Vprašanja in odgovori

POVPRAŠEVANJE – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega poslovanja

V Strokovnem svetu za trajnostni razvoj javne uprave je s strani SOS imenovana predstavnica, ki bo znotraj strokovnega sveta sodelovala v delovni skupini na področju regulacije upravnih postopkov in digitalizacije upravnega poslovanja. Za potrebe kakovostnega sodelovanja na sestankih zbiramo aktualne informacije o teh področjih. Vljudno prosimo za vaša stališča, predloge in težave s katerimi se… Preberi več

Povpraševanje – Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek vodotoka/jarka

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje: Kako občine urejajte dostope med občinsko cesto in stavbnim zemljiščem, kjer vmes poteka vodotok oz. jarek? Občina članica SOS je doslej to urejala tako, da je izdala potrdilo o tem, kakšen prepust naj lastnik vgradi v jarek. Vse ostalo si je… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje. ZCes-2 določa, da zaporo (zaradi del ali prireditev) na lokalnih cestah postavlja izvajalec rednega vzdrževanje. Pri tem se jim pojavlja dilema glede zaračunavanja postavitve. Imajo koncesijsko pogodbo vendar nimajo cenika za postavitev prometne signalizacije. Zanima jih na kakšen način bo koncesionar… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Občine in obremenitve s hrupom

Občine tokrat naslavljamo z vprašanji vezanimi na obremenitve okolja s hrupom. Zanimajo nas: Katere vrste hrupa, ki je kritičen in obremenjujoč za okolje, zaznavate v vaši občini? Kateri so in kakšni so vaši predlogi za morebitne izboljšave? Dne 10.3.2023 bo potekal sestanek z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE), na katerem se bodo obravnavali… Preberi več

Oddaja prostorov v najem društvom

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanj vezanih na oddajo prostorov v najem društvom ostalim občinam članicam. In sicer smo prosili za posredovanje odgovorov oz prakso na sledeča vprašanja: Na kakšen način občine društvom oddajate v najem občinske objekte za namen njihovega delovanja in izvajanja dejavnosti? Za koliko… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanima jih: Ali tovrstno infrastrukturo prevzamete in če jo, na kakšen način? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 24.2. 2023 do… Preberi več

Občine in krožno gospodarstvo

Sekretariat SOS zanimajo dobre prakse občin s področja krožnega gospodarstva, zaradi česar vas naslavljamo z vprašanji, ki sledijo v nadaljevanju. S katerimi izzivi se kot občina spopadate na področju krožnega gospodarstva? Ali na občini razpolagate z dobrimi praksami (aktivnostmi) krožnega gospodarstva, ki segajo na področje prenove stavb, upravljanja z vodo in podobno? (v kolikor da,… Preberi več