Vprašanja in odgovori - stran 2 od 31

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Svetniške pobude in vprašanja

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo druge članice urejeno področje svetniških pobud in vprašanj. Zanimalo jo je naslednje: 1. Ali ima občina urejeno postavljanje pobud in vprašanj v poslovniku občinskega sveta in ali je točka »Pobude in vprašanja« stalna točka vseh rednih sej občinskega sveta? 2. Ali ima… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Svetniške pobude in vprašanja

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo druge članice urejeno področje svetniških pobud in vprašanj. Zanima jo naslednje: 1. Ali ima občina urejeno postavljanje pobud in vprašanj v poslovniku občinskega sveta in ali je točka »Pobude in vprašanja« stalna točka vseh rednih sej občinskega sveta? 2. Ali… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Poenostavitev obratovanja gostinskih lokalov v podaljšanem času

Na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za kakovost predpisov in javne uprave opravljajo naloge in aktivnosti, ki se navezujejo na področje odprave administrativnih ovir in pripravo boljše zakonodaje. Zaprosili so za podatke, ki so potrebni za pripravo poročila glede poenostavitve obratovanja gostinskih lokalov v podaljšanem času. Prosimo za izpolnitev kratkega vprašalnika na povezavi TUKAJ do… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Odstopanje vlog za odlog ali odpis plačila dolga terjatev SOU s strani FURS

S strani ene izmed skupnih občinskih uprav smo bili seznanjeni, da Finančna uprave RS na njih vse pogosteje naslavljajo vloge za odlog ali odpis plačila dolga terjatev, ki jih je prekrškovni oziroma inšpekcijski organ kot pravnomočne predal v izterjavo. Glede na dejstvo, da v dopisu tudi FURS navaja, da ni zakonske podlage, ki bi prekrškovnemu… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Sporazum z Uradnim listom RS (Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti)

V letošnjem letu je pričela veljati Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti na podlagi katere boste oz. ste že občine podpisale Sporazum o ravni storitev za potrebe registra pravnih aktov lokalnih skupnosti z Uradnim listom RS. S strani občine članice smo bili opozorjeni na določbo v Sporazumu, ki odreja dosegljivost kontaktne osebe lokalne skupnosti, odgovorne za izvajanje… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka

Naslovila nas je občina članica, ki jo zanima, kako (v kolikor) imajo Občine v svojih Odlokih o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, predpisano oz. določeno, da upoštevajo pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka, bi želeli pridobiti odgovor na vprašanji: 1. Na podlagi katerih dokazil Občine pri odmeri komunalnega… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Legalizacija objekta daljšega obstoja (kmetijska zemljišča)

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za sodelovanje in pomoč preostalih občin. Situacijo je opisala v nadaljevanju. Upravna enota v naši občini trenutno za stanovanjski objekt, ki leži na kmetijskem zemljišču, vodi postopek izdaje dovoljenja za legalizacijo objekta daljšega obstoja. Objekt, ki stoji na kmetijskem zemljišču, je v uradnih evidencah od leta 2014 evidentiran… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Odstopanje vlog za odlog ali odpis plačila dolga terjatev SOU s strani FURS

S strani ene izmed skupnih občinskih uprav smo bili seznanjeni, da Finančna uprave RS na njih vse pogosteje naslavljaja vloge za odlog ali odpis plačila dolga terjatev, ki jih je prekrškovni oziroma inšpekcijski organ kot pravnomočne predal v izterjavo. Glede na dejstvo, da v dopisu tudi FURS navaja, da ni zakonske podlage, ki bi prekrškovnemu… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Sporazum z Uradnim listom RS (Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti)

V letošnjem letu je pričela veljati Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti na podlagi katere boste oz. ste že občine podpisale Sporazum o ravni storitev za potrebe registra pravnih aktov lokalnih skupnosti z Uradnim listom RS. S strani občine članice smo bili opozorjeni na določbo v Sporazumu, ki odreja dosegljivost kontaktne osebe lokalne skupnosti,… Preberi več