Vprašanja in odgovori - stran 18 od 23

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, katero je v letu 2012 doletela naravna nesreča. Vljudno smo prosili občine, ki so bile oziroma so v podobni situaciji oziroma imajo izkušnje, da posredujejo informacije na v nadaljevanju zastavljeno vprašanje. V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, se v primerih, ko je občina v letu… Preberi več

Uveljavljanje garancije

V sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uveljavljanja garancije. Občine smo vljudno prosili, da nam posredujejo informacije. Občino zanimajo izkušnje občin z uveljavljanjem garancije v garancijski dobi pri gradbenih delih, s strani občine kot naročnika? Občini bi vsakršna informacija pri uveljavljanju garancije bila zelo v korist. Odgovore si lahko preberete tukaj.

Priprava protokola

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na pripravo protokola. Občina bi želela pripraviti protokol in bi za to potrebovala vzorec izdelanega oziroma za izdelavo protokola občine. In sicer, vzorec splošnega protokola glede urejenosti poslovnih in delovnih prostorov, poslovnih sestankov, protokolarnih obiskov na občini, potek protokolarnega dogodka in podobno. Za pomoč… Preberi več

Izdaja soglasja občin k višji oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju podatkov občin glede izdaje soglasja občin k višji oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev.  Občina je s strani Centra za socialno delo prejela zaprosilo za soglasje k višji oprostitvi plačila socialnovarstvene storitve. Do tega je prišlo, zaradi uveljavitve ZUPJS in ZSVarPre in se je tako varovancu bistveno znižal… Preberi več

Višina in način razdelitev sredstev za društva v občinah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov občin glede višine in načinu razdelitev sredstev za društva v občinah. Občina konkretno sprašuje, koliko sredstev (EUR/letno) in na kakšen način druge občine delijo sredstva za društva in organizacije (za športna društva, za kulturna društva, za neprofitne organizacije in društva, za… Preberi več

Raztros gnojevke v naselju

V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo za povpraševanje pri občinah članicah na področju kmetijstva. Občina se že nekaj let spopada  z reševanjem raztrosa gnojevke iz bližnje bio-plinarne in prašičje farme.  Oboji (tako  bio-plinarna in lastnik farme) v zakonsko dovoljenem terminu opravljajo razvoz in raztros gnojevke po kmetijskih površinah. Predvsem moteč pa je raztros gnojevke po… Preberi več

Snemanje sej občinskega sveta

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede snemanja sej. Vljudno smo prosili občine, da nam posredujejo informacije. Svetniki občine so izrazili željo po snemanju sej občinskih svetov. Sedaj občino v zvezi s tem zanima ali morda katera izmed občin že snema seje, na kakšen način to objavlja ter koga je za to pooblastila. Mišljena so vizualna… Preberi več

Plačilo prevoza

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede plačila prevoza.  In sicer: na občino se je obrnila gospa, ki ima stalno prebivališče v dotični občini, začasno pa v drugi občini. Njena otroka pa še vedno obiskujeta šolo v občini, kjer imata stalno prebivališče. Gospa se je na občino (kjer ima stalno… Preberi več

Sprejemanje odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

  Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera ima težave oz. dileme pri oblikovanju lokalne zakonodaje. In sicer, občina je v postopku sprejemanja odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V odloku so med drugim zapisali, da za objekte, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti, ki bodo… Preberi več

Prometni znaki z omejeno vožnjo glede na tonažo

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ali imajo v drugih občinah urejeno infrastrukturo tako, da ima postavljene prometne znake z omejeno vožnjo tovornjakov  glede na višino tonaže obremenitve ceste in ne na osno obremenitev. Odgovore občin članic lahko preberete s klikom tukaj.