Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala občinam vprašanje glede dodatnega znižanja plačila vrtca. 

Občino je zanimalo ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo izdano soglasje?

Prejete odgovore občin najdete tukaj.