Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice z zaprosilom po pridobitvi informacije glede delovanja predstavnikov občine v svetih javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina ali država.

Namreč občina bi potrebovala informacije pred pripravo sprememb in dopolnitev svojega pravilnika o delovanju predstavnikov v svetih javnih zavodov.Občino je zanimalo predvsem sledeče:

  • na kakšen način imajo občine to področje urejeno (če sploh);
  • kako spremljajo aktivnost oziroma tudi neaktivnost imenovanih predstavnikov v svetih zavodov;
  • ali jim predstavniki v svetih zavodov poročajo o delu in odločitvah oziroma tudi, komu poročajo (občinski svet, KMVI, občinska uprava);
  • kdo (če sploh) bi lahko dal napotke predstavnikom občine pred odločanjem na seji sveta o pomembnih vprašanjih. 

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: