na trenutno politično situacijo.

Na sledeči povezavi si lahko preberete prejeti odgovor predsednika Državnega zbora RS glede uvrstitve Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin na sejo Državnega zbora: odgovor.

Četrta seja DS za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin 1/2

v sredo, 5.2.2020 je potekala seja Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Seje sta se udeležili Melita Čopar, Občina Krško in Jasmina Vidmar, SOS. Članice in člani so na seji obravnavali Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019.

Uvodoma je minister za javno upravo, Rudi Medved pojasnil, da je namen srečanja narediti inventuro opravljenega dela. Delovna skupina je predelala pripravljeno Poročilo Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019. Članice in člani so se strinjali, da so narejeni koraki naprej, saj se je v sklopu srečanj obravnavala problematika izvajanja nalog, ki po ustavni zasnovi niso obvezne naloge občin in ki izhajajo še iz prejšnjega družbenopolitičnega sistema. Zato predstavniki skupnosti občin pričakujejo, da za uresničitev cilja zmanjšanja stroškov občin, nova vladna ekipa nadaljuje z delom in pelje naprej z vsebinami, ki so pripravljene.

Generalna sekretarka SOS je izpostavila, da kljub manjšemu prihranku (ovrednoteni vrednosti na približno 31 milijonov evrov) kot pričakovano in trenutni politični situaciji, pričakujemo, da bo Zakon o finančni razbremenitvi občin v najkrajšem možnem času obravnavan in sprejet v Državnem zboru.

Novico MJU si lahko preberete tukaj: Minister Rudi Medved: “Poslej ne bo več mogoče reči, da se nekaj ne da narediti. “

Četrto srečanje strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in krajine 1/3

V sredo, 5. februarja 2020 so se v Mestni hiši Ljubljane vnovič sestale predstavnice in predstavniki (mestnih) občin s področja urejanja prostora.

Okrepljeno sodelovanje med strateško delovno skupino članic in članov Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije, je tokrat zajemalo operativni vidik oglaševanja v okviru priprave odloka o urejanju podobe naselij in krajine. K strokovni razpravi so bili povabljeni prof.  Janez Koželj, ljubljanski podžupan in urbanist ter drugi strokovnjaki.

Na delovnem srečanju so zbrani obravnavali namenske, prostorske in izvedbene vidike oglaševanja in obveščanja, ki so jih podprli z zakonodajnimi stališči in predlogi urejanja v prostoru. Vsebinsko pestro razpravo o oglaševanju bo delovna skupina nadaljevala na naslednjem srečanju, ko bo dopolnila ugotovitve preteklih srečanj.

(avtor fotografije: JV)

O digitalnih potrebah občin v Ajdovščini 1/4

V Ajdovščini je potekala že četrta regijska predstavitev z delavnico, ki jo izvaja 4P DIH, strateško partnerstvo Skupnosti občin Slovenije, Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in Ministrstva za javno upravo. Uvodoma so se udeleženci iz občin in drugih organizacij goriške regije seznanili s prednostmi in izzivi digitalizacije, v nadaljevanju pa z nekaj primeri iz Evrope. Drug del, delavnični, je potekal po metodologiji SEROI+ in se posvečal konkretnim potrebam občin v regiji. Potreb je bilo več, kot jih je bilo  možno v omejenem času nasloviti. Zagotavljanje kvalitetne pitne vode, optimizirati čistilne naprave, izboljšati vključevanje občanov v procese odločanja in boljše obveščanje, so bile želje na eni strani, na strani izzivov pa medgeneracijski razkorak v digitalni pismenosti, digitalna identiteta, povezljivost in drugo. Ob koncu so poročevalci  treh skupin predstavili rešitve oz. storitve, e-tržnica, e-sopotnik, e-participativni proračun, monitoring padavin, stanja vodotokov in uporaba podatkov za podporo odločanju. Udeleženci so bili iz različnih občinskih oddelkov, inštitutov in podjetij. Kombinacija različnih znanj pri naslavljanju enega problema je velika dodana vrednost, kar se je izkazalo na tem dogodku.

Osnutek SPRS 2050 in priročniki 1/5

Ministrstvo za okolje in prostor je v sredo, 5. februarja 2020 organiziralo sestanek za predstavnike in predstavnice krovnih združenj lokalnih skupnosti in združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije.

Nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 predstavlja temeljni strateški dokument za usmerjanje  prostorskega razvoja države. Predstavniki in predstavnice združenj so na srečanju podali pripombe in predloge za izboljšanje osnutka Strategije.  Na istem sestanku so bili predstavljeni tudi pred kratkim izdani prvi štirje priročniki Državnega prostorskega reda: Tipologija stavb – priročnik, Zeleni sistem v mestih in naseljih, Regulacijski elementi in Mirujoči promet v urbanih naseljih. Priročnike Državnega prostorskega reda si lahko pogledate na spletnem mestu TUKAJ. v rubriki Priporočila za prostorsko načrtovanje.

 

DAN ODPRTIH VRAT

Dan odprtih vrat 2020 – najava dogodkov v občinah 2/1

Skupnost občin Slovenije že devetič zapored z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Najavljamo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, zaradi česar vas vabimo, da jih obiščete in si ogledate nekatere pridobitve ter se informirate o načrtih v lokalnem okolju.

Tako se tudi letos občine priključujejo skupni akciji in organizaciji raznovrstnih dogodkov v svojih lokalnih okoljih ob naslednjih terminih:

Sreda, 12.2.2020

OBČINA SEVNICA

Dan odprtih vrat na Občini Sevnica: »prašat ni greh«.

Sodelavci občinske uprave, ki vodijo postopke, želijo biti dostopni za informacije in tako še dodatno pomagati občankam in občanom. Zaradi narave dela daljši posveti pogosto niso mogoči. Zato bodo sodelavci vseh oddelkov na Občini Sevnica na voljo za vsa vaša vprašanja na dnevu odprtih vrat.

Dan odprtih vrat bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, od 14. do 17. ure. Vstopna točka bo sejna soba v pritličnih prostorih občinske stavbe. Vse občanke in občane vljudno vabijo, da jih obiščejo in jim zastavijo svoje vprašanje, saj »prašat ni greh«.

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica bo tudi letos sodelovala v akciji Dan odprtih vrat. Občane so povabili na dan odprtih vrat v Zdravstvenem domu Radovljica, kjer so lani v novem prizidku med drugim odprli telovadnico. V njej bodo predstavili dejavnost kineziologov in Zdravstveno vzgojnega centra v sredo, 12. februarja 2020, v dveh terminih: od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure. Za odrasle bo možno tudi krajše testiranje telesne zmogljivosti.

Vabilo.

OBČINA BREŽICE

Tudi letos Občina Brežice sodeluje na vseslovenskem dogodku Dan odprtih vrat. Vse zainteresirane občane in občanke vabi dne, 12.2.2020 s pričetkom ob 9. uri v sejno sobo Občine Brežice (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

Na dan dogodka, bodo zbrane seznanili z delom občinske uprave, s programi in ukrepi za višjo kakovost življenja starejših v občini ter z načrti Občine Brežice v prihodnje.  Dan odprtih vrat bo predstavljal tudi priložnost za srečanje in pogovor o aktualnih temah v občini.

Dogodek bodo zaznamovale naslednje dejavnosti:

 • Predstavitev organiziranosti in nalog občinske uprave, direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič;
 • Predstavitev programov in ukrepov za višjo kakovost življenja starejših v občini Brežice, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo,  kmetijstvo in razvoj Patricia Čular;
 • Načrti Občine Brežice, župan Občine Brežice Ivan Molan.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka bo organizirala dan odprtih vrat v sredo, 12. 2. 2020.

PRVI TERMIN

 • 9. 15: Sprejem obiskovalcev v glavni pisarni (Loška hiša, Mestni trg 15)
 • 9.20–9.35: Ogled prostorov občinske uprave
 • 9.40–10.15: (Velika sejna dvorana Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, drugo nadstropje)

Predstavitvi dela in nalog Občine, občinskega sveta in župana

Predstavitev uspešno izvedenega projekta Vrtec Kamnitnik

Predstavitvi aktualnih in načrtovanih investicijskih projektov

Vprašanja Druženje

DRUGI TERMIN

 • 11.15: Sprejem obiskovalcev v glavni pisarni (Loška hiša, Mestni trg 15)
 • 11.20–11.35: Ogled prostorov občinske uprave
 • 11.40–12.15: (Velika sejna dvorana Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, drugo nadstropje)
 • Predstavitvi dela in nalog Občine, občinskega sveta in župana
 • Predstavitev uspešno izvedenega projekta Vrtec Kamnitnik
 • Predstavitvi aktualnih in načrtovanih investicijskih projektov
 • Vprašanja Druženje

Svojo prisotnost z izbiro termina najavite tajnici Ireni Malovrh na irena.malovrh@skofjaloka.si.

Vabilo.

OBČINA ČRNOMELJ

K sodelovanju na dogodku Dan odprtih vrat se je dne, 12.2.2020 odzvala tudi Občina Črnomelj. Na ta dan bodo predstavili občinske projekte in skupno vizijo občine. Predstavnice in predstavniki občine ob tej priložnosti vljudno vabijo vse zainteresirane obiskovalce k obisku dogodka.

Dogodek bo potekal v dvorani Območno obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj (Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj) ob 18.uri.

OBČINA LJUBNO

Tudi Občina Ljubno se letos pridružuje k pobudi Dnevu odprtih vrat. Dne 12.2.2020 od 8.00 do 17.00 vabijo občanke in občane na pogovor k županu v prostorih občine (Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji).

Župan bo s sodelavci Občinske uprave nagovoril zainteresirano javnost ter jim predstavil delo občine. Zbrani slušatelji bodo lahko župana povprašali tudi o drugih pomembnih temah, vezanih na potrebe in želje pri razvoju lokalnega okolja.

OBČINA REČICA OB SAVINJI

Za sodelovanje na dogodku Dan odprtih vrat se je odločila tudi Občina Rečica ob Savinji. Na ta dan bodo pripravili sejo občinskega sveta, na kateri pa bodo vlogo županje in svetnikov prevzeli učenci Osnovne šole Rečica ob Savinji.

Pri izvedbi in predstavitvi poteka seja bo sodelovala Občinska uprava; učenci – svetniki pa bodo razpravljali predvsem na temo nadaljnjega razvoja občine Rečica ob Savinji.

Seja bo potekala v prostorih občine (Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji), predvidoma z začetkom ob 10. uri.  

OBČINA PREBOLD

Sporočamo vam, da bo Občina Prebold sodelovala na dnevu odprtih vrat 2020. V sredo 12.2.2020 bodo  v času uradnih ur na razpolago župan in zaposleni za vso zainteresirano javnost. Dogodek ob objavljen na spletni in FB strani Občine Prebold ter v E-glasu izpod Žvajge, ki izzide 10.2.2020.

OBČINA SELNICA OB DRAVI

K pobudi Dan odprtih vrat v občinah se je pridružila tudi Občina Selnica ob Dravi. Dne 12. 2. 2020 od 10.00 do 16.00 vabijo občane na obisk in pogovor k županji v njenih prostorih (Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi).

Ob tej priložnosti bodo predstavili projekte, ki so jih izvedli v preteklem letu in obnovljene prostore v pritličju občinske stavbe. Prav tako bodo povabili predstavnike učencev od 5. do 9. razreda, da se pogovorijo z županjo in ji postavijo vprašanja ter predlagajo odločitev v določeni, predstavljeni zadevi. Na območjih občine, ki so bolj oddaljena, bodo prav tako v mesecu februarju izvedli Dneve odprtih vrat.  Namen teh obiskov je, da se tudi občani, ki živijo na bolj odročnih delih, lahko pogovorijo z županjo in občinsko upravo o svojih težavah, predlogih in pobudah.

OBČINA DOBRNA

Tudi Občina Dobrna bo organizirala Dan odprtih vrat v sredo, 12.2.2020. Med 14. in 16. uro bo občina odprla svoja vrata v sejni sobi občine Dobrna. Župan g. Martin Brecl bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom  medijev predstavil delovanje občine, izvedene projekte v občini in možnosti nadaljnjega razvoja, vzel pa si bo tudi čas za pogovor o drugih temah.

Vabilo za občane in vabilo za medije.

OBČINA LENDAVA

Občina Lendava bo v sredo, 12. februarja 2020 od 7. do 17. ure odprla vrata Mestne hiše. 

 • V dopoldanskih urah bodo Občino obiskale skupine, in sicer udeleženke skupin socialne aktivacije, skupina otrok Vrtca Lendava, učenci obeh lendavskih osnovnih šol ter dijaki Dvojezične srednje šole Lendava.
 • Župan bo ob 16. uri s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev predstavil delo in naloge občine, aktualne in načrtovane investicije ter pomembne projekte.

Več informacij najdete na spletni strani občine: https://www.lendava.si/sl/objave/dan-odprtih-vrat-v-ob%C4%8Dini-lendava.

OBČINA ČRENŠOVCI

Dan odprtih vrat bo v sredo, 12.2.2020, organizirala tudi Občina Črenšovci. Informacije o dogodku bodo na voljo na spletni povezavi občine TUKAJ.

***

Nekatere lokalne skupnosti iz objektivnih razlogov Dneva odprtih vrat ne morejo organizirati ob prvotno predlaganem terminu, to je 12. 2. 2020, ne glede na to pa podpirajo skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije, zato najavljamo tudi dogodke, ki se bodo pod istim nazivom odvijali na druge dni:

Četrtek, 13.2.2020

OBČINA KRŠKO

Tudi občina Krško vabi občane na dan odprtih vrat, ki bo potekal ob 14. uri v sejni sobi A Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Predstavili bodo 11 projektov, sofinanciranih iz različnih evropskih skladov z različnih področij.

Vabilo.

Torek, 3.3.2020

OBČINA ŠENTJUR

V Občini Šentjur bo v sklopu Dneva odprtih vrat 2020 že tradicionalno organiziran kviz »Ali poznaš svojo občino?«, ki pa bo glede na termin zimskih šolskih počitnic tokrat organiziran v torek, 3. 3. 2020 ob 17:00, v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur.

Informacije o projektu so na voljo na spletni povezavi TUKAJ.

Maj, 2020

OBČINA TRZIN

Občina Trzin bo dan odprtih vrat pripravila v mesecu maju, ko praznuje občinski praznik.

Ponedeljek, 3.2.2020

OBČINA VOJNIK

Občina Vojnik je imela Dan odprtih vrat že 3. februarja 2020 ob 17.00 v knjižnici Vojnik (Prušnikova ulica 5, 3212 Vojnik), kjer so predstavili knjigo Pomembne osebnosti občine Vojnik, ki je bila izdana decembra lani ob 25-letnici ustanovitve občine. V knjigi so predstavljeni vsi prejemniki zlatih vojniških grbov in priznanj za življenjsko delo s področja kulture ter nekatere pomembne osebnosti območja občine Vojnik iz preteklosti in sedanjosti. Župan je na dogodku predstavil tudi druge občinske projekte.

POVPRAŠEVANJE

Višina stroškov osnovnega pogreba 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi za informacijo o višini stroškov osnovnega pogreba, ki ga v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora poravnati občina v primeru, če naročnika pogreba ni.

Prosimo, za podatke (stroške) glede na vrsto pokopa:

 1. Osnovni pogreb z žaro: _____
 2. Osnovni pogreb s krsto: _____
 3. Osnovni pogreb z raztrosom pepela: _____

*Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo (niso pa vključeni stroški: 24-urne dežurne službe, prevoza na upepelitev, upepelitve in prevoza iz upepeljevalnice k izvajalcu pogrebne dejavnosti ali v mrliško vežico)

Prosimo za sodelovanje tako, da nam odgovore posredujete najkasneje do srede, 12.2.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami v času šolskega prevoza 3/2

Na pobudo občine članice je SOS zaprosila občine za povratne informacije na sledeče vprašanje:

 • Ali imajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki se izobražujejo v OŠ s prilagojenim programom, pri vas zagotovljenega spremljevalca v času šolskega prevoza (s kombijem)?

Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 3/3

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

ZAKONODAJA

Spremembe podatkovnih struktur kot posledica ZEN-A in ZMVN-1 4/1

S strani Geodetke uprave RS smo prejeli dopis glede nekaterih konkretnih sprememb, ki jih bo Geodetska uprava RS s 1. aprilom 2020 izvedla v evidencah in storitvah skladno z zahtevami zakonodaje. In sicer gre za spremembe podatkovnih struktur kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1.

Besedilo dopisa najdete na tej povezavi.

Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 4/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 24.1.2020 dalo v javno obravnavo osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Nadete ga na portalu e- demokracija (povezava: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10766) .

Rok za pripombe je Ministrstvo določilo 10.2.2020, pošljete jih lahko neposredno na gp.mop@gov.si oz. delovni dan prej (petek 7.2.) na Skupnost občin Slovenije na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si).

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov v medresorskem usklajevanju 4/4

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov.

Predlagane spremembe veljavne Uredbe o razvrščanju objektov se nanašajo na razvrstitev rastlinjakov za pridelavo hrane (stavb za rastlinsko pridelavo hrane) med enostavne objekte.

Več v besedilu Uredbe: TUKAJ.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do 12.2.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 4/5

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, s katerim se ureja vrsto preventivnih ukrepov in ukrepov po potrditvi bolezni, določa izvajalce ukrepov, določa pristojne organe in financiranje posameznih ukrepov preko izplačila nadomestil, povračila stroškov, plačila odškodnin in nadomestil za škodo, povzročeno z odrejenimi ukrepi.

S predlaganjem Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih vlada zagotavlja izvedbo nujnih preventivnih ukrepov in ukrepov po potrditvi APK pri divjih prašičih v Republiki Sloveniji in s tem preprečitev oziroma zmanjšanje škode, tako v sektorju prašičereje, kot tudi v drugih sektorjih kmetijstva, gospodarstva in turizma.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 13.2.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 4/6

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

11.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Velenje 5/1

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Koroško-šaleško regijo bo v Velenju, 11. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.11. Velenje -delavnica občine digitalne potrebe

 

13.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Ptuj 5/2

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Štajersko regijo bo na Ptuju, 13. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.13. Ptuj -delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 5/3

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

DOGODKI DRUGIH

11.2./ »Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe« 6/1

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Gospodarska zbornica v Sloveniji vas vabita na konferenco »Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe«.

Konferenca bo potekala v torek, 11. februarja 2020, od 9.00 do 13.30 ure v Ljubljani (dvorana A na Gospodarski zbornici Slovenije).

V vseh evropskih družbah potrebe po dolgotrajni oskrbi naraščajo. Zato ni presenetljivo, da so države članice EU leta 2017 dolgotrajno oskrbo opredelile kot eno izmed 20 pravic v okviru evropskega stebra socialnih pravic, k uresničevanju katerih so se zavezale v sodelovanju s socialnimi partnerji. Zaradi neugodnih demografskih trendov in staranja prebivalstva ter posledično zmanjševanja aktivne populacije pa Evropska komisija in države članice Slovenijo v okviru procesa evropskega semestra že nekaj let opozarjajo, da bo dolgotrajna oskrba kmalu predstavljala pritisk na vzdržnost slovenskih javnih financ.

Na konferenci bo ministrstvo za zdravje javnosti predstavilo vizijo sistema dolgotrajne oskrbe. Slišali bomo tudi dosedanje izkušnje enega od treh pilotnih projektov vzpostavitve integrirane oskrbe, ki trenutno potekajo v Sloveniji in jih financiramo iz evropskih sredstev.

Na konferenci bomo slišali pogled socialnih partnerjev na dolgotrajno oskrbo in se dotaknili odprtih dilem z glavnimi poudarki:

 • da gre za oskrbo, ki je pomembna za vsakega posameznika, ne le za starejše, saj se lahko vsak (po boleznih in nesreči) znajde v situaciji, ko potrebuje tovrstno pomoč in nego
 • povezavi med dolgotrajno oskrbo in trgom dela: da je potreben sistemski pristop, ki bo poleg združitve zdravstvenih in socialnih storitev, predvidel tudi načine razbremenitve svojcev (ki se pogosto znajdejo v situaciji,  ko morajo zaradi skrbi za svojce zapustiti trg dela) in podjetjem preprečil izgubo kadrov (ko so posamezniki prisiljeni reševati nastalo družinsko situacijo zaradi pomanjkanja storitev oskrbe)
 • izkušnje izvajalcev s terena in kakšne so prihodnje potrebe po tovrstnem kadru in njegovi usposobljenosti, čemur bo potrebno prilagoditi izobraževalne programe
 • financiranje sistema

Konferenca se bo zaključila z razpravo na politični ravni, v kateri bodo sodelovali vsi najpomembnejši odločevalci pri pripravi sistemskega zakona:

 • Tomaž PLIBERŠEK, Ministrstvo za zdravje, državni sekretar
 • Urban KRAJCAR, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar
 • Martina VUK, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport, državna sekretarka
 • Marjan SUŠELJ, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, generalni direktor
 • Tatjana ČERIN, Gospodarska zbornica Slovenije, izvršna direktorica za socialni dialog
 • Lidija JERKIĆ, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica

Konferenco bo povezovala Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo.

Program konference je na voljo na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Gospodarske zbornice Slovenije.

Jezika konference sta slovenščina in angleščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletne prijave najkasneje do 6. februarja 2020. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

12.2./ 4. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 6/2

Ministrstvo za infrastrukturo vas vabi na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, ki bo potekala v sredo, 12. februarja 2020. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti do prenove Nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ
AGENDA 4. nacionalne konference.

VLADA RS

60. redna seja 7/1

Predlog Zakona o ohranjanju narave

Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga je poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.

Sprememba Zakona o ohranjanju narave se nanaša na manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 6. in 16. člena  Direktive o habitatih.

S spremembami 10. člena ZON, ki ureja izjeme pri uporabi zakona in s tem izjeme od Direktive o habitatih v primeru neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, v primeru reševanja ljudi in premoženja ter v primeru izvajanja slovenskih ukrepov obrambe, se te izjeme opredelijo ustrezneje, bolj restriktivno ter v tesnejši navezavi na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z jasno opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo in z zahtevo, da pristojna služba za varstvo narave po njihovem prenehanju ugotovi vpliv izvajanja nujnih del in ukrepov na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. S predlaganimi spremembami 102. člena se odpravlja vsak dvom glede tega, da v postopku presoje sprejemljivosti v primeru določitve nadomestnih habitatov ti vedno predstavljajo izravnalni ukrep in gre v takem primeru za postopek prevlade javne koristi po četrtem odstavku 6. člena Direktive o habitatih. Obenem se tudi jasneje določa, da mora imeti vzpostavitev nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat in da mora to območje po vzpostavitvi dobiti enak pravni status kot nadomeščeno območje. Izrecno je tudi izključena možnost, da bi se kot izravnalni ukrep pri planih in posegih, ki lahko pomembno vplivajo na varstvene cilje posebnega varstvenega območja ali potencialnega posebnega ohranitvenega območja štela tudi vzpostavitev drugega območja, ki nima enakih naravovarstvenih značilnosti kot nadomeščeno območje in da bi se kot izravnalni ukrep na teh območjih predvidelo plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene okrnitve narave.

Predmet novele je tudi sprememba 137. člena, ki je bila v prehodnih določbah Zakona o nevladnih organizacijah spremenjena nepopolno in se beseda »društva« ni na vseh mestih v členu nadomestila z besedo »nevladne organizacije«. Da ne bi prihajalo do neskladnosti z Zakonom o nevladnih organizacijah, pa tudi zaradi zagotavljanja skladnosti z Aarhuško konvencijo, je ta dopolnitev nujna, da bi se odpravil kakršenkoli dvom glede tega, ali so do delovanja v javnem interesu upravičene vse nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, v vseh statusno pravnih oblikah.

Novela Zakona o športu

Novela Zakona o športu, katere besedilo je sprejela vlada, določa zgolj pravno podlago za javno objavo določenih podatkov iz Razvida poklicnih športnikov, Razvida zasebnih športnih delavcev, Razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu ter Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Javna objava podatkov je v javnem interesu, saj bo omogočila državljanom Republike Slovenije, da preverijo, kateri strokovni delavci v športu izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela ter tako zagotovila večjo integriteto športa.

Ker gre za prvo spreminjanje Zakona o športu potem, ko je januarja letos Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite uradno spremenila svoje ime, se v zakonu ustrezno nadomesti kratica ZŠIS-POK.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni so Pozivi za vključitev v zeleno shemo in pridobitev znaka Slovenia Green 2020 8/1

Zelena shema, ki je prepoznana kot najboljši model spodbujanja trajnostnega turizma v Evropi, je celovit nacionalni in certifikacijski program, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma na vseh ravneh ter skozi znamko Slovenia Green promovira prizadevanja za razvoj ekonomsko, socialno in okoljsko odgovornega turizma.

Naj vas vodi zelena misel – pridobite znak Slovenia Green in se pridružite skoraj 100 zelenim destinacijam in ponudnikom, ki so se zavezali trajnostnemu razvoju!

Za znak Slovenia Green Destination je rok za oddajo prijave 14.2.2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto 2020. Pozive s prijavnicami najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije: petra.cad@slovenia.info.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 8/2

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/3

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Dobra praksa iz tujine – Islandska voda iz pipe: brezplačno razkošje 9/1

Minister za turizem, industrijo in inovacije Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir in ministrica za okolje in naravne vire Guðmundur Ingi Guðbrandsson v oglasu za promocijo Islandije. Foto: Promocija Islandije

Predstavljamo primer dobre prakse iz tujine za zmanjšanje uporabe plastenk.

Kampanja Kranavatn družbe Inspired by Island spodbuja turiste na Islandiji, da namesto ustekleničene vode pijejo vodo iz pipe, da bi zmanjšali uporabo plastike. Kampanja poteka v sodelovanju z okoljsko agencijo Islandije in drugimi.

Kampanja se osredotoča na predstavitev islandske vode iz pipe kot razkošja, ki je na voljo brezplačno iz vsake pipe v državi.

Cilj kampanje je zmanjšati nepotrebno uporabo plastike pri turistih in hkrati opozoriti na dejstvo, da je islandska voda med najčistejšimi in najboljšimi okusi na svetu. Poleg tega je namen kampanje spodbujanje varstva narave in izpolnjevanje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (Tourism for SDGS)

Anketa, izvedena v Severni Ameriki in Evropi, z velikostjo vzorca 16.000, je pokazala, da 65 odstotkov vprašanih porabi več ustekleničene vode, ko potuje, kot doma. Na vprašanje o razlogih za to jih je 70 odstotkov navedlo neutemeljen strah pred vodo iz pipe, 19 odstotkov pa jih je kot glavni razlog navedlo udobje.

Kampanja spodbuja popotnike, da uporabljajo steklenice za večkratno uporabo in jih napolnijo z vodo iz pipe.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.