Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede financiranja športnih trenerjev. 

Občino članico zanima na kakšen način financirate delo trenerjev v športnih društvih? Ali se financira delo trenerjev preko javnega razpisa (v skladu z letnim programom športa)? Ali ima kakšna občina izkušnjo, da je športni trener zaposlen za Zavodu za šport, oziroma se financira na drug način kot preko javnega razpisa?

ODGOVORE občin članic si lahko pogledate tukaj.