Vprašanja in odgovori - stran 5 od 31

Pregled lokalnih strategij za mlade

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem na temo lokalnih strategij za mlade. Ker občina članica pripravlja novo strategijo za mlade, potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Vljudno vas prosimo, da na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do 19. 8. 2022, naslovite lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov…. Preberi več

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so… Preberi več

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).  V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da: potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi… Preberi več

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje

[nova prostorska zakonodaja] Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022. Občino zanima: – Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter… Preberi več

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami. Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem… Preberi več

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.  Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:… Preberi več