Občine članice SOS smo vljudno naprosili k podaji odgovorov na povpraševanje, ki ga je prejela Skupnost občin Slovenije s strani občine glede izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

In sicer, rok za podajo vloge je namreč skladno z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) vsaj 30 dni pred pričetkom prireditve. V praksi pa je ta rok težko izpolniti. Občino glede na navedeno zanima kako so občine to uredile v svojih splošnih aktih? Nadalje, kako občine izvajajo nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvah?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: