Vprašanja in odgovori - stran 22 od 22

Denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanjem koliko slovenskih občin izplačuje staršem denarno pomoč ob rojstvu novorojenca in v kolikšnih zneskih. Odgovore 105 občin lahko preberete na tem mestu.

Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem o sofinanciranju materialnih stroškov za učence, ki obiskujejo osnovno šolo na območju druge občine. Odgovore občin lahko preberete tukaj.

Prodaja spominkov v občinah

Občina članica SOS se je na sekretariat obrnila s vprašanjem v zvezi z urejenostjo področja prodaje spominkov v občinah. Zbrane odgovore občin si lahko ogledate

Odlok o koncesiji za zamenjavo javne razsvetljave

Občino članico SOS je zanimalo, ali imajo članice SOS-a pripravljen Odlok o koncesiji za zamenjavo javne razsvetljave, ki mora biti zamenjana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnževanja. Odgovore občin lahko najdete

UKREPI ZA ZAŠČITO DELAVCEV PRED SPOLNIM IN DRUGIM NADLEGOVANJEM

Občina članica sprašuje je prosila za posredovanje informacij, kako oziroma na kakšen način so posamezne občine zadostile prvemu odstavku 45. člena ZDR ter sprejele ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu.  Odgovore občin lahko preberete tukaj: –