Vprašanja in odgovori - stran 3 od 29

Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanima jo, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s pomočjo kmetom, ki… Preberi več

Zaključeno povpraševanje o pregledu lokalnih strategij za mlade

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov. Dokumente smo zbirali do 19. 8. 2022 in so v… Preberi več

Pregled lokalnih strategij za mlade

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem na temo lokalnih strategij za mlade. Ker občina članica pripravlja novo strategijo za mlade, potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Vljudno vas prosimo, da na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do 19. 8. 2022, naslovite lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov…. Preberi več

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so… Preberi več

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).  V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da: potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi… Preberi več

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje

[nova prostorska zakonodaja] Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022. Občino zanima: – Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter… Preberi več