Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice vezano na dvig stopnje DDV. 

Občino je v zvezi z dvigom stopnje DDV s 1.7.2013 zanimalo kako so oziroma kako bodo občine postopale glede pogodbenih določil.

V večini gradbenih pogodb, ki so bile podpisane pred 1.7.2013, ima občina vključeno določilo »Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z vključenim DDV xxx €.  Pogodbena dela so prevzeta po sistemu »fiksnih cen po enoti« in se bodo  obračunavala z mesečnimi situacijami na osnovi izvedenih količin.«

Občino je zanimalo ali občine v tem primeru  vztrajajo pri pogodbeni vrednosti (dvig DDV je breme izvajalca), ali pa pristanejo k zvišanju končne pogodbene vrednosti.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: