Vprašanja in odgovori - stran 5 od 22

Medovite rastline za novorojenčke

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila članica s prošnjo po pridobitvi informacij glede pobude Čebelarske zveze Slovenije, ki ste jo prejele občine. In sicer je občino zanimalo ali so se občine odzvale na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in izvajajo akcijo podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke in na kakšen način jo izvajajo. Odgovore sodelujočih občin… Preberi več

Povračilo stroškov prevoza (izven šolskega okoliša)

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala vprašanje glede financiranja šolskih prevozov izven domačega šolskega okoliša. Vprašanje se je glasilo: »Občina ima z izvajalcem šolskih in drugih prevozov (LPP) podpisano letno pogodbo; tudi  za subvencioniranje šolskih prevozov. V njej so ovrednoteni prevozi otrok v osnovno šolo. Manjše število otrok obiskuje osnovno šolo izven… Preberi več

Javno dostopni defibrilatorji (AED)

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po posredovanju vprašanj oziroma izvedbi povpraševanja med občina članica SOS glede javno dostopnih defibrilatorjev (AED). In sicer vprašanja se glasijo: Ali imate v vaši občini javno dostopen defibrilator (AED) ali več njih? Če da, kje je/so nameščen/-i (zunaj/znotraj objekta, na objektu v lasti občine/v privatni lasti, …)?… Preberi več

Pravilnik/odlok o izvajanju video nadzora na javnih površinah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na izvajanje video nadzora na javnih površinah. Občino zanima: »V Občini pripravljamo pravilnik/odlok o video nadzoru javnih površin. Prosili bi vas, če nam lahko posredujete primere že obstoječih pravilnikov/odlokov ostalih občin, ki bi jih uporabili kot osnutek.« V skladu z navedenim vljudno naprošamo… Preberi več

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic. In sicer: »Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper)… Preberi več

Nakup in uporaba električnega službenega vozila

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi izkušenj občin glede nakupa in uporabe električnega službenega vozila. Občina namreč načrtuje nakup novega električne vozila, ki bi ga poleg službenih poti (opravkov po občini) namenila tudi za brezplačen prevoz oseb naseljenih v odročnih krajih, starejših oseb , ipd. Zato je občina prosila za informacije,… Preberi več

Brezplačna pravna pomoč

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice prosila za informacijo ali občine nudite svojim občanom brezplačno pravno pomoč in v kakšni obliki. Občino namreč zanima, ali ostale občine nudijo svojim občanom brezplačno pravno pomoč oziroma kakršnokoli pravno svetovanje, kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznika (bodisi tako, da jo nudi na občini zaposlen pravnik, bodisi, da… Preberi več

Vprašalnik (podaljšanje roka)- aktivnosti občin z vidika izvajanja Sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi posveta na temo NUSZ za leto 2018, vrednotenja nepremičnin in izhodišč za nov davek na nepremičnine, ki bo potekal predvidoma v drugem… Preberi več

Cena pomoči na domu

Skupnost občin Slovenije se je obrnila občine članice s prošnjo po posredovanju podatkov v zvezi z zagotavljanjem nudenja pomoči družini na domu. In sicer se je na SOS obrnila občina, katero zanima višina deleža plačila uporabnika storitve v drugih občinah. Prosili smo za podatke o ceni storitve pomoči na domu (cena na uro, ki jo uporabniki… Preberi več

Sofinanciranje programov CSD

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo. Občino je zanimalo ali občine iz proračuna sofinancirajo dejavnost Centrov za socialno delo? Če da, nas je zanimalo katero dejavnost oziroma naziv programa? Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.