Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij o ravnanju ostalih občin pri financiranju prireditev v letu 2020.

Vprašanje se je glasilo:

Na podlagi izvedenih javnih razpisov (npr. na področju športa in kulture) občina društvom poleg redne dejavnosti sofinancira različne prireditve, med katerimi pa bodo v letu 2020 mnoge odpovedane zaradi epidemije. Občina meni, da sredstev, ki bodo zato ostala neporabljena, na podlagi veljavne zakonodaje ne smejo prerazporediti, pač pa bi jih lahko razdelili samo na podlagi novega javnega razpisa.

Zbir prejetih dogovorov si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: