V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ČRNOMELJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Predlog priporočila v zvezi s postopki zapiranja kontaktnih točk Pošte Slovenije 1/1

Kot ste seznanjeni je Skupnost občin Slovenije v okviru strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj  večkrat obravnavala in pozivala državo, da nemudoma pristopi k decentralizaciji storitev za ohranjanje poseljenosti, saj se v nekaterih krajih soočajo z ukinjanjem pomembnih storitev za občanke in občane – krajevnih uradov, izpostav FURS, lokalnih izpostav Sklada kmetijskih zemljišč, z zapiranjem poštnih in bančnih poslovalnic, ukinjajo se tudi bankomati.

Prizadevanja strateške delovne skupine SOS so pripeljala do prvega koraka v pozitivno smer, saj je sedaj s strani Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pripravljen predlog priporočila v zvezi s postopki zapiranja kontaktnih točk Pošte Slovenije z namenom vzpostavitve večjega sodelovanja med Pošto Slovenije in lokalnimi skupnostmi ter prebivalstvom in posledično zmanjšanja nezadovoljstva na strani lokalnih skupnosti in prebivalstva.

Povezava do dokumenta: https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/priporocilo-v-zvezi-s-postopki-zapiranja-kontaktnih-tock-poste-slovenije

Na Delavnici o digitalnih potrebah občin v Krškem tudi Evropski poslanec 1/2

Sedma v nizu delavnic o digitalnih potrebah občin je potekala na Valentinovo, 14. februarja 2020 v Krškem. Po uvodnem pozdravu podžupanje, Nuše Somrak in predstavitvi Andreje Hlišč iz 4P DIH kaj je digitalizacija in primerih dobrih praks je zbrane nagovoril tudi Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je še enkrat poudaril sodelovanje med deležniki kot ključ do uspešne digitalne preobrazbe. Primere dobrih praks, ki so jih sodelavci 4P DIH predstavili pozna in ve, da so v ozadju teh projektov potekali številni pogovori. Le z dobrim poznavanjem vseh deležnikov, tako uporabnikov, kot ponudnikov je možno zasnovati takšne rešitve k problemom, ki bodo dejansko učinkovale. Franc Bogovič je poudaril tudi dve ključni evropski usmeritvi, to je zeleno in digitalno, s tem da je tudi vse podnebno-okoljsko področje potrebno izboljšati tudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Velik del sredstev iz Evropskega proračuna bo v prihodnjem programskem obdobju bo namenjen temu in zato je pozdravil takšne praktične delavnice, da se čim bolje pripravimo na novo črpanje EU sredstev.

V Krškem se je oblikovalo 5 skupin k različnim izzivom. Prva se je posvetila digitalizaciji vsebin in ustanov kulturne dediščine. Druga se je osredotočila na spremljanje podatkov o porabi energije po energetskih sanacijah stavb. Tretja je na zdravstvenem področju iskala rešitve za preobremenjenost zdravstvenega sistema, slabo informiranost uporabnikov in slabo dostopnost zaradi (ne) mobilnosti. Četrta se je ukvarjala s problemi podeželja in iskala priložnosti za krajšanje dobavnih verig in plasiranja lokalnih izdelkov do kupcev. Peta skupina se je posvečala komunikaciji med občino in občani ter orodji, ki bi to komunikacijo izboljšala in naredila bolj učinkovito.

Galerija slik.

Prvo srečanje strateške delovne skupine za participativni proračun 1/3

Dne, 13.2.2020 je v Kulturnem domu Dolsko potekalo 1. srečanje strateške delovne skupine pri Skupnosti občin Slovenije (SOS) za participativni proračun. Člane in članice delovne skupine je sprva nagovoril tamkajšnji župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič. Srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo članic in članov ter njihovimi pričakovanji glede nadaljnjega načrta dela.  Razprava med občinami članicami SOS in predstavniki nevladnih organizacij je obsegala različne primere praks izvajanja participativnega proračuna kot tudi napotke glede njihovega izboljšanja (način obveščanja in glasovanja občanov).  Predstavljen je bil tudi vprašalnik za občine, ki že izvajajo participativni proračun, in z rezultati katerega bi sodelovanje med različnimi deležniki v prihodnje samo še okrepili.  Na srečanju je potekala tudi izvolitev predsednika in podpredsednice delovne skupine. Razprava se je zaključila o možnostih spodbujanja in nagrajevanja participativnega proračuna.

Poudarki s srečanja za turizem brez plastike 1/4

Skupnost občin Slovenije je že obveščala o uvodnem srečanju, ki sta ga sklicali Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, 31. 1. 2020 v Ljubljani in je bilo namenjeno predstavitvi pobude za turizem brez plastike in prehod v krožno gospodarstvo. Prejeli smo ključne poudarke organizatorjev, ki so dostopni na aktivni povezavi: Srečanje za turizem brez plastike 31.1.2020 – Zahvala in poudarki.

Izvedena delavnica o digitalnih potrebah občin v Velenju 1/5

V prostorih MO Velenje je 11.02.2020 potekala peta regionalna delavnica o digitalnih potrebah občin. Iztok Mori, direktor občinske uprave MO Velenje je prisotne pozdravil in po uvodni predstavitvi strnil težave s katerimi se srečujejo, izpostavil je prepočasno odzivanje države pri reševanju skupnih projektov, kot so občinske eVloge na portal eUprave. Predstavniki drugih občin in sodelavci velenjske mestne uprave so temu pritrdili in dodali, da imajo željo svojim občanom omogočiti urejanje zadev z občino in njenimi zavodi od doma, kadarkoli. Med težave, ki jih imajo v občinah je slaba digitalna pismenost tako zaposlenih v občinskih upravah, kot med občankami in občani, kot uporabniki storitev. Posamične rešitve, ki jih občine kupujejo na trgu, npr. za eRazpise so ocenili kot zelo drage in ugotavljali, da vse občine v Sloveniji vodijo postopke razpisov enako in da ni racionalno, da vsaka občina kupuje svoje rešitve. Podobno je pri mnogih nalogah, ki jih izvajajo občine ali skupne občinske uprave, redarstvo in inšpekcijski nadzor, muzeji, izdaje lokacijskih informacij in drugo. Izpostavljena je bila potreba po skupni točki za investitorje, ki bi na enem mestu dobili dovoljenja od različnih subjektov, občine, upravne enote in drugih.

V delavničnem delu so se udeleženke in udeleženci razdelili v dve skupini in  pod drobnogled z metodo SEROI+ vzeli dva problema. Prvi je bil kako izboljšati kakovost ločevanja odpadkov, drugi pa digitalna identiteta, kot predpogoj za digitalno, brezpapirno poslovanje z občino in njenimi zavodi.

Podnebna strategija v luči lokalnih izzivov 1/6

12. februarja 2020, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan organizirala delovni sestanek s predstavniki občin na temo podnebnih sprememb. Kot uvod je mag. Stane Merše iz Instituta Jožefa Stefana (IJS), ki vodi konzorcij za pripravo NEPN, iz le tega na kratko predstavil ključne vsebine in odgovoril na številna vprašanja. Zakonske okvirje k tej temi je povzela Katja Vrtovec iz Ministrstva za okolje in prostor. Katarina Trstenjak iz IJS je predstavila še izhodišča za Podnebno strategijo 2050, ki se prav tako pripravlja in je eden izmed povodov za sklic tega delovnega sestanka. Drugi razlog je bil zaznano povečano število vprašanj in interesa občin v Sekretariatu SOS na eni strani in na drugi vse več strateških in zakonskih predlogov, ki se sedaj sprejemajo, vključno z dokumenti za novo finančno obdobje EU. Povabilu na sestanek se je tako odzval tudi direktor Službe za kohezijsko politiko na SVRK, mag. Bojan Suvorov.

Sledila je vsebinska razprava o tem kaj občine načrtujejo in potrebujejo za uspešno, postopno in dolgoročno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ter za izvajanje lokalnih ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Razprava je tekla o potrebah občin, ki se nanašajo na različne sektorje, kot je energetika, lokalno gospodarstvo, stavbe, promet, kmetijstvo. Veliko pa je bilo govora tudi o podatkih in digitalizaciji, o organizacijskih modelih ter sodelovanju in zaupanju.

Preberi celotni prispevek tukaj: Podnebna strategija v luči lokalnih izzivov

POZIV OBČINAM

Občine, ki se delovnega sestanka niso mogle udeležiti vabimo, da svoje potrebe in predloge pošljejo do konca meseca februarja na sasa.kek@skupnostobcin.si, pri razmisleku so občinam v pomoč Iztočnice za delovni sestanek občin, ki so bile pripravljene za delovni sestanek. Vaše odzive bomo posredovali pristojnim resorjem ter Inštitutu Jožef Stefan, da jih bodo v čim večji meri vključili v Dolgoročno podnebno strategijo in druge nacionalne akcijske načrte.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 1/7

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

POVPRAŠEVANJE

Višina stroškov osnovnega pogreba 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila za informacijo o višini stroškov osnovnega pogreba, ki ga v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora poravnati občina v primeru, če naročnika pogreba ni.

Prosili smo za podatke (stroške) glede na vrsto pokopa:

  1. Osnovni pogreb z žaro: _____
  2. Osnovni pogreb s krsto: _____
  3. Osnovni pogreb z raztrosom pepela: _____

*Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo (niso pa vključeni stroški: 24-urne dežurne službe, prevoza na upepelitev, upepelitve in prevoza iz upepeljevalnice k izvajalcu pogrebne dejavnosti ali v mrliško vežico)

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.

Prenos zemljišča po 16.b členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 2/2

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede izkušenj v ostalih občinah, zato vas naprošamo za sodelovanje.

»Občina je na podlagi določb 16.b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov s strani RS pridobila zemljišče, z namenom izvedbe ureditev, vezanih na dejavnosti in namen kot izhaja iz zakona. Tudi v prostorskem aktu je v podrobnejših prostorskih ureditvenih pogojih (PPIP) natančneje predpisano, kateri posegi in dejavnosti so dopustni.

Glede na izražen interes bi občina želela PPIP prilagoditi, pri čemer ne bi bistveno odstopali od dejavnosti in namena, kot sicer izhaja iz 16.b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, bi pa to pomenilo določeno spremembo. Ena ob možnosti bi bila sprememba v okviru lokacijske preveritve.

Zanima nas ali je imela kakšna občina že podoben primer, predvsem v smislu spremembe dejavnosti oz. namena za uporabo zemljišča, ki ga je sicer pridobila po 16.b členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov? Bi takšna sprememba morebiti pomenila razlog za zahtevo RS po vračilu zemljišča?«

Odgovore nam prosimo pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 20.2.2020.

ZAKONODAJA

Legalizacija objektov na podlagi šestega odstavka 116. člena Gradbenega zakona – predhodna lokacijska preveritev 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo več pozivov za mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve ali prošenj za stališče glede uporabe lokacijskih preveritev v primerih legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih. Iz pregledanih primerov izhaja, da gre v večini primerov za povsem neprimerno uporabo instrumenta lokacijske preveritve in da bi bilo treba dodatno pojasniti določbe zakonodaje, ki se nanaša na legalizacijo objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih po 1. 1. 1998 in s končanimi grobimi gradbenimi deli pred 1. 6. 2018.

Pojasnilo MOP prilagamo TUKAJ.

Odmera letnega dopusta v letu 2020 – ZDDO-H 3/2

MJU obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 8/20, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), ki bo stopil v veljavo  22. 2. 2020.

Novela zakona je spremenila določbi 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta, prehodna določba zakona pa določa, da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/3

Seznanjamo vas, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

V postopku revizije Evropske komisije (EK) podpor na površino za subvencijska leta od 2016 do 2018, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so bile glede izvajanja podane pripombe, ki so vezane na splošno ureditev, kateri subjekt je v Sloveniji kmet, in kaj je kmetijsko gospodarstvo, ki ga kmet upravlja in na njem opravlja kmetijsko dejavnost.

Čeprav revizijski postopek EK še ni zaključen, saj slovenski organi še niso prejeli končnega stališča Evropske komisije, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ocenilo, da je treba spremeniti in dopolniti nacionalni pravni okvir, in sicer Zakon o kmetijstvu.

Predlog besedila predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe lahko posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 5.3.2020.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 3/4

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

  • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 4/2

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / Regionalna delavnica – digitalne potrebe občin – Gažon, Šmarje pri Kopru 4/3

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Primorsko regijo bo v Domu Jadran, sejna soba (1. nadstropje), Gažon 88, 6274 Šmarje (center vasi),
28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 28.02. Gažon, Šmarje pri Kopru-delavnica občine digitalne potrebe

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

20.2. - 12.3. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah 5/1

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete v VABILU.

Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki bo potekalo od 20.2.2020 do 12.3.2020, pošljite do 17.2.2020, na elektronski naslov info@dataofficer.si ali pokličite na št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

6.3./ Najava posveta Državnega sveta »Finančni položaj slovenskih občin« 5/2

Državni svet pripravlja posvet »Finančni položaj slovenskih občin«, ki bo v petek, 6. marca 2020, ob 10. uri, v Modri dvorani na Zdravniški zbornici Slovenije (pritličje), Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Najava posveta.

Kot uvodne razpravljavce so povabili predsednika Računskega sodišča, resorna ministra – za finance in javno upravo, predsednike parlamentarnih strank ter tri župane slovenskih občin.

Vabilo s podrobnejšim programom, na katerem bodo vsi potrebni podatki za prijavo, bo objavljeno po dokončni uskladitvi programa.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/3

7.5. 2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

61. redna seja 6/1

Tri uredbe o podelitvi koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti in eno na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

Vlada je na seji izdala tri uredbe o podelitvi koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti (oralna in maksilofacialna kirurgija; parodontologija/zobne bolezni in endodontija; čeljustna in zobna ortopedija) in eno na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Vlada uvodoma pojasnjuje, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Skladno s tem je Ministrstvo za zdravje 14. 11. 2019 pristojne javne zdravstvene zavode pisno pozvalo k izjasnitvi o tem, ali lahko zagotovijo potrebno dostopnost do navedenih zdravstvenih storitev. Nobeden od zaprošenih javnih zdravstvenih zavodov ni posredoval zagotovila, da lahko prevzame dodatne programe in zagotovi potrebno dostopnost do zdravstvenih storitev, zato se izvajanje omenjenih programov lahko zagotovi zgolj s podelitvijo koncesij, za kar pa ZZDej zahteva sprejetje koncesijskega akta.

Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – parodontologija/zobne bolezni in endodontija se izdaja zaradi predvidenih nujnih širitev programa na tem področju (1,00 program) v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 in upokojitve koncesionarja (1,00). Podelitev koncesij v skupnem obsegu 2,00 programov je predvidena v Ljubljani (1,00 program) in Novem mestu (1,00).

Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – oralna in maksilofacialna kirurgija se izdaja zaradi odstopa koncesionarja od pogodbe (1,00 program). Podelitev koncesije v obsegu 1,00 programa je predvidena v Novem mestu.

Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti se izdaja zaradi predvidenih nujnih širitev programa na tem področju (3,00 programi) v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020. Podelitev koncesij v skupnem obsegu 3,00 programov je predvidena v Ljubljani, Domžalah ali Kamniku (1,00 program), Kranju (0,50), Celju (0,50), Kopru (0,50), Ravnah na Koroškem (0,50).

Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti se izdaja zaradi kadrovskih težav v javnih zdravstvenih zavodih (3,70 programa) na tem področju, prenehanja izvajanja koncesij (3,00), nujnih širitev programov (2,50), ki izhajajo iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in odstopa koncesionarja od pogodbe (0,50). Koncesije v skupnem obsegu 9,70 programa so predvidene v Ljubljani (3,00 programi), Velenju (1,00), Krškem (1,06), Izoli (1,00), Črnomlju (1,00), Lenartu (0,99), Nazarjih (0,65), Sežani (0,50) in Bovcu (0,50).

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema

Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema, prva obravnava, EPA 965-VIII, ki ga je Državnemu zboru v sprejem predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat).

Vlada ne podpira predloga zakona, saj predlog zakona ustrezno ne rešuje nedopustno dolgih čakalnih dob kot tudi ne problematike na področju dela zdravnikov. Zaradi svoje nedorečenosti pa lahko predstavlja nedopustne posege v obstoječi sistem.

Odgovor na  poslansko vprašanje poslanca v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave

Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave.

Poslanca v zvezi s financiranjem Mestne občine Maribor zanima: kdaj in kako bo končana protiustavna drugorazrednost občank in občanov Mestne občine Maribor ter kdaj in kako bo sledila reforma lokalne samouprave?

Vlada uvodoma zavrača navedbo poslanca o »protiustavni drugorazrednosti« občank in občanov Mestne občine Maribor. Zakonodaja s področja lokalne samouprave in tudi financiranje občin temeljita na enakosti občank in občanov, s tem da posamezni področni zakoni omogočajo pozitivno diskriminacijo in večjo pozornost vlade pri urejanju posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in tudi romske skupnosti ter manj razvitih območij oziroma območij z razvojnimi težavami. Sistem financiranja občin, ki ga je utemeljilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v obrazložitvah svojih odločb, ko je poudarilo, da mora sistem financiranja občin zagotavljati čim večjo povezanost občine z viri financiranja kot z lastnimi viri, ki so sorazmerni z nalogami občine, ki jih mora zagotavljati svojim občanom, vendar pa tudi solidarnost med občinami s ciljem enakosti državljanov, ne glede na njihov gmotni položaj in prispevek v državni oziroma občinski proračun. Ustavno sodišče je v odločbi iz leta 2015 poudarilo, da mora sistem financiranja občin temeljiti na abstraktni, povprečni občini ter v skladu z načelom sorazmernosti. Glede na zapisano vlada poudarja, da je tudi financiranje Mestne občine Maribor v skladu z ustavo in zakoni ter tako obravnavana enako kot ostale občine.

Glede drugega vprašanja vlada meni, da na področju sistemskega urejanja lokalne samouprave v Sloveniji niso potrebne reforme. Zaveda pa se, da je na tem področju potrebno urediti zadeve, ki prekomerno obremenjujejo občinske proračune in da je potrebno odpraviti administrativne ovire pri delovanju občin. Vlada se urejanja teh zadev ne loteva z reformo, ampak na osnovi preteklih izkušenj proaktivno, s spremembami v manjšem obsegu in postopno.

Za izvedbo naloge zmanjšanja stroškov občin je vlada v začetku leta 2019 ustanovila delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje. Delovno skupino sestavljajo predstavniki ministrstev, k sodelovanju pa je povabila tudi združenja občin. Delovna skupina je predloge za zmanjšanje stroškov občin razdelila v tri skupine.

Na podlagi predlogov združenj občin in ministrstev, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki ga je vlada že posredovala v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Ta zakon sodi v prvo skupino sprememb zakonodaje. Vlada je predlagala noveliranje devetih področnih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, zato da bo dosežen zastavljeni cilj zmanjševanja stroškov in odprave administrativnih bremen ter povečanja prihodkov občin za izvajanje njihovih obveznih nalog. Spremembe zakonov prinašajo neposredne finančne posledice za državni proračun v višini najmanj 31 mio € in toliko manj stroškov na lokalni ravni.

V drugo skupino sodijo predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin, katerih priprave so v fazi medresorskega usklajevanja. Pri spremembah teh zakonov gre za obsežneje in vsebinsko raznolike spremembe, ki se ne nanašajo zgolj na zmanjšanje stroškov občin. Tudi ta skupina predpisov naj bi bila sprejeta v letu 2020 in naj bi pričela veljati v skladu s terminskim načrtom predlagatelja. V ta seznam so uvrščeni zakoni, za katere so združenja občin predlagala spremembe, gre pa za občinske naloge in pristojnosti, ki zahtevajo spremembo materialnega predpisa bodisi zaradi znižanja stroškov občin ali zaradi administrativne razbremenitve ali zaradi povečanja prihodkov občin.

V tretjo skupino pa so bili uvrščeni predpisi, ki po odločitvi pristojnega ministrstva zahtevajo večje sistemske spremembe ali celo nove predpise. Zato bodo te rešitve pripravljene  kasneje, terminski načrt pa je odvisen od politične uskladitve temeljnih konceptualnih rešitev.

Vlada sprejela stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020

Vlada je na seji sprejela stališče Slovenije glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020.

Evropska unija je prevzela novo paradigmo rasti, to je Evropski zeleni dogovor, ki predstavlja novo strategijo rasti. Novi model rasti mora vzeti v zakup omejenost naravnih virov, zagotavljanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo vseh ljudi. Komisija v dokumentu predlaga tudi nov fokus Evropskega semestra na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Slovenija se strinja s ključnimi usmeritvami prihodnjega razvoja EU kot celote. Strinjajo se, da se je potrebno soočiti z okoljskimi izzivi, izzivi, povezanimi s staranjem, in digitalizacijo. Ob tem je ključna rast produktivnosti ob hkratnem ohranjanju makroekonomske stabilnosti.

Ob tem pa Slovenija meni, da Evropski semester, ki je bil vzpostavljen leta 2011 kot orodje za spremljanje in nadzor ekonomskih in fiskalnih politik, deluje dobro. Menijo, da mora še naprej ostati orodje z ozkim fokusom z omejenimi, merljivimi in vnaprej dogovorjenimi cilji.

Slovenija se strinja, da bi moral Evropski semester bolj odražati cilje trajnostnega razvoja, vendar meni, da bi prenos ciljev trajnostnega razvoja moral biti postopen. Na ravni EU mora biti določena krovna razvojna strategija ter metodologija za merjenje napredka pri njenem doseganju. Vsaka država bi morala pri tem opredeliti nacionalne cilje ter predvsem določiti pot za dosego teh ciljev. Evropski semester bo s tem prispeval k izvajanju Agende 2030 na ravni EU, mora pa ob tem ohraniti vlogo t.i. orodja za makroekonomski nadzor in spremljanje napredka po posameznih fiskalnih in ekonomskih ter zaposlovalnih politikah za doseganje makroekonomske stabilnosti in spoštovanje zavez Pakta za stabilnost in rast.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/2

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/3

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Predstavnica Odbora regij znotraj komisije SEDEC na srečanju v Zagrebu 8/1

30. in 31. januarja se je srečanja v Zagrebu, kot predstavnica Odbora regij znotraj komisije SEDEC udeležila, Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje in podpredsednica SOS. Prvi dan so si skupaj ogledali dobre prakse na področju socialnih politik in sicer Start up center, silence cafe, kjer strežejo gluhi in naglušni ter imeli sprejem v dvorcu, kjer jih je nagovorila podžupanja Zagreba. Naslednji dan pa je sledila Peer to peer konferenca (v sklopu dogodkov predsedovanja Hrvaške Svetu EU), kjer so predstavili dobre prakse. Naslov konference: “Quadruple Helix approach to social innovation – a key to success”. Na koncu je sledil pogovorni del, kjer sta bila županja in predstavnik iz Italije kot predstavnika Odbora regij z namenom, da so spregovorili kako se lokalne skupnosti soočajo s tem področjem, kaj počnejo in kaj počne Odbor.

Poročevalka: Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje

Zasedanje skupine ARLEM 8/2

22. in 23. januarja je v Barceloni potekalo zasedanje supine ARLEM. Namen srečanja je bil ogledati si prakso ogrevanja Barcelone na okolju prijazen način in poraba tople in mrzle vode za namen ogrevanja in ohlajanja stavb (neke vrste daljinski sistem). V prihodnje se bosta pripravljali 2 mnenji; o digitalizaciji in o kmetovanju na področjih, ki jih ogrožajo klimatske spremembe. Temperatura bi naj na področju mediterana naraščala za 20% hitreje kot se povečuje globalna temperatura.
Udeleženci, med katerimi je bila tudi podpredsednica SOS, Jasna Gabrič, so sprejeli prioritete skupine ARLEM glede tematik za obdobje 2020-2022 in sicer 3 tematike: sustainable economic development, climate action in the Mediterranean, women’s empowerment.

Poročevalka: Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje

Rezultati ankete med pooblaščenimi osebami za varstvo podatkov v javnem sektorju 8/4

Informacijski pooblaščenec je ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov organiziral dogodek, katerega osrednja tema so bile pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju. Na dogodku so predstavili tudi rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 100 (notranjih) pooblaščenih oseb iz javnega sektorja.

Rezultati ankete so dostopni na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/razno/Dan_varstva_OP_2020_-_rezultati_DPO_ankete.pdf.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.