Vprašanja in odgovori - stran 29 od 31

Sofinanciranje zasebnega šolstva

Občine smo v ponedeljek zaprosili za pomoč občini članici SOS, ki jo je zanimalo kakšne izkušnje imate glede sofinanciranje zasebnega šolstva v Sloveniji na primeru Waldorfske šole? So občine, katerih učenci obiskujejo Waldorfsko šolo, dolžne sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, čeprav občina zagovarja… Preberi več

Javni razpis

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanji občine članice o pripravi javnega razpisa za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce v občini in o sofinanciranju Društva gluhih in naglušnih. Občine članice smo povprašali ali so že pripravili podobna razpisa. Prav tako smo jih povprašali za informacijo ali se javni razpis za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce pripravi na podlagi 219…. Preberi več

Izračun komunalnega prispevka

Občina članica se je na nas obrnila zaradi pomoči pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Zanima jih, kdo je zavezanec v primeru, ko se izvaja rušitev obstoječega objekta, novogradnja  pa se zgradi na drugi lokaciji, zraven objekta, ki se ruši (ali gre za novo priključitev na komunalno opremo, ali se povečuje neto tlorisna površina… Preberi več

Plačilo sanitarne obdukcije tujega državljana

Občina članica SOS je prosila za izkušnje občin za plačilo stroškov za sanitarno obdukcijo tujega državljana. Občina je poravnala račun za obdukcijo, ki ga je poslal Univerzitetni klinični center. Občino je zanimalo ali ima kakšna občina izkušnje s povrnitvijo stroškov obdukcije s strani ministrstva? Odgovore občin lahko preberete tukaj.

Program opremljanja stavbnih zemljišč

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki pripravlja  program opremljanja stavbnih zemljišč, ki na področju gradenj objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, katere mora Občini poravnati investitor z gradnjo objekta – plačati mora komunalni prispevek, na obstoječo komunalno opremo. Občino je zanimalo:  – Ali ste naredili kakšno raziskavo in primerjali… Preberi več

Problematika plačljivosti vrtca za vključene romske otroke

Občina članica, ki ima tudi romsko populacijo je zaprosila za pomoč, saj mora z uvedbo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) tudi večina staršev romskih otrok, ki obiskujejo vrtec, le-tega plačati (v večini primerov 10%). Sedaj se srečujejo s težavo neporavnanih položnic in nevpisovanja romskih otrok novincev v vrtce. Ker v obeh primerih nastaja škoda (v… Preberi več

Kompenzacija ob komunalnem opremljanju investitorja

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo kako ravnajo občine kadar investitor predlaga kompenzacijo ob komunalnem opremljanju zazidljivih zemljišč, kadar želi graditi objekt. Celotno vprašanje in odgovore občin članic SOS najdete s klikom pojasnilo 2  

Obvezne GJS distribucije el. energije

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po povpraševanju glede obvezne GJS distribucije električne energije, saj se dogovarja glede financiranja izgradnje elektroenergetske infrastrukture. Odgovore občin članic na zaprosilo občine si lahko ogledate s klikom tukaj.

Namenska raba komunalnega prispevka

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem ali je že katera občina v primeru obračunanega in plačanega komunalnega prispevka ta prispevek vrnila oz. namenila v investicijo, za katero je bil komunalni prispevek tudi dejansko obračunan – torej namenska poraba plačanega komunalnega prispevka? Predmetna investicija -zavijalni pas- (še) ni vključena v proračun. Nadalje je občino… Preberi več