Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede doplačevanja institucionalnega varstva upravičencem.

Občino zanima ali občine na podlagi odločb CSD doplačujejo institucionalno varstvo upravičencem, kljub njihovim prihrankom na TRR?

Občina se srečuje s težavo, ko je iz obrazloženih odločb o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva CSD razvidno, da imajo osebe, ki jim občina doplačuje domove prihranke. Prihranki so v nekaterih primerih tudi zelo visoki, občina pa vsako leto namenja več in več sredstev za oskrbnine v domovih.

Odgovore občin članic in komisije za socialo in zdravstvo si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: