NOVICE SOS

Sestanek glede predlaganih sprememb pravilnika za izračun cene v vrtcih 1/1

V torek, 26. 2. 2019 je bil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestanek med predstavnicami občin oz. asociacij, države ter vrtčevskimi organizacijami glede predloga sprememb Pravilnika o metodologiji za izračun cenen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na skupnem sestanku SOS, ZMOS IN ZOS je bilo pripravljeno stališče vseh treh asociacij do predlogov, ki so jih pripravili na ministrstvu. Ključno izhodišče vseh prisotnih s strani lokalnega nivoja je bilo, da so mogoče takšne spremembe, ki ne višajo stroškov ali drugačnih obremenitev občin. Povedali smo, da lahko pristanemo in usklajujemo vse tiste nujno potrebne spremembe, s katerimi bi bilo delo bolj transparentno in ne bi omogočalo večjega števil interpretacij. Ob tem pa smo tudi predlagali, da bi bilo smiselno razmisliti o razlagi določil pravilnika in ne spremembah, saj bi na ta način zmanjšali možnosti različnih interpretacij, ki so v preteklosti oteževale delo vrtcev in občin. Po pregledu in usklajevanju različnih stališč do predlaganih rešitev je bilo dogovorjeno, da se usklajeni predlogi ter tisti, ki to še niso, ponovno zapišejo in posredujejo asociacijam in občinam v pregled, nato pa bi predlagane in usklajene rešitve bilo mogoče obravnavati v širši medresorski obravnavi.

Komisiji Državnega sveta o varstvu pred naravnimi nesrečami 1/2

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov sta na skupni seji 18. 2. 2018, obravnavale pobudo Interesne skupine lokalnih interesov za obravnavo odprtih vprašanj sistema varstva pred naravnimi nesrečami in odprave posledic naravnih nesreč. Na seji, na kateri je Skupnost občin Slovenije zastopal podpredsednik sekcije ostalih občin Marjan Kardinar je bil sprejet sklep, da omenjeni komisiji predlagata Vladi, da pri načrtovani prenovi sistemske ureditve varstva pred naravnimi nesrečami in odpravi nastale škode sledi predlogom in opozorilom državnih svetnikov in predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, Gasilske zveze Slovenije ter pojasnilom resornih ministrstev ter organov v njihovi sestavi.

V razpravi se je nakazalo več odprtih vprašanj glede obstoječega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, med drugim:  

 • Veljavni sistem obveščanja Agencije za okolje z izdajanjem opozorila (na spletni strani ter poslano Centru za obveščanje RS in medijem) je preveč pasiven oz. se pričakuje aktivnejši sistem opozarjanja javnosti, pri čemer obstaja zavedanje o zahtevnosti in težavnosti napovedovanja toče.
 • Vprašljiva je pristojnost občin za zaščite pred točo, saj toča običajno ne prizadene le območje ene, ampak več občin. S tega vidika bi morala biti vloga države aktivnejša kot zdaj (npr. po zgledu Italije ali Avstrije).
 • Ob požrtvovalnem delu civilne zaščite, gasilcev, nevladnih organizacij (RKS, Slovenski Karitas), prostovoljcev ob sami vremenski ujmi, ki je prepoznana kot naravna nesreča, morajo oškodovanci čakati na finančno pomoč države za odpravo posledic (devet in) več mesecev. To obdobje je predolgo, še posebej za socialno šibkejše, ki običajno zaradi slabših finančnih zmožnosti tudi nimajo sklenjenih zavarovanj za hiše oz. stanovanja.

V tem dokumentu se lahko seznanite s stališči Skupnosti občin Slovenije in drugih deležnikov v razpravi.

Letno srečanje upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS 1/3

V mesecu februarju je potekal letni sestanek upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS. Tokrat jih je gostilo srbsko združenje občin v Beogradu. Prvi del srečanja je bil namenjen izboljšanju kakovosti storitev in produktov, ki jih ponuja za razvoj lokalne uprave Center znanja NALAS  in izboljšavam na področju prenosa znanja in informacij v korist vseh združenj članic in njihovih občin članic v regiji JV Evrope. 

Nedavna raziskava o zadovoljstvu članov mreže NALAS je pokazala visoko in naraščajočo stopnjo zadovoljstva med člani: več kot 72% vprašanih ocenjuje koristnost NALAS kot “visoko” ali “zelo visoko ”. Po njihovem mnenju so najmočnejše točke mreže NALAS mreženje, izmenjava znanja in lobiranje ter možnost izmenjave izkušenj in prakse.  Najbolj cenjena storitev je po mnenju članov t.i. “hitri odziv”, edinstvena storitev, ki jo ponuja NALAS, s pomočjo upravljavcev z znanjem v vsaki državi.

V drugem delu srečanja je potekalo usposabljanje na področju komuniciranja, nastopanja in moderiranja. Udeleženke in udeleženci so pridobili sodobna znanja, veščine in nasvete ter imeli priložnost, da jih uporabijo v praksi. Pridobljeno znanje bodo upravljavci z znanjem bržkone uporabili na številnih dogodkih, načrtovanih za leto 2019. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2/1

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se prilogo Uredbe nadomešča z novo prilogo,  s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi sprememb v dolžini gozdnih cest po občinah zaradi novogradenj, prekategorizacije cest med gozdnimi in občinskimi cestami ter zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Spremenil se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.

Tukaj najdete PREDLOG.

Vljudno vas naprošamo za pregled dokumenta, morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do srede, 13. 3. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Določitev kriterijev za pridobitev naziva NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave 2/2

V javni obravnavi je Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V kolikor bi nanj želeli oddati pripombe in predloge za izboljšavo vas prosimo, da nam jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 28.3.2019.

Predlog pravilnika.

POVPRAŠEVANJA SOS

Povpraševanje na temo občinskega sveta in proračuna 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za pridobitev informacij s strani drugih občin članic, in sicer:

1. Ob kateri uri navadno sklicujete seje občinskega sveta?

2. Ali ima vaša občina v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom?

– za kakšen namen

–  na kakšen način se dodeljujejo

3. Če v vaši občini živijo pripadniki romske skupnosti, ali v občinskem proračunu zagotavljate sredstva za romsko skupnost?

– za katere namene?

Občine članice naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skuipnostobcin.si, najkasneje do petka 8.3.2019.

DOGODKI SOS

12.3. / Posvet “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti” 4/1

Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju z Virtuo d.o.o. vabi na informativni posvet z naslovom “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti”, ki bo potekal v torek, 12. marca 2019,  s pričetkom ob 10. uri v Trzinu.

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Ob dejstvu, da je vzorčna notranja pravila SOS prevzelo veliko število občin, bomo izvedli osvežitveni posvet, kjer bo vnovič predstavljena vsebina vzorčnih notranjih pravil ter predvidene novosti, kot tudi dosedanja praksa v občinah na področju notranjih pravil.

VABILO s programom.

Posvet je brezplačen.

21.3. / Vabilo »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 4/2

Zaradi zapolnitve mest na vseh lokacijah, bosta izvedena dodatna seminarja v Mariboru in Ljubljani, in sicer:

 • 19. 3. 2019 ob 17. uri v Ljubljani
 • 21. 3. 2019 ob 17. uri v Mariboru 

Prijavnico za dodatna seminarja najdete TUKAJ

***

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Seminarji, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bodo potekali:

 • 19. 3. 2019 ob 15. uri v Ljubljani – zapolnjeno
 • 20. 3. 2019 ob 15. uri v Kopru – zapolnjeno
 • 21. 3. 2019 ob 15. uri v Mariboru – zapolnjeno

Tukaj najdete VABILO. Občine naprošamo, da vabilo posredujete tudi članicam in članom NO vaše občine.

Udeležba je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da zaradi same organizacije seminarja izpolnite prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja in prijavnico pošljite na e-naslov organizatorja termina.

25.3. / Predstavitev razpisa in dobrih praks Branju prijazna občina 4/3

V prostorih Ministrstva za Kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, bo 25. 3. 2019, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS potekala predstavitev razpisa in dobrih praks natečaja Branju prijazna občina.

Namen in dokumentacijo natečaja bosta uvodoma predstavila Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS in Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2018 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer Mestna občina Celje, Občina Grosuplje in Občina Vrhnika.

Dogodek se bo predvidoma zaključil do 12. ure. Do vabila lahko dostopate s klikom tukaj.

Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj. 

27.3. /  POSVET NUSZ 2019/2020 4/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance vabi na posvet

NUSZ 2019/2020 : 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020,

ki bo potekal v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

6.3. / Konferenca Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo 5/1

V okviru projekta Symbi bo potekala regionalna konferenca z naslovom SPODBUJANJE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE ZA PREHOD REGIJ V KROŽNO GOSPODARSTVO, v redo, 6. marca 2019, med 9.30 in 16.30 v Hotelu ECO Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica.

Podjetja v luči prehoda v krožno gospodarstvo iščejo rešitve za optimizacijo svojih poslovnih in procesnih modelov. Industrijska simbioza, ki je eden od omogočevalcev tega prehoda, temelji na iskanju možnosti izmenjave surovin in (so)uporabe storitev, infrastrukture in logistike. Na ta način krepijo podjetja svojo konkurenčnost, posledično pa se izboljšuje prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja skladnejši regionalni razvoj. Dolgoročno to prinaša koristi lokalnemu okolju in širši družbi.

Skupaj s številnimi tujimi in domačimi govorniki bodo predstavljene sinergije med uvajanjem industrijske simbioze in učinkovitim prostorskim načrtovanjem, ocene tržnega potenciala industrijske simbioze ter možnosti za izvajanje raziskovalnih projektov s tega področja. Skupaj z udeleženci bo tekla razprava o tem, ali oziroma kako bo v naslednji finančni perspektivi mogoče podpreti tovrstne projekte.

Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno, zato se prijave zbirajo preko spletne prijavnice do 28. februarja 2019. Zagotovljeno bo tudi simultano tolmačenje.

Program dogodka

 

7.3./ Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti motoristov 5/2

Pred pričetkom motoristične sezone Educenter d.o.o. organizira dogodek na katerem želijo upravljavce in vzdrževalce cest opozoriti na ukrepe, ki jih lahko postorijo, da bodo ceste varne – od enostavnih opravil, kot so pravilno vzdrževane bankine, do najnovejših ukrepov.

Na dogodek med drugimi tudi vabijo odgovorne za prometno varnost motoristov na državnem in občinskem nivoju, vodje vzdrževanja in vodje vzdrževalnih baz na državnih in občinskih cestah, odgovorne na občinah za ceste in promet,…

Program dogodka.

Več informacij najdete na naslednji povezavi tukaj.

Za člane Skupnosti občin Slovenije velja poseben popust: na ceno 187 EUR 30% popust, tako da znaša kotizacija za člane SOS 130,90 EUR z vključenim DDV.

Vabilo na usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok 5/3

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) izvajajo naloge za implementacijo orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (angl. »The Council of Europe Child Participation Asssessment Tool«). Slovenija se je v letošnjem letu skupaj s Finsko in Malto namreč pridružila šestim državam članicam, ki omenjeno orodje že uporabljajo. Navedeno orodje je sestavljeno iz kazalnikov, ki merijo napredek v izvajanju pravic otrok (0-17 let), da so slišani in udeleženi pri odločitvah glede zadev, ki vplivajo na njihovo življenje. Več o orodju si lahko preberete na: https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool.

V pripravljalni fazi procesa implementacije orodja bomo na IRSSV organizirali usposabljanje in uvajalni seminar o orodju za oceno participacije otrok, ki ga bosta izvedla eksperta Sveta Evrope Anne Crowley in Gerison Lansdown, z namenom seznanjanja pomembnih deležnikov pri implementaciji orodja v slovenski prostor ter z namenom razprave o pričakovanjih in predlogih glede implementiranja orodja.

Kot pomembne deležnike pri uresničevanju pravic otrok v Sloveniji vas vljudno vabijo k udeležbi na seminarju. Seminar bo potekal v obliki celodnevne delavnice predvidoma v mesecu marcu. Možni termini so: 12. 3. 2019 ali 14. 3. 2019 ali 20. 3. 2019, od 9:00 do 16:00.

V primeru morebitnih vprašanj se obrnite na dr. Urbana Boljka (01/ 2000 251) ali Jasmino Rosič (01/2000 264).

4.4. / Kulturni bazar 2019 5/4

Kulturni bazar 2019 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 4.4.2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna.

Vabilo in program

Organizatorji projekta Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi načrtovalce politik in strokovne delavce v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2019 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno. Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2019.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.  Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Hkrati vas organizatorji naprošajo, da vabilo na Kulturni bazar posredujete vzgojno-izobraževalnim zavodom in kulturnim ustanovam v vaši lokalni skupnosti ter jim priporočate udeležbo (strokovno usposabljanje je za vse brezplačno).

Z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ smo se dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture, mladinske politike oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti spodbudili k vključitvi v nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV, boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, predstavitve dobrih praks … Z vključitvijo v mrežo so koordinatorji redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Kulturne ustanove za registrirane koordinatorje ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

VLADA RS

20. redna seja 6/1

Ocena skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili

Vlada je sprejela stališče glede Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna za leto 2019 s fiskalnimi pravili. Vlada poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena.

Vlada v stališču pojasnjuje, da predhodna vlada zaradi državnozborskih volitev v letu 2018 ni pripravila novega predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leta 2019 do 2021, niti predloga sprememb državnega proračuna za leto 2019, saj je v obdobju do začetka delovanja nove vlade opravljala zgolj tekoče posle. Zaradi navedenega in dejstva, da je bilo od nastopa mandata aktualne vlade do roka, določenega za pripravo osnutka proračunskega načrta, nemogoče pripraviti ustrezne ukrepe, je vlada jeseni 2018 sprejela zgolj Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 ob predpostavki nespremenjenih politik.

Vlada dodaja, da je že pristopila k pripravi dokumentov za Program stabilnosti in Okvir za pripravo proračunov sektorja države za leta 2020 do 2022, v katerih bodo upoštevane zahteve po srednjeročno uravnoteženem proračunu.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018. Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP 15-25) vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se izvajajo po predvideni časovnici.

Nekatere glavne aktivnosti, ki so potekale v letu 2018:

 • v okviru Delovne skupine za mlade sta se izvajala dva pilotna projekta: t.i. Najem za mlade in projekt Skupnost za mlade Gerbičeva;
 • v shemi za starejše je MOP pričel s projektom Sobivamo, namenjenim starejši, še zmeraj aktivni populaciji in vsem, ki se na starost želijo dobro pripraviti. Cilj projekta je iskanje in ustvarjanje možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij, medgeneracijsko sodelovanje in dostojno staranje;
 • pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene, se izvaja od leta 2016, kot del paketa pomoči najšibkejšim. Projekt se izvaja pod vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki v sodelovanju z MOP in Stanovanjskim skladom RS omogoča nabor stanovanj. Previden čas izvajanja projekta je 29 mesecev, oziroma najdlje do 1. 7. 2019, ko poteče brezplačna uporaba stanovanj v okviru pilotnega projekta. Pilotni projekt je v tretji – zadnji fazi izvedbe in se bo zaključil v prvi polovici leta 2019;
 • MOP bo v nadaljnjem postopku priprave novega Stanovanjskega zakona vodil dialog z deležniki. Trenutni osnutek zakona, ki se je pripravljal v letu 2018, bo pregledan skupaj z deležniki, na podlagi tega pregleda pa bodo pripravljene ustrezne dopolnitve. Ko bodo pripravljene dopolnitve usklajene z deležniki, bo šel osnutek zakona v medresorsko usklajevanje in vladno obravnavo; predvidoma konec leta 2019;
 • vzpostavila se bo javna najemniška služba. Namen vzpostavitve javne službe za najemniško posredovanje oziroma upravljanje je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti do najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine. Predmetna javna služba bo sicer vzpostavljena šele s posebno opredelitvijo v okviru formalnopravne ureditve statusa stanovanjskega sklada ob spremembi stanovanjske zakonodaje, za kar sta predvidena njegova reorganizacija in kadrovsko povečanje – okrepitev sklada, kar je že predvideno tudi s Poslovno politiko sklada za obdobje 2017 do 2020;
 • stanovanjski sklad ima kot vodilni izvajalec ReNSP15-25 v načrtu številne naloge od pilotnih projektov za mlade, starejše in druge ranljive skupine prebivalstva pa do zagotavljanja novih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je izkazana potreba lokalnih skupnosti skladno z Opredelitvijo in določitvijo prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo (PROSO).

Koriščenje evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2014–2020 do konca preteklega leta

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2018. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov. Glede na aktualno stanje vlada ugotavlja, da je Slovenija  v primerjavi s prejšnjim poročevalskim obdobjem – do konca septembra 2018, pospešila potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije in izpolnila pravilo »n+3«. Ob koncu leta 2018 so bila tako porabljena vsa odobrena sredstva (t. i. pravice porabe) iz leta 2015.

Celotno poročilo bo objavljeno na www.svrk.gov.si.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirajo kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. V okviru kampanje želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Vabijo vas, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite pod okriljem kampanje.

Kampanjo načrtujejo v tednu od 11. do 18. maja 2019. Zainteresirani se lahko vključite v kampanjo na način, da v tem obdobju organizirate različne dogodke, kot so dnevi odprtih vrat, otvoritve oz. predstavitve izvedenih naložb, pohodi, ogledi, kolesarjenje …, za katere organizacijsko in finančno poskrbite sami.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo poskrbelo za izdatno medijsko promocijo kampanje in dogodkov, ki jih boste organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne (nacionalna ali komercialna televizija; nacionalni radio, spletni in tiskani mediji) kot lokalne (lokalni radii in televizije, lokalni časopisi) medije. Prav tako bodo v dogovoru z vami poskrbeli za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki itd).

Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu organizirali spletno glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu zmagovalcu bodo krili stroške organizacije dogodka oziroma bodo dogodek v sodelovanju z vami finančno programsko nadgradili.

Za sodelovanje v kampanji do 8. 3. 2018 izpolnite obrazec in ga pošljite na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na Mreži za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Matej Štepec, matej.stepec@gov.si, 01/478 9136 in Tamara Karlo, tamara.karlo@gov.si, 01/478 9310.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/2

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za nove projekte Interreg 7/3

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo.

V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/4

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Razpis MK – podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 7/5

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, ki je dostopen na tej spletni povezavi. Razpis je namenjen tudi javnim zavodom katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, v višini 12.000 EUR na vključeno osebo v zaposlitev.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji), v višini 2.270 EUR na vključeno osebo za 174 urno usposabljanje.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900,00 EUR (60% vzhodna in 40% zahodna regija), od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 540.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost sklopa 2:Sofinanciranje usposabljanj znaša 158.900,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Razpis bo odprt do 15. 3. 2019.
 

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 7/6

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/7

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/8

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/9

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Posvet na temo lokacijske preveritve 8/1

V četrtek, 14. 2. 2019 je v Ljubljani potekal posvet na temo lokacijska preveritev, ki sta ga organizirala Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica za arhitekturo in prostor. Na posvetu so sodelovali predstavniki MOP, člani ZAPS, nekaj mest pa je bilo na voljo tudi za občine. Namen posveta je bila izmenjava praktičnih izkušenj treh bistvenih udeležencev v postopkih prostorskega načrtovanja: ministrstva, prostorskih načrtovalcev in občin.

V Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, je bila lokacijska preveritev vpeljana kot novost v naboru instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja. Ker gre za nov in še nepreizkušen instrument  v aktualni praksi prostorskega načrtovanja, je za njegovo lažje razumevanje in uporabo ministrstvo pripravilo »Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve« in jih objavilo na spletni strani na tej povezavi.

Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve so bila pripravljena predvsem z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način.

Glavni zaključki posveta so dostopni na spletni strani ministrstva tukaj.

Na navedenem naslovu je omogočen tudi dostop do predstavitev, ki so jih na posvetu predstavili:

 • Alen Červ (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja);
 • Jelka Hudoklin (ACER d.o.o.);
 • Liljana Jankovič Grobelšek (Mestna občina Ljubljana).

Ravnanje s hrano v osnovnih šolah 8/2

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah. Eni šoli so izrekli negativno mnenje o pravilnosti ravnanja s hrano, ostalim pa mnenje s pridržkomUgotovljeno je bilo, da so postopki javnega naročanja so za šole prezapleteni, zato jih izvajajo zunanji izvajalci, vendar kljub temu pri postopkih prihaja do nepravilnosti. Šole so nabavile manj kot 10 % ekoloških živil, niso jih vedno nabavljale pri najugodnejšem ponudniku in po dogovorjenih cenah, ob izbiri dobaviteljev niso uporabile meril “več ekoloških živil” in “embalaža”. Po drugi strani so šole nabavljale lokalno hrano, a v nasprotju s predpisi.

Šolam je računsko sodišče priporočilo, naj konkretizirajo načrtovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano ter dejavnosti, s katerimi bodo obvladovale, preprečevale in zmanjševale ostanke hrane, opredelijo pa naj tudi ravnanje s hrano, ko je ta že odpadek. Dejavnosti naj predstavijo, navedejo cilje in ukrepe za dosego ciljev, odgovorne osebe, obdobje trajanja in pogostost izvajanja dejavnosti ter kazalnike za merjenje doseganja ciljev. Priporočilo je tudi, naj vzpostavijo primeren sistem beleženja živil, ki jih učenci odklanjajo, in skušajo v okviru smernic temu prilagoditi jedilnik. Nekaterim šolam je priporočilo, naj prilagodijo pravila šolske prehrane tako, da bo sistem prijav in odjav obrokov omogočal čim manjše število neprevzetih obrokov, ter proučijo razpoložljive možnosti za uporabo ostankov neoporečne hrane, zagotovijo kontinuirano izvajanje dejavnosti, povezanih z organizacijo prehrane in z ravnanjem s hrano, ko je ta že odpadek, in spremljajo izvedene dejavnostih s področja ravnanja s hrano, jih ovrednotijo in po potrebi prilagodijo.

Dobre prakse ravnanja s hrano lahko posredno prikazujejo tudi majhne, a ne nepomembne zgodbe pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, določenih z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, kakor navaja Računsko sodišče.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.