Vprašanja in odgovori - stran 27 od 27

Informatiziran prenos podatkov

Občina članica se je na nas obrnila z vprašanjem ali občine že uporabljajo informatiziran prenos podatkov. Odgovore občin lahko najdete tukaj.

Oddaja predhodnega mnenja

Občina članica se je na nas obrnila v vprašanjem v zvezi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( ZUPJS), ki v 5. odstavku 37. člena določa, da ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega proračuna, pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Občino… Preberi več

Denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanjem koliko slovenskih občin izplačuje staršem denarno pomoč ob rojstvu novorojenca in v kolikšnih zneskih. Odgovore 105 občin lahko preberete na tem mestu.

Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem o sofinanciranju materialnih stroškov za učence, ki obiskujejo osnovno šolo na območju druge občine. Odgovore občin lahko preberete tukaj.

Prodaja spominkov v občinah

Občina članica SOS se je na sekretariat obrnila s vprašanjem v zvezi z urejenostjo področja prodaje spominkov v občinah. Zbrane odgovore občin si lahko ogledate

Odlok o koncesiji za zamenjavo javne razsvetljave

Občino članico SOS je zanimalo, ali imajo članice SOS-a pripravljen Odlok o koncesiji za zamenjavo javne razsvetljave, ki mora biti zamenjana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnževanja. Odgovore občin lahko najdete

UKREPI ZA ZAŠČITO DELAVCEV PRED SPOLNIM IN DRUGIM NADLEGOVANJEM

Občina članica sprašuje je prosila za posredovanje informacij, kako oziroma na kakšen način so posamezne občine zadostile prvemu odstavku 45. člena ZDR ter sprejele ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu.  Odgovore občin lahko preberete tukaj: –