Vprašanja in odgovori

Iščemo dobre prakse krožnega JN občin za gradnje

Iz Ministrstva za okolje in prostor so nam posredovali sporočilo Climate KICa, ki se ukvarja za raziskavami na temo krožnih mest (Climate KIC je organizacija, ki jo financira EK: https://www.climate-kic.or). Iščejo med drugim namreč tudi primere dobre prakse med mesti oziroma občinami, ki uvajajo principe krožnega gospodarstva na področju javnih naročil povezanih z gradnjo. Ker… Preberi več

Povpraševanje – Vključevanje prvih posredovalcev v izvajanje nujne medicinske pomoči

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima delovanje prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči v občinah. Občina članica je prosila za odgovore občin na naslednja vprašanja: Kako se odzivate na izvajanje projekta prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči? Kakšno vlogo imajo Gasilska društva? Katere občine imate podpisan Dogovor… Preberi več

Povpraševanje – skoraj nič-energijski vrtci

Občina članica SOS namerava v letošnjem letu pričeti z izgradno 10-oddelčnega skoraj nič-energijskih vrtca in njihovi občinski svetniki bi želeli primerjavo podatkov z drugimi občinami. Teh podatkov na SOS žal nimamo, zato se obračamo na občine s prošnjo za pomoč pri pridobivanju teh podatkov, ki verjamemo, bodo koristili tudi drugim občinam v podobnih situacijah. Namreč, Energetski zakon… Preberi več

Oprostitev plačila komunalnega prispevka

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem, ali ima kakšna občina že uvedeno oprostitev plačila komunalnega prispevka za fizične in pravne osebe. V kolikor to že imate uvedeno, občino zanimajo pravila, ki ste jih določili za oprostitev plačila komunalnega prispevka. Na spodnji povezavi si lahko ogledate odgovore občin, ki so se na povpraševanje… Preberi več

Video snemanje sej občinskih svetov

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, v koliko občinah so seje občinskih oz. mestnih svetov snemane z namenom oddaljenega gledanja poljubnega števila gledalcev od kjerkoli. Na SOS tega podatka nismo imeli, zato smo občine zaprosili za odgovore, ali v vaši občini seje snemate, če da, vas prosimo še za informacijo ali snemate sami, ali… Preberi več

Zagotovitev stalnega spremljevalca v vrtcu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z zaprosilom po pridobitvi nasveta drugih občin članic glede zagotovitve stalnega spremljevalca v vrtcu. Namreč: »V vrtec je bila sprejeta deklica, ki boleha za močno sladkorno boleznijo (uporablja črpalko za inzulin). Deklica je dopolnila starost tri leta. Z odločbo ji je dodeljen začasni spremljevalec. V preteklem… Preberi več

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti invalidne osebe. In sicer je CSD na občino posredoval dopis, da naj sporoči ali zahteva prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah invalidne osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta… Preberi več

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu. In sicer vprašanje se je glasilo: »Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. V praksi se večkrat zgodi, da število… Preberi več

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencev osnovnih šol

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol. Vprašanje se je glasilo: »Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako… Preberi več

Šolski prevozi po gozdnih cestah

Skupnost občin Slovenije je prosila za pomoč oziroma deljenje izkušenj glede spodaj navedene situacije, s katero se je srečala ena izmed občin. In sicer, občina je že lani prejela prošnjo (vlogo) za odobritev prevoza dvema šoloobveznima otrokoma od postajališča (ki je oddaljen manj kot 3,5 km) do doma in poteka po gozdni cesti. Otroka obiskujeta… Preberi več