Vprašanja in odgovori - stran 4 od 22

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu. In sicer vprašanje se je glasilo: »Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. V praksi se večkrat zgodi, da število… Preberi več

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencev osnovnih šol

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol. Vprašanje se je glasilo: »Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako… Preberi več

Šolski prevozi po gozdnih cestah

Skupnost občin Slovenije je prosila za pomoč oziroma deljenje izkušenj glede spodaj navedene situacije, s katero se je srečala ena izmed občin. In sicer, občina je že lani prejela prošnjo (vlogo) za odobritev prevoza dvema šoloobveznima otrokoma od postajališča (ki je oddaljen manj kot 3,5 km) do doma in poteka po gozdni cesti. Otroka obiskujeta… Preberi več

eTurizem – Šifrant “status” mesečnih poročil

V mesečnih poročilih najdete v tretjem zavihku “Register nastanitvenih obratov” med zadnjimi stolpci (z drsnikom desno do konca) sklop podatkov Mesečne statistike za pretekli mesec. Sklop teh podatkov se začne s stolpcem “Status”, kjer so vpisane številke – šifre z naslednjim pomenom:  

eTurizem – Kaj pomenijo stolpci označeni z delto (Δ)

V mesečnih poročilih v zavihku »Nočitve po oprostitvah« so ponekod podatki zapisani z rdečo barvo v stolpcih z oprostitvami označenih z delto (Δ). Ti podatki pomenijo spremembe, ki so bile javljene s strani zavezancev po datumu za vnos nočitev tekočega meseca (10. dan naslednjega meseca). V primeru da se taka vrednost pojavi je potrebno skupni… Preberi več

eTurizem – Kako se preračunajo nočitve za pretekli mesec?

Distribucija podatkov iz eTurizem na občine občinam ponudi možnost vpogleda v zbrana mesečna poročila. Z izbiro želenega meseca in leta se sname Excel preglednica s štirimi zavihki: Knjiga gostov Nočitve po oprostitvah Register nastanitvenih obratov Šifrant oprostitev Kontrola števila nočitev iz podatkov seznama v zavihku »Knjiga gostov« poteka na način, da pri izračunu za tekoči… Preberi več

Sprejem proračuna za leto 2019

S strani občine članice je SOS prejela prošnjo po posredovanju povpraševanja glede sprejema proračuna za leto 2019. Vprašanje se je glasilo: »Ali lahko pridobite informacije občin o sprejemanju proračunov za leto 2019 glede na to, da smo pred volitvami in smo prejeli sledeča tolmačenja: mnenje proračun.« Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Tigrasti komar

Na SOS se je obrnila občina, ki prosi druge občine za povratno informacijo, ali se v njihovih okoljih pojavlja invazivna tujerodna vrsta – tigrasti komar. V kolikor je odgovor pritrdilen, nas zanima ali ste v občini sprejeli kakršne koli ukrepe v zvezi s tem, kot npr.: zatiranje ličink (razdeljevanje larvacidov) ozaveščanje javnosti (zgibanke, spletna obvestila… Preberi več

Podeljevanje priznanj občine

Prejeli smo prošnjo občine članice po pridobitvi prakse oz. izkušenj občin glede podeljevanja občinskih priznanj (naziv častni občan, grb občine in plaketa občine). Na javni razpis je prispel predlog s samega vrha politične stranke, ki predlaga za častnega občana predsednika občinskega odbora te stranke. Kako občine ravnate v tem primeru. Kako občine običajno urejate področje… Preberi več

E-oskrba

Skupnost občin Slovenije je naslovila na občine članice vprašanje prejeto s strani občine glede storitve oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji (e-oskrba). In sicer ali je katera od občin sprejela pravilnik, v katerem je storitev oskrbe na daljavo opredelila kot socialnovarstveno storitev in za katero je… Preberi več