Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu.

In sicer vprašanje se je glasilo:

»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu.

V praksi se večkrat zgodi, da število učencev malenkostno ne dosega normativa za drugega delavca oziroma vzgojitelja ali je število na meji za večje število njegovih ur. Zanima nas, katere občine v Sloveniji dodatno plačujejo ure, ki jih drugi strokovni delavci v 1. razredu izvajajo preko normativa, določenega v Pravilniku. Prosimo vas, če nam sporočite, koliko dodatnih ur tedensko občine financirajo za drugega strokovnega delavca glede na število otrok, ki jih imajo šole (ali imajo sprejete posebne kriterije)?«

Odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: