Vprašanja in odgovori

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).  V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da: potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi… Preberi več

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje

[nova prostorska zakonodaja] Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022. Občino zanima: – Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter… Preberi več

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami. Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem… Preberi več

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.  Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:… Preberi več

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso – zaključeno povpraševanje

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih: a) Ali druge občine razmišljajo… Preberi več

Odločitev za spremembo odloka o turistični in promocijski taksi (begunci iz Ukrajine)

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij, ali se bodo poslužile diskrecijske pravice in v odlok o turistični taksi vključile, da so begunci oproščeni njenega plačila. Vprašanje se jim je postavilo po tem, ko smo vam posredovali obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede plačila… Preberi več

Vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni. Prosili smo za odgovore na naslednja vprašanja: Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače?… Preberi več